Přihlášení

Zaplatí to kdo?

30. 12. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Vaše názory

Vrátím se k pokládání dotazů těm, o kterých se domnívám, že mi dokáží odpovědět na otázky kolem věcí, co se v mém okolí dějí. Například, proč se poslední dobou stalo sídliště Jih zónou s nedovoleným parkováním po celém jeho území, proč zde řidiči přestávají respektovat vše, co se v autoškole naučili.

   Zdálo se mi totiž, že s nástupem tří současně probíhajících staveb, a tím pádem zabráním vysokého počtu míst k parkování, se z řidičů stala bezohledná skupina občanů, které spojuje jedno – občanská neposlušnost. Najednou parkují auta i v těch nejnemožnějších místech, polohách. Auta na trávnících, chodnících, v každé skulině, výjezdu. Mí sousedé se změnili ve tvory bez jakékoliv zodpovědnosti, páchali přestupky s klidem, opakovaně a mě se zdálo, že bez postihu. Ani ve dne, ani večer, ani v noci, jsem na nevhodně zaparkovaných autech neviděla jedinou botičku, nebo upozornění od Městské policie. Trvalo to týden, dva, měsíc, pak jsem to nevydržela a zeptala se u zdroje, proč nejsou přestupky trestány.

   Dotaz položený e-mailem na Městské policii (MP) Písek: Tolerance přestupků

   Dobrý den, ráda bych požádala o oficiální stanovisko MP Písek k tolerování pravidelného porušování dopravních předpisů, vyhlášky, při parkování vozidel na sídlišti Jih mimo vyhrazená, či určená místa pro parkování aut. Během dvou týdnu jsem vlastním pozorováním procházela sídliště jak během dne, tak večer a sledovala, zda jsou špatně zaparkované vozy nějak označeny nebo "obuty" po zjištění přestupku MP Písek. Po celou dobu jsem nenašla jediný označený vůz s upozorněním, že je zaparkován na chodníku, ve výjezdu, na trávníku, v zákazu stání nebo zastavení, na barvou označeném zákazu a podobně.

   Zajímá mě důvod, proč jsou tyto přestupky MP Písek dlouhodobě tolerovány na sídlišti Jih, které je součástí města Písek , kde v jeho jiných částech jsou podobné přestupky trestány pokutou, zda je tomu tak na něčí příkaz, nebo jen na rozhodnutí MP Písek.

Pro úplnost uvádím, že otázku i odpověď zveřejním. S pozdravem Michaela Šťastná Písek

   První odpověď od MP uvádím pro úplnost popisu.

   Vážená paní,  v návaznosti na Vaše podání ze dne 06.11.2018 Vás v souladu s ust. § 37, odst. 2 až 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,  vyzývám, abyste ke svému jménu a příjmení doplnila též své datum narození a místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování. Současně Vás upozorňuji, že podání v elektronické podobě je třeba podepsat uznávaným elektronickým podpisem. Napravení uvedených formálních nedostatků očekávám ve lhůtě do 22.11.2018. Následně Vám budou poskytnuty požadované informace.  S pozdravem     Bc. Martin Opava  zástupce velitele

   Tak dobrá, došla jsem svůj dotaz položit osobně. A po jednání osobním, kde jsem situaci nastínila a získala základní info, mi časem dorazila odpověď e-mailem.

Vážená paní, k Vašemu podání ze dne 6.11.2018 Vám sděluji následující.

   Městská policie Písek zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a plní úkoly dle ust. § 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, na celém katastrálním území města Písku. Tuto činnost však nelze zúžit pouze na jednu lokalitu resp. jedno sídliště. Odmítám Vaše tvrzení, že Městská policie Písek toleruje páchání přestupků na sídlišti Jih, neboť i za současného stavu, kdy na sídlišti probíhají rozsáhlé stavební úpravy, se v maximální možné míře, snaží zjištěné přestupky řešit. S pozdravem Bc. Martin Opava zástupce velitele

   Právě jedna z odpovědí, které nechci slyšet, číst, a mám veliký problém ji takto formulovanou i respektovat.  Beru v úvahu fakt, že MP je asi jediným nástrojem, který pořádek při parkování na pozemních komunikacích hlídá, státní policie to snad nemá v popisu práce. Z odpovědi vyplývá, že MP má na starost celé město, to snadno chápu, a usuzuji, že buď je v popisu práce strážníků tolik úkolů, že se na Jih tak často nedostanou, nebo je současný počet strážníků na město málo.

   Jak si vysvětlit ta několik týdnů neobutá, neoznačená auta, když zjištěné přestupky se řeší. Ovšem, zjištěné přestupky, neznamená to snad, že když se strážníci celý den na sídlišti neobjeví, nezjistí tím pádem žádný přestupek? Musíme je k přestupku volat, nebo provádí kontroly i oni sami?  Zmínka o stavebních úpravách (použitá jako omluva?), je z mého pohledu zbytečná, a dobře vím, že tím všichni oslovení řidiči aut argumentují: “Kde mám parkovat, když tu kopou a není tu místo?“ Nevím kde, je to jen a jen věcí majitele auta, to jeho povinností je zajistit si prostor, kam svůj majetek odloží. Ulice, silnice, trávníky, nejsou odkladištěm pro naše věci, tedy ani pro auta, máme to i v zákoně.

   Přímo na Jihu došlo k řadě okolností, které ke stavu podobnému anarchii přispěly. Vedení města připravilo rekonstrukci sídliště, k tomu se připojila výměna potrubí pro teplárnu a plyn. Vše se prolíná ve stejné době, ke všemu je potřeba zabrat parkovací místa, zakázat vjezdy, budovat. Vedení města odsouhlasilo všechen ten stavební ruch a jedinou úlitbou pro stavebníky bylo zřízení parkoviště u Šarláku (to je samostatná kapitola). Poděkujme tedy bývalému vedení města za všechny ty potíže.

   Zpět k neukázněným řidičům, jejich přestupky nejsou bez následků.

< OBJEDNAVATEL město Písek                                                 DODAVATEL Městské služby Písek s.r.o.

Tímto u Vás objednáváme provedení rekultivace poničených travnatých ploch městských pozemků (neukázněné parkování obyvatel před dokončením akce) v rámci akce „Regenerace sídliště jih v Písku – 3. etapa“.

Termín: ihned Cena max.: 69 tis. Kč bez DPH               Poptávka provedena: ANO Poptávku provedl: Ing. Petr Matoušek, odbor IR

Kontrolu ceny včetně nabídkových položek provedl a odsouhlasil: Ing. Petr Matoušek

Ing. Václav Filip vedoucí odboru Miroslava Pewnerová správce rozpočtu>>

 < DATUM:23.11. 2018 CENOVÁ NABÍDKA Rekultivace travnatých ploch městských pozemků ( po neukázněném parkování ) v rámci akce “ Revitalizace sídliště Jih v Písku – 3.etapa“           Rekultivace a zatravnění ploch – 1533m2 ….68 985,- CELKEM = 83 472,- vč.DPH

S pozdravem , XXX Vedoucí veřejné zeleně a kompostárny města Písek > (odpověď na poptávku)

 Odkud se vezmou tyhle peníze, z jaké kapitoly, fondu, na čí úkor, čeho se to zaplatí? Tyhle peníze bych hledala v položce za vybrané pokuty od těch, kdo tu zeleň zničili, nebo od těch, kdo tak vyostřenou situaci způsobili.

   Jistě by nejen mě zajímalo, jestli se za přestupky získala alespoň tak vysoká částka na pokutách, která je potřeba na obnovu zeleně. Louka u Šarláku sem doufám nespadá, a jsem zvědavá, jak vysoká částka peněz na její obnovu bude potřeba.

   Je mi jedno, že právě z řad řidičů aut zaznívá nejvíce kritiky na práci strážníků, já jsem ráda, že MP Písek existuje. Zpět k povinnostem MP, počtu strážníků a autům. Cestou na jednání ZM jsem dvakrát procházela Alšovo náměstí. Lešení kolem školy, stavební buňky, kolem nich auta ve dvou řadách, auta mimo vyznačená stání, chodník podél morového sloupu plný aut, naproti pod poliklinikou stála auta i proti sobě cik cak. Nikdo neměl botičku, ani žádné upozornění o přestupku. Situace totožná s tou na Jihu. Ve mě to vyvolává dojem, že máme nedostatek strážníků, že strážníci mají příliš mnoho povinností a tak se rozmáhá, přinejmenším u řidičů aut, drzost a bezohlednost, při parkování v našem městě. Řidiči ztrácí odpovědnost, nikdo je netrestá a jejich drzost vzrůstá. Denně je taková situace u našich základních škol, kde auta mají převahu i nad dětmi, na sídlištích, kde auta zdarma zabírají veřejná prostranství, u nákupních center, kde se nerespektují pravidla parkování běžně, po celém městě. Myslím, že současná situace je nad síly(možnosti) MP.

   Rada města se nedávno zabývala návrhem na Zřízení a ustanovení členů „Pracovní skupiny pro bezpečnost města Písku“ a „Pracovní skupiny pro bezpečnost a prevenci kriminality města Písku“ Jejich zaměření bude Pracovní skupiny B/PK budou sledovat páchání a vývoj trestných činů, přestupků a dalších protiprávních, sociopatologických a kriminogenních faktorů. Na základě analýz budou navrhovat opatření ke snížení kriminality a zvýšení pocitu bezpečí občanů na území města. Neopomenutelná bude i vzájemná informovanost a spolupráce.

   Citelně mi tu chybí doprava ve městě, nejspíš spadá pod „…přestupků a dalších protiprávních…“, ale z mého pohledu se především situace s parkováním aut ve městě stává neudržitelnou. Domnívám se, že na vině je vedení města, které již po několik let odsouvá tento problém, a místo logického řešení v podobě víceúrovňových parkovišť alespoň ze dvou stran okrajů města (jednoduché parkovací domy a na ně navazující MHD) se zničí Výstaviště, a peníze se přednostně dají na svah nebo lávku. Parkoviště, která jsou v posledních letech budována, to jsou pouhé záplaty v místech, kde to „hoří“, navíc zbudovaná na úkor zeleně či Výstaviště a na úkor životního prostředí domovů obyvatel, kteří teď žijí obklopeni auty.

   Nezbývá mi než doufat, že se podaří navýšit počet strážníků, ti se budou více zabývat přestupky řidičů aut, tím dojde k jejich ukáznění a tím přispějí i k pocitu bezpečí a pořádku u ostatních občanů.

0
0

Diskuze k článku +

30. 12. 2018 (15:07)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Nikdo Vám neodpoví pokud nebudete ty řidiče jmenovat a nebo pokud neuvedete registrační čísla jejich aut. Potom se možná dočkáte překvapení.

Odpovědět

30. 12. 2018 (18:25)  –  Pavel Votava

0
0

Přesně takto to je.Naše MP je jen od toho,aby pokud vůbec vyjede do ulic dávala botičky v centru města a na nic jiného.Do okrajových částí města vůbec nejezdí a pokud ano,tak s velkou neochotou a po zavolání hlavně s takovým časovým prodlením,že každý pachatel je již dávno pryč.Zdá se mi,že za pana Lišky,jako velitele této organizace bylo vše podstaně lepší a nyní se policie města Písku stává zcela zbytečnou organizací,zatěžující jen rozppočet města.

Odpovědět

30. 12. 2018 (20:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Úplně s vámi nemohu souhlasit, pohybuji se po městě pěšky a vídám strážníky i při jiných činnostech, než je obouvání aut, jistě je spousta občanů, kteří již jejich pomoci také využili, nebuďte nespravedlivý…
Ani můj příspěvek není konfrontací minulého a současného vedení MP, chtěla jsem vědět, proč se situace na Jihu dostala tam, kde je. Já si nemyslím, že MP je zbytečnou složkou.

Nicméně, je to pár minut, co sídlištěm klidně projela hlídka MP, a v klidu je nechalo i zaparkované auto na chodníku pod školkou. Renault Trafic tu parkuje pravidelně, nyní tu stojí možná už od pátečního večera…..
O tom jsem psala, že na sídlištich si "pod dozorem MP" parkuje kdo chce, jak chce.

Odpovědět

2. 1. 2019 (16:54)  –  Honza Sally

0
0

Není to nic jinýho než udávání. Milá paní Šťastná, najdou se i lidi, kteří auto prostě potřebujou. Sám dojíždím 15 km do zaměstnání a pracovní doba mi neumožňuje používat veřejnou dopravu. Bydlím sice na druhé straně města, ale situace je tu stejná. A jen díky udavačům jak jste Vy, mne parkování na ploše, co asi ani není chodník nedávno stálo nemalý peníz. Takže si ty kecy nechte!

Odpovědět

2. 1. 2019 (19:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zřejmě jste, pane Sally, cizinec, vzdělání jste nezískal, v naší zemi a ani řidičský průkaz jste nezískal u nás.
Jinak byste těžko mohl v šesti větách použít výraz udavač, parkování na ploše, co asi ani není chodník a spojit je v argument obrany vzdělaného řidiče auta, protože by to svědčilo o vašich velice hlubokých mezerách ve vzdělání.

V naší zemi jsou totiž, cizinče pane Sally, nastavena pro neukázněné řidiče a majitele aut, pravidla. S počítačem to, koukám, umíte, tak se to s jeho pomocí doučte a nechte si ty nevzdělané příspěvky.

Odpovědět

3. 1. 2019 (17:32)  –  Libor Kubec

0
0

Pany Sally, Vaše potřeba mít auto, přece neznamená, že si můžete parkovat, kde chcete? Předpisy, kde se nesmí parkovat někdo vymyslel, někdo schválil a každý by je měl respektovat. Ty zákazy parkování mají nějaký důvod a nějaký účel. A řidiči, kteří v zákazech parkují, zase omezují nebo ohrožují někoho jiného. A že Vás parkování na místě, kde to je zakázáno, stálo nemalý peníz, je pouze Vaše chyba. Vaší povinností je parkovat na místech, kde to není zakázáno. To byste také mohl říct, že budete jezdit na červenou, protože chvátáte….

Odpovědět

4. 1. 2019 (00:22)  –  Luděk Blaha

0
0

"budete jezdit na červenou, protože chvátáte"

Kolikrát stačí postát u křižovatky Zeyerovy a Nádražní ulice. A ani to nemusí být dlouho.
Tam se dějí věci, panečku.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.