Přihlášení

Zářijové zasedání zastupitelstva má nabitý program

10. 9. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Zářijové zasedání zastupitelstva města bude na projednávané body mnohem bohatější než to srpnové. Zajímavým bodem bude rekapitulace stavu investičních akcí v roce 2023, záměr prodeje nebytového prostoru umožňuje, aby Čechova ulice po zániku fitness centra prostor neproměnila na byty, Vodárenská správa Písek, s. r. o. předkládá návrh na založení nové společnosti s názvem: „Energetická správa Písek s.r.o.“ a schválení zakladatelské listiny a Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí bude doufám při projednání diskutována.

   Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí bude změněna tímto bodem:

Čl. 3 Místní koeficient

Místní koeficient se pro celé území města Písek stanoví ve výši 1,4, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.

   Což přinese změnu, vyjádřenou v důvodové zprávě příkladem:

Toto v důsledku znamená, že zákonem navýšené sazby se budou násobit píseckým místním koeficientem, což vyvolá navýšení výsledné daně o (1,8 x 1,4) 2,52 násobek oproti roku 2023. V případě schválení OZV zastupitelstvem města Písek v předloženém znění a zároveň novely zákona o dani z nemovitých věcí v současně uvažovaném návrhu, bude občan města Písku např. za byt, za který platil v letošním roce 1 000 Kč v roce 2024 hradit částku 2 520 Kč.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=43120

 

   Fitness centrum se přestěhovalo, město pronájem ukončilo, nyní vyvstávají otázky, jak bude tento prostor nadále využíván, zda by bylo vhodné jej přestavět na bytové jednotky, prodat či pronajmout. Zatímco se vedení města snaží krkolomně a bez opory zákona vyřešit situaci s parkováním v kasárnách pro cizího developera (město nemá povinnost tuto situaci řešit, zcela zbytečně k tomu plýtvá prostředky a časem úředníků), pro vlastní potřebu se podobnou situací nehodlá zabývat rovnou. Najít místo pro cca 10 parkovacích míst náležících k nově vystavěným bytům po fitness centru se tak stává pouhou možností v případě, že majetek města nebude odprodán. Schválně, kdo je pro stavbu bytů vlatsněných městem!

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52261

 

    U rekapitulace akcí tohoto roku mi zajímavé přijde sdělení ke spalovně, která je pouhým byznysem:

Tvorba energetické koncepce města – podpora pro vybudování ZEVO

Byla získána dotace ve výši 1,3 miliardy, probíhá řízení EIA, po tomto řízení bude další postup projednán v zastupitelstvu města. Předpokládaným termínem je listopadové, případně prosincové zasedání.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52262

 

   U rozpočtových změn mi nejvíc zajímá konečný stav schodku rozpočtu města:

Navrhovaná rozpočtová změna zvyšuje příjmy rozpočtu o částku 9 501 127 Kč, snižuje výdaje o 18 325 000 Kč, čímž dojde ke snížení schodku rozpočtu o částku 27 826 127 Kč. Schodek rozpočtu po těchto změnách bude činit 143 502 723 Kč, a to oproti upravenému schodku k 31.8.2023 ve výši 171 328 850 Kč

O některých navržených přesunech bude třeba diskuze plodná, aspoň ta objasňující potřebu změny.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52253

 

   Musím přiznat, že moderní technologie a jejich správa jsou témata, kterým nehovím, a tudíž ani nechápu, kdo a jak se těmito tématy zabývá v našem městě. Tím pádem ani nechápu potřebu zřizovat další městskou společnost, notabene rovnou společnost s ručením omezeným, jak je navrženo k projednání zastupitelům. Nakoukla jsem do seznamu podobných společností u jiných měst, a moudřejší z toho nejsem, obzvlášť proto, že jsem zatím nikde podobnou městem založenou společnost nenašla. Jak ty situace zvládají v jiných městech?

   No, ať už je potřebnost nové společnosti (víte že založené s.r.o. jsou téměř nezrušitelné?) pro město jakkoliv v tuto chvíli obhajitelná, jedná se tu o byznys, v důvodové zprávě popsaný, dokonce o byznys s fotovoltaikou. Ovšem jedinou informací vztahující se k rozpočtu města je – Základní kapitál společnosti činní 200.000, – Kč, to je všechno? I zde očekávám vyčerpávající diskuzi u projednání.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=52266


 

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 9. 2023 (22:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

ZEVO se prý bude projednávat na dalším zasedání zastupitelů, stejně tak bazén, ke kterému bylo slíbeno řešení nyní v září.
U kempu se prý jedná o zdržení kvůli dotaci, a dokonce bylo nadneseno, co prý s tím areálem v případě nerealizace kempu … no to se nedořešilo v minulosti, rovnou se naskočilo na kemp, a najednou se nám bude podsouvat, že kemp je jediné možné řešení pro bývalou vodárnu? Jeminkote, to jsme opravdu zvolili zastupitele co neumí nacházet řešení?

Odpovědět

15. 9. 2023 (22:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí bude změněna tímto bodem:
Čl. 3 Místní koeficient
Místní koeficient se pro celé území města Písek stanoví ve výši 1,4, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí.

Tak rozhodla koalice spolu s bývalým místostarostou. Podrobnější komentář si jistě ještě zaslouží, protože v diskuzi bylo řečeno nemálo argumentů vyvolávajících důvod k zamyšlení.
Na každý pád zaznělo, že se tohle opatření dělá pro voliče samotné a já bych se velice přimlouvala za to, aby se voliči mohli sami vyjádřit, jak jsou z navýšení daně z nemovitosti svými zvolenými zástupci nadšeni!

Ať radnice uspořádá anketu dostupnou všem obyvatelům města k projevení vůle strpět navýšení místní daně z nemovitých věcí a podle výsledku může ještě napravit rozhodnutí 15 zastupitelů a tento článek v Obecně závazné vyhlášce v prosinci zrušit.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.