Přihlášení

Zasedání po písecku

22. 5. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Letošní rok je bezpochyby vyjímečný v každém směru, já si jej nejspíš zapíši jako rok nádherných úplňků měsíce, kterými jsem opravdu fascinována. Nejen přírodní jevy mě uvádějí v úžas, i projevy lidské letos stojí za to. Květnové zastupitelstvo se konalo přímo v hodinách úplňku měsíce, a vymykalo se všem, která jsem dosud odsledovala. Doslova od začátku do konce bylo nezvyklé.

 

   Rovnou zmíním, že i toto zasedání probíhalo s opatřeními, která přináší nouzový stav. Zastupitelé a zaměstnanci městského úřadu byli rozsazeni v sále, pro veřejnost bylo připraveno předsálí, kam bylo, až na malinkatý výpadek, přenášeno obrazem i zvukem rokování v sále. Nebe a dudy proti tomu zasedání v dubnu.

Procedura zahájení zasedání byla už podruhé rozšířena o hlasování o bodu 15. z jednacího řádu města –

15. ZM se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání:

- nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

- doba diskusního vystoupení se omezuje maximálně na 3 minuty a u předkladatele na 5 minut,

- technické poznámky se zkracují na dobu 1 minuty …

   To znamená, že je projednávání jednotlivých bodů omezeno přísně časovým limitem pro diskutující, limit počtu přihlášení do diskuze snížen na dvě přihlášení a to bez ohledu na to, jestli tím bude projednání bodů naplněno, jestli takto omezená diskuze opravdu dokáže poctivé nebo chcete-li demokratické projednání bodu.

   Doporučení Ministerstva vnitra je, se k přijetí tohoto omezující bodu, právě pro omezení z něj plynoucí, neuchylovat. Tohle opatření tak úplně nesouzní s podstatou výkonu funkce zastupitele.

* Nebo, jak uvádí Jana Hamplová, advokátka: V praxi vzniká řada otázek, například: Lze vzít členu zastupitelstva slovo? Lze omezit jeho dobu projevu? Lze ukončit diskusi hlasováním, když někteří zastupitelé evidentně ještě diskutovat chtějí?

Obecné pravidlo, že nelze upírat členu zastupitelstva právo na výkon jeho mandátu založeného volbou, je více než na místě. Je to mnohem vyšší hodnota než několik minut „získaného“ času.

Podobné „nedemokratické“ metody „odebrání slova“ lze použít snad jen v krajním případě jako obranu proti o nic méně nemorálním obstrukcím, kdy se prioritním cílem stává činnost zastupitelstva jako orgánu kraje. Podobné otázky ale neupraví žádný zákon, jen zdravý rozum praxe. *

 

   A v bodě 15) jednacího řádu zastupitelstva města si všimněte těchto slov – ZM se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání…

   Já to chápu a vykládám si to tak, že se v šest večer zastupitelé rozhodnou, že zbývající body jednání ZM projednají podle tohoto bodu 15., protože jim zbývá ještě polovina bodů k jednání, například.

 

   V praxi si zastupitelé takhle odhlasují tuto podmínku již v úvodu a na celé zasedání-všechny jeho body programu, což si myslím není úplně v pořádku. Na minulém zastupitelstvu mě hlasování o tomto bodu nepřekvapilo, je stav nouze, za stavu nouze se tohle zdálo jako vhodné opatření, ale omezovat zastupitele tímhle způsobem napořád?

   Ovšem, u tohoto zasedání jsem si omezení daných stavem nouze už tolik jistá nebyla, zastupitel M. Brož navrhl tento bod z jednacího řádu s omezením nepřijmout a přesto si zastupitelé v počtu dvaceti odsouhlasili tenhle bod zkracující diskuzi. Inu, dvacet hlasů je dost, i jednací řád je řád, přijatý, tedy platný, dalo by se namítnout.

   Jděte, jednací řád má hodnotu měny před devalvací, je to interní nařízení, pokud jej porušíte, nehrozí vám žádný postih, tak jaká je jeho závaznost, vážnost? Nulová. A porušuje se každou chvíli, bez postihů, bez důsledků, na každém zasedání ZM, ptala jsem se jednou starostky města na jeho význam:

< … Domnívám se, že zde byl porušen Jednací řád Zastupitelstva města Písku. Mohu dostat vysvětlení, proč jsou citovaná usnesení ZM platná? Děkuji Šťastná M.

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 24. 1. 2018 ODPOVĚĎ:

Vážená paní Šťastná, podle metodiky Odboru dozoru, kontroly a veřejné správy Ministerstva vnitra je jednací řád zastupitelstva pouhým vnitřním předpisem, kterým si kolektivní orgán stanovuje procesní postupy pro organizaci svého jednání. Jeho případné nedodržení není stiženo sankcí neplatnosti. Podstatné je, aby pro přijetí usnesení hlasoval předepsaný počet členů zastupitelstva města, což se stalo. Proto jsou uvedená usnesení zastupitelstva města platná. Eva Vanžurová … >

 

   Tralala trhací kalendář, tak asi takový je význam toho slavného jednacího řádu. Jediné, co má význam, je usnesení zastupitelstva, kterým byl tento bod z jednacího řádu přijat. Já si myslím, že byl tentokrát tento bod přijat pouze účelově. Už dlouho je nám všem jasné, že nechuť některých našich zvolených projednávat jednotlivé body na zasedání zásadně ovlivňuje průběh projednání navržených bodů. Nejde o to, jestli jde o bod velké nebo menší důležitosti, jestli důvodová zpráva k němu byla dostatečně podrobná, některé zastupitele ty diskuze na zasedání ZM prostě nebaví. Mezi námi, někteří zastupitelé nám, kromě slibu zastupitele a pár jednoduchých vět, vlastně nic jiného za tu dobu nesdělili. Velice často je některým zastupitelem navrženo ukončení diskuze a bývá tak projednávání, často bez řádného vysvětlení, ukončeno. Většinou se totiž najde dalších třináct zastupitelů, kteří prostě diskuze na ZM nedávají. Tady bych připojila další porušování jednacího řádu při ukončení diskuze. Jakmile zazní z úst zastupitele formulka o návrhu ukončení diskuze, slovo je uděleno jen těm přihlášeným do systému. Chyba, já si myslím, že u nás to probíhá jinak, než je doporučováno:

* … Podobně problematické může být i ukončení rozpravy, pokud jsou »přihlášeni« vystupující. Ukončení rozpravy (opatřením předsedajícího nebo rozhodnutím zastupitelstva) se rovněž připouští, avšak pouze za podmínky, že je umožněno vystoupit ještě všem zastupitelům a dalším osobám, jež se do diskuse přihlásily před rozhodnutím o jejím ukončení. … *

U nás se to zařízne v okamžiku, kdy padne ten návrh, nečeká se na to, až bude odsouhlasen a několikrát se stalo, že by se ke slovu nedostala veřejnost.

   Znovu odbočím k voličům, vám nevadí, že se vámi zvolený zastupitel na zasedáních neprojevuje? Jak vás informuje o svých názorech, postojích, souhlasíte s tím, jak vás v zastupitelstvu svým hlasováním reprezentuje?

 

   A teď zpátky k nám. Pro ilustraci si pusťte videozáznam z posledního zasedání ZM, postačí bod 23) - není nutné si procházet jednotlivá porušení přijatého omezení během celého zasedání, a podívejte se časové údaje, které zaznamenávají délku jednotlivých vystoupení. Jedno porušení za druhým! Že to bylo v bodě Různé? Ale co vás nemá, k tomuto bodu bylo přijato usnesení zastupitelů, byl to bod dodatečný, platí pro něj stejná pravidla. Tady ta hra na důležitost dodržování pravidel – dostala pořádně na ….. .

  Po posledních volbách ztratila koalice sílu moci obsaženou převahou v opozici, zdá se, že si ji chce získat alespoň jinak, omezeními – odstranění audiozáznamů z webu města, nedostupnost videozáznamů na Píseckem, podávání infa skrze PR agenturu apod. a zastupitelům nejen strohé materiály k projednávaným bodům, navíc upřít právo na výkon jejich mandátu alespoň zkrácením diskuze… Copak nás čeká příště?


P.S. Obrázek znázorňuje hlasování o návrhu M.Brože, aby se diskuze zachovala v plném rozsahu. Víc než ti, co hlasovali proti mě fascinují ti, co se u tak jednoduché volby – zeleně ano, chci diskuzi zachovat, – červeně ne, nechci diskutovat, – žlutě já se zdržuji. Fakt bych chtěla vědět, proč žlutě.

0
0

Diskuze k článku +

24. 5. 2020 (18:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na dotazy k článku odpovím sem.
Ne, nejde o to, že chci kritizovat jen koalici a opozici nechávám být.
Konkrétně tady hlasovalo pro omezení diskuze (které já vnímám jako omezení mandátu zastupitele, kterého poslali za sebe voliči) 20 zastupitelů. Koalice čítá 12 zastupitelů, prý nestranní jsou dva zastupitelé, zbytek považuji za opoziční zastupitele, 27 – 12 = 15, 20 – 15 = 5; takže pro omezení muselo hlasovat i několik zastupitelů z opozice.

Já se snažím rozlišovat, jestli jde o pozitivní nebo negativní věc (jistěže je to vždy můj subjektivní názor), a hodnotím povahu té věci, ať už ji předloží nebo prosazuje kdokoliv. Nestane se, že se neopřu do návrhu opozice, pokud si budu myslet, že není v pořádku.

A že to většinou padá na bedra koalice? Tak to se neptejte mě, ale jich, to oni vědí, proč, jak a co chtějí prosazovat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.