Přihlášení

Zastupitelé a další miliony korun

17. 8. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Vaše názory

Ve čtvrtek se sejde zastupitelstvo města. Zajímavým bodem k projednání bude záměr prodeje lesního pozemku pro rozšíření skládky, směna a prodej pozemků v kasárnách, také prodej sjezdu na pozemek se po stažení z minulého zasedání vrací projednat. Velmi zajímavým se jeví návrh na přestavbu budovy bývalé knihovny pro sídlo Městské policie, nebo diskutabilní spolupodílnictví města na záměru developera ve Smrkovicích. Projedná se návrh opravy letního kina a projednají odložené dotace na sport. Ani ostatní body programu zasedání nejsou nezajímavé.

   Prodej lesa pro potřeby skládky. Skládkování jak ho známe má pomalu odzvoněno, i když se u nás lhůty prodlužují jak nejvíc to jde, konec je stanoven na rok 2030. Není to dlouho, dvoje volby zastupitelů a je to tu. Rozšiřování skládky mi proto nepřipadá jako věc, která by se měla řešit a pokud, tak určitě ne v místě, kde stojí les. Navíc rozšíření skládky vyvolává spekulace o tom, pro koho vlastně ten další prostor bude využíván. Takže namísto rozšíření skládky bych se začala spíš zajímat o to, jak to bude s odpady města dál, jak poroste cena za skládkování a jak se odrazí v poplatcích občana v nejbližších letech. Rozhodně neprodávat les.

 

   Rekonstrukce bývalé knihovny na sídlo Městské policie. Je tato budova k takovému účelu vhodná, nejen proto, že je to kulturní památka, ale že stojí ve vnitřní části města? Knihovna je volná od roku 2019, od dubna, nicméně, o tom, že se budova knihovny uvolní, se vědělo od schválení rekonstrukce školy J.A. Komenského, knihovna je zařazena do strategického majetku města. Určitě se hovořilo o jejím dalším využití, mělo se sem asi stěhovat Informační centrum, nebudu hledat, jestli jsou někde uvedeny důvody, proč se nepřestěhovalo. Knihovna byla zčásti pronajata, jak intenzivně hledalo město nájemce do dalších prostor mi není známo. Zkusme si tedy srovnávat budovu knihovny a sídla Městské policie.

Z dokumentu Aktualizace strategie a optimalizace majetku města Písku 2019

Městská knihovna, Alšovo náměstí č. p. 85 2

Nemovitá kulturní památka, jeden z nejstarších domů v Písku. Zachován v přestavěné renesanční podobě. Historicky dlouhodobě využíván jako sídlo a provozovna Městské (okresní) knihovny v Písku. Po přestěhování knihovny do nové budovy je hledáno jiné využití. Objekt pod správou Městské knihovny. Odhad nákladů minimálně 5 mil. Kč.

Kontra –

Komenského č. p. 85 13

Původně dvoupodlažní objekt z roku 1885, postupně upravovaný. Sloužil k bydlení, v 2. polovině 20. století jako kancelářský (technické služby, Svazarm). V 90. letech rekonstruovaný s vestavbou podkroví. Nyní sídlo Městské policie Písek. Plně využitý. Objekt byl v minulých letech kompletně rekonstruován. O správu se dělí Město Písek a MP, /spolupráce s oddělením památkové péče /.

 

   Tady se pozastavím, určitě se nechá dohledat, kolik vlastně celá oprava sídla MP přinejmenším do roku 2019 město stála. A u peněz zůstanu nadále. V době, kdy byla volná knihovna a město pro ni hledalo využití, ve stejné době se přitom dál investuje do sídla MP, a ne zrovna málo. Vnitřní úpravy služebny (700 000,-Kč?)- nová výslechová místnost; dále opravy v podkroví, ty by se sice musely jednou provést tak jako tak.

   Další investice – do výpočetní techniky – je asi přenositelná na jiné místo, nevím, ale na každý pád se instaluje do stávajícího sídla v tomto roce a vzápětí přichází zpráva, že by se sídlo MP mělo měnit. Technika za 2 100 000,- Kč, univerzální parkovací portál přes 600 000,- Kč. A napočítám k investicím i zábor zeleně a chodníku na neoznačená upravená parkovací místa před budovou v pěší zóně, to taky něco stálo.

  Sídlo MP v Komenského ulici je „modernizováno“ v řádů milionů pro účely MP a náhle přichází návrh na přestěhování na Alšovo náměstí a návrh na rekonstrukci této budovy za další miliony, konkrétně nejméně za 35 000 000,- Kč bez DPH, ale to jsou jen 2 třetiny předpokládané ceny rekonstrukce! V rámci stanovení předběžného finančního odhadu realizačních nákladů se odhad zaměřil jen na přestavbu, nezapomeňme na to, že bude třeba dalších peněz pro stěhování a zapojení technického vybavení služebny apod.

Budova knihovny je kulturní památkou. V materiálu na zasedání ZM mě fascinuje tento odstavec:

Vzhledem k tomu, že se jedná o městskou historickou budovu, která je zařazena do seznamu nemovitých kulturních památek, doporučujeme tuto rekonstrukci uskutečnit a objekt stavebně revidovat. Jak z důvodu zachování historického architektonického dědictví města, tak i z důvodu bezproblémového budoucího užívání.“

   Jasně, protože je to kulturní památka, pak si zaslouží rekonstrukci, ale na že by rekonstrukce zaměřená na sídlo MP bylo to pravé, co budovu zachrání? Slučuje se ochrana památky s provozem sídla MP zde bude zachován jak dlouho – než bude zvoleno nové vedení města?

   Můj názor je ten, že kdyby se rozhodlo o stěhování MP do knihovny ve chvíli, kdy město schválilo vznik nové knihovny, tak to přijmu asi bez komentáře. Kdyby se na začátku roku 2019 stejné vedení města, které máme i dnes, vyjevilo s nápadem nastěhovat do volné knihovny MP, tak to přijmu, ale s komentářem. Když s tím přichází dnes, po všech těch úpravách a nákupech a instalacích v Komenského ulici za několik milionů, tak jsem proti stěhování a vynakládání dalších milionů na změnu sídla Městské policie Písek na Alšovo náměstí.

Nesmíme také zapomenout, že po případné přestavbě knihovny na sídlo MP nám zůstane prázdný dům v Komenského ulici, zcela a čerstvě přestavěný na provoz MP! A co s ním, bude se zase za pár milionů přestavovat na něco jiného, a na co jiného?

 

   Spolupráci města s developerem na stavbě rodinných domů považuji od začátku jako rozpor se zásadami města a zde oceňuji stanovisko komise, cituji:

Vyjádření majetkoprávní komise: setrvává na svém původním doporučení nepodílet se na společné investici města Písek a soukromého investora společnost RG Investment a.s.

   Za sebe dodám, že město by se takovým způsobem nemělo podílet na spolupráci s žádným developerem a velice bych stála o to, aby nám zastupitelé, díky kterým se vyplácí z pokladny města na privátní projekt, dokázali vysvětlit důvody, proč se na spolupráci chtějí podílet, tedy oni ne, ale město a jeho peníze. Nehledě na to, že město má historicky špatnou zkušenost s podílnictvím na projektech developerů a v tomhle konkrétním případě město již několikrát odmítlo podílet se přímo na tomto projektu. Až teď se to povedlo developerovi prosadit a fakt by mě zajímalo proč.

   Názor OV Smrkovice sice schází, ale asi není důležitý, protože OV své názory mění v rozmezí dvou měsíců od rozhodného ne po horlivé ano, cituji z materiálů ZM:

ZM 18.06.2020 Vyjádření osadního výboru Smrkovice: bude sděleno na jednání ZM

-JUDr. Čapek – jedná se o rozsáhlý investiční projekt, změní se zásadně vzhled obce. Z jednání osadního výboru vyplynulo, že občané nemají zásadní odpor k výstavbě, přiklání se k variantě č. IV prodej formou VŘ, případně k variantě V, pokud nebude zájemce. Není pro variantu spolupráce s developerem.

-JUDr. Čapek – nevíme, jak se bude dále vyvíjet trh, jaká bude ekonomická situace, chápe, že pro investora je město určitá záruka. Nedoporučuje podílet se na projektu a neobává se ani zablokování projektu v případě výběrového řízení. Uvítal by možnost ze strany investora představit projekt občanům Smrkovic na některém z osadních výborů.

>>>

ZM 24.09.2020 Vyjádření osadního výboru Smrkovice: Osadní výbor souhlasí s pořízením dokumentace pro územní řízení v celkové částce do 350.000,-Kč, s tím, že Město Písek se bude finančně podílet v poměru dle velikosti jeho pozemku, tedy do částky max. 90.000,-Kč.

- JUDr. Čapek – OV Smrkovice ze záměrem souhlasí, jedná se o mnohamilionovou investici, je logické, že bychom se měli podílet na pořízení dokumentace. 

>>>>

   Stavební úpravy letního kina. To je věc dávno schválená a jen se divím, že se nezačala realizovat už vloni nebo tedy letos a proč se odkládá na příští rok! Provoz v letním kině pomalu končí, oprava má trvat 9 měsíců, takže příští léto bychom mohli už do nového!  Vlastně jsme nové kino mohli využívat už letos, proč se tento materiál neprojednával vloni? Z materiálů-

Na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY LETNÍHO KINA PÍSEK“ byla zpracována projektová dokumentace … Stavba byla následně povolena společným povolením, které bylo vydáno dne 27.03.2020 pod č.j.:55504489/0/2020/Koš – 4/ÚŘSP/Pov a právní moci nabylo dne 30.04.2020.

Jasně, letošní rok by se kino využilo maximálně, vzhledem k opatřením vlády. Hlavně aby to tu nedopadlo jako Zeyerova ulice.

https://www.mesto-pisek.cz/materialy%2Djednani%2D2021/ds-1644/archiv=0&p1=30037

0
0

Diskuze k článku +

19. 8. 2021 (21:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dneska po ZM platí:
- že letní kino se opraví.

- Městská policie se má nastěhovat do knihovny, až se celá předělá pro její potřeby. Tady vzácně souhlasím s tím, co řekl pan Hořánek, a to, že víc do centra MP nepatří. Je fakt, že mám navíc výhrady k tomu, že je knihovna kulturní památka, ale i s tímhle souhlasím. Prý město probralo všechny své volné budovy a vyšla jim z toho knihovna. Tak ještě nevíme, jak vyjde městu rozpočet. Tady nejde o konečnou fázi, uvidíme, co z toho nakonec vznikne.

- spolupráce města s developerem ve Smrkovicích pokračuje, zastupitelé si to přejí

- a nakonec si nechávám to nejhorší. Všechny strany, které měly zeleň ve volebních programech, dneska odsouhlasili prodej velké části lesa, aby se z něj stala skládka. Tohle nechápu, skládky vznikla na základě nějakého projektu, a prostor jí měl stačit. Jenže pro skládku se ubírá další a další prostor a teď zase kus lesa. Mě zajímá, jak to bude s tříděním odpadu, se snižováním odpadu komunálního, se spalovnou, místo toho se dozvím jen strohé, že je potřeba rozšířit skládku do lesa.

Mimo to jsem se pobavila tím, jak se zastupitelům vrací jejich rozhodnutí z minulosti. Jednou rozhodli o tom, že občanovi neprodají pozemek pod silnicí, protože by jej měla vlastnit obec a ne občan. Dneska navrhovali prodat silnici občanovi, protože je prý jedno, komu patří. V tomto budě nakonec nedošli k usnesení, ale ten zmatek si vytváří sami, těším se, až si začnou občané budou žádat, že chtějí skupovat kousky silnic

Minule jsem se ptala, proč žadateli neprodají celý pozemek za jeho domem, o který žádal, a odpověděli mi, že město pozemky neprodává. Dneska naproti tomu prodávali téměř bez řečí.
Dokonce i v kasárnách, tak je docela možné, že než bude na kasárna studie, stihnou je zastupitelé celé rozprodat! :-)
A pro hloubaly, ne všichni zastupitelé prodávají, schvalují a tak, jak kdo hlasoval lze vždy najít na webu města v zápisech ze ZM.

Odpovědět

5. 10. 2021 (14:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Doplňuji k nadpisu článku-o milionech:
** Návrh na zahájení výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) „Projektová dokumentace – stavební úpravy v objektu č.p. 85 Alšovo náměstí, Písek“, financované z prostředků města Písek.
Předpokládané finanční náklady akce: 1 950 000,- Kč bez DPH **
Projedná v pondělí RM, ale to se schválí, věřte mi.

Nicméně už několikátý člověk se mě ptal, proč nejde MP Písek do budovy po PČR do Zeyerovy ulice.
Je fakt, že budova se modernizovala pro provoz Policie a poslední úpravy proběhly snad rok nebo dva před stěhováním.
Nevím přesně, komu budova patří, ale je tam vše z požadavků MP a bylo by to k užívání ihned!
Že se o tom nemluvilo na ZM mi vůbec nedošlo, soustředila jsem se na tu památkovou ochranu knihovny, kterou si ta budova určitě zaslouží …

Ale pro MP Písek by byla Zeyerova ulice dost dobrá, si myslím, i když by budovu nevyužívala celou samozřejmě.

Odpovědět

9. 11. 2021 (10:43)  –  Michaela Šťastná

0
0

Na zasedání v pondělí bude rada města schvalovat vybraného účastníka ATELIÉR HERITAS s.r.o., Mánesova 11/3b37001 České Budějovice, IČO 02353181 za celkovou cenu 1 925 000,- Kč bez DPH, jehož nabídka byla podle kritéria nejnižší nabídkové ceny hodnocena jako nejvýhodnější, dodavatelem veřejné zakázky „Projektová dokumentace – stavební úpravy v objektu č.p. 85 Alšovo náměstí, Písek“

To je bývalá knihovna, kdyby někdo nevěděl a cena za projekt na přestavbu, kterou zastupitelé schválili.
Na rozpočet města pro příští rok jsem velice zvědavá, vzhledem k tomu, že mnozí z těch, co jej budou schvalovat se po volbách na podzim nemusí na jeho plnění podílet a v pohodlí domova se smát nastupujícím zastupitelům, jak jim naložili na jejich volební období.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.