Přihlášení

Zastupitelé otevřeně zvýhodnili podnikatele

14. 6. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Květnové zasedání zastupitelstva obsahovalo stejný bod, jako březnové, a přesto u něj byl odlišně projednán. Občas se zastupitelé zaštiťují prohlášeními o netvoření precedentních usnesení, nebo jak musí měřit všem stejným metrem, nebo dalšími podobnými řečmi, ale nebylo tomu tak v tomto případě, kterým byl návrh na 4. změnu v územním plánu. Někteří zastupitelé zcela veřejně, bez uzardění a nahlas prohlásili, že je jim přednější v posuzování návrhu osoba podnikatele, než samotné posouzení návrhu změny v územním plánu. O nestranném posouzení návrhu v roli zastupitele se hovořit nedá.

   O změnu v územním plánu zkráceným postupem si požádala společnost ALFA-IEC s.r.o., jednatel společnosti je uveden Ing. Kulič Zdenek (do r. 2018 zastupitel města Písek), majitel jiné firmy s podobným názvem. Zkrácený postup změny územního plánu znamená, že o ní rozhodují přímo zastupitelé města, tedy není návrh posuzován běžným způsobem, jako jsou posuzovány všechny navržené změny v probíhající 2. změně územního plánu ostatních žadatelů města. Žadatel zde chce změnou dosáhnout navýšení počtu lůžek v penzionu, který hodlá vybudovat ve stávající a přistavěné nemovitosti.

Jako důvod je v žádosti uvedeno doslova:

.. Současně platný územní plán Písek umožňuje zřízení penzionu, ale pouze s ubytovací kapacitou 20 lůžek. Navrhovatel žádá o navýšení maximální ubytovací kapacity na 40 lůžek s tím, že rekonstrukce penzionu bude ekonomicky rentabilní pouze při navýšení lůžkové kapacity objektu. ..

   Z toho usuzuji, že se jedná o celoroční provoz s plnou kapacitou obsazenosti, jinak řečeno, aby se provoz penzionu vyplatil, musí mít lůžka celoročně obsazena.

    Přítomnost žadatele scházela v březnu zastupitelům, k jeho návrhu nepřijali žádné usnesení, jednatel žádající firmy jim měl návrh objasnit. Jeho argumentace na zasedání ZM však směřovala jinam, hovořil o tom, že vlastní jinou firmu a rozhodl se v Semicích vybudovat školící centrum pro svou firmu a souběžně s tím ubytování v penzionu. Kvůli penzionu byla založena společnost, jíž je jednatel, a ta o změnu žádá. Takže dvě společnosti, na sobě nezávislé, které spojuje pouze osoba jednatele.

   Dále jednatel uváděl výhody jeho záměru pro Semice, že zbourá sto let starou zeď a místo ní vybuduje chodník, aby po něm mohli chodit lidi. (Zatímco v jiném případě se zastupitelé dožadovali zachování historického živého plotu, ke zboření historické zdi ani nepípli, obojí stojí ve stejné vsi).

   Semickému fotbalovému hřišti prý poskytne ubytování(?), a zázemí ve špičkách při utkáních. Jednatel nezapomněl okomentovat vyjádření ing. arch. Petr Vávra – Studio KAPA, zaznělo i „tahle věc jako účelová“. (Za účelové já považuji naopak stanovisko osadního výboru Semice, neznalost zákona a účelový způsob vyrobení stanoviska k návrhu doslova evokuje k odvolání členů výboru, prý všemi hlasy, když jednatel je také jeho členem.)

   Možná tato řeč jednatele firmy, nebo časová prodleva mezi zasedáními ZM, kde byl návrh poprvé projednáván, nebo něco jiného, o čem nemáme tušení, vedlo váhající zastupitele ke zcela odlišnému posouzení návrhu na květnovém zasedání ZM.

 

   U druhého projednání návrhu na změnu v ÚP to bylo zcela jinak. Místostarostka téměř v úvodu projednávání bodu oznámila, že tuto změnu uhradí žadatel zcela sám, oznámila to předtím, než o tom mohli rozhodovat zastupitelé, jako by jejich stanovisko znala dopředu.

   Zastupitel T. Franců, zastupitel J. Lejčar, vlastně chválí žadatele jako takového, s tím, že se zmiňují o zlepšení dopravní situace, po změně ÚP. Jen okrajově zmiňují podstatu žádosti a to, co by změna přinesla ostatním obyvatelům obce do jejich životů. Zastupitel R. Tyll zmínil, že se žadateli omlouvá za to, co řekl v březnu. Neřekl to prý kvůli tomu, že by žadateli nepřál, ale kvůli tomu, že minule byla prezentace návrhu nedostatečná, nikdo neřekl, že tam plánuje školící centrum, a nyní je doloženo i stanovisko osadního výboru (bez ohledu na to, že není platné). Připomínám, že návrh změny se netýká školícího střediska, ale navýšení lůžek v penzionu, aby byl provoz ekonomicky výhodný!

    Zastupitel J. Taraba v hodnocení žadatele pokračuje, ještě víc se zaměřuje jen na jeho osobu, a pokračoval spíš jako jeho obhájce, protože co jiného si myslet o slovech „ … že když z úst ing. Kuliče slyšíme slovo ubytovna, tak je zcela nepřípadné, aby se v našich hlavách promítly obavy, že ubytovna je někdo, kdo to tam vystaví ubytovnu, dá tam .. nafoukne matračky, a ubytuje tam osoby, které, které atakdále. Čili domnívám se, že slovo ubytovna je s velkým U, z úst pana ing. Kuliče a domnívám se, že ten jeho projekt je mimořádný, a promítnu li si ekonomické výsledky ing. Kuliče a jeho firem v Písku, co dokázal a jaký areál vybudoval a jakou práci kvalitní a velice specifickou odvádí, pak se domnívám, že je třeba takové osoby jako je on podpořit a neklást mu žádné překážky v jeho investiční stavbě.“

   Nestihla jsem tu řeč rozdýchat, takhle hovoří zastupitel, který má rozhodnout o změně v ÚP, která se dotkne celé obce Semice. Já to chápu tak, že mu nezáleží na žádném z obyvatel Semic, hlavní je neklást překážky do investic stranického kolegy, z jehož úst i slovo ubytovna neznamená ubytovna. Zasedání ZM není soudní síň a není potřeba obhajovat podnikatele, ani jeho podnikání, ale je třeba naprosto nestranně rozhodnout o změně samotné, o tom, co by přinesla do života celé obce, celého území, tak, jako to udělal ing. arch. Petr Vávra, to je to, oč tu běží. Jistě že zastupitelé potřebují víc informací, ale podstata je stejná. Tak jsme se dozvěděli, jak to u nás chodí-nejde o materiál a jeho posouzení, jde o to, kdo ten materiál předloží a tomu dovolíme všechno, a tímhle směrem se to zvrhlo, až na vybočující diskuzní poznámku zastupitele P. Souška k OV Semice.

   Podobně oslavnou řeč na pouze na osobu podnikatele vedl i zastupitel J. Adámek, ani slovem se nevyjádřil k projednávané změně v ÚP, jen opět požádal o ukončení diskuze, protože-podle jeho slov už mají všichni dostatek informací. Završil to zastupitel T. Franců, který oslavnou řeč na podnikatele vylepšil historickými daty o jeho firmě a opět, ani slovo o podstatě návrhu, a proč se projednává.

 

   Zatímco v březnu se z řad zastupitelů ozýval požadavek na projednání návrhu osadním výborem Semic v reakci na slova místostarostky „… já mám souhlas osadního výboru na základě telefonického hovoru … „, zazněla oprávněná obava z toho, čemu může posloužit ubytovací zařízení téměř ve středu obce a proč se volí odlišný přístup ke svolení s ubytovacím zařízením U Honzíčka a odlišný v Semicích, v květnu zněla jiná slova.

   Všechno, co zaznělo na adresu osadního výboru Semice lze shrnou: a ne, ani v době nouzového stavu nelze zasedat tak, že si město a členové OV pošlou otázky mailem a odpoví telefonem a předseda výboru za všechny napíše, že jsou PRO. Ani v době nouze tak jednat nelze.

   Na můj dotaz, zda bude ubytování zkolaudováno jako ubytovna pro školící se osoby, nebo prostě jen ubytovna, žadatel mimo jiné řekl, že na něj nedovede odpovědět, ale že ubytovaní budou prostě lidé.

Chápu, všichni chápeme, že řeči o školícím středisku s možností ubytování jsou jen pozlátko, návrh zní na navýšení kapacity lůžek pro udržení ekonomiky penzionu přece.

   Zastupitele především mají tyto informace zajímat jako doprovodné k širšímu pohledu na návrh, a těch doprovodných se jim dostalo nejvíc. Ty podstatné se spíš neprobíraly, nebo se jen zmínila prospěšnost pro lidi. Lidi smějí chodit po chodníku, lidi budou moci do restaurace, jakou nikdo neviděl, fotbalisté budou moci přespat a snad i parkovat u penzionu, a tak je třeba pouze provolávat slávu podnikateli!

   A starostka města tak chvátala po ódách na podnikatele se schválením navrženého usnesení, že opomenula legislativní rámec a nedala prostor nikomu navrhnout jiné usnesení. Nechala hlasovat o usnesení a pokračovala v zasedání projednáváním dalšího bodu v programu po celé 4 minuty, kdy tento bod přerušila a vyhlásila předchozí hlasování za zmatečné a vrátila se k projednání bodu podle zákona.

 

   Do učebnic by mohla diskuze u projednávaného bodu, aby se noví zastupitelé učili, jak navržené body zasedání neprojednávat. Ale u nás se není čemu divit. Zelenou tu dostávají návrhy, za kterými nestojí jejich opodstatnění, ale jejich navrhovatel, to jemu se mnohdy vyhovuje. Na zastupitelstvu města se to nestává často, ale stalo se! Zastupitelé nám předvedli a řekli – proti projednávanému návrhu nic nemám, názor odborníka na územní plány-autora ÚP mě nezajímá, koukejte, jak nadržovat jedinci na úkor půlky obce Semice! Že se tohle běžně stává u Purkratic, tam to chápu, těch obyvatel je tam tak málo, že na nich nezáleží nikomu a dovolují si na ně, ale že se to uplatní i v Semicích, to jsem nečekala. Zastupitelé v přímém přenosu předvedli, jak jsou schopni zapomenout nejen na voliče – na zodpovědnost zastupitele vůči všem občanům, ale i na ostatní obyvatele Semic, kterých se budoucí proměna týká ze všech nejvíc, oni tam mají domovy, chtějí tam dožít a vychovat děti, to jim bude stát za plotem zkolaudovaná ubytovna i v době, kdy nebude patřit upřednostňovanému podnikateli.

   Jsem překvapena tím, jak málo záleží některým zastupitelům na dodržování pravidel, nebo zákona, což bylo slyšet hlavně u pochybení OV Semice, ta bezbřehá tolerance otevírá možnosti nejen k podjatosti členů výboru. Jak málo záleží zastupitelům na dodržení formy změny ÚP, jak se ani nesnaží dbát vyjádření autora ÚP nebo si nepožádají o další názor, to mě udivuje. Když začali zastupitelé místo návrhu změny v ÚP řešit samotného podnikatele, bývalého kolegu a otevřeně přiznali, že to jemu návrh schvalují, to mě překvapilo. Jednání zastupitelů nebylo fér a doufám, že se s tím občané nesmíří, tak otevřenou protekci nelze u samosprávy tolerovat.

A něco navíc.

   Starostka města uvedla, že nabádali žadatele a úředníky, aby na veřejné zasedání ZM v březnu nechodili, i když se jich projednávané body přímo dotýkají, nebo k nim mohou podat doplňující informace.

   No čtete dobře, prý kvůli nouzovému stavu! Tady dostává samospráva notně na zadnici, zastupitelstvo hodlá schvalovat v nouzovém stavu závažné body programu, ale zároveň doporučí všem, aby zůstali doma a k bodu se tak nemohli na zasedání vyjádřit ani podat tazatelům vysvětlení! Tomu se dá říkat o nás bez nás. Zastupitelům ten přístup nevadí – jste tu, abyste materiál odhlasovali, k ničemu jinému vás není třeba, kdybyste se chtěli ptát, máte smůlu, všem jsme (asi vedení města) doporučili, aby sem nechodili! To se dějou věci.

 

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20210506/index.html


 

0
0

Diskuze k článku +

17. 6. 2021 (21:51)  –  Michaela Šťastná

0
0

Dnes dostali zastupitelé šanci napravit chybu a zrušit usnesení, ve kterém zvýhodnili podnikatele proto, že se s ním znají, že je prý ochoten přestavět tu "škaredou" budovu, která byla zastupitelům do března dočista ukradená.

Zastupitelé podpořili podnikatele, který žádá o změnu v územním plánu jen proto, aby mohl vydělávat, doslova a do písmene, v jeho žádosti to tak stojí. Někteří jej sice vykreslili jako lidumila, a že to dělá pro Semice. Cha. Nemůžu si pomoci, já čtu, že to dělá proto, aby se mu provoz penzionu rentoval!

Piráti se dnes pokusili napravit rozhodnutí zastupitelů, kterým je zbytek obyvatel Semic ukradený, a navrhli zrušení usnesení. A kdepak, ačkoliv zastupitelé na vlastní uši slyšeli, že se ta změna v ÚP dotkne asi 160 lidí, kteří potvrdili svým podpisem nesouhlas, přesto tlačí změnu v ÚP dál a dál.

Nepochopím tu samolibost a využití moci ve prospěch podnikatele, který potřebuje jednou tolik lůžek v penzionu, aby se mu to rentovalo, protože 20 mu jich nestačí. Jestli projekt stojí a padá na 20 postelích, je to špatný projekt. A zbytek jsou jen řeči, které mají zastřít to hlavní – pořádné ubytovací zařízení.
Nepochopím to hlavně proto, že zastupitelé znepříjemní život "polovině" vsi jen kvůli svému známému – podnikateli. Takhle objektivní zastupitele my tu máme.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.