Přihlášení

Zastupitelstvo rozhodne o rozšíření skládky do lesa

27. 11. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Jedním z bodů na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek bude také další návrh změny územního plánu. S územním plánem města se poslední roky pořád něco děje, jedna změna se projedná a druhá už jde zase zastupitelům na stůl. Ovšem tuhle změnu provází i jedna zvláštnost, která souvisí s tématem pomalu se deroucím do veřejného prostoru. Společnost ODPADY Písek s.r.o. navrhuje rozšíření skládky do přilehlého lesa a proto navrhuje změnu územního plánu, aby se pokácelo kus lesa pro rozšíření skládky.

   Společnost ODPADY Písek s.r.o. byla založena v roce 1993, což je před poměrně dlouhou dobou. Na založení společnosti se dohodla města Písek, Radomyšl a Strakonice, takže odpad se vozil k nám. Neznám pamětníka, který by mi osvětlil, kdo vypočítal velikost skládky pro tato města (nicméně jeden ze zúčastněných zakladatelů je nyní zastupitelem). Skládka totiž funguje téměř 30 let a neustále se rozrůstá na úkor okolních polí, luk a lesa. Domnívám se, že se při plánování pro skládku vybralo místo, na tom místě se vyměřil její prostor a pak se podepsala dohoda měst na skládkování. V zakládací listině ODPADY Písek s.r.o. najdeme výměru pozemků, které město do společnosti investovalo jako vklad. Nenajdeme tam vyjádření, po jak dlouhou dobu na těchto pozemcích bude možné skládkovat. Domnívám se proto, že společnost by měla mít omezený prostor – možná i dobu – po kdy bude možné skládku provozovat. Jenže skládka se neustále rozšiřuje, od založení společnosti dochází ke změnám, ke spoustě změn, zásadní nastala v roce 2015, kdy se mění znění společenské smlouvy. Mimochodem, zřízení s.r.o. není doporučováno pro zakládání společností zřizovaných obcí, protože je pro obce velice obtížné rušení a likvidace takové společnosti. Nikomu ani nevadí, že ZEVO Písek je také s.r.o….

 

   Pro skládku tedy bylo vyňato z půdního fondu mnoho pozemků v době jejího vzniku. Společnost během let přikupuje další pozemky, ale tyto pozemky jsou v předchozím i současném územním plánu evidovány jako pole, louky a les. Pokud by se s rozšiřováním skládky počítalo, nejspíš by to bylo i zaneseno do územního plánu.

   Dobře, došlo k odložení termínu zákazu skládkování, je možné, že proto jsou zabírány další plochy. Takové informace však nemusí být součástí žádosti návrhu na změnu územního plánu, a nikdo se nám je ani jinou cestou nesnaží podat.

   Zajímavé na tom je, že právě probíhá posouzení vlivu na životní prostředí EIA na ZEVO a v souvislosti s tím se hovoří ukončení skládkování odpadu na Vydlabech. Tedy hovoří, naznačuje se. Ovšem nikdo se nezmiňuje, že mezitím padne pro skládku kus lesa a dalších pozemků už dnes.

Ne, nejsem pro spalování odpadu jako řešení pro nerozšiřování skládky.

Zajímám se o to, kam až by se skládka rozrostla, kdyby nebylo zakázáno skládkování. Opravdu tu měla být skládka v provozu 30 let? Opravdu by tu byla třeba padesát i více let, až by se vykácel celý les?

    Já jen, jestli se náhodou neměla skládka taky někdy zavřít a zakonzervovat, protože byla naplněna její plánovaná kapacita, jako byly zavřeny jiné skládky v okolí města.

   Já ani nevím, jestli jsme informováni o potížích na skládce s požáry, které se rozšiřují i do okolí včetně lesa, kde jsou asi zveřejněny výsledky monitorování skládky, např. znečištění spodních vod …

   Přinejmenším tohle všechno bych chtěla vědět, než se vykácí les na Vydlabech, i když si nemyslím, že zastupitelé povedou k tomuto bodu nějak výraznou debatu, na Vydlaby je z města špatně vidět.

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47912

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=689968


 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.