Přihlášení

Zdražení tepla, zdražení stavby Sovova, oboje projednají radní v pondělí

12. 11. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

V pondělí se poprvé sejde rada města na zasedání v novém složení. A jeden z projednávaných bodů se bude týkat zdražení tepla dodávaného z Teplárny Písek od ledna. To se sice dalo čekat, ale přesto je to nemilý dárek do nového roku. A druhý související bod je snížení nájemného pro Teplárnu Písek pro příští rok. Další, z mého pohledu, důležitý bod je dodatek ke smlouvě u stavby Sovova ulice, od zahájení stavby už třetí v pořadí. Tentokrát s navýšením ceny díla o více jak čtyři a čtvrt milionu korun.

   U materiálu k ceně tepla na příští rok se podívejte na tabulku, znázorňující cenu tepla podle výše procent navýšení ceny. Obrázek v perexu patří Teplárně Strakonice, ceník uvádí cenu tepla po zdražení letos v říjnu. Nechci se pouštět do srovnávání a rozebírání důvodů, jen si nemyslím, že po zdražení ceny tepla na příští rok už nebude znít tisková zpráva tak, jako vloni. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42264

V souvislosti se zveřejněním připomínkování EIA k ZEVO Písek, se tohle téma nedá přejít bez povšimnutí, sami si počtete v materiálech na zasedání RM. https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47637

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47638

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47639

 

   Stavba v Sovově ulici. Vzhledem k tomu, že jsem nesouhlasila s tímto využitím budovy, netěším se jak z průběhu zdržení u odevzdání projektu, ani z navýšení z původně uváděných 80 milionů potřebných k přestavbě, ani ze současného stavu. A říkám si, že budova měla zůstat pro děti – DDM a jejich kroužky. Dům pro seniory mohl být jinde, pomalu to vypadá, že i levněji.

   Přestavba započala letos 11. července a za 4 měsíce bude smlouva již potřetí doplněna dodatkem a cena stavby se z původních 183 700 000 bez DPH navyšuje na 188 417 437,47 Kč bez DPH, tedy o 4 717 437 Kč bez DPH. Dá se říci, že zatím v průměru přes milion měsíčně, přičemž stavba má trvat 22 měsíců. Ne, nemyslím si, že cena poskočí o milion měsíčně po celou dobu stavby, chci jen poukázat na to, jakým tempem se stavba prodražuje a o kolik se prodražuje už po jejím samotném zahájení.

  Pokud nahlédneme do materiálů na zasedání RM, zjistíme, že se termín dokončení stavby posouvá o 15 dní i důvod navýšení ceny, cituji: …. Na základě zjištěného nevyhovujícího stavu stropní konstrukce v části 2. NP je navržena změna stávající stropní konstrukce za novou. Dle posouzení statika jsou v místě nevyhovující stropní panely, které nelze považovat za dostatečně únosné. Generálním projektantem byla předložena revize projektové dokumentace, která řeší bourání stávající stropní konstrukce a doplnění nového ocelobetonové stropu … dobetonávky na trapézové plechy na schodišti … vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot s omezením mechanizace … sanace základů v zbylé části objektu … oceňuje bourání základových konstrukcí, které byly odhaleny pod úrovní terénu v místě severovýchodní přístavby objektu… Při postupu prací došlo po odstranění omítek 1. PP ke zjištění značně degradované betonové stěny v severní části objektu. Po provedení diagnostiky statikem byl navržen způsob statického zajištění stěny z důvodu zvýšeného zatížení od nových konstrukcí … Důvodem předložených změnových listů víceprací je neobsažení prací (položek) v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu zadávacího řízení.

  Co k tomu říci, než že tahle přestavba se téměř začne rovnat demolici a nové stavbě podstatné části budovy bývalého internátu.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=47763


 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.