Přihlášení

Zdražování služeb, staveb a další body na (posledním?) zasedání RM

5. 9. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Rada města dnes projedná žádost o navýšení příspěvku na akci Dotkni se Písku spočívající v navýšení účelového příspěvku Centra kultury města Písek z rozpočtu města Písek na městskou slavnost Dotkni se Písku 2023 na částku 2 500 000 Kč a zavedení vstupného na vybraná místa a programy dle předloženého konceptu. Podle materiálu na jednání jsou nadále zahrnuty Palackého sady jako místo probíhajícího programu i přesto, že napřesrok bude v provozu letní kino a tak se část programu může přesunout do prostor Výstaviště, letnímu kinu blíže.

   Nicméně, nesledovala jsem postup na určení částky vyhrazené pro pořádání akce v minulých letech, jsem překvapena, že RM přímo rozhoduje o zařazení částky do rozpočtu na příští rok … když rozpočet bude schvalovat zastupitelstvo nové a zrušit usnesení může nová RM. No nic, dnes se o tom bude jednat, materiál je v odkazu.

   Zaujal mě také bod o podvýpujčce vratného nádobí na akce. Vratné nádobí na akce se připomíná již několik let, je fajn, že si jej město vypůjčilo, ale především je fajn, že se začne na akcích používat. Tedy doufám.

   U dalšího bodu si nejsem úplně jistá, jestli jej dobře chápu. Jedná se o dodatek ke smlouvě mezi městem a Městskými službami. Vzhledem k tomu, že samotná smlouva není součástí materiálů a jinde jsem ji nečetla, nemohu se rozhodnout, zda je dodatek v uvedené podobě potřeba. Je to možná standardní postup, ale vzhledem k tomu, že jsou v dodatku uvedeny již rok prováděné práce, ovšem jejich finanční nárokování na trvalé zařazení do rozpočtu města s požadavkem od příštího roku, mě znění dodatku lehce mate. Posoudit to ale bez toho, že nemáme k dispozici onu smlouvu a podobné dodatky smlouvy (toto je dodatek č. 15) momentálně není možné jednoznačně.

   Další bod nepřímo souvisí s informací, že firma, která rekonstruuje objekt 5. mateřské školy na Fügnerově náměstí, je v insolvenci a zakázku v plném rozsahu nedokončí. Hlavním kriteriem pro výběr zhotovitele byla cena, tedy dlouhodobě kritizovaný postup u vypsání výběrového řízení, který se nevyplatil u rekonstrukce školnických bytů vloni, letos ve školce. A právě s tím, o co se ve výběrových řízeních na zhotovitele staveb soutěží souvisí bod o navýšení ceny stavby „Rekonstrukce vodovodu v křižovatce Harantova x Budějovická ulice dle Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo je po započtení všech změnových listů 5.862.018,55 Kč bez DPH namísto vysoutěžených 4.887.567,80 Kč bez DPH. Jedná se o navýšení 19,9 %. Inu, to není zrovna málo.

   Projednávat se bude navýšení ceny díla u „Stavební úpravy (modernizace) elektroinstalace objektu radnice Budovcova 207, Písek“, také navýšení ceny u „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ , kde dodatek řeší návrh změny rozsahu díla a navýšení ceny díla o 482.987,57 Kč bez DPH (555 435,70 Kč vč. 15 % DPH). Tady si neodpustím poznámku, že jakkoliv mohou být požadavky na navýšení ceny stavby oprávněné, přichází po měsíci od zahájení stavby, a s jedním nárokem diskutabilním, to mi nepřijde úplně v pohodě.

   Z důvodové zprávy: Vyjádření odboru IR:

Práce na předložených změnových listech v dodatku k SOD mají vliv na dokončení termínu akce. Na konkrétním prodloužení termínu prozatím nebyla nalezena shoda mezi objednatelem a zhotovitelem, resp. návrh délky prodloužení termínu předložený zhotovitelem nebyl odborem investic akceptován a probíhají další jednání. Termín bude po nalezení shody, případně kompromisu předložen ke schválení Radě města v dalším dodatku k SOD. Zhotovitel od zahájení stavby také nárokuje proplacení tzv. časových nákladů (své náklady související s prodloužením termínu) za každý den stavebních prací při prodloužení termínu – zejména v návaznosti na změnové listy. Objednatel zastoupený odborem IR s těmito náklady nesouhlasí a v současné době je zamítl. Položku časový náklad při změně prací a prodloužení termínu neobsahoval výkaz výměr ve výběrovém řízení a žádný z uchazečů v zadávacím řízení nepodal jediný dotaz ve vztahu k takové či obdobné případné platbě.

Nutno zdůraznit, že doposud na žádné akci Města tuto položku žádný z dodavatelů nikdy nenárokoval, a tudíž nebyla nikdy hrazena. Z pohledu investora je tato položka obsažena v jednotlivých položkách rozpočtu a také v kapitole VRN. Uznání položky by na této stavbě umožnilo obtížně kontrolovatelný „druh“ vícenákladů a neumožnilo uplatňovat mechanizmy ze strany města vedoucí k dodržování konečného termínu výstavby. Navíc by uznání této položky spustilo do budoucna velmi nebezpečný finanční precedens na akcích města. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel prozatím zamítnutí této položky neakceptoval, jednání nadále probíhají.

   Na rozhodnutí RM jsem v tomto případě velice zvědavá, protože do smluv u zakázek města se nám začínají vkrádat položky, kterými se „uměle“ navyšuje cena díla.

 

   Většina projednávaných bodů na zasedání RM bude o penězích, ať je to schvalování dodavatelů u veřejných zakázek na opravu komunikace v Purkraticích, chodníku Na rozhledně, rekonstrukce inženýrských sítí ulic Otakara Ševčíka a Preslova – Nádražní, výměny hřídele a ozubeného kuželového kola vodní elektrárny města Písek a další peníze v již zmíněných dodatcích ke smlouvám.

   Nově by se měl platit vstup na část programu slavností města a také za vstup na věž u kostela. A bohužel se zdražování týká také ceníku Městské knihovny.

 

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46703

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46717

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46720

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46726

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46723

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46721

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46721

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.