Přihlášení

Zeyerova ulice

13. 5. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (5) | Vaše názory

Zeyerova ulice, zavřená rok, a zavřená ještě minimálně půl roku bude. Jak zachází město s uzavírkou silnice I.třídy, se probíralo i na zasedání ZM. Od podzimu se občané dotazují, proč nejsou práce v ulici dokončeny, nebo proč se v nich nepokračuje. Z dotazů na webu města vyplývá, že se s tak dlouhou dobou uzavření počítalo, že je třeba trpělivosti a že je to tak v pořádku. Já si nemyslím, že dění kolem uzavírky je v pořádku, naopak.

   Naplánovat tak dlouhé uzavření důležité ulice města chce odvahu. Rok uzavřená ulice, kde se doslova několik měsíců nic neděje, kromě toho, že ji využívá jeřáb developera k soukromé stavbě, tak dnes působí uzavírka ulice kvůli „Rekonstrukce Zeyerovy ulice – vodohospodářská část“, ke které se připojila Teplárna s výměnou potrubí. Lidé se po vysvětlení ptají, ale odpovědi na dotazy obyvatel města nejsou vůbec jednoznačné, a protože podle harmonogramu stavby rozdělené do tří etap je první etapa naplánována do dalšího roku, než etapa dvě a tři, chtěla jsem si v tom udělat jasno nějakým způsobem sama. Jasno v tom, proč jedna stavba trvá víc jak rok a půl a stavba druhá, dlouhodobě plánovaná, která vlastně nenavazuje na termín dokončení stavby první ani zdaleka. A to se mi prostě nepodařilo.

   Takže se nebudu pokoušet rozplést důvody pro rekonstrukci Zeyerovy ulice v tomto pojetí, nakonec já tuhle akci takhle rozvlekle a složitě nevymyslela. Nabídnu vám, co si o tom myslím já a k tomu různá vysvětlení těch, co tuhle akci vymysleli, k porovnání pro váš vlastní úsudek.

 

   Myslím, že akce naplánovaná na rok 2018 nebyla odložena jen kvůli koordinaci výměny potrubí s Teplárnou, že v tom plánu svou roli hraje dostavba bytových domů developera. Nejspíš by nám do všeho vnesl světlo cizí nestranný odborník, který by zde odborně vysvětlil, co vyčetl z našich dokumentů projektové dokumentace, rozdělení stavby do tří etap, nebo proč ta první etapa byla naplánována až na letošek. Jistě by nám vysvětlil, proč došlo k úpravám, které neobsahovala projektová dokumentace a proč při vyúčtování víceprací jsou některé položky označeny pracemi první etapy, i když ta má proběhnout až letos. Protože jinak si podle zadání etapizace stavby myslím, že v roce 2018 byla stavba odložena i kvůli stavbě developera.

   Ten cizí odborný náhled by však nevysvětlil tu zbytečnou prodlevu mezi první a druhou stavbou, ani proč po dokončených pracech v prosinci nebyla ulice otevřena podle plánu, a hlavně podle smlouvy o dílo. A žádost stavebníka na nedokončení stavby dle smluvního termínu? Žádost uvádí, že finální povrchy komunikace z důvodu nevhodných klimatických podmínek – počasí, neprovede. Jakože nejde asfaltovat kvůli počasí. Žádost byla schválena navzdory tomu, že jinde ve městě se povrchy ulic normálně a bez potíží prováděly.

Na zasedání ZM opakovaně zaznělo, že kdyby byla stavba dokončena a ulice otevřena, zavírala by se až nyní kvůli stavbě opěrné zdi u školky a povrch silnice by se poškodil. Vedení města se prý rozhodlo ušetřit peníze za dvojí pokládání povrchu silnice tím, že ponechalo silnici zavřenou i když se nestaví. Je to ale pravda? Tak kdo to tak divně naplánoval? A proč si tedy stavebník žádal o odklad dokončení stavby kvůli počasí?

 

   Já důvod pro nedokončení prací na stavbě podle plánu považuji za zástupný, účelový. Myslím, že žádost o nedokončení stavby podal stavebník jen proto, aby se naplnila litera zákona a firma za nedokončení zakázky ve smluvním termínu neplatila penále. Počasí bylo v pořádku, ve stejnou dobu se pokládal povrch před školou v Šobrově ulici a dokončovalo se parkoviště na Hradišti, nelze tvrdit, že jen v jedné ulici města mrzlo nebo bylo metr sněhu, tedy počasí nemohlo být tím pravým důvodem k neasfaltování.

   Já vidím jako daleko lepší důvod ten, že stavbník povolil developerovi postavit na silnici jeřáb, aby mohl developer stavět bytové domy. O tom, že jednou bude muset stát jeřáb na silnici se musí vědět léta, přinejmenším od doby, kdy bylo vydáno stavební povolení developerovi.

   Jestliže by se udělal nový povrch silnice a zprůjezdnila ulice, jeřáb by v provozu dost překážel. A tak stejně jako první etapa stavby v Zeyerově ulici, tak i dokončení dalších dvou etap se podřídí stavbě domů developerem. Dokončení stavby a otevření ulice Zeyerova je totiž naplánováno přesně shodně do doby, kdy končí povolení pro umístění jeřábu na silnici, i když na ZM zaznělo, že to ne, že se otevře ulice co nejdříve. Bez výmluv na rok trvající hru na pandemii město uzavřelo silnici I.třídy, důležitou i pro nákladní dopravu, jen na základě výmluv a ve prospěch developera. Tak to vidím já.

 

P.S. Podle smlouvy měla být stavba výměny potrubí dokončena v prosinci, potom si můžete vybrat hned z několika důvodů, proč se tak nestalo, ale stavebník, nebude platit penále za nedodržení termínu dokončení stavby v termínu, protože město souhlasilo se žádostí o změně termínu kvůli počasí v prosinci. Za umístění jeřábu na městském pozemku developer městu nic neplatí, protože povolení k umístění jeřábu na silnici dostal developer od stavebníka společnost Vodárenská správa Písek.

Plánovanou stavbu chodníku a parkoviště bude provádět jiný stavebník, s výměnou potrubí nesouvisí. Město ji však naplánovalo na léto, prý kvůli provozu školních zařízení. A tak se po celou dobu blokuje průjezd městem po silnici I.třídy jako by šlo o nějakou nedůležitou spojnici na periférii města. Výmluvy typu – nechtěli jsme poničit nový povrch silnice jsou liché, děje se tak běžně po celém městě a takové ustanovení se dávají do smluv o dílo. Hlavní je mít dobrý plán, a umět jej mnoha způsoby dle potřeby vysvětlit!

 

 

 Jak to vidí město, nebo chce, abychom to tak viděli také, se dozvíte (?) v odpovědi na můj dotaz a v odpovědích občanům na jejich dotazy, jen si dovolím zvýraznit některé detaily:

** Monika 7.12.2020 20:51:51 Dotazy občanů > Rekonstrukce Zeyerova (č. 2219771)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kdy bude konečně zprovozněna Zeyerova ulice. Celková realizace této stavby je naprostý výsměch zde žijícím občanům. Od března do prosince provádět stavbu jedné ulice, opravdu tristní tempo. Navíc když to máme denně na očích, jak dělníci 'pracují'. Jeden kouká na mobilu, jeden sedí v autě, tři se baví v hloučku a dva alespoň něco dělají. Už zhruba měsíc má udělaná přístup na svou stavbu Ing. Svatoš. Zajímalo by mě, proč soukromý podnikatel má takové priority a obyčejný občan ne? Má snad město s tímto panem podnikatelem dohodu, že se celá rekonstrukce ulice pozdrží, aby se mu pohodlně stavěla jeho nemovitost? Proč se jemu speciálně zasypávaly díry po výkopech, když zde žijící občané nemohou ke svým domům zajíždět? A jak je možné, že z hlavní přístupové cesty do školky si nyní udělal své odkladiště materiálu, přístup na svou soukromou stavbu? Nemají snad mít přednost občané města a až potom soukromý subjekt, který si staví soukromou stavbu? Do uličky pod ZUŠ, která je zároveň přístupem do MŠ, byla v minulém týdnu osazena značka zákaz procházení. Tak kudy už má rodič odvést jedno dítě do školky a druhé do školy? Celou situací už jsem opravdu znechucena. Obyčejný člověk musí neustále procházet stavbou, bordelem, hlukem, objíždět půl města, aby se někam dostal. Ale soukromý podnikatel má udělán speciální přístup a zajištěn klídek, aby si mohl stavět nemovitost.

Petra Měšťanová, DiS. 17.12.2020 10:22:28 Rekonstrukce Zeyerova (č. 2220012)

Vážená paní Moniko, v první řadě chci poděkovat za trpělivost, kterou se stavbou máte a věřte mi, že rozumím Vašemu rozhořčení. Letos prošla Zeyerova ulice kompletní rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury, došlo k výměně celé kanalizace a vodovodu a Teplárna Písek realizuje přechod z parovodu na horkovod, přičemž do komunikace bylo nově instalováno hlavní páteřní vedení horkovodu. Tyto sítě vyžadovaly umístění do hlubokých výkopů, a proto musela být po dlouhou dobu komunikace uzavřena. Druhým aspektem je souběh prací, první musela být realizována kanalizace, jelikož je nejhloub, následoval vodovod a teprve poté bylo možno umisťovat horkovod. V současnsti se instaluje horkovodní potrubí, termín dokončení je 18. 12. 2020. Pak bude celý výkop zavezen, provizorně zasypán a zaválcován recyklátem. Do ulice bude možno vjíždět z křižovatky s ulicí Nádražní, ale nebude průjezdná. Vjezd bude povolen dopravní obsluze. Parkování zde bude umožněno a upraveno dle postupu stavby. V příštím roce bude realizována výstavba parkoviště před MŠ, kdy je zapotřebí postavit opěrnou zeď. Budou zrekonstruovány chodníky, osázena a upravena zeleň a pak bude položen nový povrch komunikace. Dokončení úprav Zeyerovy ulice je plánováno na podzim roku 2021. Další věc je firma Svatoš. Tato firma staví v této lokalitě na základě platných povolení bytové domy, není tedy možno již jakkoliv ovlivňovat stavbu. Stavba se nachází na hranici pozemku MŠ, kvůli bezpečnosti dětí i rodičů byl zvolen průchod přes pozemky firmy Svatoš, s čímž firma souhlasila. Skladování materiálu na přístupové cestě do MŠ bylo pouze dočasné.

Co se týče omezení přístupu do uličky pod ZUŠ, průchod by tam měl být zajištěn. Je možné, že tam docházelo k napojování sítí, nebo podobným pracím, při kterých musela být tato komunikace dočasně uzavřena. Ing. Petr Hladík, místostarosta

 

** Michal Beniska 26.1.2021 14:31:45Dotazy občanů > uzavírka Zeyerovi ulice (č. 2221044)

Dobrý den, Zajímalo by mě ke kterému datu město plánuje ukončit parkování jeřábu v zeyerově ulici, dokončit její rekonstrukci a umožnit její průjezd. děkuji za odpověď.

Petra Měšťanová, DiS. 28.1.2021 13:27:26 uzavírka Zeyerovi ulice (č. 2221114)

Dobrý den, jeřáb v Zeyerově ulici má umístěný firma Svatoš, a. s., a to na základě své žádosti kvůli dostavbě bytových domů v této ulici. Umístění jeřábu je řešeno v rámci zvláštního užívání komunikace. Dokončení úprav Zeyerovy ulice je plánováno do konce léta letošního roku a do tohoto termínu bude odstraněn i jeřáb, na který se dotazujete. V ulici bude realizována řada prací – počítá se s výstavbou parkoviště pro MŠ a ZUŠ, včetně potřebné opěrné zdi, dále zde budou zrekonstruovány chodníky, osázena a upravena zeleň a na závěr bude položen nový povrch komunikace (již po odstranění jeřábu). Tedy koncem léta, pokud veškeré práce půjdou dle harmonogramu, bude Zeyerova ulice kompletně nově zrekonstruovaná a průjezdná. Omlouváme se za komplikace způsobené rekonstrukcí ulice a žádáme o trpělivost. Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

** Jaroslav Novotný 30.1.2021 11:06:46 Dotazy občanů > uzavírka Zeyerovy ulice (č. 2221170)

Zajímalo by mě, jestli firma Svatoš platí nájemné za záběr Zeyerovy ulice, kde si firma dělá naprosto co chce, co se děje v této ulici je něco neskutečného(bude zavřena 2 roky-jedna z hlavních ulic Písku) a celému zastupitelstvu je to jedno(co v tom asi je?).

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 2.2.2021 14:38:32 uzavírka Zeyerovy ulice (č. 2221223)

Dobrý den, jak je uvedeno v odpovědi níže, umístění jeřábu je řešeno v rámci zvláštního užívání komunikace. Práce v této ulici byly velmi náročné. Od loňského jara probíhala rekonstrukce prakticky veškerých sítí umístěných v části ulice Zeyerova, a to mezi ulicemi Nádražní a Hradišťská. Kompletně tu bylo vyměněno kanalizační podtrubí, včetně veškerých přípojek, vymněn byl vodovod, také se všemi napojeními, a bylo zde položeno horkovodního potrubí teplárny. Zásah do tělesa komunikace byl natolik velký, že práce na jednotlivých částech na sebe musely navazovat a byly na sobě závislé. Technika se musela pohybovat po již zasypaných výkopech nad kanalizací a vodovodem. Nejen toto, ale i těžký terén, předem daná náročná technologie horkovodu a práce za provozu kanalizace i vodovodu, byly důvodem dlouhé doby realizace této fáze. Původně se plánovalo zaasfaltování částí po výkopech, ale v prosinci nebylo vhodné počasí. Nyní je povrch ulice provizorně upraven tzv. recyklátem a asfalt zde bude položen až po ukončení veškerých prací v tomto roce, aby nedocházelo k jeho poškození technikou. Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

** Dušek (Neregistrovaný) 4.2.2021 14:08:00

Dotazy občanů 1) kompenzace Města Písek pro restauraci sídlící na městském ostrově v Písku, 2) kompenzace pro Město Písek od spol. Ivan Svatoš a. s. Vážení, tímto žádám o sdělení, v jaké … >>

Dále žádám o sdělení výše peněžní kompenzace pro Město Písek od spol. Ivan Svatoš a. s. za zábor části ulice Zeyerova v Písku. V této ulici již před několika měsíci byly dokončeny činnosti související s přechodem na horkovod a parkoviště se násl. nezačalo budovat. Ulici jednoduše zabral jeřáb od výše zmiňované spol. za účelem stavby soukromého bytového domu. Rád bych tak věděl, za jakou peněžní částku je možné zabrat velmi frekventovanou ulici pro soukromé účely alespoň na měsíc.

S pozdravem Dušek

Petra Měšťanová, DiS. 17.2.2021 08:25:13 1) kompenzace Města Písek pro restauraci sídlící na městském ostrově v Písku, 2) kompenzace pro Město Písek od spol. Ivan Svatoš a. s.

Vážený pane Dušku, zastupitelstvo města na svém …. >>>

Zábor v Zeyerově ulici má z důvodu stále ještě nedokončené akce pokládky inženýrských sítí povolena společnost Vodárenská správa Písek, s. r. o. Podmínky, za kterých Vodárenská správa Písek, s. r. o., umožňuje užívání „svého“ staveniště třetím osobám (např. Teplárna Písek, a. s., IVAN SVATOŠ, a. s., atd.), již nestanoví město Písek, ale jsou věcí vzájemné dohody těchto obchodních společností. Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

** Lenka (Neregistrovaný) 16.2.2021 11:17:30 Dotazy občanů > Zeyerova ul (č. 2221531)

Dobrý den, může mi, prosím, někdo vysvětlit, jak je možné, že se oprava Zayerovy ulice prodlouží o dalších X měsíců? Podle vašich slov "do konce léta"? To je pořádný rozdíl, když měla být hotova do konce loňského roku. Argument "nevhodné počasí v prosinci" nejspíš nebude to pravé. S parkováním apod jste jistě počítali už při zadávání prací, proč tedy bude takové zpoždění? Děkuji

Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 17.2.2021 13:42:19 Zeyerova ul (č. 2221581)

Dobrý den, dochází zde k záměně dvou akcí, jednou byla kompletní instalace nového horkovodu, kanalizace a vodovodu, včetně drobných prací na elektrické síti, druhou pak na letošní rok již v roce 2019 plánována úprava komunikace, chodníků, vybudování parkoviště u zahrady MŠ. Jediné, v čem je změna, je oprava povrchů komunikace po skončení výkopových prací v roce 2020 (práce skončily v prosinci). Z důvodů očekávaného počasí, které není vhodné pro kvalitní položení povrchu komunikace, a také z důvodů ekonomických zůstala komunikace pro běžnou dopravu uzavřena a opatřena byla pouze provizorním povrchem z recyklátu s tím, že zde bude pokračovat stavební činnost. Původní oprava by byla sice v živici, ale pouze v místech výkopů. Aktuálně je vysoutěžen zhotovitel výše uvedených prací a do konce léta očekáváme vybudování nového parkoviště, včetně opěrné stěny u zahrady MŠ, nové chodníky, novou zeleň a samozřejmě kompletní nový povrch komunikace. Věřím, že odměnou za toto období nepohodlí bude na dlouhou dobu krásná nová ulice se zelení a novými chodníky a zejména s vyřešeným parkováním pro ZUŠ, které bylo do této doby naprosto nedostatečné. Mrzí mě, že je to pro Vás nepříjemné a přeji hodně sil do zvládání nejen této situace. Ing. Petr Hladík, místostarosta

 

** Dotaz p. Šťastné ze ZM dne 04.03.2021 ohledně harmonogramu prací Zeyerova ul. ODPOVĚĎ(mail):

Dobrý den, V Zeyerově ulici probíhala v roce 2020 akce Teplárny, která obnášela položení nového horkovodního potrubí včetně přípojek. Původní termín byl ale rok 2019. Této akce jsme totiž využili a spojili ji s výměnou kanalizačního a vodovodního potrubí. Obě tyto akce se podařilo naplánovat a realizovat souběžně, práce na pokládce potrubí v Zeyerově ulici byly ukončeny podle harmonogramu na začátku prosince 2020. Další navazující akcí je rekonstrukce povrchů, výstavba opěrné zdi u školky a nové sadové úpravy, která je plánována na rok 2021 a nebylo ji možné realizovat najednou s Teplárnou ani vodárenskou infrastrukturou. Vzhledem k tomu, že stavba má začít v dubnu, rozhodli jsme se, že ponecháme Zeyerovu ulici uzavřenou (i díky klidnějšímu provozu vzhledem k epidemiologické situaci) i během zimy. Má to i ekonomické hledisko – ušetřili jsme za pokládku dočasného asfaltového povrchu v řádu miliónů, který by se v létě musel opět odfrézovat a nově položit. Nicméně díky tomu se zdá, že stavba stále probíhá. Není to tak, jen čekáme na zahájení prací, které by měly být provedeny během jarních a letních měsíců. Na podzim 2021 by měla být Zeyerova ulice už kompletně dokončena a zprovozněna jak pro vozidla, tak i pro pěší. Ing. arch. Petra Trambová místostarostka


 

0
0

Diskuze k článku +

13. 5. 2021 (20:13)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Z hlediska bezpečnosti provozu je jistě správné, že kolem jeřábu neprojíždí veškerá vozidla. Bohatě stačí, co se v těchto dnech děje kvůli autojeřábu na Husově náměstí.

Odpovědět

13. 5. 2021 (20:15)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli developer ušetřil milion či více za zábor veřejného prostranství, měl by byty prodávat levněji, že?

Odpovědět

13. 5. 2021 (21:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

No, nebylo by to přece prvně, co se kvůli záboru silnice omezí doprava a provoz např. semafory, proč zrovna v téhle ulici by to nešlo? No a nikdo tuto ulici neuzavřel kvůli jeřábu oficiálně, oficiálně je uzavřená kvůli tomu, že stavebník nemohl položit finální povrch vozovky kvůli mrazu. Jak je to s důvody uzavření po dobu zbývající, to ví jen ti, kteří podpořili uzavření ulice i poté, co se klimatické podmínky v ulici změnily.

A zábor ulice a jeho podmínky, včetně těch co by přinesly do pokladny města finance, tím jsem se hlouběji nezaobírala, ale ano, že developer ušetřil je i tak zřejmé.

Odpovědět

14. 5. 2021 (11:47)  –  Pavel Šebelle

0
0

Když já jsem si dělal vodovod, nepovolilo mi město překop komunikace ani na půl dne, prý kvůli tomu, že tam jezdí autobus. Musel jsem dělat protlak.

Zeyerovkou jezdí autobusy, i tam je autobusová zastávka, ale když tam dělá teplárna a potřebuje tam mít jeřáb pan Svatoš, může to být zavřené rok a půl a město to povolí úplně bez problémů.

Odpovědět

17. 5. 2021 (15:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak tohle je fakt dost i na mě. Čtěte:
--------------------->
Kamila (Neregistrovaný) 10.5.2021 22:56:48 Dotazy občanů > Zeyerovka (č. 2223676)

Dobrý den, všude bylo avizováno, že s opravou v Zeyerově ulice se začne v pondělí 3.5. Dnes máme 10.5. a v ulici se stále ani nekoplo, auta si zde vesele parkují dále, bytový dům Ing. Svatoše roste před očima a občané města musí i nadále zdlouhavě obcházet/objíždět celou ulici. Zajímalo by mě v čem je problém tentokrát? Jaká bude výmluva vedení našeho města, že stavba byla předána zhotoviteli před 14 dny, před týdnem se mělo začínat a stále se nic neděje? Tahle taškařice je už vážně k pláči. Co město předvádí s opravou jedné ulice, to je nevídané. Jako obvykle očekávám nějakou neurčitou odpověd paní místostarostky, aby to hezky zahrála do outu a pojede se dál. Opravené ulice se dočkáme snad za pár let, až si pan Svatoš postaví svůj objekt. Arogance vůči občanům vedení města je neskutečná.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Petra Měšťanová, DiS. (Diskuzní fórum) 17.5.2021 11:52:29 Zeyerovka (č. 2223855)

Dobrý den,
stavba byla v souladu se smlouvou o dílo a zákonem o veřejných zakázkách předána v pondělí 26. 4. 2021. Zhotovitel do nabytí právní moci na Rozhodnutí o záboru, tj. do 3. 5. 2021, zajistil skutečné vytyčení inženýrských sítí a provedl vytyčení staveniště nezbytně nutného pro vlastní realizaci. Při něm bylo zjištěno, že je staveniště v místě navržené opěrné zdi v kolizi se vzrostlou zelení v zahradě mateřské školy. S ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele při provádění, tak hlavně dětí v mateřské škole, byla okamžitě svolána schůzka za účasti pracovníků odboru životního prostředí a zhotovitele (3. 5. 2021), tak později (5. 5. 2021) za účasti vedení města a základní i mateřské školy, tak i dalších dotčených orgánů (životní prostředí, odbor dopravy a zodpovědný projektant). Byl dohodnut další postup, a to s ohledem na bezpečnost pracovníků zhotovitele a funkčnost navrženého projektu. Z těchto důvodů dochází ze strany města k nezaviněnému posunu termínů. V každém případě je snaha všech účastníků stavby minimalizovat jednak termín výstavby, jednak i finanční náklady.
Bc. Rudolf Koraba, odbor investic a rozvoje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Tedy ne že bych byla úplně překvapená, ale každá stavba má svůj projekt a stavební povolení. Ani v jednom případě si nikdo nevšiml, že opěrná zeď je navržena do vzrostlé zeleně?

Jaké vyjádření ke stavebnímu povolení tedy vydal odbor ŽP, nebo nevydával vyjádření ke kácení dřevin (jako součást stavebního povolení?)
Nebo co to tu čteme?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.