Přihlášení

Zeyerova ulice, nekončící seriál

11. 11. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (4) | Vaše názory

Seriál o mnoha dílech nekončí, Zeyerova ulice a její příběh nemá konce. V diskuzním fóru města se mi líbí odpovědi na dané téma čím dál víc, obsahují někdy netušené informace. Třeba teď se dozvídám, že několik let probíhající výstavba rezidencí developera je vlastně rozvojem bytového fondu. Tento bytový fond je soukromý, a městem nelze nijak ovlivnit (nebo jsou tu nějaká, ještě nezveřejněná ujednání?). A myslím, že každému, kdo v ulici Zeyerova bydlí je nějaký bytový fond naprosto volný, chtějí vědět, kdy bude dokončena stavba prováděná městem.

   V této odpovědi mi chybí zásadní informace o chodníku v ulici. Developer žádá o jeho pronájem než dostaví svůj bytový fond, a chodník bude dokončen nejdříve v červnu příštího roku. To je vcelku zásadní informace, kterou město v odpovědi neuvedlo. Neuvedlo ani odpověď ohledně užívání pozemků školky developerem, nebo aspoň přibližné datum dokončení stavby. Dotaz a odpověď:

 

Kamila 5.11.2021 23:55:15 Dotazy občanů > Zeyerovka podruhé (č. 2227713)

Dobrý den,

tak se nám konečně otevřela i celá křižovatka Nádražní x Zeyerova. Musím veřejně gratulovat tomu inteligentovi, který naplánoval uzavření dané křižovatky přesně opačně než by to bylo logické. V prázdninovém týdnu by bylo daleko smysluplnější uzavřít směr k ZŠ a v týdnu následujícím směr do města. Ale chápu, to by musel někdo používat mozek a být trošku flexibilní. Přála bych vedení města zažít ten týden od 1.11., kdy se autobusy nemohly vytočit do Švantlovy ulice, fronta aut až bůh ví kam a do toho chodci, kteří museli mezi auty kličkovat a přecházet. A opět, nejvíce biti na tom byli rodiče vodící své děti do MŠ. Chodník podél slavné zdi v nedohlednu, cesta přes horní zahradu MŠ rozkopaná (jak jinak, že) a žádný chodník pro přecházení k MŠ. Ráno v 7:30 přejít rušnou silnici plnou aut, to mohl vymyslet jen opravdový inteligent. Dnes, tj. 5.11. došlo k rozkopání chodníku a silnice u domu č.p. 2387. Chodník podél Svatošova domu stále není hotový, pod ZUŠ také není kopnuto. Proto se znovu ptám, kdy dojde k dokončení těchto prací? Skutečně nebude v pondělí 8.11.2021 v Zeyerově ulici žádný stavební stroj firmy Strabag a všechny chodníky a přístupové cesty budou plně funkční a dokončeny? Protože zatím to tak nevypadá, 2 dny před avizovným ternímen. Dalé mě zajímá, jak město zajistí bezpěčnost dětí a rodičů z 8. MŠ, protože ke hlavnímu vchodu denně couvá a vyjíždí odsud cisterna s betonem na stavbu Ing. Svatoše. Proč má i nadále tato firma povolení pohybovat se po soukromém pozemku MŠ a ohrožovat tak chodce a malé děti? To ani nemluvím o tom, jak vypadá obutí po průchodem touto cestou plnou bláta, bahna a betonu. Chodník, který vede přímo pod lešením a odkud je velká pravděpodobnost pádu předmětů a zranění chodců pod ním, to je taky super nápad. Vůbec mě nezajímají soukromé aktivity daného podnikatele. Žádám bezpečnost a důstojné podmínky pro rodiče i jejich děti. Stavebních prací, bordelu, hluku a špíny jsme si zde za těch 8 let zažili více než dost. Už chceme mít konečně klid jak od realizací města, tak od realizací soukromých osob.

 

Odpověď – Petra Měšťanová, DiS. 10.11.2021 16:44:40 Zeyerovka podruhé (č. 2227829)

Dobrý den,

uzavření křižovatky Nádražní x Zeyerova a dopravní režim prošel standardním procesem, navrhl jej dopravní inženýr, odsouhlasil dopravní inspektorát Policie ČR a rozhodnutí vydal odbor dopravy jako speciální stavební odbor. Křižovatka byla oproti původním předpokladům otevřena o tři dny dříve – 4. listopadu místo 7. listopadu. Na stavbě jsou bohužel nedodělky, nejsou například osazeny květníky před ZUŠ a kvůli tomu se zpozdilo i dokončení chodníků a sadové úpravy.

Řadu stavební prací, které v posledních osmi letech v Zeyerově ulici probíhaly, bylo nutné realizovat, jednalo se například o rekonstrukci či výměnu inženýrských sítí. Rozvoji bytového fondu, jehož výstavba je v souladu s platnými předpisy, nelze bránit.

Omlouváme se za komplikace, které s sebou rekonstrukce ulice přinesla, a prosíme o pochopení toho, že nutnou údržbu i rozvoj města doprovázejí jistá omezení a nepohodlí.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

    O chodníku v Zeyerově ulici bude v pondělí jednat RM, v materiálech se uvádí:

Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 948/17 o výměře 25 m2 k.ú. Písek za účelem posunutí termínu dokončení chodníku podél stavby bytových jednotek v Zeyerově ulici na dobu určitou do 30.06.2022 za nájemné ve výši 1.500 Kč za celou dobu nájmu pro společnost IVAN SVATOŠ, a. s., IČO 25151673, se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 za podmínek, že bude zabezpečen průchod po dotčeném chodníku kolem bytového domu v min. šířce 1,5 m, úprava povrchu bude zhotovena ze zhutněného kameniva frakce 32/63 mm s povrchovou úpravou zavibrováním neblátivé frakce 0/16 a udržována ve schůdném stavu a do doby dokončení chodníku na náklady společnosti IVAN SVATOŠ, a. s., bude jeho údržba a správa zajištěna společností IVAN SVATOŠ, a. s. Pro případ nedodržení podmínek smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku dle přílohy.

 

Důvodová zpráva:

Společnost IVAN SVATOŠ, a. s., žádá, v souvislosti se stavbou „Bytového domu D“ v Zeyerově ulici v Písku, o pronájem části pozemku parc.č. 948/17 o výměře 25 m2 v k.ú. Písek podél bytového domu D. Důvodem je, že společnost nechce, aby při stavbě domu došlo k poškození nového chodníku, neboť bytový dům s chodníkem přímo sousedí. Žádá alespoň o tento minimální pronájem pozemku, aby stavba mohla být bezpečně dokončena. Průchod po chodníku bude v šířce 1,5 m zachován. Přílohou materiálu je zápis z jednání, kde jsou podrobně popsány dohodnuté podmínky. Nájemné navrhuje odbor správy majetku ve výši 1.500 Kč za celou dobu nájmu a zároveň navrhuje pro případ nesplnění podmínek smlouvy smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. Částka smluvní pokuty je odvozena z ceny za m2 chodníku po odečtení materiálu, tj. cca 600 Kč/m2. Záměr pronájmu byl zveřejněn k připomínkám občanům – bez připomínek. IVAN SVATOŠ, a. s., nemá dluh vůči městu Písek.

 

   Mezi městem a developerem došlo k jednání a podle dohodnutých podmínek je sepsán návrh nájemní smlouvy, takže odpověď na dotaz už informace a prodloužení dokončení chodníku mohla být zveřejněna. Ovšem i v materiálech pro RM se jedná o neveřejnou přílohu, takže je to asi tajemství, co si developer ujednal, nic pro občana.

   I naprostý laik viděl, že developer potřeboval umístit jeřáb na silnici, a stavba se tak protáhla a ulice neotevřela, a nyní se nedokončí chodník, protože developer ještě staví, ale to muselo být jasné už ve chvíli, kdy stavba chodníku začala! Jen se to prostě nezveřejní. Některé dohody z let minulých mají přesah přes několik volebních období a město jde vždy cestou vstřícnou developerům (nejen tomuto, i jiným s plánem rozvoje bytového fondu :-) ). A občan si o tom může s městem tak leda dopisovat.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42166
 

0
0

Diskuze k článku +

15. 11. 2021 (18:56)  –  Michaela Šťastná

0
0

Odpovím sem, co znamená ten obrázek. To je návrh developera, jak měly vypadat bytové domy Rezidence Švantlova. Už v návrhu je jasné, že ačkoliv podle pravidel v tomto území má být nová zástavba ve výšce té stávající zástavby (jako naproti v ulici od DDM až na křižovatku), navržený dům navazující je hned o patro vyšší. A druhý o další patro vyšší … a přitom zde platí VYHLÁŠKA Č. 6/98 o chráněném území historického centra města Písek, která to vlastně nedovoluje.
A realita? Developer si požádal o další patro mimo návrh projektu během stavby u rohového domu a bylo mu vyhověno. Zjistila jsem, že městský architekt odsouhlasil tyto stavby i změny, a stavební úřad stavby povolil.
Jak je to možné? Nevím jistě, ale …
A i když je to obrázek Švantlovy ulice, naprosto souvisí s ulicí Zeyerova, o které je článek.

Odpovědět

15. 11. 2021 (21:49)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Mně na těch domech vadí, že nemají nějaký zajímavý prvek, jako má např. na protilehlém nároží dům s atypickými balkóny, barevně oddělenými podle vchodů.

Odpovědět

15. 11. 2021 (21:54)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli jsem se dobře koukal, na cestě ke školce stejně jako na budoucím chodníku stojí lešení. Nemohu si pomoci, ale bez těchto prvků se dům staví blbě, takže jestli někdo stavbu povolil, asi nezbude, než je přetrpět.

Odpovědět

19. 11. 2021 (11:27)  –  Michaela Šťastná

0
0

Usnesení č. 629/21
Rada města Písku po projednání schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 948/17 o výměře 25 m2 k. ú. Písek za účelem posunutí termínu dokončení chodníku podél stavby bytových jednotek v Zeyerově ulici na dobu určitou do 30.06.2022 za nájemné ve výši 1.500 Kč za celou dobu nájmu pro společnost IVAN SVATOŠ, a. s., IČO 25151673, se sídlem Vodňany II, Palackého 1231 za podmínek, že bude zabezpečen průchod po dotčeném chodníku kolem bytového domu v min. šířce 1,5 m, úprava povrchu bude zhotovena ze zhutněného kameniva frakce 32/63 mm s povrchovou úpravou zavibrováním neblátivé frakce 0/16 a udržována ve schůdném stavu a do doby dokončení chodníku na náklady společnosti IVAN SVATOŠ, a. s., bude jeho údržba a správa zajištěna společností IVAN SVATOŠ, a. s. Pro případ nedodržení podmínek smlouvy se stanovuje smluvní pokuta ve výši 15.000 Kč. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy o nájmu pozemku dle přílohy.

To pro našince znamená, že chodník nebude příštích cca 8 měsíců dokončen a průchozí pouze s omezením.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.