Přihlášení

Živec, zavřený penzion

18. 12. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (15) | Vaše názory

Něco málo k pondělnímu zasedání rady města. Jedním z projednaných bodů bylo vyhodnocení výběrového řízení na pronájem penzionu na Živci. V průběhu roku jsme se dozvěděli, že současný nájemce ukončí nájem ke konci roku a o prodloužení nájmu nestojí. Bylo tedy vypsáno výběrové řízení na pronájem penzionu na příští rok. Jenže. Už samotné podmínky vyběrového řízení dávaly tušit potíže.

   Co nám k tomu uvádí Důvodová zpráva:

Rada města dne 13.09.2021, č. usnesení 517/21, schválila vypsání výběrového řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 440, Budějovické předměstí v Písku, který je součástí pozemku parc. č. st. 2077 v k. ú. Písek o výměře 839 m2 včetně movitých věcí umístěných v nebyt. jednotce – Chata Živec, součástí pronajímaných prostor je i stavba umístěná na pozemku parc.č. st. 7373 k.ú. Písek – pergola s tím, že výši nájemného nabídne uchazeč v Kč/rok + DPH ve výši podle zákona. Dále bylo stanoveno, že výběr nájemce provede majetkoprávní komise. Výběrové řízení je přílohou materiálu.

Dne 16.11.2021 proběhlo otevírání obálek na jednání majetkoprávní komise. Městu Písek byla doručena pouze 1 nabídka:

zájemce

nabízená cena: 1 Kč + DPH/rok

využití: provoz restauračního a ubytovacího zařízení dle požadavků pronajímatele, zajištění cateringových služeb dle poptávky, pořádání kulturních a společenských akcí s ohledem na roční období, nabídka pobytů pro firmy, školy v přírodě a v souvislosti s pandemií covid nabídka relaxačních a ozdravných pobytů osobám, které byly postiženy post – covid syndromem a respiračními chorobami.

Zájemce splňoval podmínky výběrového řízení.  Hlasovalo se o 3 variantách:

    1. doporučit přihlášeného zájemce s tím, že k nabízené částce za pronájem bude nemovitost ještě temperovat a udržovat na své náklady

Pro: 2 Proti: 0 Zdržel se: 5

    2. zrušit výběrové řízení

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 4

    3. zrušit výběrové řízení a vypsat nové s minimální výší nájemného 100 tis Kč/rok

Pro: 3 Proti: 0 Zdržel se: 4)

   Majetkoprávní komise nebyla jednotná, neshodla se na žádném doporučení.

Pozn.: při psaní zápisu bylo zjištěno, že údaje uvedené zájemcem v nabídce se neshodují s údaji ve veřejném rejstříku. Pod jménem Hejpetr Jan, jsou uvedeny v rejstříku tyto údaje – IČO: 10300066, Písek, Budějovické Předměstí, Alšova 632/9.

Doporučení předkladatele a zpracovatele:

Z důvodu, že žadatel neuvedl ve své nabídce správné údaje a cena nabídnutá za pronájem objektu je oproti běžným cenám velmi odlišná doporučuje odbor správy majetku výběrové řízení zrušit a pověřit správou pergoly a dětských hřišť Lesy města Písku s.r.o. a to do 30.6.2022 a v roce 2022, při zlepšeni epidemiologických podmínek, vyhlásit nové výběrové řízení na nájemce uvedené nemovitosti.

Na stůl před jednáním dostali radní materiál, který si my můžeme přečíst až po jednání RM, vybírám:

Současný nájemce, pan Daniel Kleisner, nabídl městu Písek k odkoupení vestavěný dřevěný pult za cenu 50.000,- Kč + DPH a konvektomat RED FOX za cenu 45 000,- + DPH s tím, že by zůstalo toto vybavení součástí chaty Živec. Podle zjišťovaných cen se jedná o cenu obvyklou.

    Doplním textem z podmínek výběrového řízení, celé znění je v příloze:

   Odbor správy majetku Písek dne 20.09.2021 dle usnesení č. 517/21 rady města ze dne 13.09.2021 vyhlašuje výběrové řízení na pronájem … – Chata Živec. Součástí pronajímaných prostor je i stavba umístěná na pozemku parc.č. st. 7373 k.ú. Písek – pergola. Výši nájemného nabídne uchazeč v Kč/rok + DPH ve výši podle zákona. (!!!) …

Podmínky uzavření nájemní smlouvy:

uzavření nájemní smlouvy a převzetí objektu nájemcem od 01.01.2022 na dobu určitou 5 let s možností opce na dalších 5 let a s výpovědní lhůtou 1 rok,

zajištění celoročního provozu, otevírací doba:

červen – září 6x v týdnu min. 10-20 h, volný den mimo pátek – neděle

mimo hlavní turistickou sezónu víkendy (pátek – neděle) min. 10-18 h (duben – květen, říjen);

mimo hlavní turistickou sezónu víkendy (pátek – neděle) min. 11-17 h (listopad – březen)

doložení plátcovství DPH před schválením v radě města.

kontrola lanového hřiště a 3D bludiště a nahlášení pronajímateli veškerých poškození, která na hřišti vzniknou a dále údržba altánu před chatou Živec, včetně zajištění doplnění dřeva … Hodnocení žádostí: Jediným kritériem výběru mezi uchazeči, kteří podali nabídku, bude výše celkového ročního nájemného. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Rada města si vyhrazuje konečné schválení nájemní smlouvy.

 

   Máme takové pořekadlo – Na blbou otázku blbá odpověď. Tady to myslím platí dokonale, na takhle vypsané výběrové řízení (takhle to chtěla rada města!) snad nikdo nečekal nějakou relevantní nabídku! Vyberu tu nejdůležitější ze všech-cena za pronájem. Město, jako hospodář s majetkem, nemá představu, kolik chce za fungl nově přestavěný penzion nájemné, návrh výše nájmu nechá na zájemcích, to mi přijde jako revoluční počin radnice. A diskuzi k tomuto materiálu máme v upravené verzi ze zápisu:

 2) Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 440, Budějovické předměstí v Písku, který je součástí pozemku parcelní. č. st. 2077 v k. ú. Písek včetně movitých věcí umístěných v nebyt. jednotce – Chata Živec

Radním byl předložen dodatečný materiál, kterým se doplňuje bod 3.

Uvedla Ing. Trambová – důvodem nezájmu o výběrové řízení byla covidová situace. Očekáváme, že při opakovaném VŘ budeme úspěšnější, vše záleží na vývoji covidové situace. Zvažovali jsme i dočasný pronájem restaurace Lesům pro jednorázové akce, ale to bohužel nelze zajistit. Lesy tak budou mít na starost pouze péči o pergolu, hřiště a okolí. Stávající nájemce přislíbil částečný provoz v měsíci prosinci.

MUDr. Němeček – mohla by být prodloužena smlouva na částečný úvazek se současným nájemcem do doby vyhlášení nového výběrového řízení?

Ing. Hladíková – zkoušeli jsme se domluvit, ale nájemce nemá zájem pokračovat.

 

    Víc snad nebudu komentovat, za to, že penzion nemá nájemce, je podle mého zodpovědná rada města. Přestavba chaty na penzion se nějak nevyplácí, i přes "výhody" spojené s provozem penzionu, ale v rozporu s Vyhláškou o přírodním parku Písecké hory (vjezd aut nahoru bez povolení, návrh na zavedení vjezdu busu do hor, atrakce v lese na stromech, ať už je pojmenovávají jak chtějí …) je to debakl a nesvádějte nezdar na kovid, těch příčin bude víc.

   No nic, město bude teď platit ostrahu penzionu, někdo tam bude muset přinejmenším topit za peníze města, kontrolu pergoly a té atrakce vedle přehodilo město na Lesy, jakoby jejich zaměstnanci neměli své práce už tak dost a peněz na výdaje údržby-nesouvisející s činností společnosti Lesy- asi taky mají mraky, tak to zaplatí místo města Lesy! Výborně!

  A ještě je tu druhá strana mince. Co kdyby se takhle zvláštně vypsalo výběrové řízení účelově, „pro někoho“. Ani nechci domýšlet, že tu ta možnost je.

   Čekám, kdy přijde návrh na prodej penzionu, protože jako se vším, s čím neumí město hospodařit přichází řešení, které jde městu nejlíp – prodávat, hned a bezhlavě, komukoliv na cokoliv, jen tak a třeba pod cenou, a nakonec si zatleskat, jak je problém vyřešen.

 

P.S.

Usnesení č. 712/21

1. Rada města odmítá předložené nabídky uchazeče a ruší výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 440, Budějovické předměstí v Písku, který je součástí pozemku parcelní č. st. 2077 v k. ú. Písek včetně movitých věcí umístěných v nebyt. jednotce – Chata Živec.

2. Rada města pověřuje správou stavby (pergoly) umístěné na pozemku parc. č. st. 7373 k. ú. Písek, dětského hřiště a 3D bludiště na pozemku parc. č. 2421/1 k. ú. Písek Lesy města Písku s. r. o., a to na dobu určitou od 01.02.2022 do 30.06.2022.

3. Rada města schvaluje výkup vestavěného dřevěného pultu za cenu 50.000 Kč + DPH a konvektomatu RED FOX za cenu 45.000 Kč + DPH od současného nájemce chaty Živec do majetku města Písku.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

19. 12. 2021 (13:37)  –  Pavel Šebelle

0
0

Když si město Živec opravilo, mělo by ho samo provozovat.

Odpovědět

19. 12. 2021 (21:05)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Osobně si myslím, že je teď tak blbá doba, že při těch požadavcích, které město má, by mělo zájemci na provoz ještě něco přispívat. I zavedené restaurace ve městě (blíže jeho centru) jsou mnohdy poloprázdné, o bývalé výletní Na Ptáčkovně raději ani nemluvit – momentálně je k mání za 8 milionů.

Odpovědět

19. 12. 2021 (21:45)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Myslím, že současný nájemce nemohl být při smyslech, když městu nabídl nájem 501 000 Kč/rok. Možná nevěděl, do čeho jde nebo si to nedokázal spočítat. Takže se nedivím, že končí. Za tu korunu ročně by to snad ještě šlo, protože ostatní náklady i tak budou dost vysoké. A než se Živec dostane opět do povědomí, než se osloví potenciální klientela, firmy, incomingové agentury a podniknou další kroky k finančně úspěšnému provozu, nehledě na covid, tak to bude trvat hodně dlouho.

Odpovědět

20. 12. 2021 (12:24)  –  Pavel Šebelle

0
0

Při výši nájmu 500 000 Kč je návratnost investice 17 000 000 Kč …… 34 let.

Odpovědět

20. 12. 2021 (16:37)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Tak tu návratnost snad ani nikdo neočekává, spíš jde o to, aby Živec nepotkal stejný osud jako Honzíčka.

Odpovědět

21. 12. 2021 (19:54)  –  Pavel Šebelle

0
0

To jen, že nájem 500 000 Kč je sice možná vysoký pro provozovatele, ale dost nízký pro majitele. Město by si Živec mělo provozovat samo.

Odpovědět

21. 12. 2021 (20:35)  –  Iveta Hodoušová

0
0

To město neudělá, a nevím, jestli to ze zákona vůbec lze, pokud je to bráno jako komerční záležitost. A pokud by to bylo bráno jako služba veřejnosti, tak to ostatní provozovatelé mohou napadnout v tom smyslu, že je to pro ně konkurence, která může jít s cenami služeb níž než je běžné (protože to doplatíme my z našich daní). Takhle to vidím já, ale třeba je to jinak. :-)

Odpovědět

23. 12. 2021 (14:46)  –  Pavel Šebelle

0
0

Podle mne městu nic nebrání v tom, aby provozovalo svou hospodu se svými zaměstnanci, za jakých podmínek chce. Když může vlastnit a pronajímat komerční nemovitosti, může je i provozovat.
Město provozuje řadu věcí, tak může i Živec. Mělo by isk i nájem, takhle bude mít jen mrzký nájem a kdo ví jestli. Může se stát, že to zrekonstruovali za 17 mil Kč a bude to zavřené, tak jako je to nyní.

Odpovědět

23. 12. 2021 (18:18)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Pokud by hypoteticky Živec provozovalo město, tak od koho by pak mělo nájem /jak píšete/?

Odpovědět

26. 12. 2021 (14:50)  –  Pavel Šebelle

0
0

Každý podnik a každá hospoda má jiný potenciál generovat zisky. Zvlášť hospoda uprostřed lesů za městem má omezené možnosti svého obratu a svoje limity. Pokud hospoda na Živci udělá obrat 5 milionů a z toho budou 4 miliony režie, zbyde nám 1 milion.

Pokud hospodu provozuje nájemce, část z toho milionu nabídne vlastníkovi jako nájem třeba 300 000 Kč a 700 000 si ponechá jako zisk. Pokud hospodu provozuje vlastník, má zisk celý milion.

Představa, že na Živec přijde nějaký zázračný soukromník se zázračným kuchařem a budou mít celý rok plno, tak že vydělají 10 milionů a z toho dají městu milion nájem je podle mne zcela mimo. A proto pokud si město hospodu opravilo, klade si dost podmínek pro její provoz a má zájem, aby Živec fungoval, bylo by lepší a ziskovější, aby jej provozovalo samo. Protože každý nájemník se bude snažit a městské hospodě co nejvíc vydělat a dát městu co nejnižší nájem, jak jsem viděli v minulém výběrovém řízení, kdy jediný zájemce nabídl městu nájem 1 Kč/rok.

Město provozuje, knihovnu, Sladovnu, Centrum kultury, bazén s kantýnou, teplárnu, tak by snad zvládlo provozovat i Živec.

Odpovědět

26. 12. 2021 (20:29)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Provozovat by ho teoreticky město mohlo. Založí vlastní příspěvkovou organizaci, třeba „Náš Živec“, a jejím prostřednictvím ho bude provozovat a cpát do něj další a další peníze. Přece je rozdíl provozovat, de facto dotovat nebo finančně podporovat, zařízení veřejného zájmu typu knihovny, jeslí, sociálních služeb nebo seniorských domů, než provozovat komerční aktivity (jakými ubytovací a stravovací zařízení jsou).

Odpovědět

27. 12. 2021 (16:38)  –  Pavel Šebelle

0
0

Já si myslím, že hospoda na Živci je zařízení veřejného zájmu, proto jej město vlastní a opravilo. Jinak by to nedávalo vůbec smysl. Sama jste psala, že komerční nájem od této hospody nelze čekat, a že se nemá počítat návratnost investice 17 mil, vložená do opravy.

Odpovědět

27. 12. 2021 (17:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

O jaký veřejný zájem by se mělo jednat?

Odpovědět

30. 12. 2021 (15:46)  –  Pavel Šebelle

0
0

Mnozí lidé mají zájem na tom, aby Živec fungoval a mohli se tam občerstvit. A zájem by měl být i na tom, aby se těch 17 milionů za opravu nevyhodilo oknem a ten majetek sloužil lidem a nebyl penzion zavřený.

Odpovědět

20. 12. 2021 (19:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ke všemu, co se děje poslední roky v Píseckých horách jsem velice skeptická a vidím vše napřed negativně, Živec není výjimkou.
Jeho modernizace – přestavba vyvolávala otázky a psala jsem o tom. Pozdější návrhy zcivilizování Píseckých hor od Vodáka po Živec jen přiživují další otázky.

Proč to město vlastně dělá, proč nenechá v klidu stavby v přírodním parku a mění u nich kategorie v územním plánu, proč se pokouší o velice kontroverzní doplnění územního plánu u kategorizace lesů patřících do přírodního parku dovětkem, kterým se snaží obejít územní plán a otevřít tak lesy výstavbě, proč se v lese staví hřiště?
Nejsem jediná, koho napadlo, že se Živec přestavuje pro někoho konkrétního. Zatím to tak vypadá čím dál víc.
Příští rok počítá rozpočet města s prodejem majetku města za 55 milionů korun, bez konkrétních položek, co bude prodáno.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.