Přihlášení

Život v bublině a závoj alibismu

30. 6. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (8) | Vaše názory

V posledních dnech se v médiích lehce odrazilo téma novostavby OC (obchodní centrum) na poli v Obchodní ulici. Sem tam zazní i nějaká debata a jinak ticho po pěšině. Asi jsem opět sama, kdo očekával od nově zvolených zástupců města zvýšenou aktivitu směrem k dění ve městě a zprostředkování názorů směrem k veřejnosti, u takových témat obzvláště. Protože nic oficiálního rázu jsem nikde nezaznamenala.

  Předně chci upozornit na to, že život našeho města neprobíhá v bublinách sociálních sítí, tenhle termín dokonce zazněl i na zasedání ZM, kdy se zastupitel zmínil, že v jeho bublině se s opačným názorem(nevím už na co přesně), nesetkal! Život ve městě je oproštěn od všech bublin vážení.

   Zastupitelé jsou tu pro všechny občany, nevolili je jen ti z jejich bubliny. Vystupte prosím ze svých bublin a zorientujte se v tom, že ve městě žijí i lidé z jiných bublin., nebo dokonce tací, co nejsou v žádné bublině! Když nic jiného, aspoň si ověříte, že stát se zastupitelem není jen výsada, ale i služba.

   Proč zmiňuji zastupitele? Protože po volbách máme i zastupitele, kteří se v minulém období nepodíleli na pomoci developerovi prosadit záměr výstavby dalšího OC, dokonce s tím třeba ani nesouhlasí.

< Název záměru: Novostavba obchodního centra Písek

Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném

znění (dále jen zákon), podle přílohy č. 1 spadá záměr do kategorie II (záměry vyžadující

zjišťovací řízení), bodu 110 „Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s

celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu“. Záměr svou celkovou zastavěnou a

zpevněnou plochou, která činí 10 478 m2, přesahuje stanovený limit 6 000 m2 (podle výkladu

MŽP se do zastavěné plochy započítává plocha zpevněných ploch a parkovišť).>

   Tak jsem se domnívala, že se třeba proti záměru novostavby ozvou, nějak veřejně, aby podpořili občany, kteří k záměru posílají na Kraj své připomínky. A nic, i když nepopírám, že třeba něco proběhlo v těch bublinách, ale to nám ostatním není nic platné.

   Aby se to nepletlo, klidně by se mohli vyjádřit i ti, co jsou zvoleni opakovaně a naopak s novostavbou souhlasí, ať se dozvíme proč.

   Místo toho se nám po městě rozneslo alibistické zaklínadlo. Pozemek je developera, může si tam stavět co chce, dovoluje mu to i územní plán, město s tím nic dělat nemůže. Přišlo asi bublinama a podobnou cestou, protože všichni ostatní, co si záměr přečetli, jsou srozuměni s tím, že to není tak docela pravda. Třeba už jen principu, že se k záměru dělá "malá EIA", kterou může připomínkovat veřejnost.×Jedná se o proces, jenž si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním dopadům. × Vysvětlení v příloze pod článkem.

 

   Tím pádem se dá dělat třeba to, že tento záměr mohu připomínkovat, to asi vyvrací tvrzení, že se nedá nic dělat, protože zastupitel je také občan a připomínku může poslat také! Připomínkovat může právě teď veřejnost, zrovna tak i spolky, sdružení, ne že ne.

Například s územním plánem to také není jen tak černobílé, přečteme si:

< S ohledem na tuto skutečnost nebyl záměr posuzován podle platné územní studie Písek, lokalita Písek – Jih – varianta A, ale posuzoval se pouze soulad s ÚP Písek. >

No vida, vida. Přeci jen skulinka….

< 15.2 Navržené zastavění lokality 1/209 v sousedství stávající obchodní zóny společnosti InterCora je možné pouze za podmínky vyřešení odvedení dešťových vod do recipientu, což bylo v minulosti navrženo studií Jih III. V současnosti jsou zde dvě již provizorní otevřené zdržovací nádrže, povolené na dobu určitou. Dále je do tohoto kapacitně nevyhovujícího stavu převedena voda od rybníků Na Americe. Přivaděč není možné plně využít právě z důvodu absence kapacitního odtoku směrem na rybník Šarlák. S dalším zastavěním souvisí i zkapacitnění Mehelnického potoka v úseku před zaústěním do řeky Otavy, které by mělo být provedeno před zástavbou v předmětném povodí. S dalšími zpevněnými plochami v lokalitě, není možné bez koncepčního, trvalého vyřešení odvedení dešťových vod a úpravy Mehelnického potoka souhlasit.>

Hm, taky mezírka..

A doslova díra je u přijatého strategického dokumentu „Státní politika životního prostředí České republiky 2012 – 2020“ –- vyplývá, že má být podporováno v rámci realizace nově budovaných zpevněných ploch vhodné nakládání se srážkovými vodami (zasakování, akumulace nebo odpar dešťové vody – propustná dlažba využívající vegetačních tvárnic, zatravněných spár nebo porézních materiálů, zatravněné střechy atd.)

 

   Já tuhle možnost, připomínkovat záměr, vnímám jako šanci vyjádřit se k něčemu, co se upeklo v minulosti a nemusí se to nutně přijmout bez připomínek, notabene, když se záměrem nesouhlasím . K připomínkám bude totiž přihlédnuto a mohou ovlivnit konečné rozhodnutí k záměru. To za to stojí.

   Dobře, tak ve Zpravodaji se už o tom asi nedočteme, ale prosím zastupitele (včetně radních města), aby se s námi, veřejností, podělili o svůj postoj k novostavbě OC, kterou považuji za důležitou stavbu, s přesahem jednoho volebního období a s přesahem svého vlivu na veřejnost, na život ve městě. Velice ráda bych znala názor zvolených na další obchoďák ve městě, zajímá mě stejně, jako názor na další, pro veřejnost důležité počiny ve městě.

   Jinak se zase dostáváme do roviny toho, že si tu musí občané sami vydobýt "místo na slunci", on to někdo obstará. Potom jsou zvolení vnímáni jinou optikou, než jakou si zaslouží, vyslovte se veřejně i k věcem, které se nedostanou na jednání zastupitelstva a přesto významně ovlivňují život všech obyvatel města.

   Vyjděte z bublin a neskrývejte se za alibismus, a to neplatí jen pro zvolené, ale pro nás všechny. Některá rozhodnutí se opravdu nedají zpětně napravit, protože jsou definitivní, na to myslete a připomínkujte, dokud je vám k tomu dána šance.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

1. 7. 2019 (15:09)  –  Michal Horák

0
0

Dobrý den,
je úžasné jak sama potvrzujete teorii, kterou chcete kritizovat.
Jak jste přišla na to, že tu prezentujete názor všech občanů, to je docela neomalenost nemyslíte?
Stejně jako každý prezentujete názor sociální bubliny, ve které se pohybujete a protože z ní nevystoupíte, tak máte pocit, že presentujete většinový názor. Teď mi ani nejde o to jestli já jako zastupitel tam to obchodní centrum chci nebo ne, teď mi jde o tu Vaši sebestřednost, že Vy jste rozhodla , že všichni občani ho tam nechtějí a takto své názory publikujete.
A co když ho tam nechce právě jen ta Vaše sociální bublina , o které Vy tak vehementně tvrdíte , že neexistuje.

Odpovědět

1. 7. 2019 (16:20)  –  Michaela Šťastná

0
0

Předně, díky za názor, a rovnou, nerozumím mu.

Jak jste přišel na to, že prezentuji názor všech občanů? Já snad něco takového ve článku, pod který jste umístil komentář, napsala?

Nechci se přít, ale jakou "mou sociální" bublinu máte na mysli? To je nějaká nadávka? Zase, kde uvádím, že neprezentuji jen svůj názor, ale názor většiny? Já někde píšu, že OC všichni nechtějí? Z čeho usuzujujete, že prezentuji cizí názory, odvolávám se snad někde na někoho? Že Vy jste to nečetl pozorně…….?

Takže kromě toho, že jsem podle Vás neomalená a sebestředná, uzavřená ve své sociální skupině, tak přidám, že i nechápavá, protože Váš komentář plně nechápu. Dokonce nechápu ani rozdíl mezi bublinou na soc. sítích, o kterých píši a sociální bublinou, kde podle Vás dlím.


Co jsem snad dobře pochytila, že nám neprozradíte, jestli tu novostavbu OC jako zastupitel ve městě chcete, či ne, a to i přesto, že jsem Vás (zastupitele) poprosila. Slušně. Fajn, pro příště vím, že Vás se prosit nemám.

Když to shrneme, kromě toho, že mi tu spíláte jako nezvedenému děcku za něco, co jste sám špatně pochopil, jsem se Váš názor na novostavbu OC nedozvěděla. A se mnou všichni, kdo si ten komentář přečetli a je mi šumák, jestli a z jakých jsou bublin, komentář je veřejný, pro všechny (čtenáře, občany, více či méně vzdělané, věkovou hranicí neomezené…).

Škrtám si: zastupitel M. Horák – nepoví, ani když poprosím.

Odpovědět

1. 7. 2019 (17:39)  –  Michal Horák

0
0

Ale četl jsem velmi pozorně
"Zastupitelé jsou tu pro všechny občany, nevolili je jen ti z jejich bubliny. Vystupte prosím ze svých bublin a zorientujte se v tom, že ve městě žijí i lidé z jiných bublin.,"
takže jsem se Vám snažil naznačit, abyste předně vystoupila Vy z té své :)
Přečtěte si po sobě dikci svého příspěvku a je jasné, že kdo s Vámi nebude bojovat proti novému OC, tak není správný občan, což je samozřejmě nesmysl.
Jinak abych ukojil Vaši zvědavost, jsem přesvědčen, že je další obchodní centrum v této lokalitě zbytečné, nicméně pokud si investor myslí, že přesto vydělá, jeho věc a já mu bránit nemíním vzhledem k Vámi popsaným skutečnost ohledně výkupu pozemku, stavebnímu povolení, dodržení ůzemního plánu atd.atd.

Odpovědět

1. 7. 2019 (18:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Už ten první komentář jsem chtěla nechat být, protože podle mého spadá do kategorie těch, co nic neřeší a ničemu nepomůžou, a já se s nimi nerada patlám.
Stejně, jako jeden komentující pan doktor, vidíte a chápete mé příspěvky líp, než já sama, jako jejich výlučný autor, přijímám ten fakt, že existují lidé, kteří to tak mají.
Pokud bych chtěla kohokoliv selektovat mezi správné a nesprávné občany, udělám to přímo, ne za použití dikce.
Já nikoho selektovat nehodlám, nehodlala jsem, hodlat nebudu.
Nepíšu o výkupu pozemku, nepíšu o stavebním povolení, o ÚP uvádím větu z dokumentu, který je součástí záměru, k připomínkování veřejností.
Zbytek ponechám bez komentáře.

Odpovědět

7. 7. 2019 (14:47)  –  Mgr. Beáta Tisucká

0
0

Dobrý den, mohla bych se zeptat, kam a jak je možné podávat připomínky? Případně, kde bych našla nějaké další dokumenty a informace o záměru stavby OC? Záměr stavby dalšího obchodního centra považuji za zbytečné a nelíbí se mi ani ten trend vše vyasfaltovat a zabetonovat velkými plochami parkovišt a hangárů….A dávám autorce článku za pravdu, že se spoustu věcí občan města vůbec nedozví a změny a nápady, co kde stavět a co se zamyšlí, nejsou vůbec s veřejností komunikovány. Jako "rezident a ekologický aktivista" :DD mám o prostředí svého města zájem a záleží mi na něm. A budu ráda o dění informována…

Odpovědět

7. 7. 2019 (15:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

Hádám, že se neptáte pana Horáka, a doufám, že se od něj nedočkáte stejné reakce za zveřejnění svého osobního názoru:-)!!
Připomínky bylo možné podat na KÚJČ na odbor ŽP do 4.7.2019 informace s odkazem byly na úřední desce (webu)města.
Další postup u stavby bude záležet na rozhodnutí(malá EIA).
Souhlasím, i když máme úřední desku, kterou si má občan aktivně sledovat, nikoho by neubylo, kdyby se ty záležitosti většího (dlouhodobého) významu dostávaly k lidem i jinou cestou, a proč ne rovnou s postojem(názorem) našich zastupitelů.

Odpovědět

7. 7. 2019 (22:38)  –  Mgr. Beáta Tisucká

0
0

Aha, děkuji, tak to už jsem možnost připomínek prošvihla. Ale budu to sledovat na webu města. jsem zvědavá, zda tam opravdu budou něco stavět a v jaké podobě.

Odpovědět

25. 7. 2019 (00:48)  –  Michaela Šťastná

0
0

http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=28664

Tento odkaz vložil pan Soumar pod jeden můj příspěvek, ale patřil by myslím sem. Našla jsem to navečer(nešel proud, bylo vedro..) a rovnou mi přišlo i pár zpráv, že jinde k odkazu(ne na PS) připojil i komentář, jako že teď už výstavbě OC nic nebrání, i když si někteří dělali naděje, že se stavět nebude.

Takže na vysvětlenou, všechny velké stavby se posuzují zákonem-velká nebo malá EIA. Teprve po posouzení se postupuje jako u jiných staveb, žádá se o povolení….Je pravda, že kdyby tato stavba byla posouzena negativně, byl by to konec, nesmělo by se posuzované stavět. Jak se dočteme v Rozhodnutí, nebude dále posuzováno podle zákona. TO ale není povolení, jen Rozhodnutí potřebné pro další povolení.

A v Rozhodnutí je vlastně zmíněno, proč jsem napsala před jeho vydáním tento článek:
<< Dle § 6 odst. 8 zákona veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávní celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů od zveřejnění informace o zveřejnění. Ve výše uvedené lhůtě krajský úřad vyjádření Města Písek k záměru neobdržel.>>

Přesně, přesně tak, že to zajímá některé občany jen na sociálních sítích, to jsem předpokládala, ale ten nezájem města, respektive našich zvolených ……a dobře, když své názory chtějí před krajským úřadem tajit, tak ať si je tají, ale proč se tajit i před občany (kromě pana Horáka, ten se tu projevil).

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.