Přihlášení

Změna ÚP pro developera má přednost před potřebami sídliště Jih

27. 8. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (20) | Vaše názory

Na srpnovém zasedání schválili zastupitelé další návrh na změnu územního plánu, a opět se jedná o změnu pro developera, se zapojením pozemků města. K návrhu byl připojen záměr, pro který by se měl měnit územní plán. Ačkoliv se někteří zastupitelé chtěli držet daného materiálu, tedy změny územního plánu a podle toho vypadal obsah jejich komentáře, u ostatních plně zafungovalo okouzlení promítání oživených obrázků, a změnou jako takovou se příliš nezaobírali.

   Já patřím do skupiny se skeptickým pohledem na změny v územním plánu, pokud se nejedná o změny ve veřejném zájmu, kam tahle změna nepatří. Víc jsem popsala zde:http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/druzba-pujde-k-zemi-aneb-sidliste-v-sidlisti?comment=10497#comment-10497

Ale další část úvah otevírá komentář pod tímto článkem.

   Luděk Blaha: Jen mě napadlo… kolik z těch rozhodujících zastupitelů bydlí na Jihu? A zeptali se starousedlíků? A také, jestli noví sousedé budou ze sídliště vyjíždět pořád tou stejnou a pro celé sídliště jedinou cestou u viaduktu? I s tím přitroublým výjezdem z parkovište ze Smrkovické do Truhlářské ulice. Při větším provozu v Nádražní ulici stačí dvě auta jedoucí ze sídliště vlevo a nikdo si neškrtne ani do prava. Viz https://bit.ly/3PQbCCR … „

   Jeden zastupitel bydlí na sídlišti a měl také zajímavou připomínku na zasedání, zápis ji však osekal:

RSDr. Lejčar – líbí se mu záměr družstevního bydlení, chybí parkovací dům.

   Ještě připomenutím zmínil nedokončenou revitalizaci sídliště Jih, k té se nikdo nevyjádřil, vyjádření zaznělo pouze ke Studii Jih B. Na Jihu revitalizace sídliště vlastně spočívá v tom, že se vymění staré povrchy za nové, přidá se lavička a koš, nebo se ubourá kus svahu, obyvatelé sídliště Jih to jasně vidí.

 

   Inu, ačkoliv se na zasedání ZM mělo jednat jen o změně územního plánu, víc se hovořilo o promítaných obrázcích, a dopravní napojení pro stávající sídliště tam neřešil vůbec nikdo, i přes to, že změnou se zasahuje od vjezdu po výjezd ze sídliště, ani dopravní napojení z nových domů do Nádražní ulice nikdo nezmínil. Nezmíněno zůstalo, zda nedojde výstavbou k nadměrnému zahuštění obyvatelstva v této lokalitě, zda vystačí kapacita školky a školy. Zrovna tak se nikdo nezajímal, zda změna územního plánu při nerealizaci promítaného projektu nepřinese městu naopak potíže z té změny plynoucí. Promítání obrázků byla vizualizace, bez záruky, že se stane skutečností a že všechny subjekty, které sdruženě o změnu žádají, nevypoví developerovi plnou moc.

   Co bylo zmíněno hned několikrát, a to, že je to velký zásah do území a že by se měl rozhodně prodiskutovat s obyvateli sídliště. Místostarostka chtěla nejspíš představit záměr developera až při veřejném projednání změny územního plánu, sice se jí dostalo upozornění, že se jedná o dvě odlišné věci, ale zase, nikomu ze zastupitelů to nestálo za dotaz. Dle zápisu:

Ing. Trambová – výšková regulace bude řešena v průběhu územního řízení. Objekt Družby je již 20 let nefunkční, změna mohla být zakomponována do ÚP dříve. Zásah je to velký, ale toto je koncepční řešení. Veřejné projednání bude v rámci změny ÚP, cíleně můžeme pozvat obyvatele sídliště, aby se k návrhu vyjádřili.

Mgr. Fouček – co se týká výškové regulace, můžeme dodat max. podlažnost, veřejné projednání záměru je něco jiného než při návrhu změny ÚP, které musíme udělat ze zákona.

Když to shrnu:

- sídliště Jih procházelo několik let revitalizací, která stále není dokončena

- dosud město neřešilo návrhy (dokonce vlastní z let minulých, aby se na Jihu postavilo víceúrovňové parkoviště jako řešení dopravy v klidu, v rámci   revitalizace také neřešeno

- sídliště Jih tak trpí stejnými problémy, jako před revitalizací, přesto se za celé volební období žádný z nich na radnici neřešil

- zastupitelé schvalují změnu územního plánu, bez prověření, zda nedojde k nadměrnému zalidnění lokality a bez toho, že obyvatelé sídliště nemají možnost seznámení se s návrhem developera před zahájením změny územního plánu, kterou může přibýt problémů na sídlišti

 

   Z mého pohledu zastupitelům na obyvatelích sídliště Jih ani za mák nezáleží. Jak se jim dnes žije a jak se jim bude žít na sídlišti po změně územního plánu je zastupitelům jedno, okouzlily je promítané pohyblivé obrázky developera, lidi ať si zkusí podat připomínky až ke změně ÚP a ty se dají snadno zamítnout). A že by se blýskalo na lepší časy po volbách, no to asi ne, život na sídlišti není priorita, cituji z https://www.facebook.com/vasevolbapisek:

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ

Intenzita dopravy v Písku narůstá, počet parkovacích ploch však nikoliv. Zasadíme se o vznik nových parkovacích domů v lokalitě u pošty a na sídlišti Portyč, nových míst pro parkování na sídlišti Jih a o celkové zklidnění dopravy ve městě …

   Jak z písemného sdělení, tak z přednesu J. Knota vyplývá, že s výstavbou víceúrovňového parkování na sídlišti Jih vůbec nepočítají a naopak hodlají jen rozšiřovat plošná parkoviště, to znamená opět na úkor zeleně sídliště, ve kterém bydlí stovky lidí (nebo oprášit studii na plošné parkoviště, což bude v podstatě totéž, kácení vzrostlých stromů a zničení celé louky na Třídě Přátelství). Jen připomenu, že právě tento politik spolurozhodoval o zbourání městem zanedbávané lávky na Jihu (v rámci revitalizace byla navržena lávka nová, tu však město zamítlo kvůli ceně, a později se extra platila stavba toho slalomu na svahu ke školce) a záboru zeleně a vykácení stromů pro parkoviště pod školkou. Dojděte se podívat, nejlépe po dešti, jak je stavba parkoviště provedena a město ji ochotně a dlouho po termínu dostavby převzalo, i na ten slalom po svahu, co má nahradit lávku. Doufám, že k ničemu ze slibovaného nedojde, tohle si obyvatelé sídliště přece nezaslouží.

Další staronoví politici mají v programu v podstatě totéž    :https://www.facebook.com/hlaspropisek/  Programové priority Hlas Písku

• Rozšíříme parkovací plochy (zejména na sídlištích).
• Podpoříme myšlenku získání více parkovacích míst v centru města a přilehlém okolí tak, že ulice budou jednosměrné….

 

   Veřejnost takové nadšení se zamýšlenou zástavbou před sídlištěm Jih nesdílí, jak lze zjistit z komentářů k tématu v médiích, na rozdíl od promítáním okouzlených zastupitelů. Ze zápisu:

   Návrh na pořízení změny č. 7 územního plánu Písek – Pro:

Marek Anděl; Martin Brož; JUDr.Ing. Michal Čapek; Ing. Tomáš Franců; Ing. Petr Hladík ;Ing. Michal Horák ;MUDr. Karel Chytrý; Mgr. Miroslav Janovský; Josef Keclík; MUDr. Helena Kozlíková ; RSDr. Jiří Lejčar ; Lukáš Nebes; MUDr. Vratislav Němeček; Ing. Tomáš Posekaný; MUDr. Michal Přibáň ; Josef Soumar; Petr Soušek Ing.; Arch. Petra Trambová; MUDr. Rudolf Tyll; Mgr. Eva Vanžurová; JUDr. Ondřej Veselý; Karel Vodička

Zdrželo se:

Mgr. Ing. Jiří Hořánek

 

P.S. Doslova mě rozesmál komentář od zastupitele (který se sám chlubil tím, že je zastupitelem opravdu dlouhá léta), ačkoliv to k smíchu vůbec není, podle zápisu:

Ing. Franců – veřejné projednání bude součástí celého procesu, sídliště je přežité, je třeba využít jeho oživení

   Fajn, jestli město celá léta čekalo na to, až přijde developer a provede oživení sídliště, pak doufám, že takové zastupitele už občané nezvolí. Zastupitel, který jen dlouhá léta sleduje, jak sídliště přežívá, není aktivní a jen čeká na příchod developeropera se změnami, nebude asi obyvatelům sídliště v příštím zastupitelstvu scházet.

Doslovné komentáře na  http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220811/index.html


 

 

0
0

Diskuze k článku +

27. 8. 2022 (19:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Co prý měli zastupitelé pro obyvatele Jihu minulé 4 roky dělat? Mohli prosadit do rozpočtu stavbu nebo opravu hřiště pro starší děti, nebo mohli do rozpočtu města zařadit dokončení revitalizace sídliště, zrovna tak úpravy na vybraných místech sídliště.

A když jsme u těch změn v územním plánu, město mohlo (zrovna tak jako všichni developeři) podat návrh na změnu územního plánu zkráceným způsobem hned v roce 2018 resp. 2019 na pozemky, kde chce stavět na sídlištích parkovací domy, a hned zadat projekt na takové parkoviště a třeba letos se mohlo na Jihu vystavět víceúrovňové parkoviště- to by se totiž během té doby výkonu funkce zastupitele rozhodně stihlo!
Samozřejmě se mohlo udělat ještě víc, stačí aby zastupitel vnímal problémy (kdekoliv) pokusil se je řešit a následně podal návrh (podnět) na řešení zastupitelstvu města.

Odpovědět

27. 8. 2022 (21:59)  –  Luděk Blaha

0
0

A tak mě ještě donapadlo k té původní otázce…
- Kolik zastupitelů bydlí na Jihu?
přidat další dvě…
- Kolik zastupitelů bydlí na některém z 'panelákových' sídlišť?
- Kolik zastupitelů bydlí v domě s uzavřeným dvorem nebo zahradou?
jen tak, pro lepší orientaci…

Odpovědět

27. 8. 2022 (23:19)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zastupitele tak dobře v civilu neznám, na Jihu to způsobila náhoda sousedních paneláků, jinak nemám přehled.
- Kolik zastupitelů bydlí na některém z 'panelákových' sídlišť? Výrazná menšina si myslím.
- Kolik zastupitelů bydlí v domě s uzavřeným dvorem nebo zahradou? Výrazná většina si myslím.

Nechci úplně podporovat drby, ale pokud jde o bydlení zastupitelů, dají si sakra pozor, aby jejich pohoda nebyla vážně rušena.

Bohužel si myslím, že bydliště zastupitelů nemá velký vliv na většinu jejich rozhodování, ve hře je totiž taky ego, pocit vyjímečnosti, využití nabyté moci, a falešná představa o sounáležitosti s "vyšší vrstvou". Ani si nechci připustit, že by tu hrála roli ještě jedna možnost …

Roky sleduji výroky a rozhodnutí těch, kteří navzdory vzdělání nebo zkušenostem v civilním životě, se jako zastupitelé projevují naprosto odlišně, leckdy až nepochopitelně. Nevadilo by mi tohle zjištění, pokud by nerozhodovali o městě a životě v něm, životě těch lidí, od kterých se nedistancují jen v období voleb.

Odpovědět

29. 8. 2022 (09:59)  –  Ing. Michal Horák

0
0

Paní Šťastná jsem velice zklamán z toho, co jste předvedla v tomto článku. Účelové zamlčování faktů nikdy nebýval Váš styl a o to víc mě mrzí, že jste na tuto úroveň klesla.
Dobře víte, že většina zastupitelů nejsou blbečci, co by se nechali okouzlit animovanou vizualizací, která mimochodem byla fakt dobrá :), ale že většinu převědčil koncept družstevního bydlení a tudíž bydlení celkem dostupné. Kdy rozhodující bylo , že se objevil někdo, kdo nebude prodávat 1+okno za 3 mega ,aby to byly akorát investiční byty pro spekulanty, ale aby v rámci bytového družstva si ten byt mohl dovolit de facto každý. Tak prosím vraťte se k svému objektivnímu a faktograficky čistému stylu a nesnižujte se na úroveň těch, které kritizujete.


Jinak pro Vaši a Luďkovo informaci , bydlím na Dukle v paneláku ze 70. let a to přímo na hranici mezi "normální" Duklou a tou "jinou" Duklou.

Odpovědět

29. 8. 2022 (13:50)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jinak pro Vaši a Luďkovo informaci , bydlím na Dukle v paneláku ze 70. let a to přímo na hranici mezi "normální" Duklou a tou "jinou" Duklou.


Páni, fakt je Dukla nějak takhle rozdělena? O tom slyším poprvé..

Vím kde bydlíte (a nic jiného tou větou nemyslím), však jsem to také napsala, jen jsem nejmenovala.
Á propós, zda-li byste dnes, jako zastupitel, bez rozmýšlení a podmínek souhlasil s výstavbou sídliště Dukla v téhle podobě?

Odpovědět

29. 8. 2022 (14:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Podívejme, druhá reakce p. Horáka na mé články, a obsahově si velmi podobná té první.

Koukejte se zamyslet, jak vážně myslíte to zamlčování faktů, ke kterým jsem dodala odkazy do článku, zbytečně se snažíte mě naštvat pomluvou.

Komentáře pod články vítám, pokud mi v nich ovšem někdo neradí, co a jak mám napsat, obzvlášť z řad zastupitelů v reakci na článek.


K věci. Projednávána byla změna územního plánu v lokalitě, nikoliv ZÁMĚR DEVELOPERA, to je fakt, který nezmění nikdo. Změna územního plánu se nezabývá projekty kohokoliv, ale tím, co změna v území, lokalitě a jejím okolí může přinést nebo způsobit, to po čtyřech letech ve funkci dobře víte.

Chápou to tak úředníci příslušného odboru (si myslím), chápou to tak vlastníci okolních pozemků (to vím), jen zastupitelé se s tím nějak po celé roky nechtějí smířit a neustále se vymlouvají na podružné okolnosti, kvůli kterým změnu schvalují – ve prospěch developerů. Usnesení, pro které jste (jako další zastupitelé) hlasoval přece neobsahuje jedinou zmínku o tom, že po změně ÚP bude v místě vybudováno promítané bydlení, notabene družstevní, a že hlasujete pro ně! https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46580 na str. 14!!!

Napsala jsem pravdu, sám to zde potvrzujete, neposuzoval jste změnu ÚP (vliv na infrastrukturu, zalidněnost, kapacitu školních zařízení … ), ale záměr developera s komentovaným promítáním (Vámi pochválené), který nebyl ovšem bodem jednání. Co mi tedy vyčítáte, měla jsem napsat, že jste v tomto bodě hlasoval k něčemu jinému nebo podjatě?


Já se celou dobu držím faktů, kterými bylo projednání změny ÚP, Vy se mi snažíte do nich zakomponovat nějaký promítaný záměr developera, z Vašeho pohledu mnou zamlčený. Tento záměr se přece vůbec nemusí stát skutečností, je jen důvodem, pro který developer žádá změnu ÚP, ale nezavazuje jej k jeho realizaci.Disponujete fakty o tom, že po změně ÚP bude zrealizována družstevní výstavba podle developera? Navrhnul jste snad, aby byla změna ÚP podmíněna družstevní výstavbou?

Zrovna nedávno starostka města na zasedání ZM zmínila, že v kasárnách se prodala nemovitost proto, aby tam vzniklo muzeum, které ale nevzniklo. Není to pravda, jednalo se o prodeji nemovitosti, v usnesení ZM není ani slůvko o tom, že se nemovitost prodává za účelem využití pro muzejní účely. Tečka. Co kdo kdy řekl o záměru se nepočítá, hlasuje se o prodeji a to platí, dokud něco jiného neobsahuje usnesení.

Takže v našem případě se rokovalo a hlasovalo o změně ÚP a sám přiznáváte, že jste hlasovali s přesvědčením v něco, co nebylo součástí usnesení, je to tak? Ale o tom přece pojednává můj článek!

Jediný, s kým v celé diskuzi ke změně ÚP plně souhlasím, je komentář p. Hořánka, včetně jeho hlasování.

Odpovědět

29. 8. 2022 (20:28)  –  Luděk Blaha

0
0

"je jen důvodem, pro který developer žádá změnu ÚP, ale nezavazuje jej k jeho realizaci"

A v tom je zřejmě zakopáno jádro pudla žáby na prameni… důvod, který nezavazuje nikoho k ničemu. A příčina změny příslibu se už nějaká najde. Zlí "jazykové" by také mohli klidně tvrdit, že už je ta příčina dávno vymyšlena.
Vypadá to, že dnes nemusí být závazná ani stavební dokumentace a realizace stavby podle schváleného projektu.
To se kolikrát staví tak pilně, že se znižehož nic postaví budova o nějaké to patro vyšší nebo se zabere a vybetonuje pár metrů sousedního pozemku, aniž by si toho kdokoli povšiml.
A tak se to pak nechá, když už to tedy je, že? Nikdo není neomylný a jsme lidi, přece…

Odpovědět

30. 8. 2022 (00:34)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Nebydlím ani na jednom sídlišti, jen se na nich pracovně pohybuji, přičemž potřebuji co nejsnáze dojít/dojet k domovním zvonkům a ideálně i veřejně přístupným schránkám. V tomto směru je na Dukle dopravní obslužnost jednodušší, jelikož vchody se zvonky jsou vesměs situovány do rušné ulice, zatímco na Jihu tomu bývá naopak (např. téměř celá jižní strana třídy Přátelství). Na jednom i druhém sídlišti se najde několik paneláků, před kterými musí případný obyvatel na vozíku překonat několik schodů, než se dostane dovnitř k výtahu. Takové stavby bych zakázal především.

Odpovědět

30. 8. 2022 (00:37)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

"Jediný, s kým v celé diskuzi ke změně ÚP plně souhlasím, je komentář p. Hořánka, včetně jeho hlasování."

Ve chvíli, kdy figurujete na stejné kandidátní listině do podzimních komunálních voleb, je to naprosto v pořádku. Divný by byl opak.

Odpovědět

30. 8. 2022 (10:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jste vy to ale popleta velice popleteně popletetý pane Doušo!!!

Možná jste svým komentářem právě urazil p. Hořánka a jeho kolegy.
Já jsem právě nabyla jistotu, že většina vašich komentířů směrem ke mě nebyla polemikou o článcích, ale spíš komentářích o autorce. Sice jsem si to myslela dávno, ale černé na bílém vždy pojistí myšlenku.

Když už chcete komentovat v tomhle stylu, líp si nastudujte téma do všech detailů, takhle jen šíříte nesmysly – lidově řečeno drby – nemáte totiž pravdu v tom, co tu píšete.

Odpovědět

30. 8. 2022 (14:08)  –  Ing. Michal Horák

0
0

I když Vaše argumentce nepostrádá logiku ve smyslu, že se měla projednávat změna ÚP a nikoliv záměr investora , neopravňuje Vás to tvrdit , že zastupitelé se nechali okouzlit obrázky a proto hlasovali pro, když to není pravda , kdybyste napsala , že většina zastupitelů si prohodila obsah jednání ze změny ÚP na podnikatelsjý záměr investora, dal by se Váš článek se skřípajícíma zubama akceptovat, na druhé straně bez změny ÚP by ten investor nemohl ten záměr realizovat, takže jsme v začarovaném kruhu.
Nicméně si trvám na tom, že koncept družstevního bydlení tak, jak ho představil tento investor, je pro Písek revoluční a něco takového už tu dávno mělo být a vůbec mě nemrzí , že jsem zvedl ruku pro změnu ÚP, která tento koncept umožní. Na cestě od změny ÚP k samotné stavbě je ještě mnoho bodů, kde se dá smluvně zajistit aby od představeného záměru nemohl uhnout jinam.

Odpovědět

30. 8. 2022 (17:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pohyb v kruhu vytváříte jen Vy, jako byste na tom zasedání ani nebyl. Pusťte si video, snad to pomůže. http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20220811/index.html

Úvod místostarostky obsahuje několik závažných informací k samotné změně, a ihned poté začalo promítání ZÁMĚRU developera, nikoliv navržené změny ÚP. Všichni jste materiál začali projednávat až po promítání "filmu" a pod "vlivem" promítaného. Jak jinak to mám ještě popsat víc? Co jsem napsala zpět nevezmu, jak píšu se i stalo.
Až na pár komentářů ohledně změny ÚP nebo zčásti o změně ÚP, se diskutovalo o PROJEKTU developera.
Projekt ale nebyl předmětem k projednání, jakkoliv může oplývat superlativy!

Ze zápisu https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=46580 na straně 13 vybírám Váš komentář, ostatní si najděte, přečtěte, pust´te si videozáznam :
Ing. Horák –PROJEKT se mu líbí i z důvodu dostupnosti bydlení pro všechny, občanská vybavenost bude zachována, podpoří PROJEKT
.
Okomentovala jsem stav, který nastal na zasedání ZM, kdy se "ovlivnění" zastupitelé nevěnovali podstatě toho, o čem hlasovali, to je jako kdybyste si v hospě objednal pivo, ale donesli Vám polívku, tak jste jednali.
Žádný začarovaný kruh zde nevzniká, to Vy se jej snažíte vytvořit. Územní plán prověřuje ÚZEMÍ a tím pádem se má napřed prověřit, zda a za jakých podmínek je možné změnit kategorizaci plochy, a teprve potom se zabývat tím, co by zde mohlo vzniknout (za pomoci územní studie např.).
Zastupitelé se celou dobu snaží všechny návrhy od developerů přizpůsobit developerským projektům, ačkoliv to má fungovat obráceně –napřed změna, potom projekt! A protože jako jediný odvážně reagujete, doplním, že stejně jako Vy v tomto případě změny ÚP posuzují materiál i další zastupitelé, neděláte to jen Vy.

A tak se vymýšlí zástavba středu obce, vnitrobloků a nevejdou se? Tak jim město odprodá zeleň nebo jiný přilehlý pozemek! U Dobešic se kvůli tomu zabere zeleň a zúží biokoridor, co by ne! Na Jihu jakbysmet, plánuje se na městských pozemcích, jen to fikne. Akorát že za nimi stojí sídliště, a v něm bydlí lidé…
Koncept družstevního a jakéhokoliv bydlení nebyl na programu zasedání, a do doby, než se prověří, zda takový zásah do sídliště Jih je vhodný, že tím nepoškodí stávající obyvatele a nezpůsobí tam potíže, které nebudou řešitelné, je mi každý koncept naprosto volný.

Odpovědět

30. 8. 2022 (17:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

""Na cestě od změny ÚP k samotné stavbě je ještě mnoho bodů, kde se dá smluvně zajistit aby od představeného záměru nemohl uhnout jinam "
Božínku, jako ping pong, developer je zavázán pouze tím, že má uhradit proces změny ÚP, to je všechno! Město mu chce prodat pozemky a pokud developer získá do vlastnictví celou lokalitu, a město nemá žádný podíl na rozhodování v lokalitě!
Jakpak byste to chtěl asi udělat? To jediné by mě asi tak mohlo z celé věty zajímat.

Město Písek nemá – na rozdíl od některých jiných měst – dokument, který by smluvně zajišťoval spolupráci developera s městem!
No nic, já tvrdím, že je to nesmysl, město nemá možnost zajistit, aby developer od projektu neuhnul jianm.

Odpovědět

30. 8. 2022 (20:08)  –  Ing. Michal Horák

0
0

To, že v Písku není zvykem regulační opatření používat neznamená, že tato možnost neexistuje, takže nemáte pravdu, že město po prodeji nemůže ovlivňovat.

Odpovědět

30. 8. 2022 (20:30)  –  Luděk Blaha

0
0

"nemáte pravdu, že město po prodeji nemůže ovlivňovat"

A alespoň drobný náznak záruky, že město ovlivňovat hodlá a že ovlivňovat bude?

Odpovědět

30. 8. 2022 (21:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já nedoufám, že bude některé z opatření jmenovitě uvedeno, sice jsem napsala, že mě to zajímá, ale jinou odpověď jsem asi ani nečekala … kde jen ten vzít příklad, kdy to v Písku takhle zafungovalo … o co se opřít … nu uvidíme.

Odpovědět

31. 8. 2022 (19:28)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Hluboce se omlouvám, nějak jsem se při pročítání zájemců o post zastupitele přehlédl. Kandidujete za jiný subjekt… Důležité je, že jste se k tomuto kroku odhodlala a v případě úspěchu všem těm, jejichž činnost či nečinnost jste ve svých článcích na tomto webu roky probírala, ukážete, jak to dělat.

Jelikož máme dlouhodobě odlišný názor téměř na vše, s mým hlasem spíše nepočítejte. Jsem však přesvědčen, že to přežijete a nějak se s tím srovnáte.

Odpovědět

31. 8. 2022 (20:44)  –  Michaela Šťastná

0
0

O volbách a kandidátech jste začal psát (nevyžádaně) sám, jedině proto, abyste se mohl pochválit, jak jste mi to zase nandal. Jiný účel ten komentář neměl.

A když se zjistí, že jste střelil dááleko mimo terč, tak si neodpustíte aspoň (ironický?) dovětek –s mým hlasem spíše nepočítejte.

Věřte, že ani vy, ani vaše konání nebylo, není a nebude nikdy součástí mého života, a nebýt komentářů na PS, byla bych přísahala na vaši neexistenci.

Odpovědět

5. 9. 2022 (23:00)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Považoval jsem za vhodné čtenáře informovat, že kandidujete. Proč? Některé myšlenky z článků to vrhá do úplně jiného světla (někdo tomu říká předvolební kampaň). To je celé.

To, že to ve svých článcích pravidelně kdekomu nandáte (a možná si to ani neuvědomujete), ještě neznamená, že mám k Vaší osobě takovou potřebu já. A to, že Vás volit nebudu, ještě neznamená, že Vaší kandidaturu nevítám. Cením si každého, kdo je ochoten jít s kůží na trh.

Odpovědět

6. 9. 2022 (08:21)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Některé myšlenky z článků to vrhá do úplně jiného světla (někdo tomu říká předvolební kampaň)."

Podle této logiky jsem předvolební kampaň na PS tedy zahájila v roce 2017 prvním příspěvkem.
Subjektivně si myslím, že jsem nezměnila obsahovou podstatu článků, ani dnes v nich nenabízím možnost, že se mnou – nebo s kandidáty – to půjde líp, nebo že mám/e lepší řešení. Jak jsem od konce července, kdy byla přijata kandidátní listina úřadem, propagovala sebe nebo "stranu"? Jste asi jediný, kdo tam někde vidí vržené světlo.
A jako vrchol vlastní kampaně uvedu do článku, že plně souhlasím s komentářem a hlasováním p. Hořánka, na což jste reagoval – " Ve chvíli, kdy figurujete na stejné kandidátní listině do podzimních komunálních voleb, je to naprosto v pořádku. Divný by byl opak." – a když jste zjistil, že nejsme na jedné kandidátce, už jste se ani nepokusil ten opak vysvětlit.

Zato teď se snažíte obsah mých článků označit za kampaň.
To jako dělám kampaň i p. Hořánkovi? A v jiném článku dělám kampaň p. Soumarovi, protože našel ve smlouvě inflační doložku, a u dětských hřišť dělám kampaň p. Staňkové, která nekandiduje nikam a také všem ostatním kandidátům do voleb, všichni si najednou hřiště zařadili do programů.
A pokud jsem si kampaň dělala v článcích celou dobu, najde se mnoho kandidátů z jiných stran, se kterými jsem v té které věci souhlasila, ocitovala jejich komentář nebo zveřejnila hlasování. Vysvětlení pro moje počiny určitě také máte, jako to zmíněné nahoře.
Zbytek komentáře ponechám bez odezvy, nebudu rozebírat myšlenkové obraty lišící se den ode dne.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.