Přihlášení

Změny v územním plánu lze ještě připomínkovat

10. 8. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

My všichni máme možnost připomínkovat do 16.8. 2021 Návrh změny číslo 2. územního plánu města. Nezáleží na tom, jestli se nás změna dotýká přímo, protože probíhá třeba za vaším plotem, nebo jestli se vás dotýká jen jako občana tohoto města, svou připomínku k návrhům podat můžete. Doporučuji to všem už dlouho, všichni by se měli zajímat o to, jaké změny se ve městě chystají, územní plán je snad nejdůležitější dokument, podle kterého se řídí rozvoj a život města.

   Vím, že je fakt těžké se v územním plánu orientovat a v tomto směru bych se přimlouvala i za osvětu ze strany města, věřím, že formou přednášek pro občany, například, by se jejich vědomosti rozšířily ku prospěchu všech. Ani já se v těch výkresech neorientuji a srovnání výkresu s psaným textem územního plánu je otázkou trpělivosti, jak dlouho vydržím něco pospojovat k sobě a hlavně pochopit.

I přesto všechno všem doporučuji podat připomínku ke změně v územním plánu. K čemu třeba připomínku?

   Například rozšíření lomu a tím pádem odtěžení další části přírodního parku Písecké hory mi nepřijde jako dobrá změna. V přírodním parku mi nepřijde jako dobrá změna zábor dalšího kusu lesa u střelnice a zřejmě také u Bílého domu a samozřejmě avizovaná změna kvůli kategorizaci lesa na příměstský les není důvodem pro změnu v územním plánu.

   Nebo změna U Honzíčka, o které jsem si myslela, že zastupitelům postačí již uskutečněnázměna z původního OV (plochy občanského vybavení veřejné infrastruktury) na OV-KM (plocha občanské vybavenosti komerční), kdepak, nyní se to má změnit na SM-M (plochy smíšené obytné městské), což je až absurdní, protože by veprostřed lesa vznikla stavba smíšená městská!!! Většina takových změn navíc nebyla nikde dopodrobna zveřejňována, zřejmě byly součástí balíčku – co si přeje město změnit a jeho část byla veřejnosti nepřístupná.

 

   Teprve po vyznačení plochy v návrhu VÝKRESU ZMĚN ZM2 https://www.mesto-pisek.cz/navrh-zmeny-uzemniho-planu-c-2-pisek/d-39639/p1=30819 si člověk uvědomí, jak se změní ten prostor kolem střelnice, o jak velký kus se rozšíří stávající skládka, nebo o jak málo se vlastně rozšíří pásmo zeleně mezi průmyslovou zónou a obytnou částí v Purkraticích. Ani další změny nejsou zanedbatelné, všechno, co je v mapě tučně orámováno, se má tímto návrhem změny měnit a v legendě u výkresu zjistíte, v co se má to orámované proměnit.

 

    A pokud váháte s podáním připomínky, podumejte o tom, co je uvedeno zpracovatelem ÚP ke změně č.1.(z roku 2018) ocituji vám kousek:

Jak již bylo dříve a opakovaně konstatováno, do návrhu Změny č.1 Písek tak na základě zvoleného postupu a schváleného Zadání byly zařazeny i lokality, které nemají kromě individuálního zájmu o zhodnocení svých pozemků žádné opodstatnění a nepředstavují veřejný zájem. Přestože byla celá řada lokalit po společném jednání na základě vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a pokynu pořizovatele vypuštěna (viz kapitola b) tohoto Odůvodnění), přesto jsou nadále Změnou č.1 ÚP Písek řešeny plochy, které představují nové a často i opakované intervence do celkové urbanistické koncepce územního plánu a nerespektují v ÚP Písek definované zásady ochrany a rozvoje hodnot území.

 

   Nenapadá vás při pohledu na tu mapu, že se tu opakuje historie a především poslední věta se dá použít i na průběh téhle druhé změny v územním plánu? Copak zásahy do Přírodního parku Písecké hory jsou ve veřejném zájmu a neporušují zásady ochrany a rozvoje hodnot území? Pro potěchu několika lidí, a to snad ani ne obyvatel města, se ničí celistvost přírodního parku a jako ze salámu se z něj ukrajuje pro radovánky několika jednotlivců, až se vydrancuje docela. To stejné samozřejmě platí na zábory zeleně kolem průmyslových staveb, přímo na hranicích s biokoridory, které jsou obestavěny ze všech stran, nebo pro stavby uvnitř města, které "nezapadají" ke stávající výstavbě, nebo zcela zastiňují výhled na Národní kulturní památku hřebčinec.

   Jen věnujte chvíli svého času a koukněte, jak se v průmyslové zóně změnila ochranná zeleň na pozemek pro průmysl, jak je v kasárnách škrtnuta s bazénem i sportovní hala, o které se urputně mlčí, jako by neplatilo usnesení o její stavbě, nebo kde jinde po městě bude umožněna výstavba. I nyní souhlasíte se všemi navrženými změnami v územním plánu?


 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.