Přihlášení

Zničíme si louku na Jihu?

9. 8. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Protlačit hlava nehlava, vypůjčený výrok vystihuje příběh o parkovišti na louce na Jihu, o způsobu, jak si prosadit nápad, jak si bez ohledu na cokoliv prosadit svou za každou cenu. Informace, podaná veřejnosti prostřednictvím zveřejněných materiálů pro zasedání ZM, je odlišná od informace, která v projednávaném bodě zazněla ihned v úvodu jeho projednání, i tak se dá začít "prosadit si svou". Jestlipak se to vůbec slučuje s podstatou veřejných jednání a podstatou veřejné správy?

1) Nedávno jsme si v materiálech pro jednání zastupitelů města mohli přečíst, že:

< Město Písek má zájem v lokalitě za sídlištěm Jih vybudovat komunikaci dle územní studie „Písek –Jih“. Výkres této studie je uveden v příloze č. 1.…>

   To je informace, která byla předložena veřejnosti před zasedáním ZM.

   Už v první větě při samotném jednání však natvrdo zaznělo, že výkup pozemků není pro žádnou komunikaci, ale výkup je navržen pro záměr města vybudovat na louce u sídliště parkoviště.

   Teprve tím postaveným parkovištěm povede komunikace, aby na to parkoviště mohla jezdit auta. Já si myslím, že veřejnost (všichni, kdož obdrželi ty materiály), nebyla pravdivě informována o projednávaném bodu.

   Zároveň na jednání ZM zaznělo, že vybudování plošného parkoviště je rychlé řešení parkování v místě. Nezaznělo, že se připravuje řešení parkování na sídlištích v jednoduchých parkovacích domech, že na další nová místa parkování se nedbalo při revitalizaci sídliště a že se parkování neřeší jako priorita, ale individuálními pokusy a vždy na úkor zeleně a vzrostlých stromů v sídlišti (nebo hřiště pro děti).

 

2) Parkoviště na louce má souvislost i s předkládáním takových informací veřejnosti, které nelze hodnověrně ověřit, tím pádem se o nich domnívám, že jsou přinejmenším účelové. Jako jeden z důvodů, proč stavět plošné parkoviště na místě louky, místostarostka Trambová uvedla, že na sídlišti Jih chybí 500 parkovacích míst. Prý si město nechalo udělat analytickou studii, byly zrevidovány počty parkovacích míst, a z této studie už před 2 roky vyplynulo, že na sídlišti Jih dnes chybí 500 parkovacích míst, 500….

   Tak jsem se na tu studii, ze které bych zjistila, kolik parkovacích míst na Jihu(i jinde ve městě) tedy vlastně máme, a kolik jich fakt chybí, raději zeptala: < MICHAELA ŠŤASTNÁ 19.5.2019 17:05:40 Dotazy občanů > Parkovací místa na sídlištích (č. 2203811)

Dobrý den, ráda bych získala informaci o současném počtu parkovacích míst, která jsou aktuálně k dispozici na sídlištích ve městě.  Prosím o uvedení počtu parkovacích míst na jednotlivých sídlištích, ne souhrnný počet, ani odhad počtu míst, kde mohou dnes občané zdarma parkovat.

Na sídlišti Jih nedávno probíhalo tříhodinové jednání pracovní skupiny, která se prý také zajímala o možnosti navýšení počtu parkovacích míst na sídlišti, jsou někde k dispozici zápisy tohoto jednání pracovní skupiny? Děkuji Šťastná M.

 

Odpověď: Mgr. Irena Malotová (Diskuzní fórum) 31.5.2019 Parkovací místa na sídlištích

Vážená paní Šťastná,

přesný počet parkovacím míst nebo míst vhodných pro stání automobilů na jednotlivých sídlištích tak, jak to požadujete, Vám sdělit nedokážeme, neboť takovou evidenci nemáme k dispozici. Průzkum parkování, ovšem na celém území města, je součástí zpracovávaného plánu udržitelné mobility.

K druhé části Vašeho dotazu sděluji, že z jednání neformální pracovní skupiny byl sice pořizován zápis, nicméně jde o interní záležitost, která poslouží jako podklad pro další synergii zainteresovaných odborů či organizačních složek. Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí>

 

   Vida vida, tak jak to s tím počtem parkovacích míst doopravdy je? Totiž 500 aut, která na Jihu nenajdou dnes a denně místo pro parkování, to je pořádná nálož, jen si je zkuste postavit do řady! A teď nemá 500 aut kde parkovat, kde tedy jsou, kam je na noc majitelé dávají, které ulice se jimi dennodenně plní?

   Jak to tedy doopravdy je, dostala jsem na webu města pravdivou odpověď? Existuje totiž nějaká studie (dle tisku):

<< Obyvatelé sídliště by ale neměli házet flintu do žita. „Město Písek v současné době zpracovává Studii oživení sídliště Jih se zaměřením na parkování. Studie je ve fázi projednávání návrhů, předpoklad jejího dokončení je v říjnu letošního roku, současně je také posuzována možnost případné výstavby parkovacího domu v této lokalitě,“ uvedla mluvčí města Písku Kristýna Barchini 14.9.2015 13:58 >>

 

   Pročpak nejsme s obsahem takové studie seznámeni ještě dnes, v r. 2019? Copak tam vyšlo za čísla? Kdepak je ten parkovací dům, a co se podle této studie vypracovalo? No není to nakonec jen ten plánek na parkoviště u školky a parkoviště na louce, které si město dalo jako podmínku na zapracování do územní studie?

   Protože jestli se něco jmenuje Studie oživení sídliště Jih se zaměřením na parkování, mělo by se s tím nějak naložit, od zveřejnění, projednání až po zhodnocení využití. Pokud je výstupem studie nesoulad s územním plánem (vydán až 12/2015), nerespektování nařízení, že tvorba parkovacích míst se řeší v rámci revitalizace území, bez zjištění skutečného stavu možností parkování, pak z toho snadno vznikne namalování parkoviště místo stromů a zeleně pod školkou a dalších stromů a louky o kousek dál, k tomu namalování parkovacích míst na hřiště….Voilà a je studie na světě, obzvlášť s podmínkami v zadání studie městem.

   A jestli si město samo při zadávání studie nadiktovalo zhotoviteli vlastní koeficient pro výpočet parkovacích míst, jako si to nadiktovalo při zpracování územní studie JIH, uměle tak vytváří dojem vysokého nedostatku parkovacích míst. Město zadalo do územní studie navýšení původního koeficientu na získání počtu aut na hodnotu 1, 75 měl být použit jiný koeficient, s nižší hodnotou.

   Já si myslím, že na základě neúplných a polopravdivě podaných informacích se prosazuje stavba parkoviště. I drahé plošné parkoviště totiž stihnou politici prosadit a nechat postavit do konce volebního období. Plošným parkovištěm na louce by se dalo oddálit hledání řešení pro parkovací domy na sídlištích a "hodit to" na příští zastupitele. Stejně tak se totiž řešení parkovacího domu konkrétně na Jihu slibuje přinejmenším 9 let, 9 let!

   Jak uvedl místostarosta Veselý v jedné debatě:

< Ondřej Veselý –> : Tlačení hlava nehlava? To přeci nemyslíte vážně! Kdybych to tlačil hlava nehlava, tak už to tam je vyseknuté a s nikým bych se nebavil. Chvíli by byl řev, co jsme to udělali a za rok by bylo všechno v pohodě. Takhle to dělá spousta politiků (vlastně naprostá většina) a jsou v klidu. Já si teď připadám jako blbec, který se chce s lidmi bavit a za to je po zásluze potrestán. >

   Já připomenu, že příští týden budou zastupitelé schvalovat konečnou smlouvu k výkupu pozemků na plošné parkoviště na louce na Jihu. Dál jede mašinérie, která byla nastartována kdoví kým v minulém volebním období a oprášená se vrátila k realizaci našim současným zastupitelům.

   A zničení louky, pokácení čtyřicetiletých stromů a snížení kvality bydlení pár set lidí, za účelem stavby parkoviště pro auta, se kupodivu setkalo u zastupitelů s kladnou odezvou.

   Všem, co dali svůj hlas pro stavbu parkoviště, nevadí, že zničí to, co v jiných částech města za velké peníze budují, a tady to mají zcela zadarmo. Jsou pro kácení a asfaltování, protože si myslí, že tím pomůžou lidem, nebo rozvoji v území. Ne, zničí se kus přírody pro auta. Aniž by se hledalo jiné řešení, pokud možno šetrnější, aniž by se někdo pozastavil nad tím, že se plánují víceúrovňová parkoviště a to co se má nyní zničit, nebude třeba za chvíli potřeba. A nechci se domýšlet, jestli někteří zastupitelé nepodmínili svůj souhlas na tento projekt výměnou za něco, co si chtějí někdy prosadit oni….

   Prostě se to tam vysekne, lidé budou řvát a až se postaví jednoduchý parkovací dům, tak se nebude připomínat, že se zničil kus přírody, jen pro populismus, bez ohledu na lidi, na klima, na to, že se pokácí další stromy, bez ohledu na to, o kolik vzrostlých stromů město jen letos už přišlo a jak je těžké ty nově vysazené udržet živé vzhledem k suchu a vedru.

   A nebude se to připomínat také proto, aby si někdo náhodou nesečetl všechny investice do parkoviště na louce (od výkupu pozemků, přeložení vysokého napětí, vypořádání se s bezejmenným tokem vody, náhradní výsadbou stromů, na projektovou dokumentaci se vloni uvolnil milion korun!, zavedením sítí, samotnou stavbou….) a nepřišel na to, že jsou to vyhozené miliony, protože tuhle potřebu pokryje jednoduchý parkovací dům, který se tak jako tak postaví.

   No dobrá, prosaďte si zničení louky, určitě nebudu sama, kdo včas všem připomene zásluhy současných zastupitelů, včetně tohoto počinu, uvidíme, s jakou hrdostí se budou zastupitelé za tři roky ke svým činům hlásit.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.