Přihlášení

Zpátky na jednání ZM

14. 5. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (11) | Vaše názory

Tento týden se zastupitelům na stůl vrací rozhodování o prodeji pozemků společnosti LIDL. Minulé zastupitelstvo se zavázalo smlouvou o smlouvě budoucí k prodeji pozemků, i přes to, že prodej nebyl některými odbory města, vzhledem k lokalitě, vůbec doporučován. Nové zastupitelstvo má na sebe převzít za tohle, dle mého názoru chybné, rozhodnutí předchůdců plnou odpovědnost.

   O důvodech, proč já sama nesouhlasím s přestavbou prodejny v této lokalitě jsem už psala mockrát, Na březnovém zastupitelstvu nepřijalo zastupitelstvo žádné usnesení (hlasování PRO: 12 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 9) , což jsem si uvědomila až po odpovědi pana Keclíka na můj dotaz k zápisu, ten je v rubrice Zastupitelé dotazy a hlasování, na webu PS.

   Sama jsem se tak zamotala v pojmech, že když paní starostka po hlasování prohlásila: "Návrh nebyl přijat", nějak jsem si to nedokázala ztotožnit se zápisem z jednání ZM, kde se pro změnu píše: "K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení", až s odstupem času jsem si uvědomila, že to znamená totéž.

   Poté, co zastupitelé nepřijali žádné usnesení, se usnesení některým rozleželo v hlavě a hodinu po hlasování, prostřednictvím starostky města, požádali o hlasování o výjimce z jednacího řádu za účelem opakovaného hlasování o tomto bodě. Nevídanou událost provázela diskuze, kterou se iniciátoři snažili ostatní zastupitele přesvědčit o nutnosti pozemky společnosti prodat. Mezi hlavní argumenty patřilo obnovení jednání se společností s pokusem o uvolnění několika parkovacích míst, která by sloužila občanům cestujících busem, trošku víc se připomínala možná pokuta, ke které se upsalo předešlé zastupitelstvo, ale hlavně se zastupitelům kladlo na srdce, aby ctili rozhodnutí svých předchůdců, jako že oni nesmí rušit jejich rozhodnutí, jako že oni už do toho nesmí zasahovat svým vlastním názorem na věc. Ctít rozhodnutí zastupitelstva se dožadovali ti, kteří se právě pokoušeli nectít hodinu staré usnesení těchto zastupitelů, to bylo tak pikantní a směšné zároveň.

Po delší debatě se zastupitelé rozumně rozhodli, že se výjimka konat nebude.

   Takže, jak se dočteme v materiálech na jednání, prodej pozemků se vrací k projednání. Navrhovaná jednání města se společností LIDL neproběhla, materiály takovou informaci neobsahují.

Nově materiály obsahují vizualizaci novostavby prodejny, jestli byla k dispozici jindy nevím, na webu města pro veřejnost ne. Změní se nám povrch celého území, zámkovou dlažbu vystřídá z velké části asfalt. Rozhodně na obrázcích chybí závora, která parkoviště uzavře, ale tu si tam snadno domyslíme. Chybí ovšem vzrostlé stromy, které tam po kácení v minulosti, kolem celé prodejny, ještě rostou. Zmizela někam silnice na Prahu, místo na přeložku vede do podchodu. To je možná pro zasmání, ale vizualizace se má snad vyjadřovat skutečnost. Jak to tam tedy naplánovali, odpovídá ten plán skutečnosti, nebo se jen tak halabala namalovali stromky, silnice, jen tak, do prostoru? Zmizela cestička vedoucí podél silnice, zmizela cestička k podchodu k cestě k vlakovému nádraží, plní také funkci bezbariérového přístupu do podchodu pod přeložkou. Prodejna patří německému majiteli, který by byl doma, v rámci přestavby, zavázán vybudovat nad prodejnou obytné prostory. No ano, v Německu platí, že takhle velká plocha má být využitelná plně, včetně střechy, kterou by s největší pravděpodobností musela společnost, kvůli ochranně prostředí před oteplením, ozelenit. U nás to společnost dle vizualizace nemá v plánu, a nikdo to po ní ze strany města ani nepožaduje.

   Aby zkouška našich nových zastupitelů byla pořádně těžká, zatímco u výkupů pozemků se vydávají z pokladny města miliony na nákup nepotřebného majetku, tady se na zastupitele tlačí, enormně tlačí, pro zisk 267 228,50 Kč, i s DPH!! Tlak bude zejména na devět zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování poprvé, jednoho co chyběl a jednoho, co nehlasoval.

   Město nemá na přestavbě žádný zájem, má jej soukromá společnost na vlastním pozemku, zdálo by se, že parafrázovat prohlášení některých zastupitelů:… "je to věc nádraží, ať si to vyřeší ČSAD…" (v souvislosti s nedostatkem parkovacích míst), "je to věc LIDLu, ať si to vyřeší LIDL", by vůbec nevadilo.

Asi proto je tu důrazné doporučení komise majetkoprávní.

<< Vyjádření majetkoprávní komise: Majetkoprávní komise trvá na svém minulém usnesení a doporučuje uzavřít kupní smlouvu. Dále doporučuje, aby ZM respektovalo svá přijatá usnesení a na základě těchto usnesení vzniklé závazky. >>

   Majetkoprávní komise, složení komise abecedně:

Anděl Marek, JUDr. Čapek Michal, Ing., Hlavnička Václav, Hubka Pavel, Lešek Vladimír, JUDr. Průša Luboš, , Sušická Kateřina, Vinkler Martin, Vodička Karel – předseda.

   Na webu města nemá tato komise zveřejněny termíny jednání komise. Veřejnost může hádat, kdy se asi sejdou. Veřejnost může hádat i to, o čem se na komisi vlastně jednalo a jak se komise rozhodla, protože zveřejňování zápisu schází. V posledním zápisu komise se píše:

<< Ze zápisu komise: 3) Konečné znění kupní smlouvy – prodej pozemku parc. č. 957/23, části pozemku parc. č. 959/34 a části pozemku parc. č. 2167/45 vše k. ú. Písek do vlastnictví společnosti Lidl Česká republika, v. o. s. pro výstavbu nové prodejny – lokalita Písek, u autobusového nádraží Majetkoprávní komise bere na vědomí. >>

   Tak tohle se ale v materiálech nepíše, tam čteme něco jiného. Komise, která nemá v pořádku pět měsíců v novém složení základní informace, nezveřejňuje zápisy z jednání veřejnosti, ale klade na srdce zastupitelům, aby …Dále doporučuje, aby ZM respektovalo svá přijatá usnesení a na základě těchto usnesení vzniklé závazky. >>

   No, tihle noví zastupitelé tohle rozhodnutí neučinili, tihle zastupitelé se k ničemu nezavázali, na věc mají svůj názor a nenašla jsem nikde napsáno, že by se nově zvolení zastupitelé zavazovali stoprocentně plnit usnesení, se kterými souhlasili jejich předchůdci, když oni mají na věc jiný názor. Třeba je doporučení zastupitelům jen špatně formulováno, já to vidím jinak, ale protože nemám k dispozici zápis z jednání komise, připadá mi nadbytečné.

   Zastupitelé mají právo svá rozhodnutí měnit, z různých důvodů. Děje se tak téměř na každém jednání ZM, nikdo se tomu nepodivuje, naopak, jedno usnesení bývá hned na následujícím jednání ZM rušeno. Děje se tak pravidelně i na jednání RM, také radní každou chvíli ruší svá usnesení i usnesení po předchůdcích ve vedení města. Není to úkon, který by se vymykal, patří do kompetencí zastupitelů, sami smějí navrhovat rušení usnesení. Majetkoprávní komise si to nemyslí, myslí si asi, že současní zastupitelé si nedovedou sami poradit, zřejmě s odkazem na hodnověrnost zastupitelů. Ale no tak, minule se hodnověrnosti nikdo nedovolával, naopak, požadoval udělení výjimky z jednacího řádu, takže hodnověrnost jen tehdy, když se to zrovinka někomu hodí.

   Zastupitelé, tihle noví, jsou na každém jednání podrobeni mnoha zkouškám odolnosti, pozornosti, vnímavosti a bůhví čeho ještě. Nedostává se jim správných informací, nebo všech potřebných informací, jsou vystaveni tlaku tím, že se na jednání dozví, že musí rozhodnout dnes, teď, ačkoliv chtějí věc řešit jinak, dokonce jim místostarosta třeba oznámí, že když nebudou rozhodovat, tak zastupitelé nebudou.

   Bez rozdílu úplně všem zastupitelům držím pěsti.

   Přeji si, aby se snažili z materiálů k projednávaným věcem vytěžit maximum informací, a pokud je tam nenajdou, ať trvají na jejich doplnění od zpracovatele, aby rozhodovali na základě všech informací s vědomím, že skutečně vědí, o čem rozhodují. Aby si potom zachovali vlastní přesvědčení (i když nesouzní s tím mým), aby nepřejímali jen něčí názory, ale sami se nad projednávanými body opravdu zamysleli či si je prověřili – ne všechny mají krátkodobý nebo příznivý dopad na město, aby neztratili ostražitost, aby je nikdo "neopil rohlíkem", aby nepodlehli tlaku zákulisních jednání a dohod-s kýmkoliv, aby vydrželi po celou dobu čtyř roků v čilé kondici, s bystrým rozumem.

Je toho určitě víc, opakuji to už po několikáté, ale pro dnešek to stačí.

 

0
0

Diskuze k článku +

15. 5. 2019 (11:37)  –  Josef Soumar

0
0

Děkuji za Váš dnešní příspěvek.

Odpovědět

15. 5. 2019 (12:04)  –  Ing. Tomáš Posekaný

0
0

Rozhodně se mi nelíbí problém parkování u autobusového nádraží, ten ovšem vznikl již historickým prodejem části nádraží ze strany ČSAD a stavbou prodejny LIDL. Nyní se řeší "pouze" konečné znění kupní smlouvy, která vzniká na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní a odkoupení jen malé části pozemků. Závoru si LIDL může pořídit i tak. Tím rozhodně neobhajuji její schválení a pokud je prostor pro vyjednávání, ať vedení města vyjednává.

Uvedu jen fakta pro upřesnění v článku zmíněné vizualizace. Na vizualizaci v materiálu do čtvrtečního ZM je zanesena silnice I/20 i chodník směřující pod ní. Pouze byla k vizualizaci použita fotografie z doby, kdy probíhala rekonstrukce mostu a provoz byl sveden do dvou pruhů – polovina přeložky opravdu chybí. Proto se zdá, že vede do podchodu, jelikož tam kus mostu není. Co se týká závory, patrně bude u vjezdu na parkoviště pod budovou (škoda, že nelze přiložit obrázky z materiálů ZM, ale každý si je určitě dohledá). Část parkoviště mezi budovou prodejny a autobusovým nádražím bude nejspíš sloužit pro zaměstnance nádraží – čili bude před závorou.

Odpovědět

15. 5. 2019 (13:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Posekaný, přesně o tom píšu, zastupitelům chybí informace, zjišťujte si je proto, prosím, sami.
Kdybyste na posledním zastupitelstvu zaregistroval můj dotaz, uvědomil byste si, že LIDL má na stavbu pravomocné územní rozhodnutí, na projekt stavby, tím jsou všechna nová vyjednávání s městem passé.

Potom si přečtěte úplně první materiály na jednání ZM(2017?), kdy se POPRVÉ k těm malým částem pozemků vyjadřovaly odbory města. Malé pozemky jsou totiž významem velké pro město.
O závoru tu jde jen v tom nejmenším, jde tu o lokalitu, zátopové území, ochrannou a izolační a z Šarláku vyúsťující lokalitu, to je důvod, proč v této lokalitě prodejnu navrhovaným způsobem nerozšiřovat.
Částečně Vás omlouvá, že jste zastupitelem chvíli, neprošel jste předešlými jednáními o prodeji pozemků, proto tu žadoním o to, abyste si všichni vyhledali i materiály, které se k Vám, bůhví proč, nedostávají.
Pokud to ani potom Váš názor nezmění, budiž, ale aspoň občané uslyší, že o věci víte vše.

Odpovědět

15. 5. 2019 (13:52)  –  Ing. Tomáš Posekaný

0
0

Děkuji za reakci. O územním rozhodnutí i projektu samozřejmě vím. Vyjednávání by mohlo přijít ohledně možnosti parkování pro občany využívající autobusovou dopravu. To, že k tomu LIDL nemá důvod, je věc druhá. Nejspíš by to muselo být něco za něco, i proto jsem psal "pokud je prostor" a nemyslel jsem to jen v tomto případě, ale kdykoliv. Jinak to vidím stejně jako vy.

Odpovědět

15. 5. 2019 (14:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Aspoň tak :-)). Vyjednávání o parkování pro lidi vyústilo přijetím peněz na výstavbu parkoviště v Truhlářské ulici, kam se zastupitelé rozhodli "přestěhovat" auta těch, co si nechají auto u autobusového nádraží a jedou dál na den, dva, týden… dál busem. LIDL jistě považuje další vyjednávání za bezpředmětná, udělala bych to taky, na jejich místě.
Tito cestující mají "povinnost" si zaparkovat v Truhlářské ulici, na místech, která nejsou označenaa přesto jsou jim určena a tím sníží možnost zaparkovat místním obyvatelům.
Tak se tvoří (za účinného přispění města) nedostatek parkovacích míst!! Potom se město ohání potřebou tvořit další parkoviště, na úkor zeleně a pohody bydlení na sídlišti Jih.
Tohle vše si dohodli Vaši předchůdci, ti, co se dovolávají hodnověrnosti, kterou máte respektovat……

Odpovědět

15. 5. 2019 (12:55)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Dobrý den, paní Šťastná, velmi trefně jste dle mého vystihla aktuální situaci především pro nové zastupitele.

Jinak souhlasím s oběma kolegy z pirátského zastupitelského klubu, a dle mého by vedení města mělo také dále vyjednávat, je-li to stále možné.

Odpovědět

15. 5. 2019 (13:13)  –  Michaela Šťastná

0
0

Děkuji, nevyjádřila jsem se tak poprvé, teď možná důrazněji.
Ne město nemá žádný prostor na jednání, LIDL má pravomocné územní rozhodnutí, které prošlo bez připomínek, nikdo ze zastupitelů, nikdo vůbec, to nepřipomínkoval, bylo zveřejněno na úřední desce.

LIDL by musel dovolit toto rozhodnutí nechat zrušit, přepracovat projekt, znovu požádat o územní rozhodnutí, čekat na nabytí právní moci, potom znovu předložit zastupitelsvu ke schválení…. proč by to asi tak měl dělat, když to všechno už má za sebou, protože mu to minulé vedení města za pár stříbrných na parkoviště do sídliště JIH už schválilo?
Na Vás je teď jen ten proces ukončit, ať se Vám to líbí, nebo ne, protože je tu smlouva o smlouvě budoucí!
Já se snažím, abyste k rozhodnutí načerpali všechny informace, především z jednání před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí a prohlédli si lokalitu a ověřili její důležitost pro město, a potom teprve rozhodli.

Odpovědět

20. 5. 2019 (10:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nene, to napsal místostarosta na FB?
Dnes 20.5. :" Ondřej Veselý- To není důvěryhodná informace. Tedy pokud jde o lokalitu U Vodáka. Teprve zítra budeme poprvé sedět nad studií a domluvíme termín jejího veřejného projednání. Pokud jde o LIDL, tak ten byl schválen už v minulém volebním období…"

LIDL byl jen PŘEDJEDNÁN minulými zastupiteli, schválili jej ti současní zastupitelé, datum podpisu na smlouvě jde za jejich rozhodnutím, ti minulí se mohou smát!
Nikdo z minulého zastupitelstva, kdo byl proti LIDLU, neinicioval jako zastupitel jednání o LIDLU, nikdo z nových zastupitelů nenavrhnul změnu ujednání s LIDLem, od října na to měli 3 zasedání zastupitelstva a 7 měsíců času!! Dokud byl místostarosta v opozici, byl proti LIDLu, nyní je pro LIDL. A teď to bude místostarosta svádět na jiné, kdepak, hlasoval pro LIDL jako místostarosta minulý týden, stejně jako ostatní současní zastupitelé(nepamatuji si hlasování, uvidíme ze zápisu…)

Odpovědět

20. 5. 2019 (13:17)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Paní Šťastná, samozřejmě Vám nevytýkám, že neznáte rozdíl mezi smlouvou o smlouvě budoucí a předjednáním a zejména zásadní rozdíl mezi právními dopady obou jednání. Nicméně, když už je neznáte, tak byste mohla zkusit přizpůsobit této neznalosti svůj komentář. Byl jsem proti budoucí smlouvě a nesouhlasím s ní dodnes. nicméně byla schválena a podepsána. LIDL splnil veškeré její podmínky a město nemá možnost z ní "vycouvat". Pokusili jsme se s LIDLem dohodnout výhodnější podmínky, zejména s ohledem na parkování u autobusového nádraží. Jenže LIDL už má hotový projekt se stavebním povolením a v červnu má začít stavět. Takže se změnou nesouhlasil. Mohli jsme tedy buď smlouvu odsouhlasit, nebo si tuto povinnost nechat uložit soudem (technicky přesně by smlouvu uzavřel soud za město). Takže bychom byli tam, kde jsme a ještě bychom hradili náklady řízení a případné ztráty na výdělku, pokud by LIDL musel začít stavět později. Věřím, že Vám by to nevadilo. Mně ano.

Odpovědět

20. 5. 2019 (13:18)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Ještě dodám, že budoucí smlouva byla pochopitelně schválena a podepsána v minulém volebním období.

Odpovědět

20. 5. 2019 (18:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pane Veselý, jako neznalec termínů si naopak můžu psát, co mi napadne, u mě to nikdo za průšvih nebude považovat, protože ne všichni čtenáři tuší, že je předjednání právní úkon( jako já), ale s jistotou vědí, že jsem v tom oboru neznalá.
V článku nad Vaším komentářem jsem toho ke smlouvám napsala dost. Vzhledem k tomu, že se historicky v našem městě smlouvy zneplatňují, vypovídají, dodatkují, a soudně řeší, hádám, že není město v soudních jednáním v tomto směru nováčkem. Také si myslím, že jako znalý v oboru byste neměl předjímat rozhodnutí soudu.
A jen tak od stolu si troufnu tvrdit, že i smlouva o smlouvě budoucí se dá vypovědět, i ze strany města například.
A potom mi vrtá hlavou, proč město k takovému kroku nepřistoupilo rovnou, proč byly do smlouvy budoucí vloženy všechny ty podmínky a proč byl tak důležitý souhlas současného zastupitelstva s prodejem pozemků, když už to měla společnost vlastně dávno schválené, podle Vašeho výkladu …
Tím chci říct, že já si nemyslím, že bychom(byste) byli tam kde jste.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.