Přihlášení

Zvolení a jejich odpovědnost

23. 9. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Ani nemusím čekat celý rok na to, abych si byla jistá tím, že mi volby nepřinesly tu úlevu, kterou jsem s výměnou vedení města očekávala. Ať už jsem podlehla iluzi o změně nálady občanů u rozhodování u voleb, nebo vlastnímu nadšení z nadcházející změny, kýžené se nekoná. Zastupitelstvo je jako celek velice křehké, část zastupitelů koaliční, část aktivní, ale bez opory kolegů, část aktivní, ovšem jen směrem k sobě …

   A nezměněn zůstává i přístup některých zvolených k občanům, zastupitelům, leckdy k zákonům, pravidlům, řádům a to jen proto, že jsou momentálně u moci. Od prosince sleduji, jak se stupňuje projev moci v prosazování vlastních nápadů, přání a potřeb. Zároveň s tím klesá úroveň jednání, nejen jednání zastupitelstva, přístupu k "opozici", k občanům.

    Když jako příklad toho, co mám na mysli, uvedu ještě neskončenou anabázi lokality U Vodáka, začínáte jistě tušit, co mám na mysli. Takových případů je ovšem víc, podržím se zpracování studie či projektu na něco, co si zvolený – u moci, usmyslí prosadit za každou cenu, a to doslova.

Komisi pro životní prostředí byl předložen návrh:

<< Jako druhý bod programu byl projednán záměr vybudování parkoviště v ulici Svatotrojická u Zimního stadionu. Členům komise ŽP byly podklady s předmětným návrhem zaslány předem, a to prostřednictvím e-mailu. Po proběhlé diskuzi komise ŽP přijala následující usnesení:

Komise životního prostředí nedoporučuje vybudování parkoviště v ulici Svatorojická u Zimního stadionu dle předloženého návrhu, a to vzhledem ke skutečnosti, že záměr je v rozporu s územním plánem a v okolí je dostatek parkovacích míst“.

O tomto bylo hlasováno s výsledkem: Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 0. >>

   No, nevím kdo je autorem myšlenky na rozšíření parkovacích ploch u zimního stadionu, neviděla jsem nákres, jestli je to ten nápad parkovat až k lávce na ostrov, na každý pád je to zhůvěřilost. A jeden by si myslel, že tu máme funkční komisi pro životní prostředí, odbor ŽP, nějaká pravidla, závazné dokumenty(územní plán), v souhrnu s vyjádřením NE dalšímu parkovišti a přesto si někdo vymyslí realizaci parkoviště a tlačí to dál a dál. Nemá cenu se ptát, jak je to možné, ale určitě se dá zeptat, proč se zaplatí projekt na stavbu parkoviště, které dostalo stopku od komise ŽP, i územního plánu. Jak to, že přes NE se dají peníze z rozpočtu města na vyhotovení projektu, který vlastně nemá nikde žádnou oporu? Už vůbec nemá cenu se ptát, proč se sestavuje střednědobý rozpočet na několik let dopředu, nebo proč se podle něj nerealizují projekty a začíná se s novými. Aby se občan nemusel ptát, třeba by stačilo je přehledně zveřejnit, mimo „tabulky“, které obsahují pro občany i mnohé zastupitele jen nic neříkající čísla. Občané by pak měli přesný přehled o projektech, které má město v jednotlivých fázích vyprojektovány a také přehled, jaké projekty jsou v „šuplíku“ a čeká se na jejich budoucí zafinancování (dotačně, městem, krajem či v libovolné součinnosti klidně s republikovým rozpočtem).

Nebo se musí ptát, tak jako já:

<< PTÁ SE: M. Šťastná 11. 9. 2019 OTÁZKA: Dobrý den,

15.8. byl na ZM předložen návrh na rozpočtové opatření, v kap. 74O investice a rozvoj – navýšení na Projektové dokumentace investičních akcí o celé 2 miliony korun.

Mohu vědět, na projekty jakých investičních akcí jsou tyto peníze určeny(materiál k jednání ZM není v tomto bodě podrobný)?

Schválený rozpočet města byl 2 665 000 Kč (proj. dokumentace), na jaké projekty byla tato částka vyčerpána? Děkuji za odpověď. M. Šťastná

ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 16. 9. 2019

ODPOVĚĎ: Dobrý den, původní částka na projektové dokumentace byla z částky 2,665 mil Kč navýšena na 4,665 mil Kč především z důvodu dodržování rozpočtové kázně, kdy je nutné mít každou akci i ve fázi projekční přípravy krytou rozpočtem. Tato částka (4,665 mil Kč) zahrnuje finanční krytí na cca 20 projekčních akcí většího či menšího charakteru, a to jak ve fázi dofakturační , tak ve fázi rozpracovaných projektových dokumentací s částečnou fakturací v roce 2019 a přechodem do roku 2020. Položka projekčních prací byla na kapitole 740 z původních 7,165 mil Kč (leden 2019) v průběhu roku snížena o 4,5 mil a nyní v srpnu rozpočtovou změnou navýšena o 2 mil na celkových 4,665 mil. Z významnějších projektových dokumentací si dovoluji uvést např.: protipovodňové opatření na Mehelnickém potoce, víceúrovňové parkoviště na sídlišti Portyč, cyklogenerel Písek, obnova malé vodní nádrže u rybníku Pikhart, rekonstrukce dvojdomku u rybníku Šarlák, rozšíření parkovacích ploch u zimního stadionu, rekonstrukce elektroinstalace objektu radnice Budovcova 207 atd. Kompletní seznam připravovaných projekčních akcí je možné obdržet na odboru investic a rozvoje města. Mgr. Eva Vanžurová

   V srpnu je návrh předložen komisi životního prostředí, ta jej zamítne, dokonce s tím, že stavba parkoviště odporuje podmínkám územního plánu, a v září se v odpovědi dozvím, že se s projektem počítá dál – rozšíření parkovacích ploch u zimního stadionu, jako by se nechumelilo.

   Asi přišel čas se zvolených ptát, kdo přichází s takovými nápady, kdo prosazuje zpracování projektové dokumentace (studie) a kdo konkrétní bude za mrhání svěřenými penězi (na svoje nápady) potrestán. Dokud totiž neponesou odpovědnost za vyhozené peníze ti, co se snaží navzdory všem pravidlům prosazovat "svou", budou se vyhazovat peníze dál a dál. Odpovědností za svoje činy lze považovat náhradu těch peněz z kasy města. Častokrát už zaznělo, proč nemohou zastupitelé na nějakou věc přispět z pokladny města, protože musí být řádnými hospodáři se svěřenými financemi (naposledy to odnesla třeba Linka důvěry).

   Ono se to totiž bez postihů konkrétních osob asi neobejde. I v běžném životě je člověk za své činy od určitého věku plně zodpovědný, a pokud to není rozhodnutí zrovna nejlepší, bývá i potrestán, čímž nemyslím rovnou soudy a vězení.

   A zodpovědnost, to je to, co tady momentálně postrádáme u rozhodování o věcech, které se dotýkají všech obyvatel města. Vrátím se ke studii U Vodáka. Její zpracování vyšlo na bezmála 100 tisíc korun (odbor ŽP byl zadavatelem). Opravdu město potřebuje hned v prvním roce po volbách utratit 100 tisíc za takovou studii, nebo, podle hesla o řádném hospodaření, nebyl ve frontě na realizaci náhodou nějaký – městu opravdu potřebný – projekt na řadě dřív(studie U Vodáka nepatří mezi veřejně prospěšné stavby, to jistě uznáte také)? Zdá se vám to málo peněz, vzhledem k výši rozpočtu města?

   Nu, možné to je, ale jak jsem se ptala starostky města, do srpna se spotřebovalo z rozpočtu na projekty už 2 665 000 Kč a přidává se částka 2 miliony korun, to je skoro jednou tolik. A v těchto položkách už 100 tisíc nevychází jako kapka v moři, může totiž chybět k realizaci projektu na opravu komunikace na Habeši, který se léta odkládá, třeba právě kvůli rozmaru "zcivilizovat" to U Vodáka, zbytečnému parkovišti u zimního stadionu Navíc se těch 100 tisíc asi vydalo z rozpočtu odboru životního prostředí, copak ani tam nechybí?

   Navrhuji trvat na odpovědnosti těch, co si takové rozhazování z městské kasy "vydupají" za každou cenu.

   Já si nemyslím, že je třeba neustále "něco" nového dělat, ve městě je přece k řešení tolik nedostatků, které trápí obyvatele v každodenním žití, a které se na úkor projektů, studií, nápadů a nákladných staveb na zábavu několika jedinců, neustále odsouvají.

 

P.S.

Podobných nápadů, které opravdu otevřou radnici – datově, nejen řečmi – je opravdu mnoho a jejich využití je v dnešní době nejen jednoduché a praktické, ale často i zcela zdarma, či za symbolické roční poplatky, které byť lehce zatíží rozpočet v řádu jednotek či několika desítek tisíc korun, tak vrátí pomyslný přínos vrátí v podobně tlaku na vedoucí měst a úřadů, aby se nad každým projektem před vypsáním řízení či poptávkou zamysleli a rada města své projekty evidovala a hlavně dopředu plánovala.

Podobný systém nabízí například projekt Otevřená města https://www.otevrenamesta.cz/projekty/

Kromě zavedení rozklikávacího rozpočtu až do jednotlivých faktur a propojení s registrem smluv, nabízí systém i možnost vést agendu o běžících, pozastavených a realizovaných projektech, a to v jednotlivých etapách, včetně informace, kdo na projektech pracuje a jaká agenda projekt ještě čeká.

 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

23. 9. 2019 (10:07)  –  Josef Soumar

0
0

Netřeba jen stále stříhat pásky a realizovat mnohdy drahé a nesmyslné projekty, které postrádají podporu většiny obyvatel, ale ukázkou dobrého vedení města jsou fungující procesy, průběžně čisté a opravené město a spokojení, informovaní občané, kteří se mohou v klidu obrátit na své zastupitele, radní i vedení.

V současné době chybí nástroj, který by celkově investiční akce evidoval a projekt Otevřená města je jednou z dobrých možností.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.