Přihlášení

Ad. Knihovna aneb kam s ním?

12. 2. 2013 | Ondřej Veselý | Diskuze (1) | Věci veřejné

Foto Tomaš Droppa

V posledních dnech jsme zaznamenali velký zájem médií o přemístění knihovny v Písku. Jednalo se o logickou reakci na rozhodnutí zastupitelstva města o přemístění knihovny do budovy bývalé školy J.A.Komenského na Alšově náměstí. Zastáncem tohoto přesunu v médiích byl místostarosta JUDr. Josef Knot. Odpůrcem tohoto přesunu a naopak zastáncem přesunu do nezrekonstruované části sladovny byl zastupitel Ing. arch. Radek Boček a to s razancí sobě vlastní. K této diskuzi si dovolím přidat nadhled zastupitele, který nemá silnou preferenci žádné z obou lokalit a pokusí se pojmenovat svůj náhled na silné a slabé stránky obou budov.

 Výhodou obou budov je jejich umístění v centru města a dostatečný prostor pro vybudování knihovny moderního střihu. To ostatně potvrzuje i ředitel knihovny. Stejně tak náklady na rekonstrukci obou prostor na knihovnu jsou téměř shodné – pohybují se okolo částky 110 mil. Kč bez DPH.

Článek zastupitele Radka Bočka: Proč budeme stěhovat knihovnu o 50m vedle?


Sladovna – jednoznačnou výhodou sladovny je kulturně - urbanisticko společenské propojení dvou kulturních provozů – knihovny s galerií Sladovny. Na to by navázalo propojení a podpora obou provozů a vznikl by tak jednotný kulturně společenský komplex. Na tomto místě považuji za nutné zdůraznit, že rozhodnutí o přesunu knihovny do bývalé budovy školy rozhodně neznamená, že má dojít k zániku rekonstruované části sladovny jako galerie a nahrazení „rozesmátých očí dětí káděmi s pivem“, jak píše ve svém článku Radek Boček. Další úvahy co se sladovnou se týkají pouze NEZREKONSTRUOVANÉ části sladovny. V této věci nás navíc netlačí čas, protože nezrekonstruovaná část sladovny je stavebně zakonzervována a není nutné akutně uvažovat o investicích do ní. Na tomto místě bych také rád reflektoval negativní reakce některých podnikatelů na článek Radka Bočka. Jízlivá poznámka o kladném působení pivních lázní na fýzis jistě nebyla míněna jako vyjádření neúcty k podnikatelům, které mohu ujistit, že město Písek si jejich poctivého úsilí velmi váží.


Bývalá škola – výhoda přesunu knihovny do této budovy je v rovině racionálně ekonomické. Budova je ve velmi špatném stavu a investice v řádu 100 mil. Kč do ní v brzké době by byla nutná – prodej budovy s ohledem na její stav a velikost není reálný, nemluvě o ochotě zastupitelů schvalovat prodej budov v centru města. Snaha o zajištění soukromého investora úspěšná nebyla. Pokud bychom tedy přesouvali knihovnu do sladovny, ale museli zároveň zachránit i chátrající budovu bývalé školy bez konkrétního využití, přišla by město celá transakce o cca 100 mil. Kč navíc. Projektová dokumentace k této budově je navíc ve vyšším stupni (v případě sladovny je zpracována pouze studie).


Musím se přiznat, že i já jsem byl překvapen velkou odvahou zastupitelů, kteří většinou svých hlasů rozhodli o přesunu knihovny do budovy bývalé školy. Za podstatné však považuji, že zastupitelé uznávají dlouhodobou neudržitelnost provozu knihovny ve stávajících prostorách. Ty rozhodně neodpovídají potřebám knihovny moderního českého města, natož bývalého okresního města, natož města s takovou kulturní tradicí, jako má Písek. Budova bývalé školy tyto potřeby zcela naplní, stejně jako by je naplnila budova bývalé sladovny. Nyní tak začíná práce na dokončení projektu přesunu knihovny do budovy bývalé školy J.A.Komenského. Projekt bude samozřejmě dokončen ve spolupráci s Městskou knihovnou Písek. Pokud vše půjde jak má, budeme schopni započít s rekonstrukcí budovy na konci letošního roku a přesun knihovny do nových prostor může nastat někdy na přelomu roku 2014-2015.


Na závěr snad poslední poznámka ohledně dosavadních uživatelů prostor ve škole. Rekonstrukci se budeme snažit dělat za provozu jídelny a kuchyně Gymnázia Písek. Ostatním nájemcům bychom měli být schopni nabídnout vhodné prostory v budově současné Obchodní akademie, která se má v září tohoto roku přemístit do jedné budovy společně se Střední zemědělskou školou.

JUDr. Ondřej Veselý
starosta města Písek

0
0

Diskuze k článku +

12. 2. 2013 (16:13)  –  Luděk Blaha

0
0

Jen mne, s dovolením, v této souvislosti napadlo:
1. Proč se do bývalé školy na Alšově náměstí nepřestěhuje Ševčíkova ZUŠ?
Teď se po náměstí rozléhá křik tropického ptactva i v třeskutých mrazech, takhle by tam hezky preludovali hudebníčci.
2. Jak se naloží s budovou stávající knihovny č.p. 85 na parcele 112/6?
Prodá se někomu z podnikatelů nebo ze zastupitelů, kterých si přes jízlivost svojí poznámky pro jejich poctivé úsilí také velmi vážím.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.