Přihlášení

Auty do dětí

14. 12. 2017 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Věci veřejné

… Čtyřiadvacetiletý řidič srazil na přechodu pro chodce v Písku sedmiletou dívku a ujel. Policisté ale brzy objevili jeho auto a nakonec na služebnu dorazil i on sám… Řidič v Písku srazil na přechodu školáky a ujel. Neznámý řidič v pátek ráno srazil na přechodu před píseckou základní školou tři děti ve věku od osmi do deseti let. Na přechod vjel přesto, že mu na semaforech svítila červená. Dvě dívky byly převezeny na pozorování do nemocnice. Řidič z místa nehody ujel. Policie po něm nyní pátrá… Stalo se u školy.

Z Á P I S č. 05/2017 z jednání, které se konalo dne 30.11.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 145 v budově MěÚ Písek, Budovcova 207 v Písku

Program 1. Žádost p. Martina Špírka o možnost zúčastnit se příštího jednání dopravní komise.

Ad 1) Jednání komisí města Písku jsou dle jednacího řádu komisí neveřejná. Pan Martin Špírek požádal sekretáře dopravní komise o možnost zúčastnit se osobně příštího jednání dopravní komise ve věci již prodiskutovávaného téma terminálu pro výstup a nástup dětí (např. parkoviště K+R) na Husově nám. v Písku podél ZŠ J. Husa, a to z důvodu z jeho pohledu nedostatečného se vypořádání s jeho podnětem v této věci ze dne 11.9.2017, projednávaném na jednání dopravní komise dne 14.09.2017 Ing. Vojtěch Bubník, předseda dopravní komise, seznámil členy a hosty DK se žádostí p. Martina Špírka o možnosti zúčastnit se jednání dopravní komise a současně vyzval členy dopravní komise k hlasování o možnosti přizvání (účasti) Martina Špírka na jednání dopravní komise. Usnesení DK č. 12/17 Dopravní komise schvaluje účast Martina Špírka na jednání DK. Hlasování 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se. Usnesení bylo přijato.

Následně byl p. Martin Špírek přizván na jednání dopravní komise a bylo mu dáno slovo.

Pan Martin Špírek s odkazem na dříve zpracovanou studii na revitalizaci parku na Husově nám. seznámil komisi s tím, že požaduje zrušení dřívějšího usnesení DK o prověření možnosti zřízení parkoviště K+R na západní straně náměstí podél ZŠ J. Husa, a že naopak požaduje fyzické zneprůjezdnění této komunikace a vybudování parkovacího pruhu na jižní straně parku (ve svahu proti budově Okresní správy sociálního zabezpečení – OSSZ).

Vedoucí odboru dopravy předložil komisi situaci, podle které může na komunikaci podél školy zastavit současně minimálně 9 vozidel, zatímco proti budově OSSZ pouze 5. Současně konstatoval, že parkoviště podél školy lze zřídit s minimálními náklady, zatímco ve svahu proti OSSZ by bylo nutné vykácet stávající zeleň, odtěžit svah a pravděpodobně i přeložit inženýrské sítě, které se v chodníku a ve svahu nacházejí (zejména pak páteřní parovod).

Na to reagoval člen komise p. Salát, který konstatoval, že k daleko většímu ohrožování dětí dochází při jejich vystupování z vozidel v rušné Zeyerově ulici, než kdyby jejich rodiče mohli zajet a zastavit podél školy u parku, a že snahou komise je řešit tuto situaci co možná nejdříve a nejrychleji, což parkoviště proti OSSZ kvůli své technické i finanční náročnosti na jeho vybudování neumožnuje, zatímco komisí doporučovaná varianta časově omezeného stání podél školy ano. Navíc upozornil, že případné parkoviště proti OSSZ by mohla využívat pouze vozidla přijíždějící ve směru od Harantovy ulice, zatímco spádová oblast Husovy školy je (a tím i převážná část vozidel ke škole přijíždí) ve směru od ulice Nádražní, pro které je panem Špírkem navrhované parkoviště naproti OSSZ nedostupné.

Vedoucí odboru dopravy následně navrhl prověřit možnost zřízení obou navrhovaných parkovišť, neboť ani případné zřízení všech 14 parkovacích míst nepovažuje s ohledem na každodenní reálnou dopravní situaci v Zeyerově ulici při ranním návozu dětí do školy za nepřiměřené. Tento požadavek v následné diskusi členové komise zpochybnili, a to zejména z následujících

důvodů: Případným vybudováním parkoviště na jižní straně parku naproti budově OSSZ

- bude docházet k ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na místní komunikaci I. třídy při zajíždění do a vyjíždění z tohoto parkoviště,

- vybudování parkoviště by vyžadovalo výrazný zásah do terénu a do zeleně,

- při stavbě parkoviště by došlo ke kolizi s inženýrskými sítěmi v chodníku a v přilehlém svahu.

Po následné diskusi členů DK na toto téma byl podán návrh na následující usnesení: Usnesení DK č. 13/17 Dopravní komise doporučuje oslovit odbor životního prostředí a prověřit možnost umístění a zřízení zastavovacího pruhu pro osobní automobily i na jižní straně parku Husova nám., naproti budově Okresní správy sociálního zabezpečení.

   Připojím svůj komentář. Jestli je pan Špírek jediný, komu záleží na tom, jak to bude s pohybem aut před školou, má můj ještě větší obdiv. Zase jsme u aut, u parkování a u vnímání povinnosti všech udělat pro majitele aut maximum, i za cenu toho, že se ohrozí bezpečnost dětí, dokonce před školou. Odkud se vzalo přesvědčení, že se musí upřednostnit auta před dětmi?

   Je jedenadvacáté století, město si zakládá na komplexním řešení problémů, ale tady se jede v jiné koleji. Komise nedohlíží od samého začátku na plánované parkoviště, s dostatečnou kapacitou míst, u nemocnice. Sice zpočátku jako parkdům, nyní jako parkoviště, ale stále v docházkové vzdálenosti. Komplexně je nevhodné zabývat se samostatným parkováním, navíc před školou.

   Pokud bychom se měli zaměřit na jednoduché, levné a rychlé řešení, je tu po celou dobu nevyužito (stejně jako u školky na Jihu). Osazení dopravních značek v ulici Otakara Ševčíka, souběžně s parkem, od budky s telefonem až po kontejnery v zemi, s vymezením doby, po kterou je místo určeno pro nástup a výstup dětí. Snadné, rychlé, v Evropě obvyklé.

   Pan Salát tvrdí, že: „snahou komise je řešit tuto situaci co možná nejdříve a nejrychleji“. Já tvrdím, že zajíždění aut před vchod školy znamená ohrozit bezpečí dětí, shromážděných před školou. Pan Salát tvrdí, že: „k daleko většímu ohrožování dětí dochází při jejich vystupování z vozidel v rušné Zeyerově ulici“. To může být pravda, ale to nezpůsobuje škola, děti samotné a není to záležitost k řešení komise, ale všech nezodpovědných rodičů dětí. To rodiče porušují pravidla silniční provozu a ohrožují své děti. Komise schvaluje chování těchto rodičů a místo sankcí pro ně ohrozí bezpečí dalších, cizích dětí.

   Komise se otázkou zabývá už potřetí, nedokáže se shodnout na zábradlí nebo keři před školou, pokaždé dostane přednost motorista před dětmi. Pokaždé dojde k závěru, že zruší bezpečnou zónu pro pohyb dětí před školou. Pánové, zkuste to probrat ještě počtvrté, zkuste si to ráno, před školou, když je ta ulice plná dětí, poznamenejte si SPZ aut, která v zóně označené Pozor škola jezdí nebo zastavují tak, že ohrožují ostatní, a pořádně se zamyslete nad svým nápadem. Při první nehodě, při prvním zranění dítěte před školou, v důsledku vašeho rozhodnutí, to budete vy, kdo ponese odpovědnost, ráda všem připomenu vaši úlohu, a proč k tomu došlo.

0
0

Diskuze k článku +

14. 12. 2017 (16:58)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Co se každé ráno kolem školy krátce před osmou děje, lze popsat jedním slovem – masakr.

Odpovědět

18. 12. 2017 (09:11)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den, paní Šťastná. Děkuji Vám za podporu.
Tuto "zvláštní záležitost" jste na Píseckém světě už popsala v několika předchozích článcích, Ale nyní jste to trefila NAPROSTO DOKONALE! Jak říká moje kamarádka: "komise chce páchat dobrodiní"…
Pokud jejich nápad zůstane v intencích formy doporučení RM – tak věřím, že zdravý rozum zvítězí. Pokud se této vize ale chytne speciální stavební úřad pro místní komunikace…… – tak to bych pak měl opravdu obavu. Zatím tedy snad konečně začnou prověřovat i jinou možnost. ;-)

Ještě si dovolím krátce doplnit můj subjektivní pohled na výše uváděné argumenty DK.
Nebojím se hrozby nutnosti přeložky teplovodu a na 99% jsem přesvědčen, že dopr.policie nepovolí odbočení vlevo ze Zeyerovy ul. Takže ten směr odspodu (který je tak trápí) stejně neošetří.
Pro ilustraci odkaz viz https://mapy.cz/zakladni?x=14.1513302&y=49.3035572&z=20&base=ophoto

přeji Vám stálé zdraví. M. Špírek

Odpovědět

18. 12. 2017 (23:39)  –  Michaela Šťastná

0
0

I já děkuji. Nechci zmařit ten optimismus, ale z toho, co jsem zatím u jednotlivých případů vyčetla, nikdy nejde odhadnout, jestli RM na doporučení komisí (nebo svých odborů) bere či nebere ohled na základě zdravého rozumu. Nebo vůbec rozumu, v tomhle případě si nejsem jistá nikým z nich, proto jsem chtěla, aby se angažovali alespoň rodiče dětí ze školy. A jak všichni víme, ti volení nám tu sice spíš nepíší, ale čtou, a doufám, že některé své kroky váží i podle toho, jak se na téma tváří veřejnost. Přeci jen, volby se blíží…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.