Přihlášení

Beseda k regeneraci sídliště Dr. M. Horákové

3. 1. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Věci veřejné

Pro občany města a především pro obyvatele sídliště Dr. M. Horákové a přilehlé části sídliště U kapličky je tu beseda, která je pokračováním již proběhlé besedy k revitalizaci celého sídliště. Termín ještě znovu připomenu v komentáři a určitě bude zveřejněn i v časopisu Písecký svět . Přesto si do té doby můžete prostudovat verzi města, která bude na besedě projednávána.

Aktuality na webu města:

Město Písek veřejnosti představí finální podobu studie Regenerace sídliště Dr. M. Horákové

Město Písek zve občany na besedu nad finální podobou architektonicko-urbanistické studie „Regenerace sídliště Dr. M. Horákové v Písku“ a dalším postupem revitalizace této lokality. Bude se konat ve středu 1. února v 16.00 h v restauraci Olympie, Harantova 1755/22, Písek. 
Besedy se zúčastní zástupce vedení města, odboru dopravy, odboru životního prostředí, Městských služeb Písek a Městské policie Písek.
Finální podoba studie je zveřejněna ZDE.
https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=42369
 
 

 

0
0

Diskuze k článku +

31. 1. 2023 (12:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

Již zítra proběhne beseda v restauraci Olympie k revitalizaci sídliště Dr. M. Horákové.
Dívala jsem se na finální verzi navrženou k realizaci.
Město revitalizovalo již dvě sídlišti, na sídlišti Portyč, kterému dál říkám Dukla je dokončena, na sídlišti Jih dokončena stále není. I kdyby byla, ani jedna z revitalizací nevyřešila pro období přích desítek let, jak naložit s automobilizací veřejných prostranství, obě revitalizace pouze na úkor zeleně nebo veřejných prostranství místy zabrala místa pro parkovací plochy.
Ani na jednom sídlišti nebylo vyřešeno parkování v podobě víceúrovňového parkoviště, které je jednak řešením pro navýšení parkovacích míst v lokalitě, a také přispívá ke zlepšení životního prostředí v lokalitě, v našem případě na sídlištích.
Pokud se podíváte na mapky podoby sídliště, zjistíte, že místo slova revitalizace lze použít slovo degradace veřejného prostoru sídliště.
Sídliště bylo navrženo pro život lidí, kteří zde mají mít absolutní přednost. Návrh revitalizace degraduje celé sídliště na parkoviště pro auta s možností bydlení lidí. Nejenže všechna parkovací místa vzniknou na úkor zeleně, ale zjednosměrnění ulic nebo nově zavedení dopravy do zákazu vjezdu ovlivní dosavadní dopravu na sídlišti.
realizace revitalizace má být zahájena už letos, začne se povolením vjezdu aut k mateřské školce. Zatímco jiná města dopravu od školských zařízení odklánějí, nebo alespoň výrazně omezují, v Písku se jde opačně, auta se ke školám a školkám přibližují až ke vchodovým dveřím. Bezpečnost dětí v okolí škol a školek nemá v Písku přednost před auty. Nemluvě o dalších bonusech, co s sebou navýšení dopravy nese – zvýšená hladina hluku a prašnosti například. Jejich odstranění v podobě čističek vzduchu do tříd nebo tlumení hluku zavřením oken přináší nejen zvýšené náklady pro školské zařízení, ale připraví děti o přirozený komfort místa pobytu, který dosud zadarmo užívaly.

Přijďte se zítra na besedu k revitalizaci podívat, přijďte si poslechnout, jak z jednoho z nejpřívětivějších sídlišť města vznikne ráj pro parkování aut a dětem se zhorší podmínky pro pobyt ve školce.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.