Přihlášení

Do komisí rady se mohou občané hlásit i sami – do 1. prosince

21. 11. 2014 | Zdenka Jelenová | Diskuze (4) | Věci veřejné

Po delší diskuzi na svém čtvrtečním jednání se písečtí radní usnesli, že členy poradních komisí rady města budou navrhovat jednotlivé politické strany a uskupení – jak koaliční, tak opoziční. Ale možnost přihlásit se do některé komise nakonec ponechala rada města i jednotlivým občanům.

Rada města zřídila s účinností od 1. ledna 2015 následující komise:

 • pro infrastrukturu

 • dopravní

 • kulturní

 • bytovou

 • sociální

 • životního prostředí

 • letopiseckou

 • majetkoprávní

 • sportovní

 • pro výchovu a vzdělání

 • pro partnerské vztahy a cestovní ruch

 • pro urbanismus a architekturu.

"Dohodli jsme se, že počet členů komisí zůstane stejný jako dosud, tedy osm členů plus předseda," řekl k tomu místostarosta Jiří Hořánek: "A kromě nominací členů prostřednictvím stran v zastupitelstvu města jsme ponechali i možnost, aby se občané se zájmem o práci v některé komisi přihlásili přímo." Ze všech kandidátů na členství v komisích pak bude rada města vybírat na svém prosincovém zasedání.

Zájemci mohou kontaktovat nejpozději do 1. prosince členy zastupitelstva města nebo elektronicky přímo starostku města Evu Vanžurovou na e-mail: eva.vanzurova@mupisek.cz.

 

Související články:

Komise napříště politické a s omezenou kompetencí?  + zajímavá diskuse k tomuto příspěvku

Má smysl sedět v komisi města? Zamyšlení Petra Leška

0
0

Diskuze k článku +

22. 11. 2014 (10:19)  –  Martin Zborník

0
0

To je sice moc hezké a po formální stránce to vypadá dobře, ale pro účast odborné veřejnosti jsou klíčové spíše doposud neřešené kompetence komisí viz podrobně diskuse k přízpěvku Komise napříště politické a s omezenou kompetencí?.

Odpovědět

22. 11. 2014 (12:01)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

Tak nám jedna bublina splaskla (že prý komise budou zpolitizované). Očekával bych zde tedy výzvu typu "odborníci – hlaste se!". No nic, možná kdyby bylo personální složení rady jiné, to by zda apel zazněl?
Druhá bublina (že prý se kompetence komisí omezí) splaskne po příští schůzi rady města. Kompetence komisí budou stejné, jako dosud – tedy budou radit, doporučovat a navrhovat. Ale nebudou rozhodovat (byť by si to někdo možná přál), protože tyto orgány orgánu za nic neodpovídají a proto jim zákon rozhodovací pravomoc nesvěřuje. Takže není důvod k obavám. Při projednávání jednacího řádu pro činnost komisí by se měl pouze aktualizovat demonstrativní výčet úkolů, které jednotlivé komise budou plnit.
V radě města nejsou a ani nemohou být odborníci na všechno a odborné názory budou potřeba. Přestaňme se tedy strašit a pojďme pracovat.

Odpovědět

23. 11. 2014 (15:46)  –  Luděk Blaha

0
0

'Přestaňme se tedy strašit a pojďme pracovat.'
Práce má, pane Hořánku, jednu historicky ověřenou výhodu, a to takovou, že neuteče. Makáme, makáme! hřímali svého času véčkaři při každé příležitosti, a pak se rozpustili ve vlastních pletichách. Plamenného volání po klidu na práci jsme před pětadvyceti lety užili, po mém soudu, dost. Nakonec, mluvit se dá i při práci.
Ale obezřetnosti, té není nikdy dost. Když jste se koaličně ustavili tak, že jste si koalici upekli, nevidím jediný důvod, proč by si nemalá část občanů města neměla myslet, že péci se bude i nadále.
Do jedné z komisí se hlásím, a budu-li shledán odborně dostatečně způsobilým, jsem pevně rozhodnut 'radit, doporučovat a navrhovat' až se ze mne bude kouřit. Moje profese a jeden z mých koníčků mne k tomu vyloženě předurčuje… brouk Pytlik, kecy všeho druhu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.