Přihlášení

Má smysl sedět v komisi města? Zamyšlení Petra Leška

26. 11. 2014 | Petr Lešek | Diskuze (2) | Věci veřejné

Den architektury 2014 Písek - Petr Lešek foto MZ

Vážení bývalí i současní zastupitelé města Písku. V minulém volebním období jsem byl členem komise pro urbanismus a rozvoj města. Bylo to poprvé. Neměl jsem představu o způsobu práce této komise. Chybělo mi hodnocení její práce za minulé období, ze kterého bych se já, ale i staronoví členové komise mohli poučit. Myslím si, že taková zpětná vazba je pro kvalitní práci jakéhokoliv týmu lidí potřeba. Mé níže předložené hodnocení je nepochybně osobní a uvítám hodnocení jak od ostatních členů komise, tak od politiků, kteří s výstupy z komise pracovali.

Členy komise byli odborníci v dané problematice – převážně architekti a několik stavebních inženýrů. Téměř všichni členi byli zároveň členy nebo sympatizanty některé strany. Polovina členů komise byla zároveň zastupiteli. Dva členi radními. Písek patří k několika málo městům České Republiky (dalšími jsou zejména Plzeň, České Budějovice, Litomyšl nebo Chrudim, naštěstí takových měst v posledních dvou letech přibývá), které dlouhodobě používají způsob výběru projektantů pomocí architektonické soutěže a mají městského architekta, který takovou soutěž umí administrovat. Na základě těchto soutěží zatím, pokud je mi známo, byla realizována nábřežní fronta Čechovy ulice, zástavba na místě městského pivovaru, bytový dům na nároží ulice Karla Čapka a dům s pečovatelskou službou v Čechově ulici (jehož jsem spoluautorem). Nevyužité zůstaly výsledky architektonických soutěží na sportovní halu a územní plán. Naopak projektanti rekonstrukce Sladovny, Kulturního domu, Divadla, Seniorského domu, úpravy Fügnerova náměstí, projektů regenerace sídlišť, regulační plán rozvoje Václavského předměstí, Hradiště, průmyslové zóny u nádraží a kasáren architektonickou soutěží vybráni nebyli.

Za slabinu považuji nedostatečnou péči o zapojení veřejnosti jak do přípravy těchto soutěží tak do péče o kulturní prostředí města (architekturu, včetně strategického a územního plánu). Za příklad k následování je možné doporučit přístup Nadace Proměny při přípravě architektonických soutěží v Litomyšli a Vodňanech. Za svoji práci v komisi jsem si nebral žádnou odměnu a na jednání jsem dojížděl ve své režii z Prahy.

Měl jsem představu, že komise bude vyvíjet koncepční práci po celé volební období. Připravil jsem pro ni sumář problémů dle své znalosti a dle volebních programů jednotlivých stran v zastupitelstvu. Navrhl jsem, že se dohodneme v komisi na prioritách z těchto bodů a termínech, kdy se jim budeme věnovat. Že si rozdělíme práci. Tento návrh jsem prezentoval i na stránkách Píseckého světa. Můj návrh bohužel z valné většiny nebyl ostatními členy komise vzat na vědomí. Pouze několik konkrétních problémů našlo svého zastánce mezi členy komise (například stará plovárna). Část energie se vyčerpala na souboj o územní plán, kdy jsem já osobně prosazoval pokračovat podle architektonické soutěže z roku 2008, což se mi proti členovi komise a zároveň zastupiteli, který měl územní plán na starosti, nepodařilo prosadit. Považuji to za ztrátu pro Písek. Práce komise se tak podle mého soudu po celé období soustředila převážně na posuzování návrhů, které přišly od zastupitelů. Tento způsob práce komise, která se schází v počtu 8 lidí a pouze posuzuje předložené záměry, mi nepřišel efektivní a poslední rok jsem se její práce prakticky neúčastnil. Myslím si, že na pouhé posuzování stačí daleko méně členů. Zároveň jsem stále přesvědčen, že by město velikosti a významu Písku mělo mít orgán, který se systematicky věnuje koncepční práci při rozvoji města a který soustavně komunikuje s politiky i občany. Může mít kolektivní formu nebo to může být naopak jednotlivec s přirozenou autoritou a posílenou pravomocí (městský architekt). Myslím si též, že není vhodné, aby zastupitelé byli zároveň členy komisí, neboť to brání v čistě odborném posuzování řešených problémů.

Mám pocit, že komise pro architekturu a urbanismus bude i v novém volebním období pracovat podobným způsobem jako v tom minulém. Z tohoto důvodu nepovažuji pro sebe za účelné se její práce účastnit.

Rozvrh péče o prostředí města, která mi přijde zcela zásadní, jsem sepsal za Českou komoru architektů jako program pro komunální politiku a děkuji Martinu Zborníkovi, že tento obecný program konkretizoval pro Písek.

Program Architektura pro lepší Písek – nejen pro obecní volby

Byl bych rád, kdyby jej měli zastupitelé po celé nadcházející čtyři roky před očima.

 

Přeji Písku to nejlepší kulturní prostředí pro život jeho občanů = tu nejlepší architekturu a v efektivních a smysluplných mezích mu v tom budu pomáhat.

Ing. arch. Petr Lešek

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Práce komisí:

Politici odpovídají:  5. HODNOCENÍ KOMISE – 23. 6. 2013

Komise napříště politické a s omezenou kompetencí? + zajímavá diskuze

Do komisí rady se mohou občané hlásit i sami – do 1. prosince 2014

 

K náplni komise:

Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města
Jaké jsou cesty rozvoje naše města?

Jak na parkování v centru města Písek

Příklad Litomyšl – cesta k lepšímu městu?
Jaký chceme územní plán? Dobrý, nebo jen nějaký nový? Aneb podivná cesta pořizování nového územního plánu.
Jaký je návrh nového územního plánu?
Špatný územní plán = prostor pro korupci
Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu
 
Chvála selského rozumu při navrhování domů a plánů
 

 

0
0

Diskuze k článku +

26. 11. 2014 (08:02)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane architekte,
ve svém příspěvku se dotýkáte širšího tématu, než jen činnosti této komise (léta se jí říká Poradní sbor architektů), ale všech komisí i výborů. Jde o to, že jejich členové mají často pocit, že orgány města, zde zejména rada města, ale částečně i zastupitelstvo města, jejich odborné rady neberou dostatečně v potaz a rozhodují se mnohdy jinak, než je jim doporučováno.
To ale není problém členů komisí ani způsobu nominace odborníků, ale pojetím výkonu funkce jednotlivými členy zastupitelstva města: podle § 159 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s § 69 odst. 2 zákona o obcích mají členové zastupitelstva vykonávat svoji funkci S POTŘEBNÝMI ZNALOSTMI resp. SVĚDOMITĚ. Je na každém, jak dalece bude chtít využít doporučení odborníků.
Za sebe jako člena zastupitelstva města, který je ve funkci třetí týden, Vám mohu sdělit, že se necítím být odborníkem na všechno a budu za odborná stanoviska a doporučení komisí a výborů vděčný.

Odpovědět

26. 11. 2014 (09:09)  –  Ing. arch. Petr Lešek

0
0

Vážený pane magistře, práci jiných komisí neznám, nemohu se k nim tedy nijak vyjadřovat (mrzí mne, že třeba Poradní sbor architektů nebyl koordinován s komisí dopravy).
Nicméně jde mi přece jen o něco jiného než píšete. Jde mi o to, aby si město Písek řeklo zda a jakým způsobem chce koncepčně pečovat o sebe samo, o svou fyzickou podobu. Komise v podobě v jaké jsem se jí účastnil takovou úlohu neplnila (netvrdím, že musí viz článek). Pobídka "stojíme o vaše rady" situaci nijak nezlepší.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.