Přihlášení

Jak hlasovat v komunálních volbách a nesplést se

5. 10. 2018 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin. Současná úprava volebního systému pochází z roku 2001. Aby se strana (hnutí, koalice) dostala do obecního zastupitelstva, musí překonat hranici pěti procent hlasů.

Volby jsou jednoduché i pro začátečníka, nebojte se ;-)

Volič po příchodu do volební místnosti v obvodu, do něhož přísluší, musí prokázat volební komisi svou totožnost a občanství České republiky. To lze provést platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Po prokázání totožnosti obdrží volič od komise prázdnou úřední obálku s razítkem. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem (který si může přinést s sebou, nebo rovněž obdržet v hlasovací místnosti) se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.

Po úpravě (viz dále možné varianty) vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky. Obálku s hlasovacím lístkem pak volič vloží před volební komisí do volební urny. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, může být za plentou i jiný volič, ne však člen volební komise, a lístek za něho upravit a vložit do obálky, popřípadě i obálku vložit do volební schránky.

Varianty, které jsou platné

1. varianta: vybrat jeden kandidující subjekt

Nejjednodušší variantou je zakřížkovat jednu politickou stranu (hnutí, koalici) a více neřešit (zapsat křížek do čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany). V tomto případě dáváte hlas všem kandidátům kandidujícím za danou stranu či volební sdružení. POZOR: u komunálních voleb se používá takzvané křížkování (viz varianta č. 2), což je ovšem něco jiného než kroužkování při volbách do Poslanecké sněmovny. Pakliže volič zaškrtne celou stranu a zároveň by dal hlas i jednotlivým kandidátům té samé strany, jeho preferenční hlasy se v rámci strany už nepočítají (hlas je ale platný).

2. varianta: zaškrtnout jen kandidáty

Můžete si ovšem vybrat a křížkovat (v rámečcích před jmény) jen kandidáty, kteří vám jsou sympatičtí – napříč stranami. Volič může rozdat celkem tolik hlasů, kolik je v obci nebo obvodu zastupitelů (v Písku tedy 27). I toto je platný hlas. Je nutné si dát pozor, aby počet křížků nepřesáhl počet zastupitelů v dané obci, městě či městské části, pak by byl celý lístek neplatný. Křížků ale může být méně než maximální povolený počet.

3. varianta: zaškrtnout stranu/sdružení a k tomu kandidáty za jiné strany

I to komunální volby připouští. Můžete zvolit svou oblíbenou stranu či sdružení a k tomu navíc zaškrtnout ty kandidáty z ostatních stran, které znáte nebo jim věříte. Počet křížků opět nesmí přesáhnout počet volených zastupitelů. Příklad: Pokud je ve městě 27 zastupitelů, vy dáte hlas straně XY a k tomu zakřížkujete deset dalších kandidátů z jiných stran, váš hlas dostává i prvních 17 kandidátů strany XY. Tyto hlasy se započítávají vždy od začátku listiny. (Pokud zaškrtnete kandidáty ze strany, kterou jste zároveň zaškrtli jako celek, hlas je platný, ale na křížky u kandidátů se nepřihlíží.)

Varianty neplatné

Neplatnou variantou je, když:

  • zaškrtnete na lístku více kandidátů, než má zastupitelstvo, případně stranu a k ní více kandidátů, než má zastupitelstvo.
  • zaškrtnete názvy dvou volebních uskupení zároveň. Je možné zakřížkovat jedno, nebo žádné uskupení.
  • odevzdáte prázdný hlasovací lístek.

Pro platnost hlasu je nutné křížkovat. Nekroužkujte, nefajfkujte. Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, lístek nevloží do úřední obálky, přetrhne ho, nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků zároveň, je jeho hlas neplatný.

Hlasování mimo volební místnost

Volič může ze závažných důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb pak volební komisi o hlasování mimo volební místnost. Komise pak k němu vyšle své členy s přenosnou volební urnou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Je to všechno jednoduché. Nejsložitější je vybrat správně, komu svůj hlas svěříte. A nejhorší možnou variantou je nejít volit vůbec a pak nadávat na všechny a na všechno…

Související články:

Zastupitelé města Písek – Kdo a jak komunikoval s veřejností

Budete volit v komunálních volbách stranu, nebo jednotlivé osobnosti?

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.