Přihlášení

Jak na zastupitelstvu dávali všanc svoje funkce

9. 11. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Věci veřejné

Na zasedání zastupitelstva se občas dějí věci, kdy jeden neví, jestli se smát nebo plakat. U projednávání obsazení dozorčí a správní rady zapsaného ústavu Sovova se to střídalo takovou rychlostí až jsem se té aktivitě vpodvečer divila. Zastupitelům byla předložena jména jednotlivých členů rad tak, jak jim je připravili radní. Já na tohle téma nemám jasný názor, ale popravdě mi při čtení navržených kandidátů taky hlavou prošlo něco málo myšlenek ohledně jejich výběru.

   Ovšem samotné projednání bylo vážně zábavné, sálem poletovaly nepřihlášené komentáře, výzva střídala výzvu, nakonec se dávaly všanc funkce, i nějakou tu neslušnou poznámku bylo možno zaslechnout. Zápis nám to tak atraktivní neudělá, dokonce tu některé debatní příspěvky vůbec nejsou uvedeny, (inu cenzura být musí) ale i tak jej nabízím:

K bodu 12) Založení zapsaného ústavu Domov Sovova

Uvedl MUDr. Přibáň.

Ing. Hladík – podpoří materiál, ale má připomínku ke složení dozorčí rady – místostarosta pro finance p. Soumar, člen finančního výboru Ing. Posekaný, vedoucí finančního odboru Ing. Toman. Žádá o úpravu složení, aby zde nebyli zastoupeni 2 členové pirátské strany.

MUDr. Přibáň – je zřejmé, že jsme kladli důraz na odbornost, na počátku bude velký tok finančních prostředků a potřebujeme vše dobře nastavit.

Ing. Posekaný – finanční výbor doporučil schválit.

J. Soumar – jedná se o rozjezd provozu, který bude náročný, proto jsou navrženi ekonomové, řešíme problémy DPH, smlouvy, není to politická záležitost. Pokud je to problém, vzdá se funkce.

L. Nebes – nezpochybňuje důležitost domova, ale připomíná, že v r. 2018 se začínalo na částce 80 mil. Kč, od té doby došlo ke značnému nárůstu ceny.

Starosta – porovnávali jsme obdobné stavby, nynější částka 220 mil. Kč odpovídá, žádný seniorský domov nebyl postaven za původní částku.

Ing. Hladík – původně jsme počítali s mnohem vyšší částkou na provoz. Obsazení dozorčí rady není v pořádku, má to být kontrolní orgán, máme jiné zkušené odborníky.

JUDr. Průša – městský rozpočet to investičně unese, do budoucna se mu nelíbí vysoké provozní náklady, nesmíme do toho vstupovat s tím, že provoz bude ztrátový.

J. Soumar – budeme hlídat, co správní rada navrhne, chceme dbát na to, aby provoz nebyl ztrátový. Čerpáme dotaci ve výši 58 mil. Kč, z KIF máme 20 mil. Kč, uplatnění DPH přinese 30 mil. Kč.

Ing. Hladík – vzhledem k počtu lůžek předpokládá, že provoz domova by do budoucna (po cca 2 letech hájení) neměl být ztrátový. Částka 9 mil. Kč bude muset pokrýt i platy zaměstnanců, které musíme získat s předstihem.

Ing. Chalupa – musíme se zaměřit na ekonomickou soběstačnost i u ostatních budov ve vlastnictví města.

MUDr. Přibáň – některé věci nelze odhadnout, samofinancovatelný by měl být provoz s 80 lůžky. Plánujeme velkokapacitní kuchyni s kapacitou až tisíc jídel.

J. Soumar – ústav bude městu hradit nájem, na obědech nebude žádný velký zisk, pokud zachováme reálnou cenu.

MUDr. Turek – nezpochybňuje odbornost členů dozorčí rady, ale právě opozice zajišťuje kontrolní mechanismus, mělo být s opozicí konzultováno.

JUDr. Knot – souhlasí s MUDr. Turkem, pokud nabízí p. Soumar svoji pozici, navrhuje jej nahradit Ing. Hladíkem, který od začátku stojí u projektu.

Ing. Toman rovněž nabízí svoji pozici člena dozorčí rady.

Ing. Posekaný nelpí na své nominaci.

Ing. Hladík – nepočítal s nominací, chtěl navrhnout JUDr. Knota, ale pokud bude schválen, nominaci přijímá.

J. Soumar – podpoří návrhy.

M. Anděl navrhuje dozorčí radu ve složení Ing. Hladík, JUDr. Knot, Ing. Posekaný.

JUDr. Knot – nepřijímá nominaci, navrhuje MUDr. Turka.

MUDr. Turek nepřijímá svoji nominaci, navrhuje složení Ing. Toman, Ing. Posekaný, Ing. Hladík.

Mgr. Janovský – navrhuje přestávku, aby se zastupitelé dohodli na konečném složení dozorčí rady.

Starosta vyhlásil krátkou přestávku, poté navrhl za členy dozorčí rady Ing. Tomana, p. Soumara, Ing. Hladíka.

M. Brož navrhuje složení Ing. Toman, J. Soumar, K. Vodička.

Pan Vodička nominaci nepřijímá.

Mgr. Baslerová apeluje na zastupitele, aby se dohodli na 3 členech DR, jak je uvedeno v bodě 13.2 zakládací listiny, nové složení by mělo být zapracováno do usnesení v bodě I.

M. Anděl navrhuje o jménech členů dozorčí rady hlasovat jednotlivě.

Starosta navrhuje odhlasovat body II, III a potom hlasovat o jednotlivých členech …

Uf.

   Já jsem se bavila, nejvíc v okamžicích, které nejsou nikde zaznamenány. Ale i tahle zaznamenaná debata se dá celkem dobře zužitkovat, třeba takhle:

- MUDr. Přibáň – je zřejmé, že jsme kladli důraz na odbornost, na počátku bude velký tok finančních prostředků a potřebujeme vše dobře nastavit.

Copak by si asi počali, kdyby nebyli zvoleni do zastupitelstva „odborníci“? No ještě že je máme!

- Starosta – porovnávali jsme obdobné stavby, nynější částka 220 mil. Kč odpovídá, žádný seniorský domov nebyl postaven za původní částku.

Jasně, Písek nebude trhat partu a postaví taky co nejdráž!

- MUDr. Přibáň – některé věci nelze odhadnout, samofinancovatelný by měl být provoz s 80 lůžky.

Teď teprve teď mi je jasné, proč se do domova Sovova vejde jen 57 lůžek!

- …pokud nabízí p. Soumar svoji pozici, navrhuje jej nahradit Ing. Hladíkem, … Ing. Toman rovněž nabízí svoji pozici člena dozorčí rady. … Ing. Posekaný nelpí na své nominaci.….Ing. Hladík – nepočítal s nominací, chtěl navrhnout JUDr. Knota, ale pokud bude schválen, nominaci přijímá. …složení Ing. Hladík, JUDr. Knot, Ing. Posekaný. … JUDr. Knot – nepřijímá nominaci, navrhuje MUDr. Turka. … MUDr. Turek nepřijímá svoji nominaci, navrhuje složení Ing. Toman, Ing. Posekaný, Ing. Hladík.

   To vám byla smršť jeden návrh střídal druhý, sem tam zazněl smích, sem tam nějaké poznámky mimo mikrofon, pan Toman se také vzdává funkce, po něm pan Posekaný, zase smích po slovech, že pan Soumar dal svou pozici všanc s tím, že to nebyla pozice místostarosty, starosta říká ne, tajná volba ne ….

   A nevypadalo to tak komicky, jako je to napsané, když padl návrh na přestávku … Mgr. Janovský – navrhuje přestávku (z obavy, že se řítí do nějaké šílenosti …)

   A po přestávce zase nominace a hned upozornění, že se kluby dohodly, do toho starosta města, že to nebylo dohadovací řízení, no prostě taková Jednoaktovka v podání zastupitelů.

   Do hry byla zatažena i jmenovaná ředitelka domova seniorů, o které se sice mluvilo, dokonce bylo uvedeno, že je přítomna v sále, ale už nikdo nenašel trochu taktu, aby ji pustili k mikrofonu se buďto představit, nebo k věci vyjádřit. V divadle jsem dávno nebyla, ale tohle byl dobrý kus.

 

   Víte, při všem tom dohadování a hádání a obhajování nakonec zůstává v usnesení, že prozatím dostává zapsaný ústav 9 milionů na provoz – který ještě nebyl zahájen. Což o to, zadarmo by ti lidé pracovat neměli ani předtím, než bude přestavba dokončena, to chápu. Jen že se to tak nějak neodrazilo loni v rozpočtu, ač to byla zcela zřejmá položka, která se nyní do rozpočtu vsouvá. A příští rok může být nárokována zase.

   A další věc, dozorčí rada má sledovat tok peněz, má být složena z ekonomů, odborníků na finance a kdoví co ještě. Jen ještě nezaznělo nic moc o provozu zařízení. Protože zastupitelé přistoupili na zřízení zapsaného ústavu domova Sovova, může nastat i tato situace?

Inspekční týmy potvrdily praxi, kterou Seznam Zprávy popsaly na základě svědectví

příbuzných klientů a exzaměstnanců, že vedení Hvězdy podmiňovalo přijetí seniora platbou desítek tisíc korun v hotovosti.… Hvězda, zapsaný ústav, je zaměřena na poskytování sociálních, zdravotních a doplňkových služeb neziskovým způsobem. Jako nestátní zdravotnické zařízení provozuje Středisko hospicové péče a Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Kapacita Hvězdy je 59 lůžek se zvláštním režimem a 14 hospicových lůžek. Klienty jsou senioři s chronickým duševním onemocněním (osoby trpící Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí) a osoby s jiným zdravotním postižením. Právní forma „zapsaný ústav“ znamená, že zisk z činnosti může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro kterou byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu. ….

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-80-tisic-jinak-pry-dedka-nevezmou-podle-policie-to-neni-trestny-cin-239497

 

   Inu, uvidíme, co dobrého domov Sovova městu přinese, na každý pád, pokud se chcete podívat na naše zvolené „v akci“, pusťte si videozáznam ze zasedání ZM.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.