Přihlášení

Kdo je to ten Frank Bold, který spolupracuje i s Píseckým světem?

11. 3. 2015 | Redakce PS | Diskuze (2) | Věci veřejné

Libor Jarmič - právník Frank Bold, který spolupracuje s Píseckým světem.

„Pokud se rozhodnete být aktivní, tak věci měnit lze,“ říká Frank Bold (konkrétně Pavel Franc, viz video níže). Nejen pro pana místostarostu Hořánka, který se s těmito právníky nikdy nepotkal, přinášíme informaci o organizaci, která nejen nám, Píseckému světu, poskytuje bezplatnou právní poradnu, a mnoha obcím, městům, občanům i firmám profesionální právní služby už víc než dvě desítky let.

Jiří Hořánek (ANO 2011) o této organizaci tvrdí: „Ekologický právní servis se nikdy neprofiloval jako objektivní uskupení snažící se o nalézání práva pro všechny, ale působil jako platforma pro obhajobu nevládních neziskových organizací vymezujících se proti orgánům veřejné moci. Tuto filosofii zjevně zastává i Frank Bold.“ O něco později k tomu ovšem místostarosta dodal: „Nejsem (a ani se do této role nepasuji) znalcem subjektů působících na poli advokacie. Osobně jsem se s touto institucí nikdy nepotkal. Vycházel jsem z povědomí o nich z útržků ve sdělovacích prostředcích staršího data. Pokud jde z jejich strany o seriózní a vyvážené právní poradenství jak pro Děti země, Jihočeské matky či podobné organizace na straně jedné a municipality na straně druhé, tak se otevřeně kaji a upřímně se omlouvám. Jsem rád, že jejich objektivitu můžete doporučit.“

 

Na to za OS Písecký svět odpovídáme: ANO, můžeme doporučit jejich profesionální služby všem občanům, NNO, odpovědným firmám i obcím – ti všichni patří k jejich dlouholetým klientům.

 

 

Ekologický právní servis, známý například z kampaně Rekonstrukce státu, kterou inicioval a koordinuje, v roce 2013, po 18 letech činnosti, přišel s novou značkou. Frank Bold nyní sdružuje mezinárodní tým právníků, který je již od roku 1995 partnerem firem, občanů a společnosti, jde o konsorcium bývalého Ekologického právního servisu a advokátní kanceláře Šikola a partneři.

 

„Poskytujeme vysoce etické právní služby, pomáháme byznysu, chráníme klienty před nezákonnými zásahy státu, zapojujeme se do řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako je odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí. Značka Frank Bold znamená v překladu „odvážný“ a „smělý“ a vyjadřuje způsob, jakým pracujeme,“ vysvětlil programový ředitel Frank Bold Pavel Franc.

Některá z témat, kterým se Frank Bold věnuje:

Tunelování státních firem

Jak je možné, že je na státní firmy navázaná mafie? Jak jsou státní firmy a nemocnice chráněny před tunelováním? Jak se chová stát jako vlastník a podnikatel?

Zákony na objednávku

V čí prospěch a na základě jakých informací politici rozhodují? Jak je možné, že se spolu politici a lobbisti scházejí na dovolené? Dají se kontakty politiků zneužívat v soukromé sféře? 

Předražené silnice a dálnice

Proč musíme jezdit po rozbitých a nebezpečných silnicích? Musí být české dálnice jedny z nejdražších v Evropě? Proč je tolik rozestavěných dopravních staveb, na jejichž dokončení nejsou peníze?

Špatné hospodaření státu

Jak to, že ve státní pokladně chybí peníze na školství nebo zdravotnictví, ale utrácí se peníze na zbytečnosti a předražené zakázky? Kdo hlídá, jestli stát zachází s našimi penězi hospodárně?

O systémové korupci

„Hodnoty tu jsou přítomny a nejsou to vlády a státy, ve kterých je problém. Záleží na tom, jestli my, lidé, se za ta práva bereme či nikoliv.“ O systémové korupci, o situaci ve společnosti a hlavně o tom, co se s tím dá dělat, přednášel právník Pavel Franc na TEDx Brno:

 

 

Ekologický právní servis (EPS) byl od počátku organizací, která právní cestou hájí občany a jejich právo na zdraví a příznivé životní prostředí. Vize Frank Bold: svobodná společnost, jejíž členové cítí spoluodpovědnost za věci veřejné, včetně stavu planety Země, a kde každý může usilovat o osobní štěstí. Primárně právními nástroji se zasazují o to, aby v takovéto společnosti žily současná i budoucí generace.

 

Součástí konsorcia Frank Bold je známá Advokátní kancelář Šikola & partneři. V šesti pobočkách ve třech státech EU pracuje jejich tým více než padesáti lidí. Právníci Frank Bold jsou členy expertního výboru Evropské komise k nefinančnímu reportování firem nebo výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy, spolupracují s desítkami studentů právnických fakult.

 

Častými klienty jsou obce: Pro čtrnáct obcí a třináct dalších žalobců např. Právníci AK Šikola zpracovali rozsáhlou žalobu, na jejímž základě zrušil NSS celé Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. V zastoupení městských částí hl. města Prahy a vlastníků dotčených nemovitostí opakovaně u NSS zrušili části ZUR i územního plánu Prahy, které umožňovaly výstavbou nové letové dráhy Ruzyně.

AK Šikola & partneři:

  • je nejuznávanější kanceláří ve věci soudních přezkumů územních plánů

  • vytvořila precedenty u Letiště Ruzyně či rychlostní silnice R52

  • zastupuje nejvíce případů investicí solárních zdrojů v ČR

  • v týmu je zástupce u Aarhus Convention Compliance Committee

  • analýzy pro Evropskou komisi a zastupování klientů ve Štrasburku

  • podíl na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů.

 

Mgr. Luděk Šikola

Luděk Šikola se specializuje na obchodní právo, akvizice, energetické právo, stavební právo, veřejné zakázky a ochranu vlastnických práv. Řídil akvizice a development několika významných energetických projektů. V zastoupení skupiny senátorů prosadil zrušení protiústavního právního předpisu Ústavním soudem ČR. Působil jako člen Výboru pro občanská a politická práva při Radě vlády pro lidská práva a je konzultantem profesních sdružení v oblasti obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Mgr. Pavel Černý

Věnuje se především případům z oblasti stavebního, ústavního a občanského práva a práva ochrany životního prostředí. Pravidelně zastupuje klienty ve sporech před Nejvyšším správním soudem, kde dosáhl precedenčních rozsudků v oblasti územního plánování. Podílel se na návrhu nového správního řádu. Je spoluautorem Průvodce novým správním řádem (Linde, 2006). V letech 2006 – 2011 byl členem Legislativní rady vlády. Je členem Výboru pro dodržování Aarhuské úmluvy OSN.

Mgr. Pavel Doucha

Jeho hlavní specializací jsou právní aspekty podnikání v energetice, správní právo a obecné obchodně právní poradenství. Poskytoval právní poradenství při zakládání významných energetických společností. Je spoluautorem komentáře Právo na informace (Linde 2004) a Právní ochrany před hlukem (Linde 2008). V roce 2004 získal cenu ministra životního prostředí za přínos v oblasti environmentálního práva.

Mgr. Pavel Franc

Věnuje se zejména strategickému managementu. Zároveň se specializuje na odpovědnostní vztahy právnických osob a problematiku společenské odpovědnosti korporací. Prosadil principy společenské odpovědnosti v případech největších zahraničních investic v České republice. Ve sporu s významným zahraničním investorem dosáhl vypořádání pro rodinu sedláka Rajtera ve výši čtvrt miliardy korun.

David Štamberk

Věnuje se především korporátním klientům, zaměřuje se především na insolvenční právo a evropské právo. Těmto právním oblastem se také věnuje při svém doktorském studiu na Právnické fakultě UK v Praze, jeho disertační práce se zabývá ochranou přímých zahraničních investic v EU.

 

Frank Bold:

  1. Pomáhá zdarma ve veřejném zájmu – v případech ohrožení životního prostředí, špatného fungování státní správy či korupce, kde existuje silný veřejný zájem, poskytují občanům bezplatné právní poradenství.

  2. Šikola & Partneři poskytuje placené právní služby – 200 stálých klientů ročně. Pověstná je svým odpovědným přístupem ke klientům, uznávaná za ochranu práv slabších a známá mezi firmami, které podnikají fér.

 

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2015 (12:27)  –  Mgr. Ing. Jiří Hořánek

0
0

Děkuji za představení firmy a reklamu na její služby, které jsou "v případech ohrožení životního prostředí, špatného fungování státní správy či korupce, kde existuje silný veřejný zájem, poskytovány zdarma". Který z uvedených důvodů se prosím týká Píseckého světa?

Odpovědět

11. 3. 2015 (13:13)  –  Zdenka Jelenová

0
0

Není zač, pane místostarosto, jsem ráda, pokud Vám to rozšířilo povědomí o občanském sektoru a těch ošklivých a podezřelých neziskovkách.
A k Vaší otázce: Myslím, že v případě projektů Občanského sdružení Písecký svět (které je mj. aktivním členem celostátní platformy Občan 2.0), tedy aktivit na podporu občanské společnosti, to asi bude ten veřejný zájem. Aspoň právníci Frank Bold to tak hodnotí… A své služby poskytují v online poradně zdarma každému občanovi, který to v podobných případech potřebuje…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.