Přihlášení

Komunikujme spolu korektně

5. 10. 2019 | Ondřej Veselý | Diskuze (48) | Věci veřejné

Kauza retenčních nádrží Mlaka budí řadu emocí a obávám se, že se jen tak neuklidní.

Jejich budování se totiž odsouvá minimálně do r. 2020 a nepředpokládám, že by jejich odpůrci „složili zbraně“ po rozhodnutí zastupitelstva města, které provázela bohatá debata, či po rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje – pokud jim nedá za pravdu.

Jako obhájce tohoto opatření pro zadržení vody v krajině, a její následné pomalé distribuce do Jehnědského potoka, v tomto článku nebudu znovu popisovat cíle a smysl opatření. Pouze bych opakoval to, co již bylo řečeno na besedě s občany Kluk a na zastupitelstvu města. Zaměřím se na dvě související věci. Na informace, které projekt provázejí a na způsob komunikace.

Informace

V rámci informací o připravovaném projektu použiji jeden z nejčastějších argumentů odpůrců retenčních nádrží. Tím je, že v Jehnědském potoce neteče voda a nádrže tak nebude možné napustit. Pochopitelně v žádném případě nepopírám, že v letních měsících v Jehnědském potoce voda neteče (zhruba červen – září včetně), nebo zcela jistě ne pravidelně. To je ostatně hlavní důvod, proč na místě plánujeme retenční nádrže budovat. Tedy, abychom zajistili (pokud možno) celoroční dotaci Jehnědského potoka vodou zachycenou v době, kdy v něm voda naopak teče, respektive jimi teče velká voda. To, zda teče v Jehnědském potoce voda jindy (říjen – duben včetně), se dá zjistit jednoduše empiricky na místě samém. Využil jsem toho, že mám po dlouhé době volnější víkend, sedl dnes na kolo a na Mlaka dojel. Pochopitelně jsem využil i své znalosti místa (jsem zde několikrát za rok) a vědomí toho, že stačí pár drobných srážek, aby voda v potoce opět tekla. Výsledek je zachycen na prvém videu. Samozřejmě jsem si byl vědom toho, že mohou padat námitky v tom směru, že pršelo opravdu hodně a jen díky tomu teď v potoce voda teče. A protože by nositele takových námitek zřejmě neuspokojila fotka kýblu se shnilými jablky, který mám na zahradě a do kterého opravdu mnoho vody nespadlo, dojel jsem také k potoku, který dotuje a dokáže naplnit soustavu rybníků U Vodáka. Výsledek je zachycen na druhém videu. Pořízení obou snímků dělí cca 20 minut. Zřejmě není třeba komentovat skutečnost, že potok napájející lokalitu U Vodáka je podstatně méně vydatný, než Jehnědský potok. Přesto dokáže naplnit rybniční soustavu, která je plochou o cca 40% větší, než dvě retenční nádrže, které jsou zamýšleny na Mlakách. Jsem si vědom toho, že argument vody v potoce  není jediný, který odpůrci retenčních nádrží používají. A pokud dostanu prostor, rád při korektní diskuzi v průběhu času předložím další argumenty, či vysvětlení, pokud možno podložené obdobným empirickým podkladem.

Způsob komunikace

Nicméně na poslední větu musím navázat upozorněním na způsob komunikace, který celou kauzu provází. Vycházím z předpokladu, že každý občan si (oprávněně) představuje, že bude respektováno jeho právo na názor a rozhodně nebude napadán za to, že má názor jiný. O to víc při komunikaci s politikem. Jenže politik je také jen občan a jeho chování je pouze jakýmsi odrazem zrcadla běžného chování občana. Netrvalo mi ani minutu, abych našel tyto dva komentáře občanů, kteří mají na věc jiný názor, než je názor můj (oba zde na Píseckém světě). „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí obhájci projektu“, a „Je namístě poděkovat všem zastupitelům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba nádržorybníků na Mlakách je nesmysl“. Předpokládám, že tento způsob komunikace směrem k nositelům jiného názoru nikoho nepohoršila. Proč taky? Vždyť občan napadá politika za jeho názor, který je jiný a to znamená pitomý! Tak si to jen zkusme obrátit a představme si, že bych tento způsob komunikace použil k odpůrcům projektu a použil věty „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí odpůrci projektu (ostatně obě videa tento fakt potvrzují)“, a „Je namístě poděkovat všem občanům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině a její následné distribuce, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba mokřobažin na Mlakách je nesmysl“. Panečku, to by bylo pozdvižení, to bych si o sobě zase přečetl, jak jsem neskutečně arogantní!!!

Teď je pouze otázkou, zda spolu chceme komunikovat a na jaké úrovni. To, že se hrubá vyjádření občanů směrem k politikům zrcadlí zpět v (často až neuvěřitelných) vyjádřeních politiků ke svým odpůrcům u nás bohužel vídáme na úrovni celostátní politiky takřka denně. A jsem přesvědčen, že by si politici nic takového nemohli dovolit, pokud by byl běžný společenský status komunikace položen daleko výše. V souvislosti s retenčními nádržemi se nám však dost zhoršilo komunikační prostředí i v píseckém politickém rybníčku. Toto napsal zastupitel, jehož názor na zastupitelstvu neuspěl: „Tak na Mlakách vyroste další zvěrstvo“. Velmi rád bych milého kolegu zastupitele upozornil na skutečnost, že výstavbu retenčních nádrží podporuje většina obyvatel obce Kluky, v jejímž katastru mají vzniknout. A psát těmto občanům, že si přejí zvěrstvo, jen proto, že na věc mají odlišný názor, než dotčený zastupitel, považuji skutečně za velkou hrubost. A pokud mi nevěří, nemusí ani zajet do Kluk, aby se pobavil s místními obyvateli, jako jsem to udělal já. Stačí se zeptat tří lidí, kteří se za město účastnili jednání zastupitelstva, z Kluk pocházejí, často je navštěvují a mají zde stále bohaté kontakty. Ostatně dva z nich svůj názor vyjádřili i v rámci svého vystoupení.

Přes to všechno stále věřím, že i o tak emotivně vnímané věci, jako jsou retenční nádrže, se dokážeme bavit korektně, bez hrubostí a podpásových informací. Ostatně o tom, zda jsem pouze naivní snílek, nebo ještě máme šanci se mezi sebou bavit s respektem k cizímu názoru, se brzy přesvědčím při čtení reakcí na tento článek.

           

0
0

Diskuze k článku +

5. 10. 2019 (20:11)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Ano, korektně. Poprosila bych informace podložené empirickým podkladem: viz tvrzení "výstavbu retenčních nádrží podporuje většina obyvatel obce Kluky". V Klukách snad proběhlo referendum nebo nějaká anketa? Obec má přes 600 obyvatel na na besedě jich bylo kolem dvaceti, z toho zhruba polovina pro retenční nádrže a polovina proti současné navrhované podobě. Podstatné je ale to, že malá osada Mlaka je poměrně vzdálená od Kluk. Pochopitelně je většině lidí v Klukách jedno, co se bude v Mlakách stavět. Podstatné by bylo říct, jaká část obyvatel osady Mlaka souhlasí se současnou verzí projektu? Odvolání podepsalo 18 místních obyvatel. Můžeme se tedy prosím bavit o korektních číslech? díky

Odpovědět

5. 10. 2019 (20:38)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Nad videem nestačím žasnout. Opravdu si místostarosta myslí, že tímto terénním experimentem na cyklovýletě empiricky doložil vodnatost toků a ještě provedl srovnávací analýzu s rybníky u Vodáka? Bydlím jen o kousek dál a téměř vůbec tu nepršelo.Tak to asi znamená, že náš potok je zcela bez vody, že? Prosím o korektní komunikaci a podložené informace. Pokud existují pochybnosti o průtocích v Jehnědském potoce, projektant neměl příslušná aktuální data, takže dokonce musel použít stará data z jiného potoka, není nic jednoduššího, než měření na Jehnědském potoce v průběhu jednoho roku provést. Zásadní otázka, ale přesto stále zůstává nezodpovězena. Proč je nutné stavět betonové megalomanské nádrže za 15 mil.? Menší přírodní rybník, mokřad, tůně, citlivě zasazené do krajiny bez kácení stromů a bagrování by funkci zadržení vody skvěle splnily. Jenže penězovodem by nám nepřitekly kýčené sumičky.

Odpovědět

5. 10. 2019 (20:40)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

No nic, byl jsem naivní snílek

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:11)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Několik týdnů sleduji slovní přestřelky kolem nádrží a říkám si, jak by asi dnes vypadalo Třeboňsko, kdyby se tehdejší rybníkáři museli ptát obyvatel.

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Můžete se na mě, pane Doušo, klidně rozhněvat, ale nepřipadá Vám to srovnání nějak mimo rámec?
Pokud ne, rovnou připojím ošklivou poznámku, jestli tak nějak to srovnání není účelové, jako dík za to, že Vám město občas půjčí Šarlák na závody modelářů.
Zamyslete se hlouběji nad tím, co jste o zakládání rybníků napsal, ani Karel IV. a Rožmberkové by rádi za takové srovnání nebyli.
"V původní močálovité krajině Třeboňska se výnosným způsobem hospodaření stalo zakládání rybníků spojené s chovem ryb. Stavbou těchto umělých nádrží byla navíc odvodňována přilehlá území, která mohla být dále využívána jako louky, pole či místa vhodná pro nové osady."

Odpovědět

7. 10. 2019 (09:28)  –  Radek Otava

0
0

Na Třeboňsku stavěli rybníky odborníci s využitím terénu a přírodních materiálů. V tomto případě budou stavět hráze z betonu vodohospodářští amatéři a analfabeti. Nelze srovnávat.

Odpovědět

5. 10. 2019 (21:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Škoda, převeliká škoda, že si už dnes si nemůžeme k Vašemu komentáři, pane Veselý, pustit video záznam, který by nám tu naši komunikaci dokreslil.
Vůbec v reakci na úpravu mého textu komentáře na znění:
„Je namístě poděkovat všem občanům, kteří si dali tu práci si zjistit, o čem je podstata zadržování vody v krajině a její následné distribuce, v čem tkví podstata systému života v přírodě, aby pochopili, že výstavba mokřobažin na Mlakách je nesmysl“
nepřipojím nic o arogantnosti autora. Tohle je totiž jeho názor na mé vyjádření(na kterém si v původním znění trvám), ten ať je odlišný a můžeme se něj maximálně tak přít, dokládat si výsledky výzkumů, studií….

Naproti tomu, to co se projednávalo na ZM ve čtvrtek, to už nebylo vyjádření Vašeho názoru na nádrže Mlaka, ale rovnou hotový projekt, s územním a stavebním povolením, posudkem, dokumentací a Vámi doloženou argumentací.
Tady se totiž dostává debata na jinou úroveň.Jestliže zhmotníte Váš názor do podoby projektu, navíc takovéhoto projektu, nekomentuji Váš názor a jeho obsah, ale komentuji Vámi prosazovaný projekt(za peníze města) a jeho obsah, podstatu, odůvodněnost, potřebu, lokální význam…
A tady, právě pro vystoupení dvou zastupitelů, kteří ve snaze podpořit Váš zhmotněný názor, jasně definovali, to co pochopili ti, kteří pro nádrže nehlasovali, A totiž, že .oba pocházející z Klouk, si pamatují, jak byl potok plný vody, jak to tam bujelo apod., jejich vzpomínky zahrnují totiž období, kdy to v přírodě-této lokalitě- fungovalo na základě přírodních zákonů, ne na základě dotování potoka vodou z nádrží, žádné nádrže široko daleko nebyly, tudíž šlo o vodu, která byla v krajině přirozeně zadržována. Někdy je totiž lepší mlčet, i když si myslím, že tím podpořím zhmotněný názor svého koaličního kolegy.

A pokud jsou moje komentáře hrubé směrem k politikům, nevím, ale tam, kde není vůle, asi platí pořekadlo: Na hrubý pytel hrubá záplata. Oboustranně.
Já jsem si třeba kvůli lokalitě U Vodáka a nádržím(jejich významu a budování nejen na Mlakách) načetla hromady názorů odborníků, laiků, vzdělaných i nevzdělaných, abych si vytvořila názor vlastní. A potom přijde beseda v Klukách, Vaše vystoupení na ZM a nezbývá mi nic jiného, než napsat komentář, jaký jsem napsala, a ruku na srdce, pokud si projdeme Vaše komentáře a příspěvky, třeba jen na PS, servítky si také neberte. A za to, že i někteří zastupitelé pochopili význam slov: zadržování vody v krajině, za to jim klidně znovu poděkuji.

Chápu komentář o zvěrstvu tak, že není mířen na odlišný názor, ale na nevhodnou stavbu. A rovnou přicházíte s vlastním demografickým výčtem katastru, podobně jako U Vodáka, vlastním pochopením komentáře a vsunete nám dojem, že to bylo míněno jako atak na názor občanů, tady je debata zbytečná, otáčíte jí víc než do protisměru.

Odpovědět

6. 10. 2019 (12:07)  –  Emilie Kukla

0
0

Pripojuji se k diskuzi trochu opozdene, ale nemohu nereagovat.
I já se chci zamerit „na dvě související věci. Na informace, které projekt provázejí a na způsob komunikace.“

Informace
Jaké stestí, ze mnoho dní a nocí prsí.
Na besede v Klukách ani na opakovanou otázku prútokových pomerú na Jehnedském potoce a nedostatku tekoucí vody v nem, se obcané nedockali jakékoli odpovedi. Az nyní predkládá pan Veselý videa, protože po destích je konecne v potoce, trebaze malý, ale prece jen nejaký prútok.

Cituji pana Veselého: „v tomto článku nebudu znovu popisovat cíle a smysl opatření.“
Pritom by to bylo namíste. Stále opakované tvrzení o zadrzování vody v krajine je nedostatecným dúvodem, protože odborníci na vodohospodárství upozornují, ze je vždy nutné brát v úvahu konkrétní podmínky v míste – a na ty není brán zretel.

Citace z „Doporucení výstavby malých vodních nádrzí“ Agentury pro ochranu prírody a krajiny CR: „Výstavba nádrže by měla připadat v úvahu pouze tam, kde ekologickou hodnotu proti současnému stavu pozvedne. Není vhodné stavět nádrž tam, kde jsou v současnosti mokřady, přirozené vodní toky, přírodě blízké louky, přírodě blízké lesní nebo hájové porosty, protože tyto formace jsou vesměs z ekologického hlediska hodnotnější než hluboká zátopa nádrže a výstavbou nádrže by byly zničeny.“

Citát byl precten i na besede v Klukách. Odpovedí byl argument pana Satry, který nám ukázal podrázky svých bot s tím, ze o mokradu nemúze být ani rec, protoze po nem presel a je naprosto suchý. V kazdém dokumentu vsak stojí, ze jde z cásti o podmácenou louku. Pred vysecením tam bylo typické tuzebníkové lado, které vzniká práve na mokradech.

Smysl a úcel stavby je velmi dúlezitým tématem a nemohu si pomoci, ale neustále mám silný dojem, ze se argumenty zastáncú projektu stále prizpúsobují potrebe nádrze vybudovat. Kdyz v potoce voda není, pak se problému prútoku vyhybají, jen tam neco tece, je to najednou vázným argumentem. Kdyz se to hodí do krámu, je tam podmácená louka, jindy je to zase vysusené místo.
V argumentaci mi chybí objektivní, pro úcely stavby v této lokalite, rozumné a nemenné dúvody, postrádám skutecný zájem o nejlepsí resení, které by zohlednovalo vsechna pro i proti. Múj dotaz jak lze zahájit jednání o jiných, alternativních reseních zústal v Klukách nezodpovezen.
K videúm chci jen poznamenat, ze je na nich dobre zdokumentována údrzba obou potokú. Jak by byly asi udrzovány budoucí vodní nádrze, kdyz je to problémem i u tak malých tokú.

V argumentech mi chybí spousta vecí – napr. zvysování teploty a tím zvýsené vysousení v lokalite díky masivním hrázím. Doporucuji zadavatelúm stavby projít a zohlednit názory a jednoznacné dúkazy od skutecných odborníkú. Tady jeden z nich:

https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/co-prozradi-termokamera-ze-lesni-porosty-si-nicime-sami?fbclid=IwAR3rAS2aT5HPwsbGDCuV1kbcs7FENdJ7zVm3ewiBZJ6emMk7Vv2qi2By0bo

Nase empirická pozorování jsme také uvádeli, ale byla odmítnuta jako neodborná. Proc se na ne nyní pan Veselý odvolává? Jsou snad jeho pozorování verohodnejsí nez pozorování obyvatel zijících prímo v míste? Nebo snad odbornejsí?

Komunikace
"…politik je také jen občan a jeho chování je pouze jakýmsi odrazem zrcadla běžného chování občana" píse pan Veselý.
Nechci toto vyjádrení popírat, ale zatím jsem nikde neslysela ani necetla, ze by kdokoli z odpúrcú nádrzí verejne prohlásil o protistrane, ze jsou idioti, jak to na nasi adresu ucinil starosta Albrechtic pan Usatý. Dalsím milým výrokem byla citace jakéhosi geologa panem Lisem, zastupitelem v Klukách, kterému prislo humorné, ze jsme byli nazváni pitomci.
Sám pan Veselý o nás mluví jako o kverulantech, coz ovsem nepovazuji za urázlivé, naopak jsem na to pysná.
Latinský základ quaerere = ptát se, hledat.
Kverulanti bývají neoblíbení, protože většinou dokážou uvažovat racionálně, pragmaticky a bez emocí. Bývají to cynici, kteří mají většinou pravdu, a když ji nemají, tak alespoň dokážou svá stanoviska opírat o věcné a relevantní argumenty, což spousta lidí nedokáže překousnout. Doby, kdy se za názor odlišný od názoru většiny upalovalo nebo kamenovalo, jsou už pryč. Dneska se to řeší nenásilně prostou exkomunikací z kolektivu. Kverulantství je vlastně forma kacířství, jen už za to dnes většinou nehrozí smrt. Mít vlastní názor holt není v módě. Kdo není kverulant, ten mlcí a jde kam se mu ukáze.
Kverulanti jsou motorem pokroku.

Za svým názorem „Co považuji za drzost, jsou polopravdy, nebo dokonce nepravdy, které trvale prohlašují zatvrzelí obhájci projektu“ si stojím. Jeden príklad za vsechny:
není pravdou, ze Agentura pro ochranu prírody a krajiny (AOPK) CR (kterou jsem zde mimochodem jiz citovala) ve svém vyjádrení doporucila výstavbu obou nádrzí. Byla pouze vyzvána vyjádrit se k moznosti dotací na stavbu. Paní Micanová z AOPK sama odmítla, ze by se mela nebo chtela k umístení a vhodnosti nádrzí vyjadrovat. Dotace na tuto stavbu predbezne doprucila, ale byla zaskocena tím, ze vycházela z nedostatecných informací. Prý se na vyjádrení dost spechalo.
Presto pan Satra i pan Veselý opakovane tvrdili – v Klukách i na zasedání zastupitelstva v Písku – ze mají písemné doporucení a schválení této agentury pro stavbu obou nádrzí.
Jestli toto nejsou zkreslené a zmanipuované informace, tak nevím…

Protoze ke komunikaci se uz trefne vyjádrily komentáre prede mnou, zmíním se jeste jen o názoru obyvatel Kluk, kterí s nádrzemi souhlasí.
Prevázná vetsina obyvatel bydlících v Klukách, tedy ne v Mlakách, se o téma nezajímá a ti co se zajímají jsou rybári, které nezajímá nic jiného, nez ze by meli moznost provozovat svoji zálibu v blízkosti svého bydliste.
S necím souhlasit a prosazovat to, kdyz o tom nic nevím je sice také názor, ale velmi pochybné kvality. Je dost levné se na takové názory odvolávat a na mne to delá dojem placené klaky – doufám, ze si tento múj názor smím dovolit.

Ani obecní úrad v Klukách neudelal zhola nic pro lepsí informovanost svých obcanú. Zastupitelstvo v Klukách ani paní starostka neprojevili nejmensí zájem se o projektu neco dozvedet. Omezili se jen na svá neprofesionální prohlásení, "ze by to prece bylo hezké mít v Mlakách rybnícky" a jeden z nich by prý takovou stavbu za svým domem dokonce uvítal. Co k tomu dodat…
Mela jsem dojem, ze jde spíse o diskuzi sousedú v nejakém pohostinství, nez o jednání volených zastupitelú Obce.
V záveru jednání zastupitelú navrhla starostka paní Hrdinová svolat na obec diskuzi se zástupci Mesta práve za úcelem projednání jiných mozných alternativ. Pri tomto jednaní vsak sama toto téma neoslovila, jen prohlásila, ze s výstavbou nádrzí souhlasí.

Pan Veselý zde píse: "Přes to všechno stále věřím, že i o tak emotivně vnímané věci, jako jsou retenční nádrže, se dokážeme bavit korektně, bez hrubostí a podpásových informací."
Tak to bychom si práli také.

Odpovědět

6. 10. 2019 (17:12)  –  Martin Brož

0
0

Ahoj Ondro, a já proč mě celý dnešek píská v uších :) no to co tu píšeš je hezký, ale není to zdaleka pravda.

Za prvé bych rád aby jsi sem dal tedy celý můj status z facebooku, který jsme sdílel a to: "Tak na Mlakách vyroste z vůle našeho "nejlepšího" zastupitelstva další zvěrstvo. Místo toho nechat si zpracovat oponentní posudek zdrama od expertů z výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu vlády ČR, raději odhlasováno postavení dvou "rybníků" které ještě nazýváme jako retenční nádrže. Gratuluji." To jen pro úplnost.

Co se pak týká toho, že tam nikdo nic nechce, to také neni pravda. Osobně jsem dával fotky (což bude vidět i ze záznamu zastupitelstva) kde se bavíme o tom vybudovat tam jednu AKUMULAČNÍ nádrž (né retenční – ta je protipovodňová, akumulační – ta je na zásobení potoků vodou, protože postupně upouští) v té dolní lokalitě a nahoře ponechat tůně a mokřady.

Co se týká debaty v Klukách, tak osobně jsem tam byl a říkal jsem ti už na místě že to je zrůdnost, která do této lokality nepatří a to díky jejímu nešetrnému zasazení jak do krajiny tak i kvůli tomu že je blbost stavět rybníky někde kde neni po většinu roku voda. Naopak že by bylo dobré opravit a vykoupit či směnit ten rybník, který ej o kus dál a má protrženou hráz.

Jinak pokud se ti zdá, že moje výroky jsou hrubé, tak je to asi tím, že nejsem člověk kterej by chodil po špičkách kolem a bál se aby někoho neurazil. Co si myslím to řeknu, bohužel nejsem "politik" ani pletichář abych vše obaloval do naivních řečiček tak abych nikoho náhodou neurazil.

Jako poslední věc bych zde rád uveřejnil bod který jsem navrhoval a který bohužel neprošel, protože bůh ví, co by jsme se dozvěděli kdyby náhodou se k tomu měli vyjádřit opravdu nestraně odborníci: Martin Brož navrhuje c) odkládá s připomínkami a to oslovit pana Petra Nekováře z organizace legenda země, která ve spolupráci s experty na ekologii a krajinu z výboru Pro krajinu, vodu a biodiverzitu vlády české republiky by vypracovala ZDARMA oponentní návrh, který pak bude předložen zastupitelstvu.

Odpovědět

7. 10. 2019 (13:36)  –  Ondřej Medek

0
0

Souhlasím s p. Brožem. Zadržování vody v krajině je dnes aktuální téma, každý na to může mít jiný názor, výsledky často zjistíme až několik let po realizaci opatření. Proč neoslovit co nejvíce odborníků? Bude to tak vadit, když se projekt o rok nebo dva zpozdí, aby proběhla opravdu odborná diskuse? Nakonec nejde jen o Mlaka, ale o hospodaření s vodou na území ve správě města Písku celkově. Město tím získá cenné zkušenosti a kontakty pro plánování i dalších akcí.

Odpovědět

10. 10. 2019 (12:19)  –  Josef Soumar

0
0

http://bitest.videostream.sk/pisek/archiv/20191003/index.html

Bod číslo 13. – Zpráva o investicích do vodních ploch v majetku města Písek v letech 2008 – 2018

Odpovědět

7. 10. 2019 (09:26)  –  Radek Otava

0
0

Zajímavý exkurz do toho jak pracuje vrcholný politik. Projede se na kole, naměří srážky v kýblu na zahradě kam ukládá shnilá jablka a hned je mu jasné, že půjde postavit velký rybník na místě, kde, jak sám říká, v potoce v létě neteče voda.

Vyzývá k dobré komunikaci, ale sám druhé vůbec neposlouchá, nehledí na to, co říkají odborníci ani místní obyvatelé. Můj dojem z jeho vystupování je, že lidi co mají jiné názory veřejně shazuje, i v tomto článku.

Pane Veselý, pokud se ukáže, že projekt byl špatný, rybníky nenatečou, nebo způsobí to, že v potoce nepoteče voda celoročně, škody způsobené už nahradit nepůjde. Má se pouštět město do takto problematických projektů?

Investoval byste sám svoje peníze do stavby rybníka na potoce, kde neteče voda?

Odpovědět

7. 10. 2019 (15:40)  –  Josef Soumar

0
0

K podstatě a meritu věci, myslím.

Politik, zastávající aktivně svou funkci, není běžný občan. Běžný občan může při vyhrocené debatě nazvat druhého hulvátem, nebo analfabetem, ne ale politik občana. Pokud máme z více stran potvrzené, že lidé jsou kvůli svým názorům a návštěvám debat a veřejných projednání shazováni, že ničemu nerozumějí a jsou užívána nepodložená a i dokonce pro běžné občany rozporuplná vyjádření, je na místě tyto informace politiky a odborníky vysvětlovat, nikoliv se lidem vysmívat, že jsou hloupí a neznalí problému. Neřkuli je nepřímo nálepkovat "idioty, problémisty či aktivisty" a tlačit projekt na sílu dál.

Proč? Protože politik má zastupovat všechny lidi a hlavně menšiny, na kterých může být v určitých situacích napácháno největší zlo, například kolektivním rozhodnutím zastupitelů. Politik má dle mého názoru otevírat a vést diskusi a přispívat do ní a pokud místní občané s něčím nesouhlasí, má poděkovat za možnost účasti, nabídnout poslední vysvětlení svého návrhu a odejít. To je o charakteru a hodnotách a také o tom, že se za čas může vrátit s řešením novým a lidé ho budou poslouchat, protože vědí, že i politik se může mýlit, mít přehnané ambice a v prvním případě je poslechl a se svým prvním návrhem v klidu odešel a slušně poděkoval za zpětnou vazbu k prvnímu návrhu.

Občané by měli mít na politiky ostřejší náhled, zejména v situacích, kdy cítí, že jim není odpovězeno adekvátně, přehledně a srozumitelně. Občané také nejsou hloupí a vědí, jak se může podvádět ve veřejných zakázkách a dotace se v jejich očích staly, bohužel často velmi oprávněně, synonymem pro moderní zloděje, zejména v oblasti stavebnictví a IT zakázek.

Chce to čas, trpělivost, schopnost akceptovat odlišný názor a otevřený přístup k občanům, protože jak bývá politická kariéra rychlá, stejně tak rychle dokáže i skončit a je zbytečné se pak celý život s dobrými sousedy nebavit a být za gaunera jen pro pár dotačních korun z rybníků, které ale dokáží několika lidem za jejich domy otočit život vzhůru nohama.

Odpovědět

8. 10. 2019 (09:17)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ano, souhlas. Hlavně politik je občany placen za to, že bude řádně spravovat jejich majetek a ne jim škodit. Rozhodně není placen za to, aby občany urážel a poučoval je. Soukromník by si takové jednání k zákazníkům neměl dovolit a občan je pro politika víc než zákazník.

Odpovědět

8. 10. 2019 (12:38)  –  Josef Soumar

0
0

S kolegy se delší dobu bavíme o fenoménu palcování a nárazových "přískocích" zejména negativních palců u podobných článků a komentářů.

Je zvláštní, že tento "fenomén" pozorujeme s kolegy opět u článku JUDr. Veselého a mého příspěvku, kde jsem si dal tu práci a pečlivě zaznamenával čísla a počty každých 20-30 minut včera do 23 hodiny, ráno od 6:30. Dnes mezi 8 a 8:30 ráno, přibylo za několik málo minut 14 negativních palců, které dorovnaly pozitivní hodnocení. Screeny obrazovky a propočty mohu v případě potřeby doručit.

Osobně mi tento stav nepůsobí sebemenší zhoršení dne, spíše to dokresluje styl místní politiky a je na zvážení redakce, zda by mohla tento stav prověřit, či přistoupit k jeho zrušení. Zároveň mi ale přijde správné dokreslit tuto situaci nově příchozím.

Snaha o změnu veřejného mínění by se měla zakládat na otevřené diskusi a informacích, byť nemusíme všichni sdílet stejné názory.

Odpovědět

8. 10. 2019 (14:21)  –  Radek Otava

0
0

Pane Soumar, že by se "zastávali" podřízení svého nadřízeného ? Nebo, že by radniční koalice po příchodu do práce hned dávala palce dolů kritickým hlasům na jejich adresu? :-)

Odpovědět

8. 10. 2019 (15:09)  –  Josef Soumar

0
0

Dobrý den, pane Otavo,

nedomnívám se, že by tak někdo dělal manuálně, ostatně pan Luděk Blaha, u kterého si pamatuji na 400 negativních palců téměř ihned po zveřejnění jednoho z jeho komentářů, otevírá otázku automaticky nastavovaných robotů, program na změnu či maskování IP adres a ochranu webového rozhraní.

Jako běžný uživatel IT jsem své pozorování opřel o pravidelnou manuální kontrolu, proto nedokáži potvrdit, zda byly provedeny naráz, či postupně v rámci sekund či minut. Osobně se nedomnívám, že by věc byla nastavena, jak popisujete.

Odpovědět

8. 10. 2019 (16:32)  –  Luděk Blaha

0
0

Ty červené palce jsem si tam v takové nezřízené míře sázel sám, aby nebylo vidět, kolik moc mi jich přisoudili čtenáři.

Odpovědět

8. 10. 2019 (16:45)  –  Luděk Blaha

0
0

Teprve až po poměrně dlouhé době jsem si uvědomil, že významně časově méně náročná ochrana je
NEKOMENTOVAT !!!

Odpovědět

8. 10. 2019 (17:15)  –  Emilie Kukla

0
0

Čistě technicky mě zajímá jak lze “olajkovat” tolikrát jeden komentář. Ve Vašem případě 400x. Z jedné IP adresy lze hlasovat jen jednou. Máte 400 IP adres, nebo také nějaké to zařízení jak je výše popsáno.

Odpovědět

9. 10. 2019 (00:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Komentáře p. Blahy mám ráda, jak pro jejich obsah, tak pro jejich formu a úroveň. Je tu ovšem malé ale, které je příznačné právě v tomto případě. U psaných komentářů nevidíme na osobu, neslyšíme tón hlasu a snadno dojde k chybě v interpretaci textu.
Můj názor je, že p. Blaha oba komentáře mínil ironicky. A jestli mi to neokomentuje, nikdo nezjistí, jak to mínil doopravdy.

Svého času se enormního počtu dočkal také p. Sedlák a p. Brož, vítězila u nich také červená barva, pokud si dobře pamatuji. A redakce tohle označování komentovala, nepamatuji si přesně jak.
Já sama je registruji, ale nepřikládám jim význam, u žádných článků, ani komentářů, popř. reaguji svým komentářem, já na to anonymní známkování nějak nejsem uzpůsobená, a také si tím nenechám narušovat svou pohodu.

Odpovědět

9. 10. 2019 (23:39)  –  Luděk Blaha

0
0

"p. Blaha oba komentáře mínil ironicky"

Nemínil, paní Šťastná, nemínil. Je to přesně tak, jak uvádím.
Nad to je mi ironie bytostně protivná. Lidé mne kvůli ní nemají rádi.

Odpovědět

10. 10. 2019 (00:03)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak jinak, zvolila jsem nevhodný termín ironie. Já nabyla dojmu, že v době, kdy jste se stal terčem červených, se vyjasnilo, že je chyba na straně techniky.
Upřesním své vyjádření:
Komentáře p. Blahy mám ráda, jak pro jejich obsah, tak pro jejich formu a úroveň. Ráda navzdory tomu, i když si nejsem ve všech případech jistá tím, že jsem je pochopila tak, jak je p. Blaha mínil.

Odpovědět

8. 10. 2019 (09:22)  –  Emilie Kukla

0
0

Děkuji všem diskutujícím za jejich názory. Jsme v pozici menšiny, jsme malá obec, a nemáme to snadné, když i místní Obec Kluky a její zastupitelstvo jde proti nám a slepě podporuje velmi pochybný záměr Města Písku.
Nejde nám o sběr hlasů proti projektu, nepořádáme volební kampaň, chceme jen seriózní jednání.
Pan Veselý píše, že “Kauza retenčních nádrží Mlaka budí řadu emocí”. Pan Veselý i zde nevolí správné výrazy. Projekt vzbudil odpor. Emoce jsou vyvolány zmanipulovanými fakty, nesprávnými údaji a arogancí veřejných činitelů. Když jsem na zasedání zastupitelstva v Klukách vznesla otázku jakým právem Město Písek prosazuje něco, co místní nechtějí, odpověděl zástupce Mlak Lis “protože mají moc a na projektu mají zájem dvě ministerstva”. Namítla jsem, že moc mají jen díky voličům proti nimž teď postupují a že je to tedy stejné jako za vlády komunistů, přičemž jiný ze zastupitelstva jen řekl, že je to dnes ještě horší. K tomu není co dodat. Na besedě 30. září navíc tvrdil pan Lis, že je jedno co uděláme, on ví, že projekt bude krajským úřadem schválen. Na otázku odkud to ví mi neodpověděl.
Musím se tedy ptát, kdo a jaké zájmy výstavbou nádrží sleduje?
Jak silný motiv musí mít prosazovatelé nádrží, když jsou ochotni vystavit se riziku, že budou usvědčeni z manipulace faktů, což není problém, protože je klidně potvrzují písemně a hlásají veřejně.
Ještě jednou, emoce nevzbuzuje projekt sám, ale nemožnost normální diskuze dvou stran, které se respektují a mají zájem na nejlepším možném řešení.

Odpovědět

9. 10. 2019 (17:29)  –  Pavel Šebelle

0
0

Teď jsem si prohlédl ta videa. Pan Veselý podal sám důkaz jak to dopadne až postaví ty rybníky – bude to jako u Vodáka, potok za rybníkem nepoteče vůbec.

Chtít napájet tím čůrkem co teče v Jehnědském potoce velký rybník, může chtít snad jedině právník co si hraje na odborníka přes všechno. Sám jeden menší rybník provozuji a napájet ho je poměrně náročné zvlášť za současných klimatických podmínek a ty se budou jen zhoršovat.

Odpovědět

10. 10. 2019 (22:23)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Pane Šebelle, to je video nad rybníky v lese na cestě mezi Vodákem a Živcem. Ale chápu, že to je v této diskuzi vlastně jedno, takže klidně dále tvrďte, že je to pod rybníky.

Odpovědět

12. 10. 2019 (14:22)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ok, a co to mělo dokázat, že je to nad rybníky a přesto v nich je voda? :-) Nemají rybníky dole i jiný přítok?

Vaše video dokazuje, jak je kritická situace s vodou, a i to že Jehnědský potok je čůrek, na kterém stavět další velký rybník je hloupost.

My měli rybník na potoce, který tekl a poté co tam nad ním postavili rybník, tak vyschl jak potok, tak náš rybník, a začali vysychat studny v obci a velký rybník v obci pod ním.

Kdybyste měl opravdu zájem chránit vodu v krajině, tak byste proto něco dělal se svým ministrem zemědělství, který by měl nařídit zemědělcům přísná pravidla jak na plodiny tak na úpravu polí, aby se voda zadržovala v krajině a nedrancovala se půda hnojivy, jedy a erozí. A protože to neděláte, nedá se vám věřit, že vám jde o přírodu a vodu. Rozhodně byste neměl proti vůli místních vymýšlet nesmyslné projekty za naše peníze.

Odpovědět

18. 10. 2019 (20:02)  –  Michal Král

0
0

Vážený pane doktore.
Musím Vám říct, že v mém věku 59 let jste mě přinutil reagovat na Váš článek. Byl jsem účastníkem Vašeho setkání s občany v Klukách. Opravdu nevím, kde berete vědomí, že většina obyvatel Kluk je pro tuto výstavbu "retenčních nádrží". Jsem obyvatelem části obce Kluky/Březí sice pouhých 7 let, ale představa záboru takové malebné části krajiny mě děsí.
Před 30 ti lety jsme ukončili vládu jedné strany, pro jejíž vládnutí jsme všichni i já, jednomyslně hlasovali. V té době vládnoucí strana dělala vše pro blaho "pracujícího člověka" a protože jsme všichni pracovali, tak to bylo vše přeci pro nás.
Dnes se používá jiné formulace a to pro blaho "obyvatelstva" a protože všichni někde bydlíme (i poslední bezdomovec bydlí na MÚ), tak je to také pro nás. Jen ta doba se malinko změnila. Vy kteří jste u moci jak státní, tak komunální, musíte malinko vnímat i ty obyvatele.
Jsem s Vámi za jedno, že voda ubývá. Je to vidět na naší "požární"nádrži v Březí. Ta se vybudovala kdysi v "akci Z" na místě kde voda teče do nádrže tzv., "nebeská" takže když neprší, voda není a letos je vody opravdu nejméně za těch 7 let co žiji v Březí a tato nádrž je opravdu "prdítko" oproti tomu co byste chtěl vybudovat na Mlakách, vzhledem k velikosti "retenčních"nádrží a možnému přítoku.
Neumím si představit jak Mlaka a okolní příroda budou vypadat po ukončení výstavby, až se třeba ten pomyslný přítok výrazně sníží.
To tam opravdu po Vás zůstane veledílo a bude se jen říkat "ono se to nějak nepovedlo", ale budovat se to tam stejně bude, protože už to máte s klukama dost dobře rozehrané a dotace z EU přitečou.
Cca před 4 roky se vedl elekto rozvod do hájenky "U Kurfirštíků". Vedlo se zemí a jak bagry rozrušily zeminu a i skálu, tak na poli, na nejvyšším místě u cesty, vznikl mokřad, který tam nikdy nebyl. Bylo to způsobeno JEN zásahem do krajiny. Vezměte si kolo, z Mlak je to kousek, a mrněte se i tam.
PS: k té korektnosti co píšete v nadpisu článku….Proč ta zavádějící fotka? Ukázka nepořádku oponenta???
PS2: Pane doktore, neberte to osobně, ale z Vás 3 kluků co seděli za stolem, bylo Vám naprosto, ale naprosto nejhůře rozumět. Zapracujte malinko na mluveném projevu, když už Vás máme v PS.

Odpovědět

19. 10. 2019 (09:11)  –  Emilie Kukla

0
0

Jak píše pan Král, zástupci Města chtějí nádrže vybudovat pro nás, občany, a klidně to tvrdí div ne se slzami v očích. Když jim dojdou argumenty uchýlí se k tomuto srdceryvnému zdůvodnění. Už jednou jsem kdesi psala, že mi to připomíná novoroční projevy Husáka, který nám se stejným rozněžněným patosem říkal jak nás má strana a vláda ráda a jak se pod jejich ochranou máme dobře.
Chci zde ještě uvést jednu novou informaci svědčící o lásce k nám, zákonům a přírodnímu bohatství naší země, ze strany pánů Veselého, Šatry a Zámečníka.
Ve výpisu z katastru v Písku je uvedeno i hodnocení tzv. bonitované půdní ekologické jednotky (BPEJ). Pozemek určený pro stavbu nádrží je zde zařazen do II. třídy ochrany (z 5 stupňů), tedy vysoce chráněný a kromě jiného zde výslovně stojí “nevhodný pro stavbu nádrží”.
Říká se, že nevědomost hříchu nečiní, na druhé straně také, neznalost zákona neomlouvá.
Předpokládám, že výše jmenovaní se budou opět ohánět veřejně prospěšnými důvody. Otázka je, kdo je pro ně ta veřejnost, které chtějí prospět.
S komentářem pana Krále naprosto souhlasím, jen co se týče dotací z EU bych si na místě zadavatele nebyla tak jistá, jednoduše řečeno, nedostanou nic, jen to ještě nevědí.

Odpovědět

19. 10. 2019 (09:29)  –  Emilie Kukla

0
0

Ráda bych zde ještě upozornila na naši petici, zveřejněné na stránkách Píseckého světa. http://www.piseckysvet.cz/petice/mlaka-u-kluk-petice-za-zachovani-krajina-a-jejiho-prirodniho-razu
a poprosila o podporu. Popřípadě pro podpisy osobně přijedu. Kontakty jsou na stránce uvedeny. Předem děkujeme.

Odpovědět

21. 10. 2019 (09:08)  –  Pavel Šebelle

0
0

Rád bych podepsal, dá se i na internetu? Nebo jezdíte do Písku a zastavila byste se za mnou? Rád bych se vás zeptal na víc věcí.

Odpovědět

22. 10. 2019 (12:02)  –  Emilie Kukla

0
0

Do Písku jezdím pravidelně. Ráda se s Vámi setkám. Napsala jsem Vám na messeger. Tam mi dejte vědět kde Vás najdu, nebo jednoduše zavolejte.

Odpovědět

25. 10. 2019 (19:04)  –  Emilie Kukla

0
0

Petici lze podepsat i na těchto stránkách:

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zachovani-krajiny-a-jejiho-prirodniho-razu.html#693
Děkujeme

Odpovědět

4. 11. 2019 (20:36)  –  Josef Soumar

0
0

Přidávám do vlákna text od pana Lise, zastupitele obce Klouky, který má obavy, že jeho text nebude redakcí zveřejněn.

Jedná se o zkopírované znění e-mailů a celého textu, který jsme dostali ve Wordu. Text je volnou kopií, panu Lisovi zasílám informaci a odkaz na toto vlákno. Po registraci se může vyjádřit v diskusi osobně.

JS

------------------------------------------------------------------------------

-----Original Message-----
From: lis.martin@volny.cz [mailto:lis.martin@volny.cz]
Sent: Friday, November 1, 2019 1:40 PM
To: Elektronicka podatelna MU Pisek <e-podatelna@mupisek.cz>
Subject: RE: Rybniky na Mlakach

Vazene Zastupiitelstvo

V Priloze zasilam text prispevku, ktery jsem poslal do redakce casopisu Pisecky svet, ktery podporuje kampan proti projektu rybniku u nas na Mlakach.
Protoze nepocitam s tim, ze to otisknou posilam vam muj text. Jeden ze zastupitelu Mesta Pisku, pan Martin Broz se rovnnez angazuje v kampani proti projektu
S Uctou
Marti Lis

----------------------------------------------------------------
komu: j.adamek, amex.co, info, judrmichalcapek, tom, Petr.Hladik, suoreb, jirka.horanek, chytry, miroslav.janovsky, keclikjosef, zbynek.konvicka, helena.kozlikova, ovpisek, lukas.nebes, vr.nemecek, tomas.posekany, mpriban, mně, taraba, Petra.Trambova, turekmichal, tyll, neurologievane, Eva.Vanzurova, Ondrej.Vesely, k.vodicka

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
přeposílám zprávu určenou pro zastupitelstvo města.

S pozdravem

Lenka Hosnedlová Kancelář úřadu / sekretariát
tel.: +420 382 330 223 / fax: +420 382 214 431
e-mail: lenka.hosnedlova@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19 PÍSEK


------------------------------------------------------------------------
RYBNÍKY NA MLAKÁCH

Jako občan, jehož stálým bydlištěm jsou Mlaka u Kluk, a současně jako člen zastupitelstva obce Kluky, musím vyslovit svůj názor k současné kampani proti projektu výstavby dvou rybníků na Mlakách. Zdá se, že mluvčím odpůrců projektu je mimo jiné též časopis Písecký Svět. Moje kritika je proto vedena hlavně proti argumentaci uvedené v tomto časopisu.

Začnu ale žádostí: Prosím, nepoužíveje termín Retenční nádrže. To je spíše pseudoodborný výraz v tom nejhorším slova smyslu. Bývá to někdy označováno jako “newspeak”. Podle mého stačí staročeský výraz Rybník.

“Ty české rybníky jsou stříbro slité,
žíhané temnem stínů pod oblaky,
vloženy v luhy do zeleně syté.
Jsou jako krajů mírné,tiché zraky.”

To je ovšem Antonín Sova. Ať mně někdo předvede báseň o retenčních nádržích…

Pýchou Píseckých lesů vždy byly skvosty lesních rybníků jako Nový Rybnik, rybník Němec a ještě bych zmínil méně známý rybník Pikhart na samotě U Beránka. Každý Písečan ovšem zná kaskádu 5 rybníků U Vodáka.

K těm mám určitý vztah již od dětství. V rybníku U Honzíčka jsme se často koupali jako kluci, protože tam byla voda nejčistší. Bylo to ještě za války, když u Honzíčka byla ubytovaná Hitlerjugend. V zimě jsme lyžovali a sáňkovali na stráni nad tímto rybníkem. Na rybníku Čtvrťák byl pak písecký zimní stadion. Rybník byl oplocen, tribuna pro diváky byla na stráni směrem k silnici a dole byla dřevěná bouda, kde byla klubovna a šatna. Led se tehdy před zápasem neupravoval rolbou, ale v klubovně se v kotli dřevem ohřívala voda, ta se nalila do sudu taženého na saních a pomalu tekla na hadr tažený po ledě. Mezi třetinami zametali led sami diváci, pro které byla v klubovně připravená hromada košťat. Bruslili jsme tam a hráli hokej. Jak dlouho tam ten stadion byl, svědčí i to, že “Na Čtvrťáku” hrával za Písek hokej i můj otec. K těm rybníčkům jsem šel i na první rande, když mi bylo 16. Tolik tedy historie.

Představte si, přátelé, situaci, kdyby dnes ty rybníky neexistovaly, a Město Písek navrhlo projekt jejich výstavby. Okamžitě by místní obyvatelé sepsali petici proti projektu a rada “odborníků” na životní prostředí vedená panem radním Martinem Brožem by okamžitě argumentovala, že potok není dost vydatný, aby rybníky naplnil, a že se jedná o necitlivý zásah do přírody a že pro krajinu a pro zadržování vody jsou lepší mokřady a že chrání živočichy daného biotopu?

Jsem vděčný administrativě Píseckých lesů, že v reakci na současný katastrofální nedostatek vody v přírodě, pokračuje v budování lesních rybníků. Nedávno vybudovali krásný rybník blízko Karvašin a rybník v lokalitě zaniklé vesnice Palčice. Ve stejném duchu jsem přivítal i projekt lesních rybníků u nás na Mlakách .

Teď ale několik poznámek k argumentům proti projektu na Mlakách. Budu se hlavně držet komentářů uveřejněných v časopisu Písecký Svět v čísle 18/2019 a v čísle 19/2019 ( Spor o retenční nádrže……. a  Kauza nádrže Mlaka…..…):


1.”Ochrana mokřadu”

To je značně jednoduché. Chrání se biotop mokřadu a chrání se celá řada živočichů, kteří tam údajně žijí.
Uvedu jen několik příkladů: Je nutno chránit Jestěrku obecnou (Lacerta agilis). To prý řekla paní Emilie Kukla dokonce i v rozhlase. Omlouvám se, ale to je nesmysl. Ještěrka obecná prosím nežije v mokřadech, ale dává přednost suchým slunečným stráním, pokud možno i s hromadami kamení. Dále
to je celá řada obojživelníků jako kupříkladu Ropucha obecná (Bufo bufo). Jakoby tady autoři ignorovali fakt, že ropuchy jsou sice suchozemští obojživelníci, ale k rozmnožování potřebují rybník.
Proč by asi město Písek budovalo nad rybníky U Vodáka nákladnou bariéru s podchody pod silnicí, aby masová migrace ropuch v dubnu neskončila pod koly automobilů? Pulci ropuch zůstávají po vylíhnutí ve vodě kolem 2 měsíců než dojde k metamorfóze a malé ropuchy houfně vylézají na souš, aby se příští rok vrátily opět do rybníka. Pokud tedy někdo chce prospět ropuchám, udělá jim rybník!!!!
Totéž platí i o dalších obojživelnících, ovšem s tím rozdílem, že třeba skokani rybník potřebují ještě víc, protože ve vodě a kolem vody žijí prakticky pořád. Každý, kdo se kdy prošel kolem rybníka, může pozorovat skokany (Rana esculenta, Rana temporaria a řadu dalších druhů), jak asi metr před vámi skáčou do rybníka elegantní šipkou. Těm ten rybník prospívá snad nejvíc. O užovkách bych se mohl též rozepsat. Ty rybník též vyhledávají a navíc tam mají i potravu, protože se živí pulci i malými žábami. Navíc velice elegatně plavou. Mohl bych pokračovat dál. Nechci ale zesměšňovat autora výše uvedeného textu, ale poradil bych paní Emilii Kukla, aby si příště našla lepšího biologa jako poradce. Takhle to vypadá spíše jako propagace rybníků.

Mokřad na místě budoucích rybníků má ovšem jednu velkou nevýhodu – vůbec neexistuje. Je to pouze louka, která se v minulosti sekala a kterou asi před měsícem jeden místní zemědělec posekal, usušil a slisoval do balíků. Ti tři “odborníci”, kteří údajně lokalitu zkoumali, podle článku dokoce prohlásili, že to asi nějaký zavilý nepřítel mokřadů záměrně vysekal. Záměr ovšem byl jiný – krmit krávy.
Takže závěr je, že tam žádný mokřad není, a rybník se bude stavět na místě louky, která se sekala, a kde žádný porost rákosí nikdy nebyl. Na horní části louky je teď hlavně prales kopřiv. Kdyby si ovšem experti dali trochu práce a prozkoumali lokalitu alespoň kilometr proti proudu potoka, našli by řadu přirozených mokřadů i zcela přírodních poldrů, keré se zaplní pokaždé, když se potok rozvodní, k čemuž dochází hlavně na jaře nebo po přívalovém dešti. To vše zůstane zachováno i po stavbě rybníků. Zdá se, že pro naše ekologické odborníky by bylo příliš obtížné jít podél meandru potoka směrem k pramenům všech tří hlavních přítoků potoka.

Odpůrci ovšem zřejmě detailně nečtou žádné dokumenty a zprávy. V tomto smyslu je velice zajímavé vyjádření k záměru výstavby od AOPK ze dne 3.9.2019, kde je doporučení : “ ve výkresové části vyznačit plochu litorálního pásma s hloubkou vody do 0,5 m, tato plocha by měla činit minimálně 20% celkové vodní plochy.” Mám dojem, že nikdo z odpůrců asi neviděl pořádný rybník. U většiny rybníků je mělká část obvykle kolem přítoku porostlá rákosím. Podle mého názoru to vše je supermokřad, který téměř nikdy nevyschne, protože je podporován vodní hladinou hlavní části rybníka.

2. “Jehnědský potok neteče, rybníky nenaplní, a pokud naplní, tak se to odpaří.”

To, že v době sucha potok vyschne, je přece hlavní důvod, proč ty rybníky budovat. Každé malé dítě ví, že je katastrofální sucho, a to sucho je někdy přerušeno přívalovým deštěm. Přívalové deště změní potůčky téměř v řeky a rychle to vše odteče. Zadržet tu vodu v krajině je přece důležité. Já tady kolem Jehnědského potoka chodím se psem už řadu let. Mezitím se z kamaráda Garryho II. stal Garry III. … Mohu prohlásit, že Jehnědský potok je velice silný a vydatný potok. Pravda je, že teď za sucha netekl od konce června až dodnes. Stačilo jen několik nepříliš vydatných dešťů a nyní už zase vesele teče. Mohu zcela vážně zaručit, že Jehnědský potok rybníky spolehlivě naplní, po jarním tání a zimním deštivém období tak do dvou týdnů a v případě přívalového deště i za několik hodin.
Že se to vše odpaří je naprostý nesmysl. Protože potoky zásobující téměř všechny rybníky na Písecku vyschly v létě stejně jako Jehnědský potok a ukažte mi prosím aspoň jeden rybník, který se celý odpařil.

3. “Necitlivý zásah do krajiny”

Čerstvě vybudovaný rybník většinou moc pěkně nevypadá. Jakmile ale hráze zarostou a v mělkých částech litoralu vyroste rákosí, pak to bude zřetelně něco jiného. Pokud bych bojoval s Lesy Města Písku, pak jedině o to, aby na těch hrázích a kolem rybníků vysázely stromy a jiné dřeviny. Až to vše vyroste, bude to prosím skvost, a všichni si jistě řeknou, že to tam bylo odjakživa.

4. “Povolat “komisi nezávislých odborníků” měřit roční průtok vody Jehnědským potokem atd.”

To je velice obvyklá taktika. Požadovat nová a nová měření a evaluace má prosím jenom jeden cíl. Všichni vědí, že rozpočet a peníze na investice podléhají určitým časovým omezením. Pořád vše prodlužovat je známá taktika, jak i ten nejlepší projekt zabít.
Pokud je někdo dobrý odborník, je definitivně nezávislý. Já bych to považoval za vážnou urážku všech, kteří na projektu pracovali, že je někdo považuje za jakési závisláky.


MVDr Martin Lis Csc, PhD

Odpovědět

4. 11. 2019 (22:10)  –  Luděk Blaha

0
0

"…má obavy, že jeho text nebude redakcí zveřejněn."

Proč by neměl být redakcí zveřejněn právě text pana Lise?

Odpovědět

5. 11. 2019 (00:05)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pan zastupitel obce Kluky se odkazuje na tištěnou verzi příspěvků, nejspíš jeho obavy pramení z toho, že se nedostane jeho příspěvek do tištěné verze PS.
Nebo si myslí, že Písecký svět není tím, čím dlouhodobě je, a rovnou s odpůrci napadá i časopis, pro což není omluva.

Odpovědět

5. 11. 2019 (09:18)  –  Redakce PS

0
0

Redakce Píseckého světa obdržela 24. října od pana Lise text s žádostí o zařazení do tištěné verze časopisu Písecký svět. Text však postrádal českou diakritiku a jeho délka byla 9.000 úhozů. Požádali jsme pana Lise, aby do uzávěrky časopisu doručil text v české verzi zkrácený na délku 3000 úhozů (cca polovina tiskové strany), abychom jej mohli zařadit. Současně jsme panu Lisovi nabídli možnost, aby text v plné verzi zveřejnil na www.piseckysvet.cz. Bohužel pan Lis zkrácení textu odmítl a proto do tištěné verze nemohl být zařazen. za redakci M.Myslivcová

Odpovědět

5. 11. 2019 (10:35)  –  Zbyněk Konvička

0
0

díky Pepo (kolega Josef Soumar)… za sdílení celého textu pana doktora Lise… sharing is caring… aneb sdílení jé laskavost či péče…

když, jak je uvedeno výše, se pan doktor odmítl s vlastním textem "poprat"… a zkrátit na únosnou délku do časopisu… a ani nevyužil prakticky neomezeného prostoru na tomto webu, která mu byla doporučena, a kde mohl celý text v pohodě publikovat…

bez tvého sdílení by však celé jeho vyjádření "uvízlo" pouze v mailech 27 zastupitelů… a veřejnost se s ním neseznámila…což patrně nebyla ta pravá motivace pana doktora… tedy "přesvědčovat" o projektu dvou rybníků na Mlakách (jak sám uvádí) pouze zastupitele města…

Odpovědět

5. 11. 2019 (10:47)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Luďku, vyjádření pana doktora Lise – o předčasných obavách z nezveřejnění svého textu – je dle mého předem manipulativní a dehonestující přístup vůči redakci Píseckého světa – obávám se, že i bez předchozí zkušenosti s redakcí – (aniž bych dělal redakci "advokáta")… podobných vyjádření je bohužel veřejný prostor zhusta zaplevelený a nahrává všem, kterým je celkem jedno z jakého zdroje čerpají informace, co sdílejí na sociálních sítích, jakým způsobem "deformují" informační pole…neb mají o věcech "předem jasno"… a je jim lhostejné, zda informace vycházejí z ověřených zdrojů nebo dezinformačních webů apod….

a prakticky: v žádném médiu není možné publikovat jakýkoliv text či především jakkoliv dlouhý text jen proto, aby se "vyhovělo" pisateli, vše se dá napsat sručněji – když je vůle, aby to formát zvlášť tištěného periodika "unesl" svou délkou, nenudil čtenáře a byl tam prostor i pro další příspěvky…včetně redakční práce… jinak by noviny či časopisy mohl dělat kdokoliv kdo ovládá CTRL C a CTRL V…;)…

Odpovědět

5. 11. 2019 (11:18)  –  Josef Soumar

0
0

Sdílím i vyjádření pana Lise, v odpovědi mu zašlu obratem návod na registraci na PS.

Svůj názor na otázku "rybníků na Mlakách" jsem vyjádřil hlasováním při jednání ZM města Písku.

Josef Soumar

----------------------------------------------------------------------------------

út 5. 11. 2019 v 11:13 odesílatel <lis.martin@volny.cz> napsal:

Vazeny pane zastupiteli
Puvodne jsem chtel ten clanek otisknout v Piseckem Svete jako polemiku na dva clanky venovane nazorum odpurcu projeku. Clanek byl odmitnut s tim, ze je moc dlouhy. Povazoval jsem to za nefer protoze prostor venovany nazorum odpurcu byl mnohem delsi.
Vy jste ten text poslal do diskuse za coz Vam dekuji. I ja jsem se pokusil registrovat do diskuse abych sam mohl reagovat na kritiky. Registrova se mnne ovsem po nekolikka pokusech nepodarilo. Jen uprime doufam, ze to neni umysl.
Omlouvam se za to, ze nepouzivam diakritiky ovsem po 35 letech v Kanade jsem zvykly na anglickou klavesnici .Diakritiku k clanku upravilla
kolegyne ze zastupitelstva v Klukach tu ale nemohu porad obtezovat.
Zdravi srdecne
Martin Lis

Odpovědět

5. 11. 2019 (13:17)  –  Redakce PS

0
0

Za redakci mohu potvrdit, že pan Lis se na www.piseckysvet.cz jako přispěvatel nezaregistroval ani nás v technických záležitostech registrace nekontaktoval. V publikování čehokoli v souladu s kodexem přispěvatele by mu pochopitelně nikdo nebránil. Předpokládám, že se jednalo o technický problém na straně pana Lise.
za redakci M.Myslivcová

Odpovědět

5. 11. 2019 (00:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Prosím, nepoužíveje termín Retenční nádrže."
Pročpak? Město samo je tak nazvalo: Mlaka – 2 lesní retenční nádrže. Nebo se potom lépe argumentuje pro obhajobu toho, co zde město Písek zamýšlí vybudovat? Když si budeme myslet, že jde o rybníky, budeme ke stavbě vstřícnější?
Mám dojem, že název sám je účelově zvolen pro získávání dotací, účel vybudování stavby až tak jasný není, vzhledem k městem předložené dokumentaci ke stavbě, kterou zde, na rozdíl od argumentace proti výstavbě retenčních nádrží, autor neobhajuje, pouze rozebírá argumenty odpůrců, a ty upozorňují na jejich nedostatečnost v projektu. Zvláštní způsob obhajoby stavby retenčních nádrží.

Ačkoliv. Sám autor tak naplňuje to, co se pokouší vyčíst odpůrcům stavby jako nekompetentnost a snaží se svým příspěvkem napasovat do role, kterou domnělým odpůrcům vyčítá:
".. a rada “odborníků” na životní prostředí vedená panem radním Martinem Brožem by okamžitě argumentovala… "
Jinak, obsah vyjádření zastupitele obce Kluky nepotřebuje (za mě) jiný komentář, kromě posledního odstavce:
"To je velice obvyklá taktika. Požadovat nová a nová měření a evaluace má prosím jenom jeden cíl. Všichni vědí, že rozpočet a peníze na investice podléhají určitým časovým omezením. Pořád vše prodlužovat je známá taktika, jak i ten nejlepší projekt zabít."
Nejsou požadována nová a nová měření, ale provést vůbec nějaká měření (či potřebné odborné posudky) odpovídající příslušnému potoku a lokalitě, a tohle není zdaleka nejlepší projekt. Myslím, že jím od počátku nebyl.

Odpovědět

5. 11. 2019 (15:22)  –  MVDr Martin Lis, CSc, PhD

0
0

Martin Lis
Tak uz jsem se radne zaregistroval. Diskuse o rybnikach u nas na Mlakach uz zrejme skonci. Prave jsem dostal e-mail z obecniho uradu obce Kluky, krajsky urad tu petici proti projektu definitivne zamitl. Pri te prilezitosti jsem si povsiml, ze na te stiznosti jsme podepsani oba ( ja i manzelka). Priznavam, ze jsem to pani Kukla podepsal . Omlouvam se za to ale pani Kukla me vystrasila, ze lesy budou za jejich chalupou stavet 6 metrovou betonovou hraz. Pak jsem ten projekt dukladne prostudoval a zjistil, ze to neni pravda a
ze jsem naletel.
Moc se za to omlouvam. Ale kdyz jsem chtel ten podpis odvolat uz bylo pozde,petice uz odesla.

Odpovědět

6. 11. 2019 (09:27)  –  Emilie Kukla

0
0

Pan Lis žádnou petici nepodepsal !!!
Podepsal odvolání a je zbabělé, že se vymlouvá, že byl podveden. Copak neumí číst? Text odvolání dostal do ruky a mohl podpis kdykoli odvolat.
Nikdo nebyl k podpisu nucen a pochybuji, že by se někdo přinutit nechal.
Ještě k jeho dopisu zastupitelům.
Souhlasím s panem Lisem, že název retenční nádrže není správný, protože jde o jasný úmysl chovat zde ryby. Výstavba loviště a kádiště to jasně potvrzuje.
Není to jediný projekt v Čechách, který na papíře zachraňuje vodu v krajině, vybojuje si dotace, a po 5 letech se z něj stane obyčejný rybník pro chov kaprů.
Pochybuji, že by básník Sova napsal svou báseň při pohledu na to, co se má v Mlakách vybudovat.
A o pýše na skvost takové stavby už nelze vůbec mluvit, bude ostudou svých budovatelů.
Doporučuji panu Lisovi podívat se ještě jednou na projekt.
Chce podporovat osázení hrází stromy a dřevinami. Možná se mýlím, ale na betonových hrázích stromy prostě nerostou…

Pan Brož, zastánce přírodních rybníků a tůní, navrhl vypracování nového návrhu na řešení nezávislými odborníky, a to ZDARMA.
Návrh byl zamítnut. Proč asi?
Nezaslouží si tento projekt, dříve za 10, teď už za 15 milionů, aby byl řádně promyšlen a byla vybrána nejlepší alternativa?

Mnoho tvrzení v dopise pana Lise je zavádějících a je ztrátou času se k nim podrobně vyjadřovat. Kdo nechce druhou stranu vyslechnout, ten si vždy najde, třeba i falešné, argumenty.
Je zbytečně mi odpovídat ve smyslu, že je to jen výmluva, protože nemám pasující odpověď. Co nemám je chuť omýlat stále to samé.
Kdo se s tímto problémem blíže seznámí a poctivě přemýšlí, udělá si názor sám.
Nepotřebuji biologa, abych věděla co tu žije za živočichy, to vidím a žijí tu i bez rybníků, a v rozhlase jsem nikdy nemluvila.
Bylo by dobré, kdyby si pan doktor Lis nejdříve svá tvrzení ověřil.

Také doporučuji nahlédnout do katastrální mapy a vyjádření mnoha úřadů, včetně úřadu ŽP Písek, kde je opakovaně zmiňováno, že jde o podmáčený pozemek.
Ještě poslední připomínka. AOPK České Budějovice odmítla, že by se vyjádřila k vhodnosti stavby. Byla pouze vyzvána k předběžnému vyjádření o možnosti poskytnutí dotace. Vyjádřila se sice kladně, ale na základě mylných informací. To přiznala i autorka vyjádření paní Mičánová.

Trvalé přizpůsobování argumentace zastánci a zadavatelem, je pro projekt v Mlakách naprosto běžné.
Dobrý úmysl a prosazování prospěšné věci nepotřebují používat takové metody.

Odpovědět

6. 11. 2019 (14:22)  –  MVDr Martin Lis, CSc, PhD

0
0

1. Je celkm jedno zda jsem podepsal petici ci odvolani. Pani Kukla i nadale opakuje nepravdu, ze hraze jsou z betonu, kde nic neporoste. To tedy nejsou. Jsou to bezne sypane hraze.

2. Obhajci rybniku a zadavatel se dopousti " trvalemu prizpusobovani argumentace". Budu na priklad citovat zastance prirodnich rybniku a tuni pana Martina Broze ktery takto regoval na muj text:

"Dekuji za text, a za to, ze jste upozornil ze se angazuji proti stavbe retencnich nadrzi alias rybniku. Za svym si stojim. Stavet takovehle zverstva nekde, kde neni voda to je fakt jako stavet prehradu uprostred pouste."

Takze, jednou mame na Mlakach Saharu a jednou misto plne podmacenych luk a mokradu. Jak se to zrovna hodi.
( Jak jsem odpovedel panu Brozovi, tak prehrady se nekdy stavi i v pousti viz Assuan nebo treba Powell Dam)

3. Omlouvam se, je mozne, ze pani Kukla nemluvila do rohlasu ale asi to nekdo, kdo s ni delal reportaz to nahral a v rozhlase pustil. z te "mokradni" jesterky si i delali legraci myslivci v hospode.

4. Zbabelec nejsem. Byt zbabelcem by znamenalo, ze se neceho bojim. To prosim muj pripad neni.
Kdyz jsem kdysi byl sefem Toxikologie a Pathologie divokych zvirat Kanadskeho ministerstva zivotniho prostredi, tak jsem i v Hudsonove zalivu v tundre uspaval ledni medvedy z helikoptery a pak jim odebiral krev a biopsii tukove tkane kde jsme pak merili residua toxickych dibenzodioxinu.

5. O zameru komercniho chovu ryb nic nevim. Moc mne to ale nepripada pravdepodobne

Odpovědět

7. 11. 2019 (18:08)  –  Radek Otava

0
0

Je vidět, že pan Lis je velký "odborník" na vodohospodářské stavby, dokládá to příklady ze světa, když srovnává Jehnědský potok s Nilem, na kterém je postavena Asuánská přehrada. :-)

Odpovědět

7. 11. 2019 (02:27)  –  Michaela Šťastná

0
0

" Pri te prilezitosti jsem si povsiml, ze na te stiznosti jsme podepsani oba ( ja i manzelka). Priznavam, ze jsem to pani Kukla podepsal . Omlouvam se za to ale pani Kukla me vystrasila, ze lesy budou za jejich chalupou stavet 6 metrovou betonovou hraz. Pak jsem ten projekt dukladne prostudoval a zjistil, ze to neni pravda a ze jsem naletel.
Moc se za to omlouvam. Ale kdyz jsem chtel ten podpis odvolat uz bylo pozde,petice uz odesla…….
Je celkm jedno zda jsem podepsal petici ci odvolani." …. – MVDr Martin Lis, CSc, PhD

"Pan Lis žádnou petici nepodepsal !!!
Podepsal odvolání a je zbabělé, že se vymlouvá, že byl podveden…" – Emilie Kukla

" …4. Zbabelec nejsem. Byt zbabelcem by znamenalo, ze se neceho bojim. To prosim muj pripad neni.
Kdyz jsem kdysi byl sefem Toxikologie a Pathologie divokych zvirat Kanadskeho ministerstva zivotniho prostredi, tak jsem i v Hudsonove zalivu v tundre uspaval ledni medvedy z helikoptery a pak jim odebiral krev a biopsii tukove tkane kde jsme pak merili residua toxickych dibenzodioxinu. (… Omlouvam se za to ale pani Kukla me vystrasila, ze lesy…)"- MVDr Martin Lis, CSc, PhD (jak se sám zaregistroval) – zastupitel obce Kluky…

Já na to: hmmmm.

Odpovědět

7. 11. 2019 (13:43)  –  MVDr Martin Lis, CSc, PhD

0
0

Timto koncim ucast v teto diskusi, protoze je to zcela zbytecne. Prave jsem si vyzvedl na poste Rozhodnuti Krajskeho uradu Jihocesky kraj . Dopadlo to tak jak jsem nekolikrat prohlasil, protoze to ani jinak dopadnout nemohlo. Ta argumentace proti projektu byla velice slaba . Takze rybniky na Mlakach se stavet definitivne budou.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.