Přihlášení

Naddiskuzní příspěvek

14. 1. 2019 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Věci veřejné

Díky za reakci pana Veselého, málokdo už ví, že byla založena pracovní skupina „Pracovní skupiny pro bezpečnost města Písku“ a „Pracovní skupiny pro bezpečnost a prevenci kriminality města Písku“, usnesením rady města v prosinci. Úryvek ze zřejmě první schůzky skupiny v diskuzi- já k tomu připojím svůj obsáhlejší komentář.

DIskuze k článku dnes (12:49) – JUDr. Ondřej Veselý

Dobrý den, abych reagoval i já, kopíruji zde sdělení ke čtvrteční prohlídce sídliště Jih:

"po rekonstrukci sídliště Jih bohužel dochází ke střetům v oblasti parkování. Parkovacích míst je (zejména ve večerních hodinách) zjevný nedostatek a lidé na divoko parkují, kde se dá. Jiní lidé pak opakovaně volají MP, aby oznámili špatné parkování a to i na místech, kde by se dočasné zaparkování dalo při určité míře tolerance akceptovat. Druhým problémem je pak zajíždění aut na chodníky, při kterém dochází k ničení (budoucích) zelených pásů.

Cílem čtvrteční obchůzky sídliště, která celkem trvala 3 hodiny, proto bylo v prvé řadě vytipovat místa, kde by se drobnými úpravami podařilo dosáhnout několika nových parkovacích míst (v řádu desítek). Toho se dá dosáhnout odstraněním části značení, které nedává smysl, posunutím některých kontejnerových míst z komunikace na široký chodník, posunem naváděcích pásů pro nevidomé či odstraněním některých budoucích trávníků, které jsou velmi malé a proto zcela nefunkční. Tato opatření pochopitelně situaci o něco zlepší, ale stačit nebudou. Byly proto také typovány lokality pro vybudování nových parkovišť. A konečně byly typovány lokality, kde dáme ochranné prvky (např. sloupky), které zamezí přejíždění zelených pásů.

Jsem přesvědčen, že řadu výše uvedených opatření bychom měli být schopni realizovat už letos."

K výše uvedenému dodávám, že Jih je v současné době ze strany MP nejčastěji navštěvovanou lokalitou (jen ve čtvrtek jsem tu během hodiny narazil na dvě hlídky) s tím, že drtivá většina řešení se týkají dopravy. Problém s dopravou v klidu se bohužel netýká pouze Jihu, ale také dalších lokalit. Namátkou Budějovická, Tř. N. Svobody, Portyč, Hradiště a stále častěji také autobusových zastávek, kde stojící automobily blokují vjezd autobusů a následné komfortní nastupování a vystupování cestujících. Pokud se situace neuklidní, nebo bude dokonce eskalovat, Městská policie už nebude kapacitně stačit na jiné činnosti, než řešení dopravy a výjezdy k oznámením.

 

Odpovědět dnes (14:28) – Luděk Blaha

Děkuji Vám, pane Veselý.

Škoda jen, že se některá nedopatření nepodařilo napravit už ve fázi schvalování projektu.

Jakože úspora času, peněz… a tak nějak podobně.

 

  Svůj příspěvek  připojím k panu Veselému, k jeho komentáři, odpověď pana Blahy je pokračováním v diskuzi a názor, který sdílím.

   V předešlých několika letech na sídlišti přibylo na šedesát parkovacích míst, je záhadou, kde všechna ta auta stála před tím, než se pro ně parkovací místa vybudovala, sídliště se kapacitou nezvětšilo. V roce 2019 je na sídlišti Jih konstatován zjevný nedostatek parkovacích míst, po jeho rekonstrukci, dle místního šetření, není mi jasné, jestli je to myšleno tak, že k nedostatku přispěla rekonstrukce sídliště. Teprve na začátku roku 2019 se dojde k tomuto zjištění? Dobře, zjistila nám to pracovní skupina, k tomuto účelu schválená. A pozor na její hodnocení.

„… Jiní lidé pak opakovaně volají MP, aby oznámili špatné parkování a to i na místech, kde by se dočasné zaparkování dalo při určité míře tolerance akceptovat… „ Jak si mám tento poznatek vysvětlit? Podle mě buď někdo parkuje v rozporu s předpisy, nebo ne. Pokud má MP Písek pokyn, aby tolerovala přestupky, jsme tam co prve a je to téma k vážnější diskuzi. A hlavně, takový pokyn by byl vodou na mlýn pro kritiky náplně práce MP, tedy posunutí MP do pozice, která její pozici oprávněné organizace města oslabuje.

   Z mé strany, pokud máme nějakou pracovní skupinu, která hledá řešení situace a jejím výstupem je „tolerance akceptovat špatně parkující řidiče“, je její zřízení zbytečné. Navíc zde není zmíněno, že špatně parkují auta už v době, kdy jsou jinde volná místa k parkování, jedná se o řidiče, kteří chtějí parkovat“před domem“, a proto porušují předpisy.

…posunem naváděcích pásů pro nevidomé či odstraněním některých budoucích trávníků, které jsou velmi malé a proto zcela nefunkční…“

   Posun naváděcího pásu? Chodníky a vodící pásy pro postižené jsou snad zpracovány podle norem, nebo v projektové dokumentaci, kterou město zaplatilo, se projektant normou neřídil? Nedokážu jinak tento poznatek vyhodnotit!! „…či odstraněním některých budoucích trávníků, které jsou velmi malé a proto zcela nefunkční…“, tak to snad ani není myšleno vážně! Při rekonstrukci Jih II byl vytvořen široký pruh chodníku u domů, které z přiléhající strany nemají vchod, je nadimenzovaný a mohl vzniknout prostor pro zeleň v místě, kam auta nejezdí. Od fontány až zastávce autobusu MHD v Nádražní ulici je betonová magistrála. A teď se pro auta vybetonují navíc místa, kde se podařilo zeleň zachovat? Pracovní skupinu doplňoval při pochůzce někdo z odboru ŽP, a on označil trávníky za nefunkční, nebo se tak rozhodla pracovní skupina? Jaká funkce těm trávníkům schází, a znovu, nejsou důvodně obsaženy v projektové (schválené) dokumentaci?

…Byly proto také typovány lokality pro vybudování nových parkovišť…“

   Lokality v rámci lokality sídliště Jih? Na ty jsem velice zvědavá, mluví se v množném čísle, asi neznám prostor lokality zcela, protože kromě volných trávníků a chodníků tu místo navíc už není.  Poslední odstavec příspěvku k diskuzi u článku AD. Zaplatí to kdo? vlastně jinými slovy popisuje už popsanou situaci na Jihu, a jinde ve městě, i kapacitní možnosti MP Písek.

   Pokud to shrnu, z příspěvku jsem vyrozuměla, že proti bezohledným řidičům se razantně ze strany města postupovat nebude. Naopak, vyhoví se především jejich potřebám tím, že se na úkor zeleně, na úkor kvality životního prostředí obyvatel sídlišť, na úkor jejich pohody a prostředí, ve kterém bydlí i vychovávají své potomky, navzdory Usnesení č. 298/17   Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., IČO: 44994575, Líšeňská 33a, 636 00 Brno za celkovou cenu 1.149.500 Kč bez DPH na zpracování Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisní zóny ve městě Písku, jen pro pocit rychlého, leč nedostatečného vyřešení situace, která se s léty odkládání vyhrocuje. Za peníze města, na pozemcích města, k užívání zdarma?

   Z mého pohledu je to řešení formou záplat, toho, co se opomíjelo při schvalování rekonstrukcí sídliště, i přesto, že tvorbu parkovacích míst při rekonstrukci sídliště určuje i náš platný Územní plán a upřednostňuje ji před tvorbou samotných parkovišť. Napadá mě především mnoho otázek, jak je možné, že se už rekonstrukcí sídliště nedošlo k navýšení parkovacích míst? Proč nebyla tato problematika součástí zadání rekonstrukcí? Nemáme náhodou v zastupitelstvu i dnes stejné občany města z volebních období minulých, tedy ty, kteří o podobě rekonstrukce rozhodovali? Proč se po celá léta město odvážně nerozhodlo k řešení parkování formou víceúrovňových parkovišť, vzhledem k tomu, že pro auta prostě už nemá místo? Nikdo nevidí, kolik místa auta už dnes zabírají, a jejich řidiči jsou při získávání místa k zaparkování čím dál bezohlednější?

   Já se domnívám, že současné vedení města se kloní k oprášení starého, nemoderního a sídliště devastujícího návrhu zřízení nových parkovacích míst(průvodní obrázek, příloha).Já jsem se ve všech svých příspěvcích na téma auta a parkování myslím dost jasně vyslovila, že jsem odpůrce zřizování dalších plošných parkovišť, obzvlášť těch na úkor zeleně města.

 Pokud ze tříhodinové procházky po Jihu pracovní skupina dospěla k závěrům, které naznačují zábor zeleně a další beton do sídliště, jako první budu tento způsob řešení kritizovat jako nedostatečný. Mám jistotu, že nejsem sama, že podobně smýšlí i další občané města.

 Sídliště – to jsou obydlí pro lidi, ne pro auta. Přijďte s řešením i pro další generaci obyvatel sídliště, na historii nejlépe vidíte, že předchozí koncepce parkovišť se v odhadu budoucnosti zmýlila, a děláte stejnou chybu. Pokuste se o konečné řešení. Město má odvahu investovat miliony do projektů, které nejsou pro obyvatele životně důležité. Zklidnění dopravy, snížení emisí, víceúrovňová parkoviště, to není vzdálená budoucnost, to je nutnost současnosti.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

15. 1. 2019 (19:53)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Možná se pletu, ale ani víceúrovňová parkoviště nevyřeší problém s tím, že si lidé chtějí vynosit věci z auta (nákup apod.) co nejblíže vchodových dveří.

Jelikož garáže dodatečně pod domy nejspíš nikdo nepostaví, nestálo by za úvahu vše zbourat a začít nanovo? Nebo alespoň něco? Kupříkladu "Družba" dnes navenek plní roli jen jako nosič světelné reklamy, navíc dosti neaktuální, když se tam ještě před několika dny objevovala pozvánka na adventní akce.

Odpovědět

15. 1. 2019 (21:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nemyslím si, že proti tomu, že si autem zajedeme ke vchodu domu s nákupem by měl někdo výrazné výhrady, a pokud se tak děje jen za tím účelem, určitě se nezhorší ani ovzduší. Momentálně se jedná o očividné užívání chodníků ke zkracování si cesty, k dlouhodobému parkování, to se řeší.
Družbu jsem navrhovala také, stavba je částí celku sídliště – pro architekty jistě schůdná cesta , ideální i pro auta od nádraží, omezil by se vjezd do vnitřku sídliště, dopravně v pohodě….. ideál. Nepatří městu – což by neměl být obrovský problém, když si na misku vah vložíme veškeré výhody.
Až se jednou pro auta nehneme a město zpoplatní stání na celém svém území, bude i rozpadlá Družba velmi drahá a budou se na koupi hledat peníze v pokladně. A třeba to nepotrvá tak dlouho.
A rovnou připojím zkušenost z jiných měst, kde se obyvatelům nabídlo parkování v parkovacích domech místo na ulici, za stejný poplatek, a obyvatelé tam parkují. Když platit, proč nemít auto "pod střechou".

Odpovědět

15. 1. 2019 (22:58)  –  Luděk Blaha

0
0

"se jedná o očividné užívání chodníků ke zkracování si cesty"

… a především trávníků. Nejlépe pak řádně podmáčených.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.