Přihlášení

Otava v Písku má kulminovat v pondělí 3.6.2013 cca ve 12:00 Pokud se situace bude neočekávaně zhoržovat, bude nezbytná evakuace ohrožených ulic

2. 6. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Povodeň Písek 2013

V 19:00 hod. zasedl ke svému jednání krizový štáb města Písku. Bylo konstatováno, že v současné době dochází k poklesu průtoku potoka Jiher a situace se v této oblasti stabilizuje. Během večera a noci bude monitorován stav hráze Purkratického rybníka, kde dochází k přelivům a byla zaplavena komunikace spojující Písek s částí Purkratice. Aktuální stav výše hladiny řeky Otavy v Písku byl v 19:30 hod. 420 cm. Předpokládaný kulminační bod, který by měl být dosažen v zítřejších odpoledních hodinách, je předpokládán ve výši 510 cm. V případě, že by došlo k překročení výšky 500 cm do sedmé hodiny ranní s prognózou dalšího zvyšování hladiny, bude započata evakuace Čechovy ulice, o které budou obyvatelé včas informováni. Tato výstraha se týká také ulic Hradišťská, Ostrovní, Zátavské nábř., Svatotrojická, Výstaviště, tř. Národní svobody, Jablonského a část ulice Třebízského. Stav v těchto ulicích bude trvale monitorován městskou policií. Pro případ evakuace jsou připraveny prostory v tělocvičnách ZŠ Jana Husa a ZŠ Tylova s dostatečnou kapacitou míst.

Nejhorší situace na Písecku je v Kestřanech, kde je kritický stav na kaskádě rybníků. Krizový štáb osobně navštívil postiženou obec a byl informován o evakuaci cca 50 osob v obci Kestřany, kde je očekáváno zatopení cca 15 nemovitostí. Město Písek nabídlo obci Kestřany součinnost a v případě potřeby lze zajistit pro obyvatele obce až 130 míst v píseckých domovech mládeže u Budějovické ulice a v Lesnické škole.

Velice vážná situace je také na Blanici a to zejména v Protivíně. V Putimi se ještě k evakuaci osob nepřistoupilo, ale očekává se horší průběh než byl při povodni v roce 2009.

Na náplavce mezi píseckými mosty jsou již instalovány protipovodňové zábrany. Ty mají podle inforací tiskového mluvčího Romana Ondřicha odolat hladině řeky na úrovni 586 cm. To znamená, že je případná evakuace jen preventivním opatřením, které má zamezit ohrožením lidských životů a je dimenzovaná s dostatečnou rezervou na přicházející povodňovou vlnu.

Pro případ evakuace má město připravené nezbytné kapacity v ubytovacích a školních zařízeních, především v tělocvičnách ve ZŠ Jana Husa a ZŠ Tylova. Pro případ realizace tohoto krizového scénáře je dobré, aby si občané v potenciálně ohrožených lokalitách, jimž hrozí přesun z bezpečnostních důvodů, již dopředu zabalili tzv. evakuační zavazadlo. Pokud je to možné je dobré se informovat o případné možnosti uchýlit se na dočasný krátkodobý azyl ke svým známým či příbuzným a pokud možno zabezpečit si svůj majetek.

V provozu je také nepřetržitá krizová telefonní linka krizového štábu MÚ Písek 382 330 775 a linka městské policie 382 213 225.

Související články:

Povodňová pomoc Písek 2013 – fórum vzájemné pomoci

Jak postupovat při likvidaci následků v oblastech postižených povodní

Písek je z nejhoršího venku hladina Otavy začala klesat

Povodeň Písek 2013 pohledem Písečáků

V Písku se zatím evakuovat plošně nebude

V Písku je již úroveň dvacetileté vody stav hladiny je na kritické hranici 505 cm a stále stoupá

Na řece Otavě v Písku byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity očekává se kulminace na dvacetiletou vodu

 

Krizový štáb města Písku požádal hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení krizového stavu nebezpečí na dobu 7 dnů. Jihočeská krajská protipovodňová komise na svém podvečerním zasedání vyhlásila stav nebezpečí. Platí od dnešních 20:00 ve vybraných místech jihočeského kraje především na tocích Otavy, Lužnice, Blanice a horním toku Vltavy. K tomuto rozhodnutí dospělo na základě obav z očekávané kulminace toků. Vyhlášení stavu nebezpečí slouží ke snazšímu zvládání situace v postižených oblastech.

- Z důvodu podmáčeného podloží došlo k podemletí části zeleného pruhu v ulici Rokycanova, kde byl odstraněn strom, který nápor vody nevydržel. Ulice Rokycanova byla v části pod tratí – Harantova uzavřena pro dopravu.
- Na silnici mezi Pískem a Purkraticemi došlo z důvodu přelivu Purkratického rybníka k destrukci komunikace a bylo přistoupeno k její uzavření.
- Byla ukončena instalace protipovodňových zábran na náplavce řeky Otavy.
- Došlo k uzavření plaveckého stadionu.
- V současné chvíli není ohrožena dodávka pitné vody pro obyvatele města Písku.
- Probíhá intenzivní čištění dešťových vpustí a potrubí, aby nedocházelo k jejich zanešení a byl zajištěn odtok dešťové vody.

Žádáme všechny občany, aby dodržovali dopravní značení a respektovali pokyny a nařízení strážníků městské policie a Policie ČR. Nedodržováním těchto pokynů dochází zbytečně k vytváření nebezpečných situací.

Zdroj Město Písek

Aktuální stav hladiny řeky v Písku 2.6.2013 k 19.50  

zdroj Povodí Vltavy

 

0
0

Diskuze k článku +

3. 6. 2013 (00:30)  –  Martin Zborník

0
0

Aktuální stav hladiny řeky ve 22.50 je výška hladiny 446 cm a průtok 406 m3/s. Stav je stálý růst.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.