Přihlášení

Písek je z nejhoršího venku hladina Otavy stále klesá

4. 6. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (8) | Věci veřejné

Po necelých 2 dnech dosáhla včera 3.6.2013 mezi 13:00 – 15:00 hladina řeky Otavy v Písku svého kulminačního maxima na úrovni 521 cm s průtokem 546 m3/s. Prudký nárůst hladiny tak dosáhl předpokládané úrovně 20leté vody. Předpověď počasí je příznivá proto se neočekává další zhoršování situace. Voda pozvolně opadává a teprve v následujících dnech se budou sčítat škody. V současnosti jsou na tom nejhůře v Putimi na rozvodněné Blanici a v Kestřanech kde ohrožují obyvatele rybníky.

Aktuální informace ze zasedání krizového štábu města Písek – úterý 04.06. 07:00 hod.
Hladina řeky Otavy i během nočních hodin pokračovala v pozvolném sestupu. V současné době je aktuální výška hladiny 447 cm a během nočních hodin došlo tedy k poklesu o cca. 70 cm. Situace na Mehelnickém potoku a potoku Jiher se pozvolna vrací také do normálu. Krizový štáb vydal pokyn k zahájení prací na odstraňování škod a závad způsobených povodní, který se týká zejména úklidu a oprav komunikací. V nadcházejících hodinách bude městská policie zjišťovat v od občanů v postižených ulicích Hradišťská, Ostrovní, městský Ostrov, Zátavské nábřeží, Rokycanova požadavky na dodání dezinfekčních a úklidových prostředků. Pomoc bude poskytnuta také obci Putim, která je jednou z nejvíce postižených obcí v Jihočeském kraji. Město Písek poskytne některým obyvatelům obce dočasné ubytování v bytech v majetku města Písek.

Dochází k nabídkám spolupráce od neziskových organizací při odstraňování povodňových škod.  Veškeré informace související s touto pomocí budou k dispozici na odboru sociálních věcí MÚ Písek.

V 10:00 hod bude ukončena činnost krizové linky MÚ Písek a veškeré informace bude poskytovat nepřetržitá linka městské policie 382 213 225. V případě potřeby se mohou obyvatelé města obracet také na příslušné odbory MÚ Písek. Krizový štáb bude situaci nadále monitorovat a občany informovat.

Díky příznivému vývoji situce nedošklo na krizové scénáře plošné evakuace případně ohrožených lokalit. Ještě není uplně vyhráno ale prognóza je dobrá. Štěstí snad přálo připraveným, a proto velký dík určitě patří všem složkám integrovaného záchraného systému, dobrovolným hasičům, pracovníkům města, technických služeb a správcům inženýrsklých sítí, kteří díky svému enormnímu nasazení a profesionálně odvedené práci eliminovali případný vznik obrovských škod.

Informace ze zasedání krizového štábu města Písek – pondělí 03:06. 18:00 hod.
Podle výsledků průběžných měření dosahovala hladina řeky Otavy v Písku v 18:00 hod 514 cm a vykazuje sestupný trend. Kulminace byla dosažena v 16:00 hod, kdy bylo dosaženo hranice 522 cm, čímž nebyla naplněna predikce ČHMÚ 528 cm. Stav vody v  Mehelnickém potoku poklesl o 10 cm a vykazuje také sestupnou tendenci. Stav vody potoka Jiher v blízkosti sídliště Portyč je stabilizovaný. HZS má v současné době k dispozici 50 mobilních vysoušečů pro potřeby občanů a organizací.  Krizový štáb města Písku vydává následující upozornění: 

-       Důrazně varuje občany města před hrozícím nebezpečím pádu stromů v lesích z důvodu podmáčené půdy.  

-       V současné době není ohroženo zásobování obyvatel města pitnou vodou. Tato voda je nezávadná. 

I přes klesající hladinu řeky Otavy bude v provozu nepřetržitá telefonní linka krizového štábu MÚ Písek tel. 382 330 775, na kterou se mohou obyvatelé města Písku a obcí ORP Písek obracet se svými dotazy. Další jednání krizového štábu se bude konat v úterý 04.06. 2013 v 07:00 hod. Povodňovou situaci a stav toků a některých lokalit budou neustále monitorovat členové krizového štábu a strážníci městské policie.

Aktuální informace ze zasedání krizového štábu města Písek – pondělí 03.06. 14:00 hod.
Podle výsledků průběžných měření dosahovala hladina řeky Otavy v Písku ve 14:00 hod 521 cm a již 80 minut je tento stav stabilizovaný. Předpokládaná kulminace řeky Otavy v Písku by měla nastat ve 20:00 hod a výška hladiny by měla dosáhnout 530 cm. Z pohledu průběžných měření je tedy možné usoudit, že trvalý vzestup hladiny se zastavuje a situace se začíná uklidňovat. Krizový štáb se nezabýval otázkou evakuace obyvatel města Písku, protože tato záležitost není v současné chvíli aktuální.

Krizový štáb se seznámil se situací v okolních obcích, kde k nejvíce zasaženým patří obec Putim. V prostoru Zátavského mostu se vytvořila velká vodní laguna, která pozvolna odtéká. Stabilizovaný je také stav Purkratického rybníka, kde již nedochází k přelivům přes vozovku. Mírný nárůst průtoku zaznamenal Mehelnický potok, ale k přelivům do ulic Hradišťská a Ostrovní zatím nedochází. Situace bude nadále monitorována. Obdobně je na tom také potok Jiher na sídlišti Portyč. V některých lokalitách města dochází k částečnému vyplavování dešťové vody kanalizací, která již kapacitně nestačí toto množství pojmout, ale nezpůsobuje žádná výraznější omezení či škody na majetku.

Stále je v permanenci také telefonní krizová linka krizového štábu MU Písek, kam se mohou obyvatelé obracet se svými dotazy. Další zasedání krizového štábu je svoláno na 18:00 hod.

Zdroj Město Písek

Související články:

Povodňová pomoc Písek 2013 – fórum vzájemné pomoci

Jak postupovat při likvidaci následků v oblastech postižených povodní

Povodeň Písek 2013 pohledem Písečáků

V Písku se zatím evakuovat plošně nebude

V Písku je již úroveň dvacetileté vody stav hladiny je na kritické hranici 505 cm a stále stoupá

Otava v Písku má kulminovat v pondělí 3.6.2013 cca ve 12:00 Pokud se situace bude neočekávaně zhoržovat, bude nezbytná evakuace ohrožených ulic

Na řece Otavě v Písku byl vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity očekává se kulminace na dvacetiletou vodu

0
0

Diskuze k článku +

3. 6. 2013 (23:45)  –  Martin Zborník

0
0

Aktuální stav hladiny Otavy je 03.06.2013 ve 22:50 – 490 cm a voda stále klesá.

Odpovědět

4. 6. 2013 (09:59)  –  Martin Zborník

0
0

Aktuální stav hladiny řeky v 8:50 je na 442 cm s průtokem 399 m3/s

Odpovědět

4. 6. 2013 (13:29)  –  Martin Zborník

0
0

Aktuální stav hladiny řeky ve 12:20 je na 431 cm s průtokem 381 m3/s

Odpovědět

4. 6. 2013 (18:21)  –  Martin Zborník

0
0

aktuální stav hladiny Otavy je 4.06.2013 v 17:20 na 417 cm s průtokem 358 m3/s což je úrovni 5leté vody a stále klesá.

Odpovědět

5. 6. 2013 (00:06)  –  Martin Zborník

0
0

Hladina Otavy je na úrovni cca 400 cm. Za uplynulých 34 hodin od kulminace tedy poklesla již o 1,2 m průtok vody klesl již bezmála o třetinu.

Odpovědět

5. 6. 2013 (00:11)  –  Martin Zborník

0
0

Během dopoledních hodin lze očekávat pokles hladiny na 2. stupeň povodňové aktivity při dosažení úrovně 380 cm.

Odpovědět

5. 6. 2013 (09:26)  –  Martin Zborník

0
0

V 7:10 klesla Otava pod 380 cm a tím oficiálně povodňová komise města odvolala 3.stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení.

Odpovědět

6. 6. 2013 (22:57)  –  Martin Zborník

0
0

6.6.2013 v cca 5:00 klesla hladina řeky na úroveň 318 cm (již o 2 metry) a průtok na 217 m3/s, což je pokles na 40 % průtok o proti kulminační vlně. Tímto poklesem jsme se dostali již na 1. stupeň povodňové aktivity a hladina stále klesá. V současnosti je na 292 cm.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.