Přihlášení

Radní posoudí umístění nové železniční zastávky – bude u podchodu na Jih, nebo v Preslově?

11. 4. 2015 | Redakce PS | Diskuze (6) | Věci veřejné

Varianta

Na stránkách města je zveřejněn materiál k možným variantám umístění zastávek na trati Písek, Písek – město, který bude projednávat rada města 16. dubna. Tato kauza vyvolala těsně před podzimními komunálními volbami velkou pozornost médií i občanů.

K tématu dříve na Píseckém světě:

Otevřený dopis radním a zastupitelům města Písku

Nová železniční zastávka v Preslově ulici? Občané volají: NESMYSL!

 

Zpracovatelem projektu byly hodnoceny čtyři varianty nové zastávky:

1. Preslova

2. Podchod

3. Sady

4. Obchodní zóna


Preference ze strany SŽDC

Na základě výše uvedeného popisu a hodnocení jednotlivých variant umístění nové železniční zastávky Písek centrum (Písek jih) preferuje SŽDC jednoznačně variantu „Preslova“.

Jako přijatelná se z pohledu SŽDC jeví s ohledem na dosažitelné docházkové vzdálenosti a možnosti technického řešení rovněž varianta „Podchod“.

Varianta „Sady“ je díky své předpokládané technické a z toho plynoucí také investiční náročnosti z pohledu SŽDC nevhodná. Negativní roli hraje v případě této varianty také již zmíněné prodloužení docházkové vzdálenosti ve směru k nemocnici a na sídliště M. Horákové.

Varianta „Obchodní zóna“ je z pohledu dosažitelných docházkových vzdáleností, z hlediska bezpečnosti i možného technického řešení zcela nevhodná.

 

Zajímavé jsou mapky dostupových vzdáleností (příloha3), je zde vyznačena i možná nová zastávka Šobrova (při přiblížení však umístěna na ulici 17. listopadu).

NÁVRH USNESENÍ

Rada města záměr Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, odboru strategie, na umístění nové železniční zastávky na trati č. 201 Tábor – Ražice v prostoru stávajícího podchodu pod tratí z ulice Preslova do ulice Smrkovická

a) schvaluje za podmínky, že součástí stavby zastávky bude i rekonstrukce stávajícího podchodu pod tratí. Rada města žádá SŽDC o zpracování architektonicko-urbanistické studie (vizualizace) zastávky, jako podklad pro veřejné projednání tohoto záměru, na jehož základě následně město Písek rozhodne o konečném umístění zastávky. Na základě doporučení dopravní komise žádá rada města SŽDC o variantní posouzení umístění nástupiště
na jižní straně koleje.

 

Návrhy na umístění nové železniční zastávky Písek – centrum projednaly:

 

a) Výbor pro rozvoj a investice města 9. 3. 2015 přijal usnesení č. 15/2015, v němž:

- bere na vědomí informace o čtyřech variantách umístění nové zastávky „Písek centrum“;

- považuje za vhodné se nadále zabývat dalšími potenciálními železničními zastávkami na území města ( Šobrova, Hradiště, Smrkovice ) ;

- upozorňuje na vizuálně nedobrý technický stav ocelového železničního mostu v Nádražní ulici.

 

a usnesení č. 16/2015, kterým:

- doporučuje rozpracovat variantu č. 2 ( podchod Jih ) ;

- doporučuje zvážit možnost zpracování obdobné dopravní studie pro trať Písek – Zdice na území JčK.

 

b) Dopravní komise RM dne 26.3.2015 přijala usnesení č. 09/15, které doporučuje variantu č. 2 „Podchod“ s tím, že doporučuje zvážit zřízení nástupiště z jižní strany koleje.

 

c) Komise pro urbanismus a architekturu RM 1. 4. 2015 po projednání jednohlasně podpořila variantu „Podchod“, a to hlavně k urbánnímu usazení zastávky ve vztahu k okolní bytové zástavbě a návaznosti na stávající komunikační síť.

 

MATERIÁLY PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA: http://www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-rada-mesta/DIR-materialy-jednani-rady-mesta-2015/CL-materialy-pro-jednani-rady-mesta-16.04.2015/867

 

DALŠÍ DVĚ ZVAŽOVANÉ MOŽNOSTI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

12. 4. 2015 (12:49)  –  Ing. arch. Petr Lešek

0
0

Jsem rád, že obě komise doporučili variantu Podchod. Je sice dále od zástavek městského autobusu než varianta Preslova, ale je blíže centru sídliště i nemocnici a hlavně se díky ní upraví i současný nelegální přechod přes trať.
Jen bych byl rád, aby zastávku navrhl architekt ve spolupráci s dopravním inženýrem. Aby nedopadla třeba jako nová vlaková zastávka v Praze na Kačerově, která je opravdu ostudná. Písecká zastávka musí mít městský charakter a přispět ke kultivaci svého okolí. Doporučuji městu, aby požadovalo od SŽDC architektonickou soutěž na podobu zastávky, aby to nedopadlo jen jako nejlevnější utilitárně dopravní dílko.

Určitě by bylo vhodné prostorově zafixovat i další uvažované nové zastávky a dohodnout se s SŽDC na harmonogramu jejich realizací.

Petr Lešek

Odpovědět

13. 4. 2015 (10:37)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Jsme zvědavi na výsledky hlasování rady města…. Vždyť Jihočeši 2012 (jmenovitě Eva Vanžurová, Tomáš Franců, Vilém Svoboda, Lukáš Tramba) vloni těsně před volbami "ocenili razantní postoj" petentů proti zastávce a prohlásili, že "sama podstata tohoto projektu se jim zdá nesmyslná" a "jednoznačně se zasadí o jeho zastavení". Uvidíme, jestli občan může politickým proklamacím věřit.

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/otevreny-dopis-radnim-a-zastupitelum-mesta-pisku

9. 10. 2014 (09:56) – Mgr. Vojtěch Blažek
Vážení obyvatelé Preslovy ulice,

obracíme se na Vás jako členové Zastupitelstva města Písku, oslovení Vaším otevřeným dopisem. Byli jsme zvoleni v minulých komunálních volbách za SNK-ED, ve volbách nadcházejících kandidujeme za politické hnutí Jihočeši 2012.

Chceme Vás ubezpečit, že pečlivě sledujeme novou aktivitu stávajícího vedení radnice, týkající se výstavby nových vlakových zastávek v Písku i elektrifikace úseku trati, na které plánované zastávky leží. Chápeme Vaši obavu ze zhoršení životních podmínek a oceňujeme Váš razantní občanský postoj.

Pokusili jsme se zjistit k dané problematice co nejvíce informací, na jejich základě jsme dospěli k následujícímu:

1. Na místě samém jsme se byli s kolegy opakovaně podívat a je to podle nás jen další ze zmatených a nekoncepčně připravených projektů, kterými nás vedení radnice zahrnuje celé 4 roky, ale nakonec vždy z realizace sejde z důvodů nekoncepčnosti, naprosté nepřipravenosti nebo masivního nesouhlasu občanů.

2. Sama podstata toho projektu se nám zdá nesmyslná. Snaha o přímé propojení Písku a Českých Budějovic je velmi diskutabilní. Hospodářská vazba Písku na České Budějovice je tradičně velmi slabá, Budějovice se příliš nerozvíjejí a nemohou tedy Písečákům nabídnout nová pracovní místa. Naším tradičním rozvojovým partnerem byla, je a vždy bude Praha. Proto považujeme za mnohem smysluplnější vyvíjet tlak na dokončení dobrého silničního a železničního napojení tímto směrem.

3. Co je pro Vás, stejně jako pro nás, to nejpodstatnější – celá akce se nachází teprve ve stádiu přípravy studie, která by měla posoudit to nejdůležitější, ekonomickou rentabilitu celého projektu. A ta je už na samém počátku v podstatě nulová. Není nám jasné, kdo by zastávku využíval a kde by cestující parkovali. Ani Jihočeský kraj, ani České dráhy rozhodně nehodlají provozovat ztrátovou trať, proto se optimisticky domníváme, že celý projekt zůstane pouze na papíře a k jeho realizaci v žádném případě nedojde. Což samozřejmě není důvod k tomu, abychom přestali být ostražití.

Z výše uvedeného je snad zcela zřejmý náš postoj. I když nejsme členy Rady města, snažíme se alespoň komunikovat s ostatními členy Zastupitelstva v tom smyslu, aby byl celý projekt buď zastaven, nebo bylo rozhodnutí o jeho pokračování předáno alespoň novému vedení města, které se zformuje v nadcházejících volbách. Nepochybujeme o tom, že sám starosta Veselý, tváří v tvář Vaší petiční akci i nadcházejícím volbám, na čtvrtečním zasedáním Rady celý projekt zastaví. Nestane-li se tak, nevidíme důvod, proč by totéž nemohlo udělat nové Zastupitelstvo. Minimálně my se o to jednoznačně zasadíme.


S pozdravem

Eva Vanžurová, Tomáš Franců, Vilém Svoboda, Lukáš Tramba

V Písku 7. 10. 2014

Odpovědět

12. 4. 2015 (22:00)  –  Luděk Blaha

0
0

Je to tento Kačerov, pane architekte?
Viz http://bit.ly/1aH6q0h
Tak to by se nová zastávka mohla architektonicky pojmout v duchu našeho školkového koridoru.
Viz http://bit.ly/1O53uax

Odpovědět

13. 4. 2015 (09:04)  –  Tom Droppa

0
0

Pane Blaho, vy mne bavíte!

Školkový moridor se uhnízdil už i před Šipkou, původní zastávka ladící s okolní zástavbou byla zničena a nahrazena jakýmsi unipařníčkem. A hlavní bulvár sídliště Jih, ten ztratil zcela svůj charakter. Nejen vizuální, ale i ergonomický. Vždyť třeba jen ta městem doporučená cesta s kočárkem do MŠ po odstranění mostku znamená zacházku 230m. To je s kočárkem minimálně 3 minuty chůze jedna cesta. To je pro jednu maminku za rok nějakých 19h ztráty, v podstatě týden polovičního úvazku. A pak se někdo diví, že rodičové raději volí travní stezku…

Takže já bych se nedivil, kdyby to takhle nějak nelidsky, ale normovaně, dopadlo i se zastávkou.

Odpovědět

13. 4. 2015 (09:33)  –  Luděk Blaha

0
0

Té školkové části sídliště by se mohlo říkat Veleslavín.
Také bez eskalátoru. Jen ti portýři tam chybějí…

Odpovědět

13. 4. 2015 (10:03)  –  Tom Droppa

0
0

Projektant (někteří o něm říkají, že v Písku nikdy nebyl, jiní, že dokáže nakreslit plán sídliště v T602) měl zajisté v úmyslu zocelení rodičovstva i jejch potomstva. Buď taková matka dokáže poránu vyrvat do schodů kočárek s dítětem v jedné ruce a školkáčkem v druhé nebo si zaběhne „čtvrtku“ kolem bloku. Tak jako tak, obojí zajistí dostatek pohybu na čerstvém vzduchu!

Jinak zastávka ve variantě Podchod vypadá nejlépe. Cesta do města přes Husák a Ševčíkovkou je rozhodně příjemnější než hlučnou Nádražkou. Zajímavé také je, že varianta Sady má oba nájezdy jen od východu – od západu by se násep patrně zdolával za pomoci cepínů, podobně jako funguje zkratka od Kaufáče na nadjezd…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.