Přihlášení

Stavba bazénu se opět prodraží?!

30. 7. 2022 | Josef Soumar | Diskuze (2) | Věci veřejné

Smlouva na bazén obsahuje inflační doložku. Tu schválila rada města na svém mimořádném jednání. Stavba bazénu se opět prodraží.

Zastupitelstvo města Písku dne 6. 4. 2022 těsnou většinou schválilo navýšení finančního limitu na nový plavecký bazén s limitní hodnotou zakázky 480 milionů korun. Následně 26. 5. zastupitelé nepodpořili mnou předložený návrh, aby si právě zastupitelstvo vyhradilo právo na schválit zadávací dokumentaci (pouze podporou 12 hlasů, minimálně potřeba hlasů 14 – nadpoloviční většina).

Tento návrh, tedy aby o výběrovém řízení rozhodovalo zastupitelstvo, nikoliv jen 9členná rada města, nepodpořili na zmíněném jednání zastupitelstva členové ČSSD, KDU-ČSL, ODS, dále část členů ANO – JUDr. Čapek, p. Keclík, dále pan Mgr. Adámek a rovněž vedení města – paní starostka, místostarostka Trambová. Doplňující informace zde: … my, my nebozí zastupitelé … | Písecký svět (piseckysvet.cz)

Rada města Písku na svém neveřejném a mimořádném jednání 2. 7. schválila návrh zadání veřejné zakázky na bazén v Písku. Toto usnesení č. 405/22 prošlo nejtěsnější většinou 5 z celkových 9 členů rady města (na tomto jednání 6 přítomných). Dále RM na tomto jednání schválila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek dle návrhu ve složení: JUDr. Luboš Průša, Ing. arch. Petra Trambová, doc. Ing. Bohumil Šťastný, Ph. D., Ing. arch. Adam Halíř, Bc. Michal Fiedler, Ing. Petr Kouřimský, člen JHK.

Schválena byla kompletní zadávací dokumentace na investiční akci plavecký bazén v Písku. Tato dokumentace byla následně zveřejněna na portále zadavatele pod číslem VZ0143495. Tato smlouva obsahuje v bodě č. 7.3 informaci o sjednané inflační doložce. Inflační doložka doposud nebyla součástí smlouvy o dílo veřejné zakázky na plavecký bazén, a to jak u zrušeného výběrového řízení na bazén v roce 2018, ani v roce 2021.

Dle textu smlouvy je možné nárokovat 10% zdražení ceny díla. Tuto doložku je možné vyžadovat na stavební práce již po uplynutí celých čtyřech kalendářních čtvrtletí po podání nabídky dodavatelem (resp. po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení), a to o míru inflace, konkrétně dle indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC, Budovy pro sport, za čtyři kalendářní čtvrtletí uplynulé od podání nabídky zhotovitele v zadávacím řízení (tj. kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla podána nabídka se nezohledňuje a indexace se za toto čtvrtletí neprovádí).

V případě, že by v důsledku indexace ceny měla cena díla přesáhnout nabídkovou cenu vybraného dodavatele o více než 10 %, bude indexace provedena pouze do výše 110% nabídkové ceny.

Inflační doložka s velkou pravděpodobností, dle zveřejněných prognóz České národní banky k makroekonomické situaci v České republice a dle Českého statistického úřadu, může navýšit cenu nad stanovený limit 480 mil. korun, který je současným limitem veřejné zakázky. Tato inflační doložka dnes není kryta rozpočtem města a usnesením zastupitelstva.

Jen za první čtvrtletí roku 2022 (leden-březen) vzrostl tento index dle Českého statistického úřadu o 4 %. Dle předpokladů výstavby a plánu akce se může jednat o finanční navýšení celé akce v rozmezí 30–40 milionů korun při plném využití stropu inflační doložky, dle textu smlouvy o dílo.

Zastupitelé o tomto záměru nebyli informováni před ani po jednání rady města. Tato smlouva není dostupná ani na stránkách města Písku a občan si ji tak musí stáhnout z věstníku veřejných zakázek.

Jedná se o další netransparentní pokus radnice na sílu prosadit výstavbu bazénu a jít na ruku stavebníkům.

Výstavba bazénu s určitostí překročí hranici půl miliardy korun. Dle zákona o veřejných zakázkách navíc dodavatel může nárokovat tzv. dodatečné práce, občanům známé jako „vícepráce“.

Josef Soumar, člen Zastupitelstva města Písku

0
0

Diskuze k článku +

30. 7. 2022 (16:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vynalézavost se našim zvoleným nedá upřít! Pětice zvolených se rozhodla protlačit bazén pod lesárnou doslova a do písmene za každou cenu.
Kdopak nechal změnit smlouvu k tomuto výběrovému řízení a hlavně proč je tato smlouva odlišná od smluv u zrušených výběrových řízení právě v bodech týkajících se financí?
No někdo k tomu musel dát pokyn, aby byla inflační doložka součástí smlouvy a další body zrovna tak. Kdo to asi tedy byl?

Odpovědět

1. 8. 2022 (12:59)  –  Luděk Blaha

0
0

Vzpomene si někdo, kolik let venkovní areál píseckého bazénu zeje poloprázdnotou a teď už i prázdnotou? Taková plocha k odpočinku prakticky uprostřed města… a nevyužita. Už ani to brouzdaliště pro caparty v těch dnešních suchopárech.
Bývaly doby, když se tedy konečně přešlo na 'letní' provoz, že pro všechny návštěvníky nebylo kam si rozprostřít deku, nebo alespoň ručník. A mládež skotačila i bez všech možných atrakcí. Přitom stačilo nenechat venkovní bazén shnít, posílit služby o další prodejní místo drobného občerstvení a vysadit pár stromů nebo instalovat pevné přístřešky, aby bylo kam se před sluníčkem občas schovat.
Měl pravdu ten čelní představitel Písku a okolí, který argumentoval tím, že se občané města bez venkovního bazénu obejdou, protože je všude plno rybníků. Nakonec… občané se obejdou i bez toho čelního představitele, protože je všude plno představitelů neméně dobře argumentačně vybavených.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.