Přihlášení

Téma záměr Sovova

12. 9. 2018 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Věci veřejné

Příští, poslední jednání ZM před volbami, bude mít k projednání bod č. 5) Záměr Sovova. Záměrem je přestavba budovy bývalého internátu v Sovově ulici na pobytové zařízení pro seniory. K získání této budovy a pozemků došlo výměnou s krajem za jiné pozemky, mimo jiné se tím zároveň zruší plánované přestěhování DDM do Sovovy ulice. Plánované náklady na přestavbu – kolem 80 milionů korun.

   Moje hodnocení, proč nesouhlasit s návrhem. V materiálech jsem nenašla zmínku o budoucím provozovateli tohoto zařízení pro seniory. Asi se to tak dělá, že město vybuduje takové zařízení a teprve potom se rozhodne, kdo jej bude provozovat. Mě to ale zajímá už dnes, protože navzdory možným získaným dotacím, město přestavbu předfinancuje z rozpočtu. Zrovna letos se řešil jeden seniorský dům, a tady už se připravuje další projekt. Tak bych ráda věděla, kdo bude provozovatel.

   Z materiálů na jednání také vyplývá, že je budova pro přestavbu vhodná a vzápětí následuje výčet nutných bouracích a stavebních prací, pro laika to vypadá, že zůstane stát jen skelet budovy a vnitřek se kompletně přebuduje. Chápu, že senioři nebudou bydlet jako děcka, ale zas tak snadná (ani levná) ta přestavba nebude.

Tím, že se budova přestaví na pobytové zařízení pro seniory, nepřestěhují se děti do nové budovy se zahradou.

Cituji:< … Objekt DDM, který je v majetku města, je po celkové rekonstrukci upravený podle potřeb DDM, by zůstal opuštěný a město by hledalo jiné využití s tím, že v tomto objektu by nebylo možné pobytové zařízení pro seniory zbudovat. Požadované rozšíření prostor DDM (důvod, proč se DDM mělo původně stěhovat do Sovovy ulice) bude zajištěno převodem částí objektů u Putimské brány (tzv. Skautského domu) do vlastnictví Jihočeského kraje s možností využívání pro DDM…>

   Dilema. Vzhledem k tomu, že jsem viděla, jak to vypadá uvnitř DDM a zčásti i ve Skautském domě, přikláním se k tomu, že by dětem bylo mnohem lépe v Sovově ulici. Všechny kroužky v jednom domě, zahrada, hřiště… Nesdílím strach města, že by dům po DDM zůstal opuštěný, opuštěných objektů je ve správě města víc, a u některých to vůbec neřeší. Myslím, že- na rozdíl od jiných vyklizených budov – by s návrhem na prodej tohoto domu neměl skoro nikdo problém, není historický, není veliký, nestojí na strategickém místě…

   Argument, že pobytových zařízení pro seniory je dlouhodobě nedostatek, je na místě. Potom ovšem nechápu, proč to nikoho netrápilo v okamžiku, když se rozhodovalo o prodeji budovy U Honzíčka. Copak by nemohlo vzniknout bydlení pro seniory tam? Jistě, nemocnice není tak blízko a senioři by neměli tak blízko do města, ale nejsou snad mezi seniory i ti, kteří by naopak místo U Honzíčka přivítali? A děti tam za seniory mohly také chodit, zázemí pro příměstský tábor by oživil dětem pobyt ve městě a spousta seniorů by přítomnost dětí kvitovala.

Budova U Honzíčka se mi totiž připomněla po přečtení tiskové zprávy města, kde stojí:

<… „Chata Živec je jedním z těch míst, která patří k píseckému „rodinnému stříbru“. Postavena byla už před pětaosmdesáti lety. Její romantické okolí přilákalo několikrát i filmaře. Je to místo, které k Písku prostě patří a všichni je známe. O taková místa musíme pečovat. Těší mě, že jsme tuto svou povinnost mohli Písečákům splnit,“ dodává místostarosta….>pozn. autora místostarosta J. Knot.

   U Honzíčka nejde o historii, o stříbro, o romantické okolí, u něj neměl místostarosta (ostatní radní a zastupitelé) povinnost nám o něj pečovat? Nemělo se do něj také investovat, průběžně třeba, takových 80 milionů, jako do budovy v Sovově ulici, a co z něj dneska mohlo už být! Nechci úplně spekulovat, proč jedno stříbro má cenu opečovávat a druhé stříbro je na prodej, ale nabízí se to.

   Závěrem, já bych byla mnohem raději, kdyby Sovova byla pro děti a seniorské pobytové zařízení vzniklo jinde. Ta investice ze strany města na zjištění, jestli je přestavba možná,snad nestála tolik, aby se od úmyslu mohlo upustit. Takže jsem na rozhodnutí zastupitelů velmi zvědavá.

 

0
0

Diskuze k článku +

16. 9. 2018 (01:04)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Ta investice ze strany města na zjištění, jestli je přestavba možná,snad nestála tolik…"
Byla jsem tázána, jak vím, že už je nějaká studie na přestavbu internátu na zařízení pro seniory hotová a zaplacená. Pokud se podíváte do materiálů na jednání ZM teď ve čtvrtek, najdete položku v příloze k Rozpočtová opatření, Kapitola 740 – investice a rozvoj, schválené změny rozpočtu k 31.8.2018. celkem 300 000 Kč Sovova čp. 1556 – studie.
Není to zrovna málo, nechci spekulovat, kolik by stála studie na přestavbu pro potřeby DDM, ale samotná přestavba by potom asi nevyšla na 80 milionů.
Na druhou stranu, jen v posledním čtvrtletí RM a ZM schválili několik staveb, u kterých byla nejnižší nabídka na zhotovení násobně překročena – lyžařský svah rovnou několik milionů…, takže 300 tisíc do šuplíku za studii by asi tolik nebolelo.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.