Přihlášení

ÚZEMNÍ STUDIE PRAŽSKÁ BRÁNA – zveřejněna k připomínkování

26. 11. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (7) | Věci veřejné

Při pohledu na úřední desku města jsem si říkala, že zveřejnění této vyhlášky nepřišlo v nejvhodnější dobu a to jsem vůbec netušila, že o den později to bude ještě horší doba. Ale co, už se stalo a tak máme možnost prohlédnout si kasárna v podobě, kterou si přeje město.

                                                                                          V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

                                                                                         ÚZEMNÍ STUDIE PRAŽSKÁ BRÁNA

Lokalita „Žižkova kasárna“

Návrh územní studie je připraven k nahlédnutí na Městském úřadu Písek – odboru výstavby a územního plánování, Velké nám. 114/3, 1. patro, č. dveří 143

Od 25. listopadu 2021 do 6. ledna 2022.

 

Do návrhů územní studie lze v téže lhůtě nahlédnout též na webových stránkách pořizovatele, v sekci Odbory městského úřadu – Odbor výstavby a územního plánování – Aktuality – Územní plánování.

 

Aktuality – Územní plánování: Město Písek (mesto-pisek.cz)

 

Do 15 dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky, tj. nejpozději 6. ledna 2022, může každý k návrhu územní studie uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

 

   A bylo by fajn, kdybyste si našli čas, prošli si celou lokalitu podle nákresů, podívali se, co vám připadá jako dobré řešení a to, co vám nepřipadá vhodné, to můžete připomínkovat písemně.

 

  Uvedu dvě věci, které nepovažuji já za vhodné – parkovací domy. Není to jen proto, že v této „čtvrti“ jich má být rovnou několik, a ve zbytku města, kde jsou potřeba daleko víc, není ani jeden jediný, ale proto, že pro developery, kteří nebudou tím pádem muset u bytových domů tvořit parkoviště, se nabízí výhoda, kterou jiní stavebníci ve městě nemají. Zároveň mám silnou pochybnost o tvrzení místostarostky, že budova parkovacího domu splní funkci izolační, tedy že odizoluje hluk z dopravy a zachytí emise.

 

   Jako druhou věc bych uvedla průtah dopravy kasárnami. Domnívala jsem se, že zde chce město klidnou čtvrť, ale protože tudy povede hlavní tah na Strakonice, změní se obytná čtvrť kasárna na prodlouženou Kollárovu ulici.

    Tolik prozatím, posuďte sami, jak město naložilo s kasárnami. A pokud se chcete opravdu podílet na tvorbě budoucí podoby města, buďte drobet aktivní a zapojte se do procesu připomínkování, anonymní hovory na sítích to nespasí, ačkoliv je tam spousta aktivistů.

 

Ještě jeden odkaz – https://www.mesto-pisek.cz/navrh%2Duzemni%2Dstudie%2Dprazska%2Dbrana%2Dlokalita%2Dzizkova%2Dkasarna/d-42414/p1=30819


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

29. 11. 2021 (11:04)  –  Pavel Šebelle

0
0

Paní Šťastná prosím dejte sem odkaz na stránky města, kde se studie najde. Ten v článku mi nefunguje a stránky města jsou pro mne nepřehledné a nenašel jsem tam toho moc. Děkuji.

Odpovědět

29. 11. 2021 (11:09)  –  Pavel Šebelle

0
0

Našel jsem jen tohle a tam moc přehledných výkresů není

https://www.mesto-pisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=42414&n=navrh%2Duzemni%2Dstudie%2Dprazska%2Dbrana%2Dlokalita%2Dzizkova%2Dkasarna&p1=29517

Odpovědět

29. 11. 2021 (13:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

No vida, ten odkaz v článku je ovšem uveden na úřední desce …

Ale jinak lze najít celou studii zde:
https://www.mesto-pisek.cz/navrh%2Duzemni%2Dstudie%2Dprazska%2Dbrana%2Dlokalita%2Dzizkova%2Dkasarna/d-42414/p1=30819

Odpovědět

30. 11. 2021 (17:22)  –  Pavel Šebelle

0
0

Děkuji, ale jsou tam stejné dokumenty, které jsem našel výše. Moc z nich vidět není.

Odpovědět

30. 11. 2021 (17:47)  –  Michaela Šťastná

0
0

I právě proto, že najít a hlavně rozumět předloženým dokumentům není snadné, se domnívám, že takové záležitosti si zaslouží veřejné projednání v každém stadiu.
Jednou stranou chce město zapojovat veřejnost do dění a druhou stranou pro to dělá minimum.
Pokud se na projednání sejdou lidé, a kdokoliv fundovaný jim vysvětlí, co na obrázcích vidí, co si pod jednotlivými průřezy mají představit, pak to má význam.
Oznámit takovou záležitost jen prostřednictvím úřední desky povede jen k diskuzi nebo kritice od veřejnosti, až dojde ke schvalování.

Odpovědět

5. 12. 2021 (11:52)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ta navržená studie je špatná v mnoha ohledech.

Do klidné lokality přivádí dopravu se silným provozem aut a staví jakési sídliště z malých bytových domů, která ani nemají podzemní garáže, ani přístup ze silnice. Tzn. z auta budete nosit nákup, zavazadla a malé děti z velké dálky, nebo ze vzdáleného parkovacího domu.

V lokalitě nenavrhuje žádnou výraznou zeleň, žádný park, žádnou vodní plochu, žádné náměstíčko, jen hlavní silnice s tisíci vozidly.

V nejbližší době zveřejním svůj návrh, jak by mohla moderně vypadat "kasárna", kde budou bytové domy s podzemními garážemi, parky, náměstičko, a na části rodinné domy. Mohla by zde být realizována družstevní výstavba bytových domů za přijatelné ceny pro mladé lidi.

Odpovědět

6. 12. 2021 (13:49)  –  Pavel Šebelle

0
0

Studie patrně nenavrhuje ani nějaké hřiště pro děti, není tam na něj místo a u hlavní silnice si děti asi hrát nebudou.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.