Přihlášení

Veřejná diskuze k petici o plaveckém bazénu

8. 10. 2012 | Ondřej Veselý | Diskuze (8) | Věci veřejné

Zveme veřejnost na diskuzi k petici o plaveckém bazénu. Veřejná diskuze se uskuteční dne 24.10.2012 od 16.00 v hlavním sále Kulturního domu v Písku.

Veřejné diskuze se zúčastní starosta města a je naším zájmem zajistit účast také hlavního organizátora petice Ing. Václava Blažka. Tímto bych chtěl požádat ty z Vás, kteří mají kontakt na Ing. Blažka o jeho předání k mým rukám, nebo k rukám mluvčího radnice Romana Ondřicha, DiS. Všechny zájemce o danou problematiku srdečně zveme.

JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Diskuze k článku +

8. 10. 2012 (15:20)  –  Martin Zborník

0
0

Vámi zvolený termín besedy na 24.10.2012 od 16:00 rozhodně není šťastný. V tento okamžik totiž reálně začínají podzimní prázdniny a účast na vaší akci tak bude zákonitě velice malá. Je to snad záměr, nebo jen nešťastná náhoda? Osobně bych navrhoval přesunutí na jiný vhodnější termín.

Odpovědět

8. 10. 2012 (16:39)  –  Ondřej Veselý

0
0

Nebudu se opakovat. Pevně věřím, že snad nebudou vznikat paranoidní představy o úmyslně španě zvoleném termínu. 24.10. je standardní pracovní den, před standartním pracovním dnem, čas byl zvolen tak, aby mohli přijít i lidé po ranní směně, místo tak, aby mohlo přijít co nejvíce lidí. Doufám však, že tato reakce je zbytečná.

Odpovědět

24. 10. 2012 (21:02)  –  Luděk Blaha

0
0

Zajímavá diskuse. Přišel jsem sice o volejbal, ale nelituji. Nahoře radost (že lidé mají zájem), dole žal (že jej máme poněkud později).
1. Přišlo mi, že od doby, kdy se začalo mluvit o tom, že by se výhledově mohl postavit nový plavecký stadion, se přestalo do toho stávajícího jakkoli investovat. Snad ani do běžné údržby nebo řešení provozních problémů. Viz venkovní schodiště nebo řešení prostupnosti letního a zimního provozu.
Asi jako kdybych od chvíle, kdy začnu uvažovat o koupi nového auta, přestal v tom ještě používaném měnit třeba olej. A tak bazén možná bude v horším stavu, než by mohl být.
2. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ono se vlastně ani pořádně neví, v jakém stavu bazén je. To by se muselo prověřit v režimu mimo provoz. Takže může klidně vydržet ještě pár let nebo bude dramatická reportáž v televizi, až nám spadne na hlavu.
3. Chvílemi jsem měl pocit, že případný iniciátor petice či referenda musí být odborník na legislativu a vše, čeho se akce týká, jinak bude shledán nedostatečně věrohodným s povinností nasadit si posměšnou čepici.
4. Zmenšení počtu drah mne prostě drtí. Argumentace, že je dnes tolik plavců v bazénu proto, že nemají jinou zábavu, a že když tam bude atrakcí jak na pouti, že se tito rozptýlí v areálu, mi přijde přinejmenším prapodivná. Možná na ty atrakce dorází víc rodičů s dětmi. Pokud tu ale nebude aspoň půlkilometrový tobogán, tak to žádná sláva nejspíš nebude. To spíš nějaké relaxace by se hodily.
5. Poměrně velká, řekněme, kompaktnost Písku je trochu ku škodě, protože najít poblíž bydliště většiny obyvatel města dostatečně velkou plochu je docela problém. Třeba v Táboře mají na břehu Jordánu místa habaděj, ale většina obyvatel to má hodně daleko. Asi jezdí městskou. Z Klokot na Sojčák si už zvykli.
6. Dost jsem bojoval, abych se nezeptal na dvě věci. Ale zesměšnit se nakonec můžu i při jiné příležitosti. Tak se zeptám teď přímo pana starosty:
a) Kolik zastupitelů chodí do našeho bazénu pravidelně (aspoň jednou týdně)?
b) Proč jste tam, pane Veselý, seděl úplně sám?

Odpovědět

25. 10. 2012 (00:14)  –  Tomáš Poskočil

0
0

Bohužel jsem nebyl do konce a ani nečekám, že se došlo k nějakému závěru. Přišlo mi, že diskuze ukazovala, že co člověk, to jiný názor. Ať už na lokalitu nebo velikost, tak i také charakter… Jak už jsem řekl během svého krátkého příspěvku do diskuze, 6 drah je málo a plně v tomto souhlasím s panem Blahou. Podle mého názoru nyní chodí do bazénu lidé se zájmem plavat. Když se porozhlédnu po skladbě současných návštěvníků plavečáku ve večerních hodinách, nejsou to lidé, kteří by se tobogánem nebo jinou atrakcí nechali zlákat k něčemu jinému než plavání. A pokud se kolikrát nedokážem vejít v současnosti do 8 drah, netroufám si ani představit, jak to bude s 6 dráhami… Prosím, zkuste si někdy přijít zaplavat mezi 5-9 hodinou večerní v týdnu a pochopíte!
Co se týká lokality, tak vím, že to není populární, ale to místo pod hradbami by nemuselo být až takovým problémem. Rozsvítily mi oči návrhy studentů architektury umístěné ve Sladovně. Pokud se podívate, co dokázali navrhnout tito mladí architekti v jiných lokálitách, jistě by se podobné do terénu zapadající a k panoramatu města šetrné stavby daly navrhnout i pod hradby. Problémem je ale současná stavba, která panorama města bezesporu již desítky let hyzdí, a velkým problémem je bohužel i navrhovaná mamutí stavba, která panorama města bude případně desítky let hyzdit! Již v předchozích diskuzích odborníci upozorňovali na malé množství vizualizací, modelů apod, abychom si vůbec dokázali udělat představu, jak se panorama města změní. Ačkoliv to současné vedení města omlouvá tím, že projekt zdědilo po předchozím vedení, nikdo přece nezakazoval novému vedení radnice, aby se vypsala regulérní architektonická soutěž v době po komunálních volbách?

Odpovědět

25. 10. 2012 (11:08)  –  Ondřej Veselý

0
0

Pokusím se reagovat na dotazy:
Kolik chodí zastupitelů do současného bazénu bohužel netuším. Já sám do něj nechodím, protože nemám rád, když mi někdo skáče na hlavu a z bradavic také nejsem nadšen. Do nového zařízení bych chodil, ať bude pod hradbami nebo jinde (v Horažďovicích jsem byl hodněkrát). Spíš mě mrzela nízká účast zastupitelů na projednání. Včetně sebe jsme jich napočítal 8.
Seděl jsem sám, protože jsme věc sám obhajoval. Petiční výbor seděl ve třech, ale mluvil pouze Ing. Blažek. Chápu, že kolegové se stejným názorem mohou působit jako psychická vzpruha, ale tu jsem nepotřeboval.
Pan Poskočil správně píše, že jsme projekt zdědili. Museli jsme jej držet až do dubna 2011 (definitivní rozhodnutí, že dotaci nedostaneme). Kdybychom začali projektovat znovu (a ještě se soutěží) celý proces by se zdržel nejméně o dva roky a to nemluvím o tom, že bychom museli jít znovu do územního řízení, stavebního povolení…

Odpovědět

25. 10. 2012 (19:09)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkuji.
a) Jakkoli se mluví už jen o aquaparku, může nastat situace, kdy se zastupitelé budou ještě vyjadřovat k charakteru objektu. Proto mne zajímá, kolik z nich je asi tak způsobilých posoudit vhodnost toho či onoho řešení. Nemálo z nich jsou učitelé, lékaři, sportovci pořád ještě aktivní, nebo se tak tváří, a myslím, že se jich i pár točí kolem vyšší ligy. Možná by se mohli zamyslet. Ovšem ne způsobem, jako že nemá cenu něco dělat pro bruslaře, když jich v Písku až tak moc není. No bodejť, když nemají podmínky.
Kdyby se v dohledné době organizovalo mistrovství republiky mládeže v jízdě na tobogánu nebo pokud by vyšlo najevo, že takové skotačení prospívá kondici seniorů, pak bych asi nic nenamítal. Ale místní plavecký oddíl má tradici, zájem dětí i výsledky a kondičních plavců bude při dobrých podmínkách také dost, což se mi jeví jako jisté kritérium stability návštěvnosti. Osm drah je skoro málo.
b) Odvaha se cení, ale u činovníka také očekává. Sám bych čekal, že tam vedle dědice bude sedět taky někdo, kdo odkázal. Nějaký ten reinkarnovaný nebožtík. Pár by se jich určitě našlo. Nu což, důležité je si pamatovat, kdo co odkazuje a jak se pak k odkazům hlásí.
c) Ještě trošku k referendu. Vyslovit se pro referendum, ještě nemusí být totéž jako vyslovit se pro kladnou odpověď na otázku. Co se umístění a vzhledu plaveckého bazénu týče, spolehl bych se radši na názor odborníků. Jsou-li !!! Čas od času se někomu podaří skloubit moderní architekturu s původní zástavbou. Mnohdy i proti všeobecnému odporu. Vyjádřit se o stavbě hanlivě jen proto, že z nějaké doby pochází, nesvědčí příliš o kvalitě názoru. Každá doba je něčím charakteristická a také tím i zajímavá. Nakonec, podíváme-li se na satelitní novostavby nebo dokonce na domky v obcích, nevypadá to, že by se někdo zabýval nějakým začleňováním něčeho někam.
Vyberte, prosím, pro plavecký areál, zdůrazňuji plavecký, co možná nejméně špatné místo i pro letní provoz. A hlavně, ať to není parkoviště s koupelnou.

Odpovědět

25. 10. 2012 (19:46)  –  Dita Žlábková

0
0

Dobrý den,ráda bych se vyjádřila k výstavbě nového aquacentra. V roce 2011 nám po neudělení dotace od EU malinko svitla naděje , že by se, se stavbou bazénu dalo ještě něco dělat. Na listopadovém zasedáním jsme panu starostovi a některým zastupitelům předali dopis,ve kterém jsme uvedli kolik dětí navštíví ve dnech školního vyučování plavecký bazén (100 předškolních a 150 školních dětí).V dopise jsme zmínili, že navrhované varianty jsou pro kolektivní plavání naprosto nevhodné a také proč jsou nevhodné.Tím tady ale nechci obtěžovat. Jako malé vítězství a prostor pro vyjednávání jsme viděli odsouhlasení varianty 4. Musím říct, že na zasedání v březnu 2012 jsem byla opravdu překvapena, když byla znova odhlasována varianta 1. Argument, že už bylo do povolení a projektu vloženo několik milionů, není dost silný na to, abych se smířila s myšlenkou, že postavíme něco, co nebude funkční . Pane starosto, přestaňte se bát bradavic.Ty písecké nejsou o nic horší než horažďovické a přijďte se podívat, kdo bazén navštěvuje. Když nepoplavete do vymezených drah, kde trénují děti, tak riziko, že Vám někdo skočí na hlavu je minimální. Rozhodně menší než bude v bazénu, který bude mít 6 drah.Na závěr bych Vám chtěla poděkovat, vím, že zdaleka nejste jediný, kdo za tenhle stav zodpovídá, ale jste jeden z mála, kdo dokázal nastavit tvář.Taky děkuji petičnímu výboru, jsem ráda, že znovu problematiku bazénu otevřel. Dita Žlábková Plavecká škola Písek.

Odpovědět

6. 1. 2013 (09:02)  –  Jaroslav Němec

0
0

Náš pan starosta je proti lidu písečákům-jeho chování na veřejnosti to jen dokazuje-za každou cenu se snaží manipulovat s plaveckým stadionem jakož s podpráhovým centrem na Dukle-ptám se : kdy konečně uzná své nedostatky a abdykuje na svůj úřad starosty?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.