Přihlášení

ANKETA: Bikeři a horská kola v území klidu

7. 5. 2015 | Redakce PS | Diskuze (1) | Životní prostor

Co si myslíte o návrhu Rady města Písku vybudovat singltrek pro horská kola?

DALŠÍ TEXTY K TÉMATU:

Vznikne v Píseckých horách zážitková stezka pro horská kola? – obsahuje podkladový materiál pro jednání Rady města Písku

Patří do Píseckých hor SINGLTREK? - názor píseckých bikerů

SINGLTREK v Píseckých horách – názor archeologa

robin mikušiak

Robin Mikušiak

producent

Já jsem v podstatě ten, kdo s tím nápadem přišel, a to v návaznosti na rozhovor s panem Šanderou z prodejny Rbike. Následně jsem oslovil toho nejpovolanějšího v ČR, což je stavitel a provozovatel Singltreku Pod Smrkem – Tomáš Kvasnička. Nápad se zalíbil i vedení radnice. Pokud, a to je samozřejmě nejzásadnější, tento projekt neohrozí přírodu, pak ho považuji za jediný, a to s plnou vážností tohoto slova, který je schopen do našeho města „dodat“ dostatečný a nutný počet turistů. Předesílám, bonitních, s kladným vztahem k přírodě, a hlavně těch, kteří v Písku přespí, a to i více než jednu noc. Jinak tyto stezky nejsou downhillové, nýbrž projektovány většinou ve třech obtížnostech, z nichž jsou některé vhodné i pro začátečníky a děti. Jezdit na nich je nepřenosný zážitek. Lidé si nedovedou představit, o co jde, pokud to sami nezažili. Proto jsou zatím diskuze spíše emocionální než věcné.

pavel buček

zubař a aktivní cyklista

Je to pokus o další roz­hazování veřejných pro­­středků. Pro písecké i přes­polní cyklisty představují Písecké hory zážitkovou trasu už dnes. Čím větší návštěvnost, tím větší zmatky. Ale také něčí větší profit. Co se podnikání týká, v lesích je přípustné pouze to, co patří do náplně práce les­ního hospodáře.

milan stávek

cyklista, průvodce a vysokohorský turista

Na stručnou otázku stručnou odpověď. Jsem zásadně proti. Ať Písecké hory zůstanou oázou klidu a pohody!

václav kinský

lesní inženýr

Dle mého je to nesystémový „výkřik“, navíc namířený do klidového jádra Píseckých hor. Myslím si, že je čas nejdříve hovořit o roli příměstských lesů, respektive studii o příměstských lesích. Jádrové, kdysi tzv. Horní revíry, byly a jsou největším pokladem města, který byl doposud lesními hospodáři úspěšně hájen proti veškerým atakům (např. těžby kamene či jiných surovin). Nezapomeňme, že jde o bezpečnost nejen návštěvníků, ale také lidí, kteří v lese pracují. Proč tedy tento podnikatelský záměr nepřesunout do prostoru Oldřichova?

jan kouba

etnograf Prácheňského muzea

V Písku je to poslední dobou atrakce za atrakcí a přiznejme si, že v této oblasti Písecké hory zaostávají… Šiška, houba, strom, šiška, houba, strom, kde to jsme??? Ve 21. století??? Ne, singltrek nechci, pokud prodat Písecké hory, tak za trochu víc, než jen za návštěvu cca 30 000 cyklistů ze všech možných koutů, kteří drandění po našich lesích pak stejně zajedí, zapijí a vysprchují v chatičce jednoho soukromého investora kdesi nad Pískem. Počet singltrekových drah bude možná v Čechách v budoucnu narůstat, místa s podobnou atmosférou a historií jako jsou Písecké hory můžou jenom mizet.

JAN bicek

veterinář a aktivní cyklista

Na území píseckých lesů je v současné době dostatečný počet stezek a cest, které mohou bikeři využívat. Samozřejmě definice singltreku se podstatně odchyluje od v současné době zbudované sítě cest. Myslím si, že místa, kde jsou singltreky již zbudovány, jsou svou odlehlostí a absencí jiných „atrakcí“ předurčena k tomu, aby se tam podobné zařízení budovalo a přineslo obci či území zvýšený zájem turistů, a tudíž příliv financí do kasy obecní i místně podnikatelské. Naproti tomu Písek má evidentně zcela jiný potenciál, myslím si, že město může významně profitovat např. zvýšenou podporou kultury. Záměr přivést do města zábavu určenou pro další cílovou skupinu potenciálních turistů je chvályhodný. Ale – vybudování zázemí (místo startu singltreku) takovým způsobem, aby nebylo rušivým prvkem, zdrojem problémů a kumulace automobilové dopravy, bude poněkud složitější, než si mnozí dovedou představit. A Písecké hory jsou dnes unikátní jako zóna klidu v těsné blízkosti relativně velkého města. Zhruba stovka lidí denně (hrubý odhad) se svými auty, koly a hlasivkami by z území klidu mohla nadělat území relativně významného ruchu. S názorem lesní zvěře asi nebude zapotřebí polemizovat. Hledal bych pro singltrek lokalitu, které oživení jednoznačně prospěje a nedojde k narušení jejího unikátního charakteru. A to jsem opravdu vášnivý cyklista, a na kole, ať už silničním, nebo horském, mám naježděno daleko více, než drtivá většina občanů našeho města.

josef zeman

turista a průvodce

Podle mne je to velký a drahý projekt. Je lepší mít stezek méně, ale řádně udržované a moderně vybavené. Jenom ta údržba po nevychované mládeži bude velmi nákladná. Mám také obavu o okolní dosud krásnou přírodu, která se nejlépe poznává pěšky.

slávka nejedlá

zakladatelka mateřských center

Když jsem se o návrhu dočetla minulý týden poprvé, překvapilo mě, že se o zážitkové trase pro horská kola uvažuje právě v lokalitě Píseckých hor. Měla jsem pocit, že Písecké hory nejsou pro tento záměr vhodné. Jde o klidovou oblast, kde se už nyní pohybuje velké množství návštěvníků. Je tak velká pravděpodobnost, že by mohlo docházet k nebezpečným střetům, pokud by trasa pro horská kola křížila stávající cesty a stezky. A ani po pročtení dostupných materiálů k návrhu nemám důvod na tomto názoru nic měnit. Nejsem a priori proti vybudování podobné trasy v okolí Písku, ale Písecké hory mi nepřipadají vhodné.

Eva vanžurová

starostka města Písku

Já jsem zastánce singltreku, viděla jsem ukázku. Nechali jsme zpracovat studii a budeme vyjednávat s vedením Lesů města Písku, které je zatím proti umístění v Píseckých horách. Ty trasy by byly určeny i pro rodiny s dětmi a mně osobně se to líbí. Ale musí tomu předcházet schvalovací kolečko na úřadech a také diskuze s občany.

Připravila Magdalena Myslivcová

/VYŠLO V KVĚTNOVÉM ČÍSLE TIŠTĚNÉHO PÍSECKÉHO SVĚTA/

0
0

Diskuze k článku +

17. 5. 2015 (22:11)  –  Jirka Karfík

0
0

Je škoda, že se v anketě většinou vyjadřují lidé, kteří o singltrecích bohužel naprosto zhola nic nevědí, jak ze zřejmé z většiny odpovědí. Mimoto ani my, řekněme písečtí bikeři, si rozhodně nepřejeme nic, co by z Píseckých hor udělalo bikerský václavák. Číslo 40 tisíc návštěvníků ročně je dle mého názoru poněkud nadnesené, pokud si vynásobíme počet krásných dnů + jezditelných dnů počtem lidí, kteří jsou ochotni za singltrekem přijet, dostaneme se k řádově mnohem nižšímu číslu. Využití určité (poměrně malé) části pro stezky typu singltrek, by však mohlo přinést nejen oživení pro místní bikerskou komunitu, ale též v dnešní době tolik žádanéno turistického zájmu o naše město. O pracovních příležitostech nemluvě. Názor p. Frohlicha, kterého si velmi vážím, opět ukazuje, že svůj názor, apriori záporný, vyjařuje díky neznalosti tématu. Stezky, ať už jsou jakékoliv, rozhodně v sebemenším nenaruší archelologickou jedinečnost hradišťského vrchu ani jiné lokality. Budování stezek pro horská kola, které by měly mít smysl, je vytvářeno v souladu s přírodou, a má svoje pravidla. V žádném případě se nejedná o bagrování, ničení a kácení. Pro stavitele existují odborné semináře, školy, certifikáty. Každý trail, jak se stezka pro horská kola v lese nazývá, je vybudován s citem pro dané místo, zohledňující krajinu, typ lesa, sklon a mnoho dalších důležitých parametrů. Díky tomu je vytvořená stezka udělána tak, aby si na ní co nejvíce lidí "užilo" a co nejméně, většinou prakticky vůbec, nebyla zátěží pro danou lokalitu, či právě naopak. Všem zůčastněným diskutérům, a to aniž bych apriori chtěl, aby to ovlivnilo jejich názor, bych přál zážitek např. z Rychlebských stezek. Popravdě řečeno, co se týče naší skupiny lidí, píseckých bikerů, tak pokud bude v píseckých horách singltrek či nikoliv, kvalitu našeho bikingu to příliš neovlivní. Chceme-li ale přemýšlet v rámci širšího spektra potenciálních uživatelů a dlouhodobějším horizontu, je třeba dát rozumnému řešení jednoznačné ano. Lidé přecijen již kolo využívají nejen k cestám do práce a na nákup, ale i pro svou zábavu, trochu jinak. A za 20 let, co horské kolo používám zejména k zábavě, jsem se praktick nesetkal s hlučnými bikery, ničícími přírodu. Právě naopak…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.