Přihlášení

Další milionové investice do zavřeného lyžařského svahu

29. 12. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (6) | Vaše názory

Než jsem začala psát, chvíli jsem si lámala hlavu s tím, jak nazvat osoby, o kterých budu psát. Nepřišla jsem na nic, co bych si mohla bez postihu obhájit, vyřeším to tím, že je pojmenuji Politiky. Před několika lety přišel nějaký Politik a nápadem na vylepšení lyžařského svahu jeho modernizací. Samo o sobě by to nebyl nápad mimo mísu, pokud by Písek ležel na horách, tedy ne v naší nadmořské výšce.

   Pokud nahlédneme do historie, vyjádření Politiků k modernizaci svahu vypadalo nějak takhle* před zahájením akce, dovolím si shrnout – svah užívá jen Skiklub, do oprav pro nedostatek peněz neinvestuje, modernizací by se svah užíval i pro veřejnost, sníh na svahu je to nejlepší řešení!

 

   Po dokončení akce ji Politici prezentovali nějak takhle**, dovolím si shrnout – máme vlek, pro sněžná děla přívod vody na svahu, pojízdný koberec pro děti, jsme světoví!

Modernizace svahu proběhla z větší části, jak přesně byly využity získané dotace na stavbu nevím.

Po oslavných ódách bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele svahu*** s nájmem od 15 tisíc Kč za rok.

   Ačkoliv bylo v té době připomenuto, že umělý povrch využívaný především Skiklubem nebyl obnoven, vlastně to ani tolik nevadí, i když se na počátku zdálo, že právě kvůli stáří umělého povrchu a jeho obnově vznikl celý ten nápad s lyžařským svahem.

   A letos zjišťujeme, že nájemce podal výpověď z nájmu, zbytek sezony zůstává svah zavřený, město vypisuje výběrové řízení na nového nájemce a to bez toho, že by byla městem určena minimální částka za pronájem. Nájemné navrhne nájemce a můžeme se dočkat stejného návrhu jako u nájmu penzionu Živec – za 1Kč na rok. ****

   V okamžiku, kdy svah není v provozu, kdy se ukazuje, jak mizerný nápad celá akce za několik milionů vlastně byla, přichází Politici s další dávkou nápadu, jak svah zachránit.×

Politici chtějí do svahu investovat další desítku milionů s příslibem celoročního lyžování na umělém povrchu, protože v zimě se na něj může nasněžit umělý sníh! A pozor, novinka, tentokrát už Politikům nejde o blaho naší veřejnosti, ale jde se rovnou do rámce celé republiky! Politici jednají s Českým lyžařským svazem, který hledá tréninkové možnosti pro své reprezentační týmy v letním a podzimním období, a třeba by se dala využít nějaká dotace na akci umělý povrch svahu!

 

   Pokud celou akci lyžařský svah zrekapituluji, vychází mi, že se za peníze města Politici snaží vybudovat na pozemcích města sportoviště, které město nebude provozovat, ale pronajímat za neurčitých podmínek a za neurčitou výši nájmu. Napřed se zaplatilo zasněžování svahu – prý kvůli veřejnosti. A protože výsledek nefunguje, přijde další řešení za peníze města- celoroční lyžování pro sportovce celé republiky! Jen si říkám, s čím přijdou příští rok, nebude to skokanský můstek? Nebo tunel pod řekou pro sjezdovku s dojezdem U Václava?

 

   Politici ovšem opět neříkají vše, nikdy k vyřčenému A nezazní i to B. Pokud by se Politikům podařilo prosadit znovu investovat do svahu a dokonce sem nějak dostat lyžaře z republiky, kdepak budou sportovci asi bydlet? Kdo bude tím provozovatelem ubytovacího zařízení, které sportovcům poslouží? Není snad snahou všech, aby sportovci bydleli (a parkovali) co nejblíže, tedy v bývalé vodárně? A když ne pro začátek přímo ve vodárně, na příkaz Politika byly zadány a městem zaplaceny architektonické studie administrativní budovy bývalé vodárny v Písku a stavební projektová dokumentace na akci „Stavební úpravy pobytové části objektu administrativní budovy – areál staré úpravny vody“ a to dokonce několik měsíců před volbami do zastupitelstva, což mě jen utvrzuje v tom, že nebudou jen zastupitelé (bývalí, současní) těmi Politiky, kteří ve městě prosazují svoje zájmy bez ohledu na dobu, bez ohledu na zvolené zástupce, ale s ohledem na vedení města.

   Nakonec, vodárna v rozpočtu města schválenou jistou investici již má, není těžké pro Politiky během roku sem přesunout peníze na další investici s dovětkem – musíme to udělat, abychom mohli svah co nejdříve provozovat!

A zastupitelé, kteří v takových případech hlasují PRO, nemají v mém posudku nárok na omluvu typu – já z toho nic nemám, jen jsem posloužil zájmům někoho, z vlastního, možná podobného přesvědčení (leckdy položeného v jiné rovině), které nevzalo jiné zájmy jiných Politiků v úvahu.

 

   A kdyby se chtěl někdo ohánět argumenty, jak je znemožněno, sportujícím dětem především, věnovat se oblíbené sportovní činnosti při neinvestici do svahu, chci jen připomenout, že například jezdeckému sportu se ve městě a okolí věnuje aktivně daleko více dětí a mládeže (a dospělých), kteří od města nedostávají žádné dotace na provozování sportu, nemají od města žádné udržované sportoviště, nedostávají od města na provozování OLYMPIJSKÉHO sportu ani korunu. A přitom historicky Sokol tento sport v Písku provozoval.

Na další vývoj jsem zvědavá.

 

*… „Naším cílem je areál zmodernizovat a otevřít široké veřejnosti,“ říká Josef Knot, místostarosta Písku. „Městu by díky tomu přibyla další atraktivita. Od září do března by se u nás lyžovalo.“ …

„Na první část modernizace máme přislíben finanční příspěvek v maximální výši přes dva miliony korun,“ informuje Jan Venclík z odboru investic a rozvoje MěÚ Písek. Tyto prostředky budou použity na financování nového lyžařského vleku, přípojky inženýrských sítí a některé marketingové aktivity. … „Druhá část první etapy obnovy areálu se bude týkat úpravy a rozšíření sjezdové trati, včetně umělého osvětlení, pořízení odbavovacího systému, instalace rozvodů vody a vybudování přípojných míst. Dále také nákupu sněžných děl, vybudování zpevněných ploch, přístupové komunikace a nových parkovacích míst. Díky zvětšení lyžařské plochy bude možné vybudovat dětský výukový svah vybavený pohyblivým kobercem,“ shrnuje místostarosta a dodává: „Rekonstrukce a modernizace lyžařského areálu si v této první etapě vyžádá investici v předpokládané výši kolem 31 milionů korun včetně DPH. Pokud budeme s přiznáním dotace úspěšní, městu by z této částky zbývalo uhradit asi deset milionů.“ …. Nadějí pro sportovce je teď studie na revitalizaci svahu, kterou nechalo zpracovat město Písek. „Pro modernizaci se nabízejí dvě základní varianty řešení s různou ekonomickou náročností,“ popisuje její výsledek místostarosta Písku Josef Knot. …

 

** Na podzim 2018 byl lyžařský svah opraven díky investici Města Písek. Byl instalován nový vlek Tatrapoma včetně moderního odbavovacího systému a 15m dětský pojízdný koberec. Bylo položeno kompletní zatrubnění pro zasněžování svahu, soustava čerpadel bere vodu z blízké řeky Otavy. Součástí dodávky byly i dva sněžné kanóny a nové osvětlení pro večerní lyžování.

… Zastupitelstvo města stanovuje mimořádnou odměnu:

a) Karlovi Vodičkovi ve výši 7.274 Kč za činnost pověřeného zastupitele pro územní plánování

b) Ing. arch. Petře Trambové ve výši 17.458 Kč za činnost odvedenou v pracovní skupině pro výstavbu bazénu a lyžařský svah

c) JUDr. Lubošovi Průšovi ve výši 17.458 Kč za činnost předsedy pracovní skupiny pro výstavbu bazénu

d) Markovi Andělovi ve výši 17.458 Kč za činnost odvedenou v oblasti životního prostředí

 

 

***Po dokončení prací bylo vypsáno výběrové řízení na provozovatele svahu – Minimální vyhlašovací výše nájemného byla stanovena na 15 tisíc korun ročně. Svah byl pronajat nájemci za nájemné ve výši 25.000 Kč bez DPH od 21.12.2018 a už jsme se mohli dočíst třeba:

… Místostarostka města Petra Trambová upřesnila, jak bude Skiaréna fungovat: Lyžařský svah má i nadále k dispozici umělý povrch (kartáče), které se pokládají vždy koncem léta. Lyžuje se na nich na podzim a pak slouží jako podklad pod sněhem. Na jaře se musí sbalit, přes léto se na nich lyžovat nedá kvůli rychlému vysychání a znehodnocování povrchu, ale také prorůstání travou. Lyžování na svahu v Písku může tedy probíhat od konce srpna do cca konce března. Postupně by mělo také docházet k výměně kartáčů, ty současné jsou ještě z doby založení svahu v roce 1976. V budově zázemí je k dispozici klubovna/převlékárna a toalety. Je možný i prodej drobného občerstvení. V budoucnu tu bude ještě servis a půjčovna kompletního lyžařského vybavení. Rekonstrukce je momentálně dokončena. Nicméně by bylo vhodné vybudovat dole v ulici U Vodárny parkovací místa a zpřístupnit areál schodištěm z této ulice. Tato investice zatím v rozpočtu není, uvidíme, jak bude fungovat provoz letos. …

****Nyní se dočteme třeba toto: … Město Písek hledá nájemce lyžařského svahu, zájemci se mohou hlásit do 30. prosince tohoto roku. …Minimální výše nájemného nebyla stanovena, veškeré vstupy včetně energií pak musí hradit nájemce areálu. … Zájemce o provozování areálu musí doložit, že má zkušenosti s provozováním obdobného nebo jiného sportovního zařízení, a to minimálně jeden rok. Smluvně se pak bude muset zavázat k tomu, že svah bude přístupný veřejnosti,“ řekla místostarostka Petra Trambová. Nový nájemce by areál měl převzít do 1. srpna 2023, v případě dohody jej bude moci začít provozovat už tuto zimní sezonu. Nájemce musí také uzavřít nájemní smlouvu s místním Skiklubem, která mu zaručí možnost pronájmu lyžařského svahu vždy od srpna daného roku do března následujícího roku v určených dnech a časech. Ti zde mají k dispozici umělý povrch.

ׄSoučasná umělá hmota, na které se lyžuje, je ale už za hranicí životnosti. Většina povrchu pochází z roku 1976, kdy byl svah zprovozněn. Bylo by třeba na svah pořídit nový umělý povrch, který by měl stejné vlastnosti jako sníh. Ideálně takový, který se nemusí stejně jako ten současný na léto sbalit a v zimě se na něj může nasněžit umělý sníh. Díky tomu by pak bylo možné svah provozovat celoročně. To by mohlo být pro nového nájemce poměrně atraktivní,“ uvedla Petra Trambová.

„V současnosti jsme v kontaktu s Českým lyžařským svazem, který hledá tréninkové možnosti pro své reprezentační týmy v letním a podzimním období. Proto se myšlenkou takového tréninkového střediska pro české týmy zabýváme a hledáme možnosti, jak písecký svah dokončit a zafinancovat nový povrch. Náklady na nákup a instalaci takového povrchu by dosáhly zhruba deseti milionů korun. Zřejmě by bylo možné získat na tuto akci dotaci,“ doplnila místostarostka. 

Areál postavený v roce 1976, který je známý z filmu Discopříběh, prošel před čtyřmi lety velkou rekonstrukcí, 230 m dlouhý svah byl rozšířen a byl tu postaven nový vlek s odbavovacím systémem. Sjezdovka je také osvětlena a vybavena systémem umělého zasněžování včetně sněžných děl.  

… Minimální výše nájemného (včetně vybavení) není stanovena, veškeré vstupy včetně energií musí být hrazeny nájemcem areálu.

 

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=23423

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/lyzarsky-areal-s-umelym-povrchem-v-pisku.A140910_2098131_budejovice-zpravy_jkr

https://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/lyzarsky-svah-chce-pisek-pronajmout-provozovateli/?timestamp=1541658127

http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/lyzarsky-svah-pojede-od-17-ledna

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20581239?backlink=9ddmv

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20290367?backlink=9ddmv

 

0
0

Diskuze k článku +

30. 12. 2022 (10:42)  –  Pavel Šebelle

0
0

Jestli tomu dobře rozumím, tak se dá na svah konečně umělka. To je jediné rozumné řešení, už tam měla být od začátku, jinak to nedávalo vůbec smysl. A asi budu mít pravdu s tím, že kemp se bude dělat pro lyžaře :-)

Odpovědět

31. 12. 2022 (10:12)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná by to chtělo si vzpomenout, která že zdejší politická uskupení měla ve svých volebních programech ony
"další milionové investice do lyžařského svahu".

Odpovědět

31. 12. 2022 (13:23)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já bych investici do svahu rozuměla tehdy, pokud by se řešil umělý povrch pro veřejnost (oddíl) a nic dalšího.

Zasněžování anebo budování sportovního střediska na tom kopečku vidím – pokud vůbec – jako věc pro veřejnost naprosto zbytnou a tedy nemá v rozpočtu města místo, a přitom město neporušuje zákon.

A pokud jde o kemp, ono jde i o vodárnu, kde má být několik tělocvičen například a jde o investice do přestavby, a hlavně do provozu, aby za deset let celý rozpočet města nepadl na provozování všech těch atraktivit města. Protože i zavřené a nepronajaté objekty je třeba udržovat za peníze města.


Víte co, programy uskupení a stran byly – podle mého – platné pouze do dne voleb. Od té doby už platí jen dohody (veřejné a neveřejné) a podepsané koaliční smlouvy.

Odpovědět

1. 1. 2023 (13:00)  –  Pavel Šebelle

0
0

A ono by se tam mělo kromě umělky ještě něco dělat dalšího? Problém vodárny je ten, že ji dole nesmyslně zrušili a teď neví co s těmi budovami. Tak vymýšlí různé hlouposti. Tělocvičny v této lokalitě nejsou vhodné, je to dost mimo a v zimě po tmě tam nebude chození pro děti úplně bezpečné. Stavby s určitým účelem se mají stavět na místech, kde je to vhodné. Ale to se po revoluci v Písku nedělá, teď se staví, tak, že je nějaké volné místo, které developeři nechtějí a tak ho město něčím zaplácne.

Odpovědět

1. 1. 2023 (13:38)  –  Michaela Šťastná

0
0

Podle mého mělo dojít pouze k výměně umělého povrchu na svahu i třeba pro užívání veřejností.
K rozvodu trubek pro zasněžování, nákupu sněžných děla a úpravy svahu pro lyžování na sněhu vůbec dojít nemělo.
A jestli někdo z Politiků chce mermomocí protlačit užívání svahu i pro republikovou základnu sportovců, jsem si jistá, že dojde k dalším a dalším požadavkům na další úpravy svahu a okolí.

Město má na vodárnu jedinou studii co stála město přes 300 tisíc, s tělocvičnami a jsem přesvědčená, že tuhle studii chtějí naši zvolení zrealizovat, bez ohledu na cokoliv.
http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/vodarna-a-jeji-vyuziti

Odpovědět

2. 1. 2023 (15:41)  –  Michaela Šťastná

0
0

„O cenu nájemného nám nejde. Nyní jsme sjezdovku pronajímali za symbolickou cenu 25 tisíc ročně. Záleží nám na tom, aby si byl schopný sám zajistit provoz, i když počasí nebude ideální,“ řekla místostarostka.

Zvláštní vyjádření místostarostky města k hospodaření města se svěřeným majetkem. Ještě že nejsme odkázáni jen na informace podávané přes radnici, jiná média občas otevřou téma víc.
A těch jiných informací je v článku víc.

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/pisek-sjezdovka-umely-povrch-svaz-lyzaru-cr-trambova.A221212_185626_budejovice-zpravy_khr?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.