Přihlášení

Další pozemky na prodej!

1. 3. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (1) | Vaše názory

Poslední dobou bych očekávala, že se děje tolik na hlavu postavených věcí, že už není čím překvapit. Opět se pletu, velice mě překvapil materiál na zasedání zastupitelstva, kde se v bodě 5) ZÁMĚRY, našel další pozemek u průmyslové zóny, o který si zažádal potencionální kupec. Překvapená jsem hlavně proto, že již několikrát na zasedání zastupitelstva zaznělo, že žádné další pozemky na prodej v průmyslové zóně nejsou.

   K pozemkům zmíněným v http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/prodavame-za-kazdou-cenu přibyl pozemek č. 2654/8, nacházející se o něco výš. Jasně, je evidován jako orná půda. Jasně, územní plán je zde v souladu s návrhem.

   A co na to město? Uneseme další rozvoj průmyslové zóny? Nemyslím tím jen otázku, odkud budou noví zaměstnanci a s tím spojenou otázkou, kde tu budou bydlet, ale i zátěž současného životního prostředí, i kdyby třeba jen v tom, co se odpadu z firem týká.

   Materiál na zasedání ZM obsahuje také minule oznámené, nyní zpracované tři žádosti na koupi pozemků vedle pozemku pro galvanovnu.

Slyšeli jsme, že pozemky přiléhající k Purkraticím si chceme ponechat do budoucna. Budoucno nastalo v našem případě už dnes. Myslela jsem, že sem přidám diskuzní příspěvky zastupitelů ze zasedání ZM za poslední tři roky, kdy se o tomto území jedná. Nemá to cenu.

   Zastupitelé pokaždé najdou jiný důvod pro svá rozhodnutí, stačí uplynout měsíc a hlasují opačně. Nakonec, neděje se to jen u pozemků v průmyslové zóně, i v rozhodování u bazénu se podařilo u některých zastupitelů zvrátit letité přesvědčení o tom, kde bazén preferují.

   A ještě pikantnost místního charakteru. V roce 2019 bylo rozhodnuto o prodeji pozemků za účelem výstavby galvanovny na základě zveřejněného záměru města. Smlouva s majitelem galvanovny(a věřím, že nejen tato smlouva), je sepsána tak, že poskytuje nebývalý komfort kupujícímu.

 

   Podle smluvního ujednání musí kupující cituji: …. Kupující se touto smlouvou zavazuje nejpozději do dvou let od prodeje pozemkové parcely č. 587/1 ….zahájit výstavbu nové haly…

   Smlouva byla ze strany města podepsána 20.02.2020 ovšem kupující ji podepsal až po roce, 04.02.2021. Takže kupující získal rok navíc!

Rok sem, rok tak tam, lhůta ve smlouvě sem, lhůta tam, vždyť ani to nezaručuje, že si nakonec nelze požádat o prodloužení dvouleté lhůty téměř bez postihu, jako to bylo nedávno zastupiteli odhlasováno na zasedání ZM. Snadno se pak ze dvou let stanou léta tři anebo ještě víc! Vždyť tu smlouvu dělal někdo pro město a zastupitelé ji před schválením četli, tak je to asi jejich přání, aby taková ujednání smlouvy obsahovaly.

 

    A aby se to nepletlo, nejen pozemky v průmyslové zóně se mají prodávat. Materiály na zasedání zastupitelstva obsahují také žádost na koupi pozemků u rybníka Šarlák. Fakt, že zrovna v tom území a lokalitě je povolena výroba, sklady, třeba já špatně chápu dodnes. Prodejem by se prostor stavební firmy hodně přiblížil břehu samotného rybníka. Je úplně jedno, jestli tam bude skladiště nebo ne, jde o zastavěnost prostoru kolem rybníka. Podobná situace jako v Purkraticích, kde je také rybník zastavěn až k samému břehu. Naproti stavební firmě přes silnici je naplánována plocha pro bydlení. Práce ve firmě jsou slyšet po polovině sídliště Jih zaručeně už dnes, ani noví obyvatelé tomu jednou neujdou.

   Jak uvádí stanovisko odboru životního prostředí, … Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky okolo rybníka a v blízkosti sídliště, jsou zde další zpevněné plochy nevhodné, měla by zde být zachována rekreační funkce. Areál stavebnin již nyní po odstranění vzrostlých starých topolů funguje jako tepelný ostrov a prodejem zelené plochy a jejího zpevnění (zámkovou dlažbou) dojde ke zhoršení podmínek v okolí. …

   Ovšem, u rybníka se tak nějak předpokládá funkce rekreace, tím nemyslím přeplněné koupaliště, stánky a atrakce, ale klidné zákoutí pro obyvatele sídliště na březích rybníka, především obohacující naše duševní zdraví.

Jenže co naše pokladnička, nepotřebuje snadným prodejem majetku města dosypat nějakým milionkem?

   Uvidíme ve čtvrtek, jak se s tím vším popasují současní zastupitelé. Už nyní však předesílám, že do našeho města ještě nedorazila vymoženost doplnit kupní smlouvy pro stavby, které podléhají nebo nepodléhají posouzení E.I.A.(posuzování vlivů záměrů na životní prostředí) nebo S.E.A. (strategické posuzování vlivů na životní prostředí) přidat „navíc“ opatření, jako jsou zelené střechy, solární panely, víceúrovňová parkoviště, zeleň s potravou pro hmyz a podobně. O takových možnostech sice víme, ale nedbáme jich. Vznikají nám tu tak obchodní a průmyslové zóny, s životností několika desetiletí, ale v provedení maximálně nejnutnějších, splňujících některá nařízení nebo jednotlivé zákony umožňující jejich stavby. Ani Ň navíc v tomto směru nenacházíme dodnes ve smlouvách.

V tomhle jsme zaostali o století, sem naše „chytré město“ rozum neinvestuje.

   Slýchám a čtu často o krásném městě, chytrém městě, městě pro život, kterým je Písek. Město nekončí u radnice. Okolí rybníka Šarlák i Purkratice jsou taky tohle město.

 

 

P.S.

Konec roku 2019 zápis ZM:

Ing. Trambová – nechceme za každou cenu pozemek, který je poslední volný, zastavět. Chceme si jej ponechat do budoucna, už jsme odmítli 3 zájemce. V minulosti jsme při prodeji společnosti s.n.o.p. chtěli izolační zeleň zakomponovat do územního plánu. Navrhuje usnesení b) dle nově předloženého materiálu.

Usnesení č. 213/19

Zastupitelstvo města Písek projednalo požadavek Rady města Písek vyplývající z usnesení č. 633/19 ze dne 21.10.2019 na úpravu rozsahu vymezených zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5 a po projednání nesouhlasí s řešením zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5 v rozsahu vyplývajícím z usnesení č. 633/19 Rady města Písek, ruší usnesení ZM č. 233/18 v bodě 7), ze dne 06.12.2018 a ukládá odboru výstavby a územního plánování, aby v rámci procesu pořízení změny č. 2 územního plánu Písek byla prověřena redukce zastavitelných ploch Z1-4 a Z1-5.

 


 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

5. 3. 2021 (08:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tak ano, prodáváme.
Zastupitelé však o tom úplně rozhodovat nebudou, své privilegium rozhodnout přenechali radě města.

Nepoznám, jestli to dělají úmyslně, jestli se úmyslně zastupitelé vzdají svého práva o věci rozhodnout, nebo jestli je to dáno diskuzí, ze které vyplyne, že rada města to rozhodne nejlíp, ale rozhodovat bude o prodeji rada města, zastupitelům zbyde jen odsouhlasit kupní smlouvu.

Není to ani poprvé, že je přijato usnesení v takovém znění, které se pak nechá vyložit tolika různými způsoby, které v důsledku nabízí tolik možností řešení, které otevírají prostor netušeným možnostem a situacím …

Jestli některý zastupitel nechtěl prodávat, tak o tom mlčel, na zasedání nezaznělo nic ve smyslu – haló, usnesli jsme se, že napřed necháme lokalitu prověřit ve změně územního plánu a teprve potom rozhodneme, jak velkou firmu tam pustíme!
Nikdo, ani jeden zastupitel nepřipomenul, že by měli své předchozí a stále platné usnesení respektovat.

Daleko víc, než nestálost postojů u rozhodování zastupitelů při rozhodování o stejných věcech a vytváření nových precedentních usnesení, mi vadí jiná věc.

Ve volebních programech některých stran byla zeleň a životní prostředí na předním místě jako jeden z volebních slibů.
O to víc je mi líto, když svým hlasováním životní prostředí nechrání, tak, jak slibovali a jako se stalo včera.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.