Přihlášení

Novopečení radní ignorují vlastní nastavení pravidel

3. 3. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Příští týden projednají radní na svém zasedání materiál Informace o výjimce u jmenovaných členů komisí rady města. Víte, na zasedání zastupitelstva se o podobné záležitosti tak trochu hovořilo v souvislosti s jmenováním členů výborů města, kdy přinejmenším jeden člen výboru nebyl obyvatelem města Písek, tedy neměl ve městě trvalý pobyt. U výborů nedovoluje zákon zvolení takového člena výboru, u komisí si takovou podmínku nastavilo město samo, že tedy nedovoluje zvolit členem komise občana bez trvalého pobytu ve městě. Novému vedení města se povedlo bez zásahu do jednacího řádu komisí zvolit za členy komisí několik osob bez trvalého pobytu v Písku. Bravo!

   Na to, že máme jednací řády, v nich nějaká ustanovení a že jsou velice často tato ustanovení porušována, jsem upozorňovala již několikrát. Tentokrát se povedl radním tak řečený majstrštyk, chcete-li Meisterstück. Jak uvedl ve svém článku Martin Zborník, do komisí zřízených městem se obecně nedostane občan aktivní, nýbrž politicky navržený. http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/jake-budou-nove-komise-a-k-cemu-vlastne-jsou-dobre

    Jak moc je tento systém městu užitečný netuším, ale dovedu pochopit, že občan, který se aktivně zajímá o nějaké konkrétní téma komise města, by se rád oficiálně podílel „prací“ pro město v komisi. Pokud jej nenavrhne někdo z politiků, má smůlu, i kdyby to byl specialista republikového kalibru, do komise se sám přihlásit nemůže. Pokud by jej některá ze stran nominovala do funkce, radní se rozhodnou, jestli jej zvolí, ale může se stát, že místo obsadí přespolní neodborník (i když třeba na dění ve městě nějak navázaný).

   Jednací řády poskytují možnost jmenovat za člena komise odborníka, který není občanem města, a to tak, že pro navrženého odborníka bude schválena výjimka a potom nebude nic bránit tomu, aby mohlo být o jeho jmenování do komise hlasováno.

   Naše nové vedení města se na nějaké dodržování jednacího řádu nepřihlíželo, navržené přespolní členy komisí si bez udělení jakékoliv výjimky odsouhlasili a basta.

   Možná až ten komentář na posledním zasedání ZM radní nahlodal, a tak tři měsíce po zvolení a jmenování členů komisí budou radní schvalovat pro přespolní členy komisí výjimky! Výborně, že radní nectili starý jednací řád komisí, to by se dalo okecat, ale že si sami noví radní upravili jednací řád, schválili jej se stejným ustanovením o podmínce s trvalým pobytem člena komise a rovnou se tím ustanovením neřídí, to je takový malý, neveřejně učiněný akt hodný pojmenování – anarchie, protože Faux pas to rozhodně nazvat nemůžeme.

Inu, kdoví, co nás v tomto volebním ještě čeká za překvapení.

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=49357

Cituji:  Informace o výjimce u jmenovaných členů komisí rady města

NÁVRH USNESENÍ

Rada města

bere na vědomí informaci o výjimce z podmínky trvalého bydliště v Písku členů komisí, a to

v komisi kulturní a cestovního ruchu u předsedy Petra Brůhy a členky Petry Markové,

v komisi pro bezpečnost a spolupráci se složkami IZS u člena Bc. Martina Macháčka, MBA,

v komisi pro vzdělání, zaměstnanost a rozvoj podnikavosti u člena Vladimíra Nepodala,

v komisi sportovní u člena Mgr. Jiřího Šolce

 

Důvodová zpráva:

Rada města usnesením č. 762/22 ze dne 12.12.2022 jmenovala předsedy a členy následujících komisí:

- bytovou

- dopravní

- kulturní a cestovního ruchu

- pro bezpečnost a spolupráci se složkami IZS

- pro urbanismus a architekturu

- sociální

- sportovní

- životního prostředí

- pro vzdělávání, zaměstnanost a rozvoj podnikavosti.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, nestanoví pro členy komisí žádné zvláštní podmínky. V jednacím řádu pro činnost komisí rady města schváleném radou pod číslem usnesení 65/19 dne 21.01.2019 a účinném ode dne 01.02.2019 byla v článku 1 odst. 4 stanovena následující podmínka:

Členem komise může být každý občan České republiky starší 18 let s trvalým bydlištěm v Písku. O výjimkách pro odborníky význačné pro rozvoj města Písku, kteří zde nemají trvalý pobyt, rozhoduje rada Stejná podmínka je stanovena i v článku 1 odst. 4 jednacího řádu pro činnost komisí rady města schváleného radou pod číslem usnesení 38/23 dne 12.01.2023 a účinného tímto dnem.

Nyní je radě města předkládán informativní materiál o jmenovaných členech komisí, kteří nemají trvalý pobyt ve městě Písku. Lze dovozovat, že jmenováním těchto členů byla radou města udělena předmětná výjimka, která je uvedena v článku 1 odst. 4 jednacího řádu pro činnost komisí rady města


 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.