Přihlášení

Rašínova ulice – hlavně komplexně

3. 4. 2022 | Michaela Šťastná | Diskuze (2) | Vaše názory

Žižkova ulice je z větší části opravena. Zbývá opravit její poslední, z pohledu od centra města, horní část, a trvá to nějaký rok, co oprava není provedena. Nenapíšu důvody, které uvádí jednotliví zástupci města, zjednoduším to tím, že bylo vydáno územní rozhodnutí, ke kterému byly v rámci zákona podány námitky, které postoupily až k soudu, aby o nich bylo rozhodnuto. To se prostě může stát kdekoliv u čehokoliv, s tím musí počítat všichni a vždy.

   Město tvrdí, že na straně průtahů je veřejnost, resp. občané, já si to nemyslím. Na každý pád nemám k dispozici všechna rozhodnutí, soudím tak podle rozhodnutí zveřejňovaných na úřední desce.

   Vloni byla rekonstrukce Žižkovy ulice v poslední etapě zařazena do rozpočtu města. Rozpočet města není žádná splácanina, připravuje se poměrně dlouho a myslela jsem si, že i pečlivě. A hned mezi prvními rozpočtovými opatřeními dochází k vyřazení této položky z rozpočtu města! Říkám si proč, co brání rekonstrukci? V materiálech na zasedání města k tomu nebylo ani slovo zdůvodnění, cituji:

Návrhy na snížení rozpočtu:

. Rekonstrukce Žižkova ul. – III. etapa – komunikace (-20 000 000 Kč, nebude realizováno)

. Rekonstrukce Žižkova ul. – III. etapa – vodovod + kanalizace (-20 000 000 Kč, nebude realizováno)

   Ptala jsem se na zasedání ZM na odůvodnění a druhý místostarosta mi odpověděl zhruba stejně, jako na webu města na stejný dotaz občana:

Dotaz - František 5.3.2022 17:49:22 Dotazy občanů > Rekonstrukce Žižkova ul. (č. 2230442)

Dobrý den,

proč se nebude realizovat letos akce- Rekonstrukce Žižkova ul. III.et.

 

Odpověď - Petra Měšťanová, DiS. 11.3.2022 11:49:17 Rekonstrukce Žižkova ul. (č. 2230521)

Dobrý den,

kvůli odvoláním proti projektové dokumentaci – konkrétně umístění zastávky MHD, uplynula poměrné dlouhá doba od vytvoření projektu po samotnou možnost rekonstrukce Žižkovy ulice, a proto bylo nutné aktualizovat projektovou dokumentaci pro žádost o stavební povolení. Stavební práce mohou být zahájeny po vydání pravomocného stavebního povolení, tzn. cca v polovině letošního roku. S ohledem na náročnost stavebních prací – kanalizace, vodovod a komunikace – je nutné provést rekonstrukci v jednom kalendářním roce. Proto byla rekonstrukce Žižkovy ulice odložena na příští rok.

Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

   Vážení, nejsem ve věcech staveb zběhlá, ale není to hloupost? Nejsem si jistá, ale třeba Zeyerova ulice se začala budovat a teprve na místě se zjistilo, že projekt neodpovídá skoro vůbec skutečnosti a řešilo se vše za chodu stavby! Tady máme projekt, kde se má upravit jenom zastávka a je třeba kvůli tomu stavbu nezahájit?

   A další otázka, jak to, že tedy byla stavba zařazena do rozpočtu města, když ke stavbě nebyl hotový projekt na zastávku MHD? Finanční odbor snad špatně připravil rozpočet?

   Existuje projekt, kde je třeba opravit zastávku MHD? Vodárenská správa má všechna povolení s čerstvým datem loňského podzimu, peníze v rozpočtu jsou, tak o co tu vlastně jde? Že bude třeba upravit projekt se přece dávno ví, vždyť je to důvod všech podaných námitek a poslední rozhodnutí od soudu je snad taky jasné, neříkejte mi, že se vše nedalo zařídit vloni, když Vodárenská správa to udělala!

 

   Dobře, třeba se pravdu dozvíme jindy a jinak. A aby peníze na rekonstrukci Žižkovy ulice v rozpočtu neležely ladem, jsou přesunuty na akci Rašínova ulice. Až sem v pohodě, dokud nečteme důvody:

Požadavky na zvýšení rozpočtu: Rašínova ulice, včetně sítí, havarijní stav (+40 000 000 Kč)

- Rekonstrukce havarijního stavu inženýrských sítí a komunikace v ulici, při přívalových deštích zde dochází k zatopení sklepních prostor některých přilehlých nemovitostí a součástí záměru je i povrchová oprava úseku komunikace od ulice Rokycanova do 17. listopadu.

 

   Ačkoliv je to odůvodnění naprosto v pořádku, je přesto k smíchu. Město obdrželo v r. 2012 Žádost obyvatel Habeše s upozorněním na havarijní stav ulic této městské části. Od té doby nebyla do rozpočtu zařazena ani jedna z ulic k rekonstrukci a častou odpovědí na dotaz, proč není situace řešena bylo, že když už se bude v ulici opravovat, tak všechno, tedy voda, kanalizace, sítě a el. vedení. Jako argument dobrý, má to logiku, jestli se jednou má řešit nová vozovka a chodníky, proč neřešit i to, co je pod nimi? Souhlasím jen nechápu, proč se tedy město pouštělo do spousty jiných akcí, když tady jsou havárie na denním pořádku, propadá se ulice i se stromem, proč město neupřednostnilo rekonstrukci této čtvrti už dříve.

   Loni to vypadalo, že se konečně našly peníze a byla tu rekonstrukce Rokycanova. Viděla jsem fotky po dokončené rekonstrukci, ponechám stranou komentář, jak byla provedena. Dílo bylo započato. Na letošek nebyla v plánu, resp. v rozpočtu ani jedna z ulic, nezbylo, máme rozpočet v mínusu. A náhle se objevuje rozpočtové opatření a Rašínova ulice je v něm uvedena jako havarijní stav. Špatný stav zažívá ulice dlouhá léta, nedělo se tam nic a ejhle, znovuobjevený havarijní stav. No dobrá, další ulice jde do parády, proč ne. Jenže ouha, rekonstrukce se bude týkat rekonstrukce vodovodu a kanalizace. A zbytek? Kde jsou ta odůvodnění, proč se ve čtvrti nic neřeší, protože město bude řešit rekonstrukce komplexně?

   V pondělí rada města schválí:

Radě města je předkládán návrh na zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na akci Rašínova ulice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Předmětem veřejné zakázky je zajištění výměny a přeložení stávajících sítí vodohospodářské infrastruktury převážně ve stávajících trasách v ulici Rašínova. Stavební objekty:

- SO 301 Vodovod – řád1

- SO 302 Vodovod – řád 2

- SO 306 Vodovod – armaturní uzel

- SO 311 Kanalizace – stoka A

 

   Žádné jiné sítě, žádné uložení elektrického vedení ze štítu domů do země, chodník, nic. Takové „turecké hospodářství“, což?

Žižkova ulice bude rok (?) čekat, než se upraví projekt zastávky. Rašínova ulice bude ještě několikrát rozkopávána pro dokončení celkové rekonstrukce. A prohlášení vedení města se stávají jen výmluvami prázdných slov, polopravdami, nebo rovnou nepravdami.

 

P.S. O Habeši jsem již psala zde- http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/z-projednavani-rozpoctu

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

4. 4. 2022 (18:09)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Ulic, kde nevede elektrické vedení po celkové rekonstrukci zemí, je v Písku více. Nevím, jestli má město nějakou možnost provozovatele dané sítě donutit k dražšímu uložení do země.

Odpovědět

4. 4. 2022 (19:00)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vzhledem k tomu, že o tom zastupitelé rozhodli v U s n e s e n í č. 101/15

– Rada města po projednání žádosti obyvatel „Habeše“ o zařazení rekonstrukce ulic v této lokalitě:
1) požadovanou rekonstrukci ulic v lokalitě „Habeš“ bere na vědomí.
2) ukládá odboru investic a rozvoje zajistit realizaci požadované rekonstrukce ulic v lokalitě „Habeš“ v Písku v souladu se strategickým plánem oprav komunikací.
3) sděluje žadatelům, že deklaruje vůli koordinovat jednání s E.ON a Čevak o možné přípravě na rekonstrukce sítí v dané lokalitě

si myslím, že by měla proběhnout celková rekonstrukce ulice. Je to usnesení z r. 2015, času na dojednání byla asi dost.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.