Přihlášení

Rekonstrukce domu pro seniory podražila

20. 5. 2023 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Takových tajností se nadělalo se zveřejněním dodatku ke smlouvě na akci „Rekonstrukce objektu č.p.1556 Sovova ulice“. Po zasedání rady města dochází i k úpravě předložených materiálů, ke zveřejnění samotného dodatku. Nebudu se už nikde pídit po tom, proč nebylo od prvopočátku znění dodatku zveřejněno v materiálech na zasedání rady města, nyní jako pokračování jen doplním údaje, které nebyly známy před zasedáním rady

   Co bylo tedy k dodatku projednáno, podle zápisu ze zasedání?

K bodu 27) Dodatek ke smlouvě o dílo se společností STRABAG a. s. na akci Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul.

Uvedl starosta, na jednání byl přítomen Ing. Filip, který poskytl podrobnější informace.

R. Mikušiak – na akci je příliš mnoho dodatků, neustále se navyšuje cena. Nemělo by vše platit město, ale ten, kdo to způsobil, kde je chyba?

Ing. Filip – nyní jsme na necelých 5% vícenákladů, což odpovídá rekonstrukci, jednání jsou složitá, probíhají konzultace, na každé stavbě jsou problémy, projekt je takový, jaký je, musíme se s ním vyrovnat. Všechny vícepráce jsou podloženy a podepsány.

Starosta – i přes všechny problémy je priorita stavbu dokončit.

Ing. Chalupa – vzhledem ke složitosti celé akce je třeba poděkovat odboru za odvedenou práci.

Usnesení č. 325/23

Rada města schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Písek a společností STRABAG a. s. IČO: 60838744, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“.

   A co v materiálech (kromě navržené smlouvy dodatku) především chybělo za informaci? Cituji:

Dodatek řeší návrh změny rozsahu díla včetně navýšení ceny díla o 3 053 480,78 Kč bez DPH (3 511 502,90 Kč vč. 15 % DPH). Podkladem pro tento dodatek jsou změnové listy č. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 a 55

https://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=50571

   Na tomto odkazu si můžete přečíst popis z jednotlivých změnových listů. A také se dozvíte, že tímto se vícenáklady na zhotovení díla navyšují na částku 8.969.080,14 Kč bez DPH.

   A kvůli uvedené částce vícenákladů je třeba si připomenout loňskou informaci pro veřejnost:

Dům pro seniory v objektu v Sovově ulici se začne budovat v červnu

V červnu začne rekonstrukce objektu bývalého internátu v Sovově ulici na pobytové zařízení pro seniory. Zakázku se městu podařilo vysoutěžit za 183,7 milionu korun bez DPH, to je o zhruba 16 milionů méně, než byl schválený finanční limit. Dodavatelem bude firma STRABAG, která předložila nejvýhodnější nabídku

  Inu, z ušetřených 16 milionů se do stavby vrátilo už 9 milionů, jen ta zpráva pro veřejnost už vydána není, stejně jako se nevydává k žádné jiné akci.

  Dalo by se říci, že stav s nedostatkem informací v materiálech na zasedání RM byl později napraven, kdo chce může si dostudovat všechny detaily a jede se dál. Souhlasila bych také, jenže je tu ještě jedna drobnost, která se nepřipomíná.

   Samo město si nastavilo limitovanou výši víceprací na akci „Rekonstrukce objektu č. p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ a to Dodatkem č. 1, kde se uvádí:

- Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s provedením víceprací nesmí přesáhnout částku 10 000 000 Kč bez DPH, tzn. že celková částka stavby nesmí přesáhnout 193.666.527,74 Kč bez DPH (bude proveden vzájemný zápočet méně/více prací).

http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/premie-u-stavby-v-sovove-ulici

   Dodatek č.7 obsahuje v článku 3. Předmět dodatku tabulku, která novou cenu díla konkretizuje – Nová celková cena díla: 192 635 607,88 Kč bez DPH.

Doplním snad jen používané … a včíl mudrujte…

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.