Přihlášení

Zcivilizujeme Písecké hory, ne že ne

6. 12. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

Je tenhle rok tak divný, až se divím, co všechno vydržíme, nebo ještě líp, co všechno si necháme líbit. Ovšem některé věci nám nezpůsobila všeobecná situace tohoto roku, některé věci, co nejdou pochopit, jsou dílem vedení města. Je bez debat, že se vedení města v posledních letech intenzívně snaží zničit dědictví Píseckých hor a podoby Přírodního parku. Neznám podíl jednotlivých bývalých a současných radních na „zcivilizování“ tohoto území, ale třetí místostarosta se angažuje trvale.

    Nepůjdu dál do historie, do minulého čtyřletí zvolených, i když tam to začalo pronájmem a následným ukončením nájmu rybníků U Vodáka, (rekonstrukcí chaty Živec a stavby stezek). Jakmile rybníky převzaly Lesy města do správy, zadává třetí místostarosta prostřednictvím odboru ŽP studii na „zcivilizování“ lokality U Vodáka, a kdyby její výsledek nebyl tak smutný, byla by to dobrá parodie na představu zcivilizování „přírodě blízkých úprav přírodního parku“.

 

    U Vodáka jsme si loni ujasnili, že zájemcům o lokalitu nejde o přírodu, ale o byznys, o drancování cenného území v majetku města. Vzhledem k ohlasu, který záměr v podobě studie představené městem U Malířských a následnému postupu se zdálo, že si i město uvědomuje jedinečnost Píseckých hor a nechá je na pokoji.

   Jenže zdání klame, vedení města si naopak uvědomilo, že nemůže svoje nápady až tak veřejnosti předkládat před jejich realizací, protože se lidi bouří. Jak uvedl třetí místostarosta v jedné diskuzi, měl to udělat potichu, lidi by chvíli nadávali a nic by s tím neudělali a on si prosadil svou (diskuze Spolek Voda a zeleň v Písku)!

   V takovém režimu se v klidu představila až finální podoba obnovy turistické chaty Živec, která se nenápadně změnila na penzion. V naprosté tichosti se rozšířilo zázemí střelnice a povolil vjezd, respektive průjezd Píseckými horami nejen k Živci a ke střelnici. Na akci pořádanou na střelnici se sjede ke stovce aut a to pěkně profrčí Přírodním parkem – územím klidu. Nemluvě o akcích v Bílém domě, kde se slaví tak hlasitě, že v okolních obcích mohou ještě ve čtyři ráno zpívat s nimi, jak dobře je to po lese slyšet.

   Takže přestavba chaty Živec (cca 26 a půl milionu) na sebe nabaluje legalizaci automobilové dopravy do přírodního parku, aby bylo jasné, že turistická chata to nebude, postaví se hřiště naproti penzionu (2 miliony), hřiště, jaké do Přírodního parku nepatří. Obhajoba jeho existence jako rozšíření Stezky diamantů pro rozvíjení dětské fantazie a přiblížení historie místa je až dětinsky naivní. A s povolením vjezdu aut k Živci a dál do hor přišel problém s lidmi, kteří tam chodí pěšky. Ti lidé autům překáží a tak se vedení města rozhodlo vybudovat souběžnou stezku pro pěšáky a asfaltku ponechat automobilům.

   Jenom projekt té zbytečné stezky navíc vyjde město na 108 900,- Kč. Nevíme, kolik stromů padne, aby se stezka postavila a nevíme, na kolik stavba stezky vyjde. Naprosto zbytečně utracené peníze, na Živec vede pohodlná cesta už roky!

   A když se letos povedlo v tichosti postavit hřiště u Živce, postaví se další příští rok. Nevíme kde přesně, na jaké rozloze k doplnění hřiště dojde, ale už se zadává zhotovení dokumentace za bezmála 201 000,- Kč s tím, že by se mělo investovat do hřiště dalších 2 500 000,- Kč podle schváleného rozpočtu města.

 

    Zároveň se potichu rozšiřuje zázemí střelnice, ke které se pohodlně dojede autem skrze Přírodní park, kolem které město vykupuje a vyměňuje pozemky, a hodlá tam také dál investovat. Zadarmo to nebude.

Lesy města Písku přitom v posledních letech požádaly město o snížení nájmu v důsledku kůrovcové kalamity, aby vzápětí požádaly o navýšení nájmu v důsledku kůrovcové kalamity a mohly znovu požádat o snížení nájmu v důsledku kůrovcové kalamity, a to celé v rozmezí pěti let. Přelévání financí v rámci společnosti velice nobvyklým způsobem, kdoví, jestli obhajitelným, to jen tak na okraj.

 

    Na obhajobu radikální přeměny Přírodního parku na lunapark se tak používá jistý způsob podávání informací, který nerozčílí občany hned napoprvé. Třeba to hřiště, co do Přírodního parku nepatří se prezentuje takto:

Naučná stezka Cesta drahokamů byla rozšířena o lesní hřiště

O velmi originální lesní hřiště v blízkosti chaty Živec byla rozšířena naučná stezka Cesta drahokamů v Píseckých horách. Hřiště na stezku bezprostředně navazuje, a to i tematicky. „Naučná stezka odkazuje na nerostná naleziště v okolí města. V minulosti se zde vyskytovaly převážně živce a křemeny, ale byla zde také naleziště minerálů drahokamové kvality a krystalů akvamarínu a zlatého berylu. Z toho důvodu jsou tématem hřiště právě krystaly a diamanty,“ vysvětluje Věra Samková z odboru investic a rozvoje.

Skladba herních prvků je navržena s důrazem na různorodost využití a všestranný rozvoj dětí od tří do patnácti let. Nabízí se zde prostor pro přirozenou hru, zábavu, objevování i aktivní pohyb. Hlavním prvkem herní zóny je asi padesátimetrová trasa z deseti nízkých lanových překážek. Mladší děti zde mají jednoduchou přelézací střechu a balanční špalky, na kterých si mohou trénovat svoji rovnováhu. Hřišti dominuje jedinečně řešený herní domeček vhodný i pro nejmenší návštěvníky. „Domeček ve tvaru zkosených krystalů vybízí k volné hře a zároveň vytváří bezpečnou skrýš pro děti, podněcuje představivost a podporuje komunikaci mezi dětmi během hry,“ doplňuje Věra Samková.

Lesní hřiště zhotovila na základě výběrového řízení firma Unipark, s. r. o., za necelé 2 miliony korun, zadavatelem veřejné zakázky a správcem objektu jsou Lesy města Písku, s. r. o. Hřiště je přístupné veřejnosti od poloviny července. Zodpovídá: Petra Měšťanová, DiS.   Vytvořeno / změněno: 23.7.2020 / 23.7.2020

 

   Najde se dost těch, kteří prosazují hřiště do lesa, u nás do Přírodního parku a najdou se i uživatelé těchto hřišť, kteří si neuvědomují, že les neslouží lidem jako hřiště, že všechny atrakce postavené v lese jsou přítěží pro les i pro zvěř v něm žijící. Je mi líto, že se konzumní způsob života vnucuje dětem, že jsou odmala ovlivňovány náhledem nenápaditých rodičů, omezuje se jejich fantazie pro hry jednostranným pohledem, že v lese rodiče nedovedou své děti zabavit a potřebují k tomu herní prvky hřišť. Vlastně je mi líto všech dětí, které si budou muset v budoucnu samy najít vlastní postoj k přírodě, protože jejich rodiče přírodu status Přírodního parku jako lesa nerespektují.

 

   Najde se dost způsobů, jak si múže zvolený zástupce města prosadit své záměry v Píseckých horách. Jak omluvit to, že se do lesa pustila auta? Třeba takhle?

Tisková zpráva č. 114 ze dne 27.11.2020   Při výletu do Píseckých hor můžete parkovat U Honzíčka

Lokalita U Vodáka a Písecké hory jsou velmi oblíbeným cílem procházek nejen obyvatel blízké Ameriky a Logrů, ale i lidí ze vzdálenějších částí města. Ti sem přijíždějí často autem, aby se prošli k obůrce, na Živec nebo třeba na Jarník. Možnosti parkování tu ale nejsou příliš velké. Řidiči mohou odstavit auto na dvou místech – u rybníku Bašta a U Vodáka. „Obě parkovací plochy mají malou kapacitu, často jsou přeplněné a lidé pak parkují podél silnice nebo na místech, kde je to zakázáno. Řidiči však mohou využít i parkoviště u bývalé psychiatrické léčebny U Honzíčka,“ řekl místostarosta Ondřej Veselý.

Na parkovišti U Vodáka přibydou dvě až tři parkovací místa díky přesunutí kontejnerů na nově vybudované stanoviště, i tak bude jeho kapacita vzhledem k velké oblibě této lokality nedostatečná. „Parkoviště U Honzíčka je poměrně velké, lidé se sem bez problémů dostanou, a navíc je to odsud do oblíbených míst Píseckých hor stejně daleko jako od Vodáka. Kromě toho tu cestou na Jarník potkají mnohem méně lidí,“ doplnil Ondřej Veselý. Byl by rád, kdyby lidé začali toto místo pro odstavení svých aut využívat, aby se odlehčilo lokalitě kolem tří rybníků.

Lokalita U Vodáka, která je jednou ze vstupních bran do Píseckých hor, prochází postupnou revitalizací. Letos se tu podařilo upravit vstup do rybníku Bašta, přibyly tu lavičky a naučně informační tabule o fungování rybníků, loni město zrekonstruovalo chatu Živec. Uvažuje se také o tom, že by zde v budoucnu lesem vedla nová zážitková trasa, která by turisty odvedla od poměrně rušné cesty vedoucí na Živec a dále ke střelnici. Petra Měšťanová, tisková mluvčí

 

    Takže vlastně za všechny ty změny si mohou lidé sami, to oni jezdí do lesa auty, proto jim musíme nechat asfaltky a těm nemoderním pěšákům vybudovat novou stezku. Omluvenka jako hrom, a k tomu, aby lidé nerespektovali Přírodní park a jezdili do lesa vybízí třetí místostarosta občany osobně i na video pozvánce zaplaceném městem!

 

   Vlastní zájmy prosadit tím, že zapojím širokou veřejnost k porušování režimu této lokality a potom řeknu, že to dělám pro veřejnost a její ochranu už zčásti zdůvodnil i vedoucí odboru životního prostředí http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/u-vodaka-to-zacina.

   Lesy města Písek je městem založená společnost, která má celé Písecké hory v nájmu. Jako jejich správce některé z těchto „akcí“ financuje, všechny však podporuje. Poslední dobou mi připadá, že odbornost potřebná pro správu lesního hospodářství ustupuje rozmarným výstřelkům politiků, i když každému lesníkovi je jasné, že se tím dostává do konfliktu s podstatou významu lesa, přírody, které jsme součástí.

    Přírodní park Písecké hory nezaložili naši předkové proto, abychom je vydrancovali a zničili jejich podobu, jsou i svědectvím o jistém stupni kulturnosti a vzdělání místních obyvatel při respektování potřeb lesa, přírody. A tento odkaz v posledních několika letech dostává pořádně na frak zásluhou nezodpovědných rozhodnutí vedení města a lhostejností některých zastupitelů.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.