Přihlášení

Zrušení změny v územním plánu v Semicích

20. 8. 2021 | Michaela Šťastná | Diskuze (0) | Vaše názory

O projednání návrhu na změnu v územním plánu v Semicích jsem už psala, projednával se na zasedání zastupitelů vlastně třikrát. Zastupitelé při prvním projednání došli k závěru, že k bodu se změnou v územním plánu nemají dostatek informací a nepřijali žádné usnesení. Při druhém projednání bodu na dalším zasedání – jako když proutkem mávne, někteří zastupitelé k bodu měli až přespříliš informací, ale bohužel jen k žadateli o změnu. A přijali návrh na pořízení změny územního plánu č. 4.

 Projednání změny ÚP na zasedání ZM v květnu jsem popsala http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/zastupitele-otevrene-zvyhodnili-podnikatele

Zastupitelé schválili v květnu změnu ÚP, ačkoliv spíš než změnu hodnotili žadatele o změnu. Žadatel jako zástupce firmy navrhl projednání změny v územním plánu zkrácenou metodou proto, jak sám uvedl:

„ … Současně platný územní plán Písek umožňuje zřízení penzionu, ale pouze s ubytovací kapacitou 20 lůžek. Navrhovatel žádá o navýšení maximální ubytovací kapacity na 40 lůžek s tím, že rekonstrukce penzionu bude ekonomicky rentabilní pouze při navýšení lůžkové kapacity objektu.“

  Chtěla bych pominout, že pro takový důvod žadatele by neměli zastupitelé ani o změně v územním plánu uvažovat, protože je žádáno o změnu zkráceným způsobem, a taková žádost by měla mít jistou vážnost, jako např. nutná změna pro potřeby města pro zajištění veřejného zájmu (přístavba tříd ve školce, nová křižovatka, stavba parkovacího domu a podobně), ale musím zmínit, že nešlo o věc takto významnou.

   Zastupitelé se však podstatou bodu při jeho projednání zaobírali jen okrajově, všichni hovořili o bývalém kolegovi (nebo známém podnikateli) a věnovali jeho velebení nezvykle dost času i ti, kteří diskuzi na zasedání ZM nejsou nakloněni. A poté, co probrali osobu žadatele, schválili jeho žádost a doslova s tím, že to dělají pro žadatele. Nikdo se nesnažil diskutovat o tom, co taková změna udělá se středem obce, jaký dopad na venkovský ráz zástavby bude mít stavba v jiném než venkovském typu, a zavrhli dokonce i vyjádření autora územního plánu ke změně, který tuto navrženou změnu žadatelem nedoporučil.

 

   Obyvatelé Semic, potencionální sousedé stavby žadatele, ale nejen oni, dokázali během několika dní vyjádřit svůj nesouhlas se změnou v ÚP svými podpisy a těch podpisů bylo přes 160. Požádali vedení města o zrušení usnesení zastupitelů o přijetí návrhu změny v ÚP, a na červnovém ZM byl jejich podnět projednáván současně s návrhem Pirátů se stejným požadavkem, tedy zrušení usnesení.

   Zastupitelé si vyslechli několik diskuzních příspěvků, několik zastupitelů se zapojilo do diskuze, asi po 40 minutách se na návrh třetího místostarosty diskuze ukončila. Ovšem při hlasování o zrušení usnesení se několik zastupitelů zdrželo hlasování, aby nám neprozradili jejich názor, zda chtějí zrušit nebo podpořit změnu v ÚP, asi byla diskuze přeci jen ukončena brzy. Nebylo tak ve věci přijato žádné usnesení.

 

   Kvůli těm nehlasujícím zastupitelům, podali občané vlastní návrh na projednání zrušení usnesení o změně ÚP č.4. Tento návrh byl kvalifikovaným návrhem podle zákona a měl být bezodkladně zařazen na program nejbližšího zasedání ZM. Po podání sice městský úřad oznámil podateli Radku Luskovi, že v podobných případech existují lhůty pro zařazení občany podaných návrhů a to 30, 60 nebo 90 dní, ale tyto lhůty jsou uvedeny v zákoně proto, aby měl příslušný odbor dostatek času návrh občanů zpracovat. V tomto případě byl však návrh podán zcela připravený, a vzhledem k tomu, že tento materiál byl už zastupiteli projednáván v minulosti, nebylo důvodu k nezařazení návrhu na včerejší zasedání ZM.

   Návrh občanů města však na programu zasedání zařazen nebyl. Jeho předkladatel Radek Lusk se proto v bodě určeném pro občany zeptal po důvodech nezařazení tohoto bodu. Z odpovědi místostarostky Petry Trambové to vyznělo tak, že o tomto návrhu občanů ona nic neví, ale zároveň zaznělo, že navrhovatel změny ÚP č. 4 svůj návrh vzal zpět.

   Ovšem program tohoto zasedání ZM neobsahoval zrušení změny ÚP č. 4 a prozatím stále platí usnesení zastupitelů, že na změně se má pracovat a vybraný architekt ji má připravit k veřejnému projednání a zastupitelům ke schválení.

   Pomalu to vypadá jako příběh se šťastným koncem. Pokus prosadit návrh na změnu ÚP zkráceným způsobem za podpory spřátelených zastupitelů sice vyšel, ale nakonec by neměl být realizován.

 

   Nemohu si odpustit kritiku způsobu projednání změny návrhu, kdy se místo jádra věci hodnotil navrhovatel, to je neodpustitelné pochybení zastupitelů. A aby toho nebylo málo, nikdo se ani příliš nepokoušel vzít v potaz vůli občanů, kteří zastupitele volí, a to, že s návrhem změny nesouhlasí. A když se tato vůle občanů zhmotní do podání konkrétního návrhu, tak je u tohoto návrhu zneužita možnost využití lhůt pro zařazení na program zasedání ZM na maximální možnou délku, tj. 90 dní! Návrh byl podán včas, aby byl projednán zastupiteli do 30 dnů, tedy bezodkladně už v srpnu. Projednání návrhu v září znamená využití lhůta k projednání, 90 dnů. Chápala bych využití lhůt, kdyby se jednalo o záležitost novou a složitou, se kterou by měl městský úřad mnoho přípravné práce. Ovšem u věci už známé a dokonce zcela připravené navrhovatelem to považuji za zneužívání možností daných zákonem.

   Přesto si obyvatelé Semic zaslouží obdiv. Jednak předkladatel Radek Lusk, že mu není lhostejno, co bude ve středu obce postaveno na další desítky let, a vzal na sebe břímě „organizátora“, pak také ostatní obyvatelé Semic, kteří se svým podepsáním podnětu vystavili možným "potížím" v místě, kde žijí. I ostatní podpisy občanů jsou cenné, ale dát se všanc tam, kde hodlám žít, je těžká volba a ne každý to ustojí. A určitě se nevyhnuli jistému tlaku ze strany příznivců změny ÚP, uvádím z vlastní zkušenosti. Můj respekt všem podepsaným občanům!

A je namístě zdůraznit, že občanům šlo o zásadní věc, na kterou upozorňovali své zastupitele a jen několik z nich si uvědomovalo, o čem vlastně rozhodují a o na co občané podpisovou akcí upozorňují. Nešlo o prkotinu, třeba jak bude natřené zábradlí, jednalo se o trvalou změnu v územním plánu Semic, proto mi skóre u zastupitelů 7:19 připadá ostudné.

 

Taková anabáze je poučením a věřím, že příště by bylo podepsaných občanů daleko víc, a to je jen dobře.

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.