Přihlášení

Jak by mohl vypadat vnitroblok za Olympií

20. 2. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (12) | Věci veřejné

Návrh řešení vnitroblok M. Horákové

Na základě nápadů a požadavků místních jsem připravil návrh jak by mohl vypadat vnitroblok domů za Olympií. Starším lidem chybí místa k posezení a relaxaci, i třeba ve stínu altánku u vodního prvku. Býval zde bazének s fontánkou, kterou město před pár roky odstranilo bagrem, aby se o ní nemuselo starat. Mladým lidem a dětem chybí na sídlišti hřiště na míčové hry (volejbal, fotbal, basketbal).

Vzrostlé stromy se nedají koupit, a proto se návrh snaží zachovat co nejvíce stromy stávající. Jen většímu hřišti by musela ustoupit jedna menší bříza. Fontány ve městech mají velkou nevýhodu, že nemohou být v provozu v zimě. Proto se dnes dělají i na malých obcích dělají spíše okrasná přírodní jezírka, kde celoročně může fungovat i malý vodopád poháněný čerpadlem ústící do malé tůňky, z které voda pak teče potůčkem kolem stromů a chodníků zpět do jezírka. Potůček zároveň vodu čistí a okysličuje. Údržba takového jezírka i pod stromy není výrazně náročná, jezírko má skimmer, který sbírá nečistoty, jednoduchý filtr a hlavní práci, aby voda zůstala čistá dělají bakterie. Vodní plocha se zvukem zurčící vodou nabije místo pozitivní energií a v parném létě jej osvěží. V jezírku mohou být okrasné kvetoucí vodní rostliny i okrasné rybičky.  

Na druhou část vnitrobloku je umistěno víceúčelové hřiště především na míčové hry, které na sídlišti chybí. Kolem jezírka i hřiště může být více malých altánků s lavičkami, aby senioři zde mohli trávit hezké odpoledne s pohledem na jezírko a rodiče dětí mohli sledovat své děti jak si hrají.

Parkování v ulici se mění na šikmé oboustranné, v podstatě na půdorysu stávajících komunikací, přibude +12 parkovacích míst a nezabere se další zeleň. Část z tohoto návrhu připravíme společně do PaRo a zbývající část doufáme, že zafinancuje město.

 

Jak se radní 30 let hezky "starají" o sídliště M. Horákové

 

Sídliště M. Horákové – modernizace

Naše společnost Servis FULL spravuje na sídlišti 10 bytových domů a tak jsme se rozhodli pomoci obyvatelům sídliště vyjednat na městě věci, které sídliště nutně po 60 letech potřebuje a příp. připravit 1-3 projekty za 1 mil. Kč do participativního rozpočtu města spolu se zastupitelem panem Josefem Soumarem, který nabídl svoji pomoc.

Zve Vás všechny obyvatele sídliště a přilehlých částí na setkání, které se bude konat 28.2. 2020 v 17 h v restauraci Olympie a jehož účelem bude vyslechnutí požadavků a nápadů občanů na zlepšení jejich sídliště.

Kdo může ať zašle svůj nápad dopředu na email pavel.sebelle@servisfull.cz nebo tel.: 724724705.

 

Uveřejňojeme již shromážděné návrhy a požadavky občanů.

Můžete na email pavel.sebelle@servisfull.cz k jednotlivým bodům zasílat připomínky a své názory.

 

 1. Aby se v zimě udržovali všechny chodníky a trasy v majetku města. Udržují se jen chodníky po jedné straně ulice, neudržují  se spojovací chodníky.  Zimy jsou mírné, sněhu minimum, tak by to nemělo být nákladné.
 2. Investovat do stávající vybavenosti a zeleně, včetně  její lepší údržby
 3. Místo vyšlapaných pěšin udělat alespoň úzké chodníčky.
 4. Opravit  po 60 letech chodníky, především  u vstupů před domy M. Horákové 1648-1650, 1642 (nová dlažba)
 5. Udělat nové chodníky a bezbariérový přístup k domům 17. Listopadu 1703 a 1704
 6. Pro dům M. Horákové 1710 a 1711 dát za dům 2 lavičky
 7. Odstranit nepoužívané venkovní stojací sušáky na prádlo a klepače na koberce (projednat s výbory domů)
 8. Před domem M. Horákové 1710 a 1711 (příp. 1708-1709) rozšířit kolmé chodníky na ulici, aby sanitka příp. stěhováci  nerozjížděli trávu
 9. Před vchody do domů 1648,1649,1650 a 1651, 1652, 1653 není plocha na krátkodobé zaparkování auta. Žádost, už obyvatelé  dávali na měst. úřad v roce 2010, proběhlo místní šetření a nic se “nevyšetřilo”,  nebylo dosud provedeno.
 10. Udělat „zelené parkoviště“ (vsakování vody a stromy) u školky před domy 1651,1652,1653
 11. Zmodernizovat způsoby parkování, udělat parkování bezpečnější (šikmá stání), navýšit kapacitu parkovacích ploch na sídlišti šetrně vůči zeleni a vsakování vody
 12. Rozšířit parkoviště u Olympie
 13. Před 30 roky byl odšroubován a odvezen s. Gottwald, ale mohutný žulový podstavec je tady dosud před Olympií, řešit s občany, především v domech 1725-1727 lepší využití tohoto prostoru. (Např.: Vzhledem k bezprostřední blízkosti rušné Harantovy ulice nelze předpokládat, že by se v této části lidé rekreovali sezením na lavičkách. Před zastávkou MHD je nebezpečné šikmé parkování v Harantově ulici. Je zde potřeba rozšířit parkování pro restauraci Olympie, Harantovku a domy 1725-1727. Proto se jeví toto místo jako vhodné pro „zelené parkoviště“ se stromy a jímáním dešťové vody do retenční nádrže – jezírka + parčík. Vznikl by tak i vodní prvek v této lokalitě z nějž by byl napájen zavlažovací systém pro místní zeleň. Šikmé stání v ulici změnit na podélné, Harantovu ulici oddělit pásem vzrostlých stromů a zrelizovat šikmé dvouřadé stání za stromy. Doplnit vhodně zeleň, především stromy, koše a chodníčky.)
 14. Udělat podzemní kontejnery před samoobsluhou Pramen (nyní 4xplast,4xpapir,2xsklo), mohlo by dojít ke zlepšení čistoty prostoru. Asi bude někomu vadit horší prohoz, ale je to něco za něco. Před Olympií je to taky funkční.
 15. Zlepšit parkoviště u Lotomu (osvětlení nyní je nedostačující). Zvážit příp. zastřešení parkoviště. Uvažovat o případném 2 patrovém parkování, či parkovacím domu. Je možné, že bude občany lákat dát auto pod střechu a nebude tolik aut v ulici. Kde někdy ani IZS neprojede.
 16. Altán nebo něco takového na místě bazénu, fontány nebo po zrušeném pískovišti mezi domy 1710 a 1717. Mohl by nastat problém ve večerních či nočních hodinách s mládeží, ale lze třeba využít městskou policii, aby altán odemkla a zamkla na noc.
 17. Kolem trojdomu 1648-50: v těsné blízkosti severního štítu domu (cca 2,05 m)je několik přerostlých stromů odstranění stromů a výsadba nových, nižších druhů, příp. jejich ořezání a omlazení. Stromy jsou v těsné blízkosti severního štítu domu z nich  přelétají ptáci a dělají opakovaně díry do fasády, v současnosti je jich 5, z druhé strany domu jsou jen tři. A mikroklima výrazně podporuje růst řas na fasádě. Zateplení domu nás stálo před 12 roky  10 mil. Kč.(!) a budeme ho splácet ještě 5 let. Zalepení děr a umytí fasády asi taky něco bude stát.
 18. Udělat bezbariérový přístup pomocí terénní úpravy k domům 17. Listopadu 1717-1718, 1715-1716
 19. Vrátit vodní prvek mezi domy 1710 a 1717 (ne fontánu jen s letním provozem, ale celoroční okrasné přírodní jezírko s vodopádem a potůčkem, příp. vodotryskem, aby bylo slyšet příjemný zvuk tekoucí vody i v zimě).
 20. Mezi domy 1710 a 1717 umístit víceúčelové hřiště pro děti (basketbal, volejbal, fotbal, florbal)
 21. K domům 1642 umístit víceúčelové hřiště pro děti (basketbal, volejbal, fotbal, florbal)
 22. Pro mládež sedávající na rampu prodejny u domu 1703, udělat samostatné zákoutí v místě, kde nebudou rušit ostatní obyvatele

 

SOUVISEJÍCÍ TÉMA: Jak by mohl vypadat prostor před Olympií

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jak se radní 30 let hezky "starají" o sídliště M. Horákové

5 miliónu na zapojení veřejnosti – participativní rozpočet

Participativní rozpočet – pár poznámek k nástroji spolurozhodování občanů nejen o veřejných penězích

  Fotogalerie k článku


  0
  0

  Diskuze k článku +

  20. 2. 2020 (18:18)  –  Luděk Blaha

  0
  0

  Po nějakém plácku pro děti a jejich drobné míčové aktivity jsem se na sídlišti Jih sháněl ještě před jeho revitalizací. To aby malí sportovci nemuseli hrát vybíjenou na poměrně frekventovaném chodníku, kde jim neurvalí chodci neustále vstupují do hry.

  Odpovědět

  21. 2. 2020 (11:49)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  A co se tam vše zrevitalizovalo?

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (00:01)  –  Luděk Blaha

  0
  0

  Vozovka, parkoviště, chodníky, pěšiny a trávníky… A některé věci se vyloženě povedly.
  Například, když poprší, pak pěšiny ve vnitrobloku mezi Truhlářskou a Smrkovickou jsou stejně blátivé, jako ty původní, vyšlapané travou. Jen to bláto je okrové. Nebo, na rozšířeném parkovišti v Truhlářské jsou na místě dvou parkovacích míst dva budoucí stromy. Mohly být sice zasazeny kdekoli kousek vedle, ale budiž. O ta dvě místa řidiči nepřišli, protože pravidelně parkují na vozovce podél těch stromů. Pravda, někdy tak, že sanitka nebo rozměrné hasičské auto by na chodník vedoucí k panelákům patrně neprojely. Ale koho to zajímá, když se doposud nic nenadálého neudálo. Možná by tam stačila značka zakazující stání.
  Také jsem si původně myslel, že by se na tu promenádu od bývalého výměníku k bývalé fontáně mohl vejít dobře dvousetmetrový asfaltový oválek pro malé kolečkové bruslaře. Nevešel. Zato se na tamní trávníky vešly kačírkem vysypané květinové cikcaky, které záhy začaly prorůstat plevelem. Uvidíme, jak se rostlinkám zadaří v příští subtropické sezóně.

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (11:11)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  Takže vlastně nic moc se nezrevitalizovalo. Já tudy spíš jen projíždím autem, dům co spravujeme je na okraji 1997-98, ale nepřišlo mi nikdy, že by se něco moc změnilo. Kolik to asi stálo? :-)

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (11:41)  –  Luděk Blaha

  0
  0

  "Takže vlastně nic moc se nezrevitalizovalo."

  A co by sis, Pavle, kromě 'vozovky, parkoviště, chodníky, pěšiny a trávníky' představoval?
  Tak přihodím… v zemi je nový horkovod.
  Až na zmíněné drobnosti + zúžení vjezdu do Smrkovické od viaduktu nehořekuji nad revitalizací.
  Chybí mi ten plácek pro děcka.

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (12:15)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  Co bych si představoval? No aby lidi poznali nějaký větší rozdíl a byli spokojeni. ty spokojen nevypadáš. Chybí ti plácek pro děti, to je velký nedostatek nemyslíš? Ptal se tebe a někoho z lidí někdo na názor co byste tam chtěli?
  Revitalizace je snad "oživení" prostoru pro to, aby lidi se v něm cítili líp….a to asi ta vaše na Jihu nepřinesla. nebo se pletu? Je tam vodní prvek co tam býval?

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (12:24)  –  Luděk Blaha

  0
  0

  "ty spokojen nevypadáš"

  Spíš jde o to, jestli se spokojen cítím.
  Vzhlem k tomu, že obyvatelé sídliště přestali jezdit s auty po trávnících a dělat tu něco na způsob tankodromu, tak si nestěžuji.

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (12:52)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  Nestěžuji a být spokojen nejsou stejné věci. Měl jsi ty a lidi místní možnost mluvit do revitalizace? Pokud ne proč a je to podle tebe chyba?

  Odpovědět

  22. 2. 2020 (22:54)  –  Luděk Blaha

  0
  0

  Sídliště Jih je dobré místo pro bydlení. Nestěžuji si. Nevidím mnoho důvodů, proč bych měl odborníkům mluvit do provádění oprav vozovek, parkovišť, chodníků, pěšin a trávníků. O možnostech ostatních obyvatel nevím nic. Ani proč ano, a nebo proč ne.
  O některých problémech jsem se opakovaně zmiňoval už dřív. Například zakreslení míst pro auta na parkovišti ve Smrkovické ulici nebo vyřešení přímého přístupu ke školce pro rodiče s kočárkem. Což se nakonec i stalo. Takže spokojenost.
  Fontána s vodotryskem mi nijak zvlášť nechybí. Spíš bych uvítal třeba pravidelnou údržbu lávky na městském ostrově. O zprovoznění venkovního bazénu ani nehovoře. Jakože sci-fi.

  Odpovědět

  23. 2. 2020 (11:27)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  Ty a lidé z tvého sídliště víte líp než tzv. "odborníci", co tam potřebujete a kde by to mohlo být. Jaké odborníky máš na mysli? Ve vedení města žádní odborníci nejsou :-) Podle toho, že tam udělali hliněné pěšiny, ze kterých jak jsi psal máš bahno na botách, tu revitalizaci asi moc kvalitní odborníci nenavrhovali.

  Odpovědět

  21. 2. 2020 (09:29)  –  Martin Špírek

  0
  0

  Dobrý den, vážený pane Šebelle.
  K bodu 13. Už se tím (tuším) v minulosti zabývala Komise pro urbanismus a architekturu. Určitě to dohledáte v zápisech.
  A prostudujte také materiál ŽP = Seznam lokalit pro vysadbu smrku omorika-Pisek-2015
  viz http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=7798

  100 bodů myšlence zavedení šikmého parkování! Začít před domy č.1708-1711

  Držím palce Vaší aktivitě! M. Špírek

  Odpovědět

  21. 2. 2020 (10:49)  –  Pavel Šebelle

  0
  0

  Zdravím pane Špírek, děkuji.
  Web města Písku je pro mne tak nepřehledný, že asi to co komise pro urbanismus navrhovala nedohledám. Mám to co navrhovala před Olympií a je tam malý plánek, který se mi zdá jen na kosmetické úpravy zeleně, ale parkování neřešeno. Váš odkaz je jen na výsadbu stromů.
  Problém je podle mne v tom, že podle mne různé komise řeší věci bez občanů a řeší jen "svoje části", komise pro ŽP stromečky atd., . Asi nenahlíží na věci jako celek (aby současně řešili dopravu, estetiku místa, provozní způsobilost, ŽP) , o nějaké vizi na 5 nebo 10 let se asi vůbec nedá mluvit.
  Šikmé parkování před domy 1708-1711 mám už nakresleno, stačí zúžit přehnaně široké chodníky. Jsem rád, že vy to podpoříte. Zveřejním pak celý návrh parkování na sídlišti jen trochu nestíhám, podle mne při minimálním záboru zeleně se dá navíc udělat spoustu parkovacích míst, které problém vyřeší na pár let.

  Odpovědět

  Nový komentář k článku

  Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

  Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.