Přihlášení

Jak by mohl vypadat prostor před Olympií

23. 2. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Životní prostor

Na základě nápadů a požadavků místních obyvatel ze sídliště M. Horákové jsem zpracoval návrh, jak by mohl vypadat prostor před restaurací Olympie. Místo trpí silným provozem aut na Harantovce, lidé by uvítali oddělení silnice hustou zelení. Je zde také nedostatek parkovacích míst, parkoviště před restaurací, kde se vaří a kam řada lidí chodí ráda na oběd, má parkoviště s kapacitou projektovanou na rok 1965.

Vzhledem k silnému provozu na Harantovce, nebude nikdy tento prostor odpočinkový park, není zde ani jedna lavička. V tomto velkém otevřeném prostoru by mohla být dvouřadá alej z velkých stromů. Málokde ve městě je tak velký prostor, aby velké stromy nebránili světlu do oken okolních domů. V místech, kde jsou velké stromy se prý dobře spí (až do okruhu 300 m), to by jistě uvítali obyvatelé Harantovky i domů na sídlišti, které ruší v noci hluk z aut. Velké stromy v létě prostor ochlazují, a tak i pro chodce by byl v létě prostor příjemnější. Pro chodce jdoucí na sídliště i pro ty co musjí jít Harantovkou třeba ze školy E. Beneše. Velké stromy na svých listech zachytí prach z dopravy a zlepší vzduch plný exhalací.

V rámci klimatické změny, kdy je v létě velké horko a sucho, rostou stromy, které nejsou uměle zavlažovány usychají a rostou pomalu. Vím to z vlastní zkušenosti, protože mám les. Není problém jen to, že vám 50-75% sazenic uschne, ale i to, že místo 5 let se o malé stromky musíte starat mnohem déle než dosáhnou potřebné výšky, aby je ostružiny neohnuli.

A proto je třeba zajistit zavlažování nové aleje, aby stromy neuschly a rychle vyrostly. Jedna paní dala můj původní návrh na Facebooku do skupiny Zahradní architektura, kde řada odborníků poradila jak takové zalévání levně zajistit. Nejjednodušší, nejlevnější a bez potřeby čerpadel je zavlažovat alej stromů ze zpevněné plochy – třeba z parkoviště viz. fotografie níže uvedené. Paní Jitka Vágnerová mi k tomu na FB ve skupině Zahradní architektura napsala: Nejjednodušší, nejlevnější, co se týká zasakování vody je parkoviště z distanční dlažby oddělené mírně prohloubeným travnatým pásem s řadou stromů.  Pokud zvolíte distančku s výplní spár kamennou drtí bez nulové frakce, dobře to profiltruje a ve spojení se stromy funguje skvěle, nebude třeba téměř zalévat. Systém bude sobestačný.

Chodník a parkoviště v aleji tedy není zlo pro zeleň, ale zajistilo by zalévání stromů. Nová parkovací místa by umožnili změnit nebezpečné šikmé parkování v Harantovce u autobusové zastávky, kde by mohlo zůstat podélné a celkově by přibylo 23 parkovacích míst. Zajistilo by to další místa pro Harantovku a sídliště. Rozšíření parkoviště před Olympií by podpořilo i podnikatele v této restauraci, protože by zde kolem poledne bylo možné zaparkovat a přišlo by na oběd více lidí.

Prostor by bylo možné oživit i vodním prvkem. Původní jezírko, které jsem uvažoval  by asi nebylo vhodné, ale malý vodopád vytékájící tam, kde je podstavec sochy Gottwalda a pokračující potůček kolem chodníku kolem aleje, končící malou tůňkou by místo jistě zpříjemnil.

Návrh by se měl líbit odboru dopravy, protože nové parkoviště umožní odstranění nebezpečného šikmého stání v Harantově ulici, měl by se líbit i odboru ŽP, protože umožní jímat dešťovou vodu a posílí místní zeleň. Oba tyto odbory by měli dořešit příp. detaily a udělat vše proto, aby se tento nápad zdůrazňuji místních, ne můj, mohl zrealizovat. Uvedl jsem asi 8 dobrých důvodů proč ano, návrh řeší komplexně celý prostor, zlepšuje zeleň, navyšuje kapacitu parkovišť, dává stín chodcům.

Budeme si o něm povídat s občany v pátek 28.2. v Olympii od 17 h. Určitě jej dáme do PaRo.

Projednávaným tématem bude také: Jak by mohl vypadat vnitroblok za Olympií

Nenapadá mne žádný logický argument proti. Na Facebooku sice jeden člen komise pro ŽP hned proti  byl,  že se mu nelíbí, že parkovištěm se zabere půda, nezpevněná plocha. K tomu bych chtěl říct, že v prostoru moc zelené trávy nenajdete a úřední osoba musí přistupovat ke všem občanům i projektům stejně. Pokud odbor ŽP a město denně povoluje zástavbu půdy stavbami (rodinnými domy, halami), pokud se udělalo parkoviště u nemocnice a mají se dělat 2 parkoviště na Hradišti i bez systému zavlažování a jen s malou zelení, není žádný důvod zakazovat parkoviště lidem z Harantovky a sídliště M. Horákové, které bude sloužit k zavlažování nové aleje stromů. Úředníci a komisaři jsou ve svých funkcích proto, aby podněty a nápady lidí realizovali. Aby zařídili jak to půjde nejlíp udělat a ne, aby jen říkali, proč to nejde a do požadavků a projektů obyvatel „házeli vidle“, jak je v Písku jejich „špatným“ zvykem. 

Ve fotkách uvádím současný letecký pohled, je tam zbytečně zpevněná plocha kolem pomníku, kterou 30 let nikdo neřešil, návrh a možné způsoby zavlažování.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:

Jak se radní 30 let hezky "starají" o sídliště M. Horákové

5 miliónu na zapojení veřejnosti – participativní rozpočet

Participativní rozpočet – pár poznámek k nástroji spolurozhodování občanů nejen o veřejných penězích

 

CO PLÁNUJE V TÉTO LOKALITĚ MĚSTO PÍSEK

VIZ Z Á P I S  č. 06/2019 Komise pro urbanismus a architekturu z jednání, které se konalo dne 18.06.2019

1/ Představení studie parkových úprav prostoru předpolí sídliště Dr. M. Horákové:

Komisi byla představena studie řešení parkových úprav nástupního prostoru sídliště Dr. M. Horákové. Členové komise vzali předložené řešení na vědomí. Komentovali pouze otázku údržby ploch osetých „květnatou loukou“.

 

Situace:

 

Text autora studie – ing. arch. Eva Svinteková:

„ Předmětem architektonické studie je parková úprava prostoru předpolí píseckého sídliště Dr. Milady Horákové. V současné době je tento prostor tvořen chodníky ze zámkové dlažby a píseckých ploten, zpevněné plochy v centrální části před piedestalem, na kterém dříve stála socha Klementa Gottwalda, jsou taktéž z píseckých ploten. Zbylé plochy jsou tvořeny trávníky, ve kterých jsou různě vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy a neúhledné křoviny (zejména tisy a jalovce). Cílem této studie je návrh nového řešení parku, který by měl být místem příjemným pro odpočinek. Řešení by mělo spočívat v návrhu nových tras chodníků včetně zpevněných ploch a důkladném zvážení kácených stromů a křovin a jejich doplnění. Výraznou složkou této studie je návrh zeleně týkající se nejen stromů a křovin, ale taktéž travnatých ploch či nových záhonů.“

 

 

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

24. 2. 2020 (13:57)  –  Pavel Šebelle

0
0

Návrh paní architektky Svintekové má několik nedostatků.

1) Zásadní chyba je, že nevzešel z diskuse z místními občany, kteří zde bydlí.


2) Zásadní chyba je, že nevychází z reality daného místa, neřeší vůbec to, pro co je to místo vhodné. Píše "Cílem této studie je návrh nového řešení parku, který by měl být místem příjemným pro odpočinek." To je mylný předpoklad, protože to by se musela omezit výrazně doprava v Harantově ulici a ne jen vysadit pár keřů a stromů a upravit trochu chodníčky. V Harantově ulici naopak doprava poroste a jen "masochista" by si šel sednout do takového místa, kde je hluk a spousta zplodin z aut. Proto tam ani dnes není jedna lavička.

2) Neřeší vůbec pohyb osob a vozidel, situace je zde neúnosná a nebezpečná, šikmé parkování v Harantovce by nemělo být, zkuste si odtud vyjet, velmi nepříjemné. A není kde zaparkovat, před Olympií a za ní parkuje 20% aut tak, že by měli každý den dostat botičku.

3) Neřeší vůbec zalévání zeleně, to, že tam bude kvetoucí louka je iluze, bez zalévání tam bude vyhořelá bídná tráva jako dosud a nové stromy neporostou.

4) Nerozvíjí místo pro podnikatele a občany.

5) Nemá vodní prvek

6) Nenabízí lidem jdoucími po Harantovce stín a možnost si aspoň na chvíli oddechnout od provozu a horka.

7) Má málo stromů, místo nebude tak ochlazované jako by bylo s alejí

8) Nemá žádný výrazný nápad.

Odpovědět

24. 2. 2020 (14:01)  –  Pavel Šebelle

0
0

Ještě bych chtěl dodat, že návrh občanů odstraňuje asi 311 m2 zpevněné plochy zbylé po pomníku K. Gottwalda, které dnes nemají absolutně žádný význam, věnce se tam nekladou, na piedestalu nic nestojí. Dnes tato plocha nezasakuje vodu.

Nové parkoviště, které by bylo pro vodu absolutně propustné a zajistilo by zalévání vzrostlých stromů má plochu cca 990 m2 i s komunikací, zabírá se tedy pouze cca 680 m2 pro hypotetický trávník, v létě vyhořelý a nezasakující, a naopak přibyde 680 m2 plochy z které bude výrazně zasakovat voda do podzemí a k zeleni.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.