Přihlášení

Jak se má jmenovat lávka U Václava – po Dagmar Šimkové, nebo po architektu Pleskotovi?

8. 8. 2018 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Dagmar Šimková

Petiční výbor k pojmenování nové lávky – Stavba nové lávky přes řeku Otavu je v plném proudu a o jejím pojmenování se rozhodne v srpnu tohoto roku. 16. 8. se sejdou zastupitelé města a budou vybírat ze dvou variant. Buď zvolí název, který opakovaně doporučuje letopisecká komise, a budeme chodit po Pleskotově lávce od architekta Josefa Pleskota, anebo podpoří název, který na základě projednání petice občanů doporučuje rada města, a v Písku budeme mít Lávku Dagmar Šimkové od architekta Josefa Pleskota.

Už ze samotných navrhovaných názvů je jasné, že druhá varianta by přinesla dvojí ovoce.
Zaprvé by Písek důstojně uctil památku politické vězeňkyně komunistického režimu Dagmar
Šimkové, která má na město Písek silnou vazbu, a za druhé by se zviditelnil jako město, kde
se realizují stavby renomovaných architektů, jako je Josef Pleskot. A navíc by si Písek ušetřil
možné nepříjemnosti vyplývající z právního nařízení, které pojmenování veřejných
prostranství po žijících osobách neumožňuje (konkrétně § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
 
I bez ohledu na právní předpis a při vší úctě k práci tvůrců a architektů přece nejezdíme do
Prahy navštívit Katedrálu Petra Parléře či Milunićův dům. Jezdíme obdivovat Katedrálu
svatého Víta a Tančící dům. Bylo by to poněkud kocourkovské prvenství, kdyby se do Písku
jezdilo za lávkou pojmenovanou po jejím (žijícím) autorovi.
 
Návrh nazvat lávku po Dagmar Šimkové ovšem nebyl protestní. Vznikl z podnětu čtenářů její
knihy „Byly jsme tam taky“. Vzpomínky Šimkové na roky ve vězení vykreslují bezpráví,
které se v minulosti dělo, ale zároveň přesahují lidské zoufalství a beznaděj nezlomnou vírou
v lidskou důstojnost. V tom je síla příběhu Dagmar Šimkové. To je důvod, proč na Dagmar
Šimkovou vzpomínat. A jelikož vznikající lávka spojuje břehy řeky, u které Šimková žila (ve
vile stojící na ose lávky), vnést její jméno do tohoto veřejného prostoru se jevilo
nejpříhodnější. Lávka by se tak mohla stát symbolickým pomníkem všech obětí totalitních
režimů.
 
Návrh petice na pojmenování lávky po politické vězeňkyni Dagmar Šimkové svým podpisem
během několika týdnů podpořilo 649 lidí (z toho 454 občanů Písku) na celkem 43 petičních
arších, které kolovaly po Písku. Více než 1500 lidí z celé republiky, kteří znají odkaz Dagmar
Šimkové (kniha se dočkala již sedmi vydání), připojilo svůj podpis k elektronické verzi
petice.
 
Tak tedy na závěr: „Paní Dagmar Šimková, ať už k Vám půjdeme po lávce, která ponese Vaše
jméno, jméno, které se stalo symbolem odvahy a víry, anebo k Vám půjdeme po řádcích slov
a vět, které čteme ve Vaší knize, budeme na Vás vzpomínat.“
 
Za petiční výbor:
PhDr. Štěpánka Činátlová, Písek
Ing. Kateřina Pokorná, Písek
Ing. arch. Vít Řezáč, Písek
 
Související články:

 

0
0

Diskuze k článku +

9. 8. 2018 (00:21)  –  Luděk Blaha

0
0

Nejsem si zcela jist, jestli příměr 'poněkud kocourkovské prvenství' je v tomto případě namístě.
Snad kdybychom si připomněli, že stavbu lávky architekta Pleskota prosadili v podstatě titíž činovníci, kteří na jejím odmítání postavili svůj program v minulých komunálních volbách. To už by mohlo být kocourkovské víc než dost.
Pokud má název nové lávky přinášet městu ovoce, včetně toho zviditelnění, kterého má naše město jistě zapotřebí, nechť je to název co možná nejdůstojnější. Troufám si odhadnout, že se schválení oficiálního názvu lávky z nějakého věrohodného důvodu odloží, aby se z něj i letos mohlo stát nosné a výživné předvolební téma. Jakože kdo s kým proti komu, a tak nějak podobně.
Nakonec to bude Václavská Pleskotova Lávka Dagmar Šimkové U Vodárny.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.