Přihlášení

Jaké jsou dopady spalování odpadu na životní prostředí? Zkušenosti ze zahraničí.

22. 11. 2022 | Pavel Šebelle | Diskuze (0) | Věci veřejné

Znečištění ovzduší v celé Evropě poškozuje zdraví lidí, snižuje kvalitu jejich života a zkracuje naše životy. Jsme tím postiženi všichni, ale někteří – zejména děti, starší lidé a lidé s nízkými příjmy – jsou zranitelnější a postiženější než ostatní. Podle WHO jedna třetina úmrtí na mrtvici, rakovinu plic a chronická respirační onemocnění na celém světě je způsobeno znečištěním ovzduší. Přesto písečtí politici, chtějí v našem městě postavit spalovnu odpadů pro města Strakonice, Horažďovice, Milevsko, Blatná, Vodňany, nový zdroj, produkující řadu jedů a karcinogenních látek, které se v přírodě nerozkládají, ale kumulují a vážně mohou poškodit zdraví lidí. Pro mě je to absolutně nepochopitelné, jak někdo může chtít ve svém městě, kde žije, pálit odpady z několika okresů a tím naše město trvale poškodit.

Písečtí politici obhajují tento záměr tím, že na Západě třeba ve Švýcarsku a Dánsku mají postaveno mnoho spaloven odpadu, a že to tedy určitě neškodí. Tak si přečtěme informace ze zahraničí, jak tam dnes nahlíží na spalování odpadů, které praktikovali a jak Dánsko od spaloven odpadů již ustupuje.

Zatímco na Západě zjistili, že  spalování odpadu je velmi škodlivé a budou spalovny ZEVO omezovat a zavírat, protože dnes jsou již jiné modernější a lepší metody jak zacházet s odpadem, písečtí politici dost nevybíravým způsobem prosazují a plánují, že v roce 2029, ve 30. letech 21 století nám v Písku zprovozní za 2 milardy Kč technologii, která vznikla v druhé polovině 19. století v Anglii, kde se spalováním odpadů začali.

Tak si přečtěte zkušenosti z Anglie a západní Evropy
Přeloženo z anglického originálu

https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/

Co je to spalování odpadu?

Spalování odpadu – spalování odpadu ve spalovnách za účelem výroby elektřiny (neboli „energie z odpadu“) bylo propagováno jako klíč ke snížení emisí uhlíku ze zpracování odpadu v budoucnosti. V posledních letech se prosazuje jako alternativa k odesílání odpadu – zejména plastového – na skládku. Kromě snížení toho, co posíláme na skládky, které se stále více zaplňují, by to mělo další efekt snížení potřeby spalovat fosilní paliva v konvenčních elektrárnách. To vedlo k tomu, že řada místních úřadů ve Spojeném království zintenzivnila výstavbu takových zařízení.

Je spalování odpadu dobrým řešením?

Při zvažování „zelených údajů“ jakéhokoli řešení nakládání s odpady je třeba vzít v úvahu mnohé. Nedávno jsme zadali vypracování zprávy firmě  Eunomia výzkum a poradenství o střednědobých a dlouhodobých dopadů spalování odpadu na klima a kvalitu ovzduší ve Spojeném království.

Zráva byla uvedena v nedávno i na kanálu Channel 4 jako : Špinavá pravda o vašem odpadu .

Navzdory případům předloženým ve prospěch spalování odpadu zpráva ilustruje, proč jej nelze považovat za „zelený“ nebo nízkouhlíkový zdroj elektřiny, zejména v horizontu 15 let. Ve skutečnosti nám říká, že spalování bude do roku 2035 ve Spojeném království více uhlíkově náročné než skládkování a bude také hlavním zdrojem toxického znečištění ovzduší.

Jak se svět topí v plastech a země jako Čína zavírají dveře zahraničnímu odpadu, bude spalování stále více prosazováno jako „snadná“ alternativa. Odpad ale nezmizí jen tak v oblaku kouře. Čím více odpadu a plastů se pošle ke spalování, tím více bude souběžně trpět naše životní prostředí a zdraví.

Tatiana Luján, právnička v oblasti plastů ClientEarth

Kromě přímého dopadu spalování odpadu na planetu a naše zdraví by spalování odpadu mohlo mít další, nepřímý účinek, a to ovlivněním množství, které se recykluje. Tým Dispatches zjistil přímou korelaci mezi regiony vázanými na smlouvy o spalování odpadu a nízkou mírou recyklace. A v Anglii nyní spalujeme více odpadu, než recyklujeme. Dokument ve skutečnosti ukázal, že asi 60 % odpadu směřujícího do spaloven by mohlo být místo toho recyklováno.

Jaký druh elektřiny bude produkovat spalování odpadu?

Zpráva analyzuje dopady jak z hlediska emisí uhlíku, tak látek znečišťujících ovzduší. Zjistilo se, že:

  • Výroba elektřiny ve spalovnách se brzy přiblíží intenzitou uhlíku uhlí a plynu než větru a slunci. Je to proto, že zvýšení podílu těžko recyklovatelného plastového odpadu zasílaného do spaloven zvýší uhlíkové dopady spalování. Plast se získává ze surové ropy a uhlík se uvolňuje při spalování. Takže zatímco elektrická síť by měla být dekarbonizována v důsledku více obnovitelných zdrojů energie přicházejících online, elektřina vyrobená ve spalovně se stane hlavním klimatickým problémem.
  • Vzhledem k rostoucímu množství odpadu odesílaného do spaloven budou spalovny vypouštět více toxinů a znečišťujících látek, které poškozují místní kvalitu ovzduší . Spalování má významnější negativní vliv na kvalitu místního ovzduší než skládkování.

Jaký je společenský dopad spalování odpadu?

Spalování odpadu přispívá ke znečišťování ovzduší a podobně jako mnoho dalších způsobů znečištění ovzduší. Zdá se, že toxické výpary ze spaloven pravděpodobně nejvíce postihnou znevýhodněné oblasti a také oblasti v chudších regionech.

Vyšetřování Greenpeace's Unearthed zjistilo, že spalovny odpadu jsou třikrát častěji stavěny v nejchudších čtvrtích Spojeného království.

Lidé žijící v blízkosti spaloven si stěžují na hluk, odpadky, zvýšený provoz vozidel, zápach a znečištění ovzduší. Jak teploty v létě stoupají, zápach se často zhoršuje, nutí lidi, aby zavírali okna a vyhýbali se sezení venku.

Co můžeme udělat pro snížení odpadu?

Musíme omezit to, co posíláme na skládky, ale namísto přechodu na krátkodobá „řešení“, jakými je spalování, musí vláda řešit problém u zdroje a zavřít kohoutek zbytečné výroby plastů.

Naše plastikářka Tatiana dodala: „Mnohé státy jako např. Dánsko již pochopili, že spalování nebude v souladu s jejich klimatickými cíli, a nařídili snížení jejich spalovací kapacity. Koneckonců, přeměna plastového odpadu na energii nijak nesníží poptávku po nových plastových výrobcích a ještě méně nezmírní změnu klimatu. Prosazovat tyto přístupy znamená odvádět pozornost od skutečných řešení, jako jsou systémy pro opětovné použití ve velkém měřítku.“

V roce 2018 přišla Evropská unie se souborem zákonů, které mnozí oslavovali jako nejambicióznější na světě, pokud jde o omezení odpadu a pobídky k opětovnému použití. Země EU a Spojené království mají zákonnou povinnost:

  • Přijmout ekonomické nástroje, včetně daní ze spalování a skládkování, s cílem poskytnout pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady.
  • Přijmout opatření, která zajistí, že odpad, který byl odděleně shromážděn pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, nebude spalován.
  • Přijmout opatření ke zvýšení podílu opakovaně použitelných obalů, mimo jiné prostřednictvím systémů vracení záloh a cílů pro opětovné použití

Ale jako je tomu u všech právních předpisů vycházejících z institucí EU, klíčové je, jak je země EU začlení do vnitrostátního práva – ale bohužel chybí klíčové termíny realizace.

Tatiana řekla: „Vzhledem k tomu, že současná situace pravděpodobně povede k nárůstu všech druhů odpadu, vlády nemohou strkat hlavu do písku. Tím, že se neposuneme kupředu s oběhovým modelem hospodářství, přicházíme o obrovské ekologické a ekonomické přínosy – a noříme se hlouběji do hromady odpadků.“

 

Související články k tématu:

Spalovna odpadů – fakta od budoucího provozovatele

Spalovna odpadů by negativně ovlivnila na mnoho let zdraví obyvatel v Písku a okolí

Spalovna ve Smrkovicích, záměr ZEVO Písek

Jaké máme informace ke stavbě spalovny ZEVO?

Spalovna odpadu v Písku?

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.