Přihlášení

Otevřený dopis panu zastupiteli Martinu Brožovi

24. 11. 2020 | Michaela Šťastná | Diskuze (3) | Věci veřejné

Veřejně dostupné oznámení na stránce Město Písek: Titulní stránka, datum umístění 24.11. 2020.

Vážený pane zastupiteli,

dle § 101 z. 128/2000Sb. v platném znění jsou schůze rady obce neveřejné. Nebývá zvykem, aby města či obce v ČR umožňovaly účast opozičních zastupitelů, na jinak neveřejné radě, upravenou jednacím řádem rady. Město Písek patřilo k výjimkám.

To, že se vedení města pokusilo jednání rady nad rámec zákona ještě více otevřít i dalším zastupitelům, se postupem času neukázalo jako dobrý krok. Nikoliv z důvodu, že bychom jako rada města chtěli něco tajit. Jednání rady jste se účastnil pouze Vy, a to bohužel nikoliv za účelem, že byste chtěl být nápomocen při její práci, ale pouze proto, abyste v podstatě streamoval její jednání, doplňoval jej o své vlastní subjektivní komentáře. Vaše komentování neveřejného zasedání mělo často charakter dezinformování a je natolik nekorektní, že bylo bohužel jedním z hlavních důvodů k omezení nadstandardní možnosti, kterou opozice měla.

Jednání městské rady je i bez Vaší účasti naprosto transparentní. Zcela v gesci zákona si rada obce může přizvat k určitému bodu dalšího člena zastupitelstva. Ze schůze je vždy pořizován zápis a tento zápis je uložen na úřadě a je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Nad rámec zákona je přístup rady města, kdy město Písek zveřejňuje dopředu program jednání rady města a do 7 dnů zveřejňuje i zápisy z jednání, tzn., že veřejnost ví, o čem se bude jednat, a je seznámena s průběhem jednání rady a usnesením. Vaše poslední vyjádření, že hlasování rady obce má být veřejné, je opět jedna lživá informace.

Rada obce vydává jednací řád, kde jsou stanoveny podrobnosti o jednání rady. Kdy a jak upraví rada obce jednací řád, je plně v její kompetenci. V našem případě, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, šlo kromě jiného o doplnění čl. 2 jednacího řádu, a to umožnit jednání rady videokonferencí v reálném čase.

 

Hlasování členů rady není vázáno žádným příkazem, je to vždy vlastní rozhodnutí každého zastupitele. Vaše osočení, že chceme něco tajit a nebo dokonce, že si chceme rozdělovat obálky, je nehorázná pomluva. A to nezmiňuji další urážky členů rady města. Proto, prosím, napříště važte svoje slova.

 

Mgr. Eva Vanžurová starostka

 

Jste spokojeni s našimi radními?

0
0

Diskuze k článku +

24. 11. 2020 (19:25)  –  Michaela Šťastná

0
0

"V našem případě, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu, šlo kromě jiného o doplnění čl. 2 jednacího řádu, a to umožnit jednání rady videokonferencí v reálném čase."
Tak jednání rady 2.11. probíhalo v rozporu s Jednacím řádem, když proběhlo dle zápisu:" Jednání rady města probíhalo on line."?
Jednou jsem dostala odpověď od starostky města, že Jednací řád je doporučení, kterým se radní řídit nemusí. Za jeho porušení nejsou žádné sankce, je to takový dokument o cti zúčastněných.

"Hlasování členů rady není vázáno žádným příkazem, je to vždy vlastní rozhodnutí každého zastupitele."
Co však zákon a rozhodnutí několika soudů různých stupňů nařizuje, aby zápisy obsahovali i zápis o tom, jak kdo z radních v usnesení hlasoval. Tuhle povinnost radnice teprve letos porušuje – RM 20.02.24, RM 20.03.30, RM 20.04.20, RM 20.05.18, RM 20.09.14, RM 20.10.05, RM 20.11.02.

Odpovědět

30. 11. 2020 (09:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Striktně podle zákona, nebo zcela v gesci zákona, tak jedná rada města v případě, když ruší několik let starou část Jednacího řádu, který umožňoval zastupitelům opozice účast na zasedání rady.
Tak tady se udělá opatření a argumentuje se zákonem, jednacím řádem, tedy nařízeními.

Naproti tomu vládní nařízení se dodržovat nemusí, jak se dozvídáme z videa na Advent Písek, ze včerejšího slavnostního rozsvícení stromu na náměstí.
Já nebo vy si o nařízeních můžeme myslet co chceme. Připravit ovšem takovou akci "za město", to je asi jiná káva.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav

III. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou
členů domácnosti,
zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;
6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení),

Odpovědět

30. 11. 2020 (10:06)  –  Viktor Hnyk

0
0

Dobrý den, no tak paní Šťastná já si myslím, že je jasně vidět na té přiložené fotce (Hladík a Vanžurová s rouškou/s nerouškou), jak dodržují nejvyšší představitelé města vládní nařízení. A potom to má nějak v tomto městě a státě vypadat.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.