Přihlášení

Písecký bazén se nejspíš bude zavírat a nový je v nedohlednu

21. 1. 2014 | Martin Zborník | Diskuze (5) | Věci veřejné

Foto bazén

Na prvním jednání zastupitelstva v roce 2014, které se bude konat 30. ledna bude po téměř roce opět na stole otázka rekonstrukce stávajícího bazénu. Město je totiž vázáno loňským výsledkem referenda, které jim ukládá zachování provozu stávajícího bazénu do doby výstavby nového. Kdy to ale bude? Na jak dlouho ho vlastně musíme zrekonstruovat na 5, 10, 15, nebo třeba na 30 let? To nikdo neví, protože záměr výstavby nového bazénu či akvaparku není stále rozhodnut. Zastupitelé stále nejsou schopni se rozhodnout a rok od referenda žádné odpovědi nemáme. Lze ale očekávat, že ve volebním roce 2014 se dozvíme mnoho návodů jak celou věc jednou pro vždy zdárně vyřešit. Ale nepředbíhejme a nechme se překvapit. Zatím co naši komunální politici budou vymýšlet své vize, chtějí již předem na konci ledna rozhodnout jak opravovat stávající bazén. Na místě je otázka: Dočkáme se tedy letos otevření venkovního 50 m bazénu, nebo se celý areál na více než půl roku úplně uzavře pro veřejnost a venku se budeme koupat až v roce 2017?

Budeme vycházet z materiálu, který míří 30.1.2014 do zastupitelstva. Předložený materiál se dá jen velice obtížně věcně posoudit, protože z něj není téměř patrné, co je vše předmětem navrhovaných oprav za stanovený limit 22 mil. Kč bez DPH a zda obsahuje veškeré součásti definované znaleckými posudky ( Tazustechnologie) a předpokladem rozsahu nutných oprav vyhotovených technickými službami již v únoru 2013. Nezbývá, než vycházet z tvrzení předkladatel, že se jedná o veškeré nutné dodávky na zajištění provozu bazénu po dobu 5 let, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě k předkládanému materiálu do zastupitelstva. Předmětem předloženého materiálu tedy je bohužel pouze otázka časového rozvrhu, nikoliv rozsahu nezbytných prací na zajištění požadavků z referenda. Je třeba si připomenout znění otázky místního referenda: "Jste pro přemístění plaveckého stadionu (akvaparku) v Písku ze stávající lokality pod historickými městskými hradbami na jiné místo a po dobu výstavby nového zachování provozu v plaveckém stadionu stávajícím?" odpovědělo 9 471 (89,9% účastníků referenda) Písečáků ANO.  Rozhodnut je pro všechny závazné.

Podrobně viz článek: V prvním místním referendu zvítězilo ANO – Nový akvapark pod hradbami nebude

 

Závazek referenda v podobě zodpovězené otázky má 2 roviny, odpovídající jednotlivým částem. Podíváme se na ně podrobně. Odpověď na 1. část závazku říká: „Ano, jsme pro přemístění plaveckého stadionu (akvaparku) v Písku ze stávající lokality pod historickými městskými hradbami na jiné místo“.

Zastupitelé jsou tedy vázáni, že nový plavecký stadion, nebo akvapark bude muset stát jinde. Co s tím ale za rok od referenda naši zastupitelé udělali? Téměř nic. Do dnes nevíme, co chceme (bazén či akvapark), kdy to chceme a kde to chceme, natož kolik to třeba bude stát. Na místo toho populisticky nevhodně zvolenou formou připravované ankety, hledáme lokality pro neurčitý záměr. Nejdříve je ale třeba vědět co chceme stavět, protože městský bazén potřebuje úplně jiné místo než nadregionální akvapark (podrobně viz článek: Město po referendu začalo hledat jiné místo pro bazén. Je na to ale ta pravá chvíle? ). O tom ale naši politici asi nemají odvahu rozhodnout. Co ale můžeme dnes s jistotou tvrdit? Že do 5 let rozhodně nový bazén ani akvapark mít nebudeme, starosta to při debatách o referendu optimisticky odhadoval na cca 10 let a při současném tempu je to velmi optimistické. Proto ale nechápu, proč plánujeme rekonstrukci stávajícího bazénu jen na dalších 5 let?

Zde se dostáváme k 2. části závazku z referenda, který říká:  „ … a po dobu výstavby nového zachování provozu v plaveckém stadionu stávajícím.“

Podle laxního přístupu našich zastupitelů je tedy třeba realizovat opatření, která prodlouží životnost stávajícího bazénu min na 10-15 let. Dle materiálu předloženého Technickými službami již 28.2.2013 je třeba vynaložit náklady na udržení životnosti na 5 let 21 417 000,- s DPH. Na prodloužení životnosti na 5-10 let je třeba ještě navýšit částku o dalších 13 mil. To se ale zastupitelům vůbec nechce. Ty si stanovili limit 22 mil., při čemž v roce 2014 se v rozpočtu počítá jen s 13 mil. To je ale dle předložených materiálů nereálné, protože se nedokáže do doby výstavby nového zařízení zachovat provoz v plaveckém stadionu stávajícím.

Materiál, který mají projednat zastupitelé  30.1.2014 jde také proti závazku z referenda. Protože zastupitelé schválili do rozpočtu města na rok 2014 jen 60% část nákladů na nezbytné opravy na prodloužení životnosti o 5 let, bude dle všech 3. předkládaných variant řešení nutné přerušit provoz bazénu. Jak uvádí zpráva zpracovaného projektu rekonstrukce stávajícího bazénu firmy ŠUMAVAPLÁN z prosince 2013 (opět nevím, proč až tak pozdě zpracovaná, když zadání bylo jasné již na konci února 2013): Vnitřní bazén by se měl rekonstruovat v období květen – prosinec 2014 a venkovní bazén, pak až následně od ledna 2015 do prosince 2016. To znamená, že odstávka vnitřního bazénu e plánovaná na min půl roku v roce 2014 bez možnosti venkovního koupání v 50 m bazénu až do roku 2017 – tzn. od referenda přesně 5 let.

Otázka zní: Proč tedy pověření zastupitelé nekonají rychle a s péčí řádného hospodáře? Jejich dosavadní nečinnost a neschopnost se dohodnout vede k prodražování celého záměru (prokazatelně k dnešnímu dni minimálně o 13 mil) a to jen v důsledku snahy, jako již po několikáté, znovu přehodit horký brambor bazénu na nové zastupitelstvo, které nastoupí po volbách na konci roku 2014. Nebo že by se snad jednalo o zástěrku, že vlastně žádný nový bazén ani akvapark ve výsledku vlastně stavět nechtějí, protože veškeré finanční rezervy města postupně rozpouštějí na jiné stavby jako je nová knihovna, údržba stávajících budov v majetku města jako škol, ulic, postupně opuštěných objektů, rozšířením městského úřadu do budovy Ekonomické školy, budování cyklostezek např. do Smrkovic či Semic, lávky u Václava apod…???   

 

Související články:

Stíny referenda

Vývoj celé situace okolo bazénu lze podrobně sledovat v přiložených odkazech na předchozí články.

Město po referendu začalo hledat jiné místo pro bazén. Je na to ale ta pravá chvíle?

V prvním místním referendu zvítězilo ANO – Nový akvapark pod hradbami nebude

Akvapark

O souběžném 1.kole prezidenstkých voleb na písecku čtěte v článku V Písku vyhrál Karel

Mobilizace: Přijďte k referendu, rozhodněte, jak dál s bazénem!
Pravda o stavu píseckého plaveckého stadionu vyšla najevo
Tisková zpráva města Písek k plaveckému bazénu

Celý článek IDNES 28.12.2012 – Písek chvátá na nový bazén, starý přitom vydrží ještě 20 let

Nebojme se referenda
Zastupitelé odsouhlasili referendum k přemístění bazénu
Referendum k novému bazénu bude

Podle právního posudku je otázka k referendu o bazénu v pořádku v obou částech


Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek
Mezisoučet petice na vypsání referenda k otázce bazénu
Veřejná diskuze k petici o plaveckém bazénu
Bude první písecké místní referendum o umístění plaveckého bazénu?
BAZÉN TADY NEBO JINDE ??
Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami
Zasaď strom, zploď dítě, postav akvapark?
O petici na přemístění píseckého bazénu se bude jednat až v březnu
Výsledky petice k záměru výstavby nového bazénu v jiné lokalitě
Petice k záměru výstavby nového bazénu
Nový bazén se přemísťovat nebude, zůstane pod hradbami
Plavečák nebo aquapark – posune nás někam veřejná anketa?
Výsledky ANKETY – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Písku
Jak dál s plaveckým stadionem?

SOVISEJÍCÍ ANKETY

Půjdete k referendu o přemístění bazénu? – hlasovat můžete ZDE

KDE MÁ PODLE VÁS STÁT NOVÝ BAZÉN? – VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY
Na základě výstavy studentských návrhů řešení nového bazénu na jiných místech v Písku podporujete znovu otevření debaty o záměru výstavby projektovaného aquaparku pod hradbami? – VÝSLEDEK NAŠÍ ANKETY

0
0

Diskuze k článku +

21. 1. 2014 (10:09)  –  Ondřej Blažek

0
0

Martine, díky za trefný článek. Současný vývoj kolem bazénu bohužel jen dál (kvůli těžko prohlédnutelným zákulisním strategiím) prohlubuje nedůvěru občanů Písku v jimi zvolené zástupce.

Odpovědět

21. 1. 2014 (13:09)  –  Ondřej Veselý

0
0

Považuji za naprosto neuvěřitelné, jak krátká je paměť. Když jsem rozporoval otázku položenou v referendu, protože jsem považoval za nesmyslné, abychom investovali do chátrajícího zařízení, bylo mi před nosem máváno právním posudkem, podle kterého neměla být druhá část otázky vykládána tak jako je tomu v tomto článku a jak opakovaně předestírají oba pánové Blažkové. Naopak jejím výsledkem mělo být to, že máme stávající bazén provozovat jenom tak dlouho, jak to bude z hlediska stavebních, hygienických a jiných předpisů možné a pokud to možné nebude, tak jej prostě máme zavřít. Jenže ono je něco jiného tvrdit lidem před referendem a rok po něm, kdy je vidět, že věci nejsou takové jak bylo tvrzeno a je třeba najít viníka toho, že v Písku třeba taky žádný bazén řadu let nebude. Samozřejmě parchanta politika. A mimo jiné, o venkovním bazénu nebylo v otázce referenda vůbec nic. Proč? Protože byl v době referenda již zavřený a někdo by musel vysvětlovat rozpor mezi závěrem výše uvedeného posudku a snahou sypat do starého bazénu peníze.
Pokud jde o umístění bazénu vers. co se bude stavět, opět nechápu. Názor občanů o podobě zařízení byl jasný. Většina se jich v anketě vyslovila pro aquacentrum střední velikosti.
Naprosto se pak ohrazuji proti poslednímu odstavci a rozpouštění peněz. Jde o bohapustou lež. Za r. 2011, 2012 i 2013 skončili rozpočty města vždy v přebytku, který za tato léta již přesahuje více než 50 mil. Kč. Autor také zapomněl připomenout, že rozhodnutím zastupitelstva máme fixováno 150 mil. Kč na výstavbu nového zařízení. Strašení o rozpouštění peněz tak považuji za hrubou pomluvu.
A pokud jde o poznámku pana Blažka. Já se setkávám spíš s lidmi, kteří se cítí podvedeni těmi, kteří referendum vyvolali. Ale chápu, že naše skupiny se neprolínají.

Odpovědět

23. 1. 2014 (19:35)  –  Luděk Blaha

0
0

Myslím si, pane Veselý, že anketa má na rozdíl od místního referenda hlas spíše poradní, jakkoli její váhu pro rozhodování zastupitelstva nechci ani dost málo snižovat.
Podstatné asi bude, co si od nového vodního stánku slibujeme. Pardon, lépe, co si slibujete. Jestli má přispět k vodním činnostem převážně plaveckého rázu, od výuky neplavců, přes kondiční plavání všech věkových kategorií, až po sportovní tréninky. Nebo jestli se upřednostní relaxační pohodička ve vířivkách a šantění na tobogánu okresních parametrů. Nejsem si jist, jestli lze z finančních důvodů pořídit dostatečně širokospektrální zařízení.
Trvám ale na tom, že jakékoli omezení plaveckých možností oproti současnému stavu bude jen ku škodě. Jen v hodně snových představách pak vidím část bazénu pro alespoň základní výcvik potapěčů a nějaké to prkno pro přilákání skokanů.
Znovu a stále mne poněkud udivuje, že při stávajícím zastoupení lékařů a učitelů v městském zastupitelstvu jsou plavecké aktivity spíše upozadňovány. Tedy, jak se mi to aspoň jeví.

Odpovědět

21. 1. 2014 (15:56)  –  Ing Václav Blažek

0
0

Velmi nerad se připojuji k diskuzi, protože další pohled na "bazénovou" problematiku, bych raději řešil osobně s panem starostou. Souhlasím s ním, že v případě nezbytných oprav bazénu z důvodu bezpečnosti atp., nemohou být tyto zásahy referendem blokovány. Původně schválená částka na opravu bazénu ale umožňovala vyhovět jak myšlence referenda, tak nezbytným opravám, bez přerušení provozu. Logický postup oprav mně byl popsán panem starostou i panem Hrádkem – leden 2014 až červen 2014 oprava venkovního bazénu, červen 2014 až září 2014 oprava vnitřního bazénu. Rozhodnutím zastupitelstva v listopadu 2013, kdy se snížil rozpočet na opravu bazénu na cca 12 mil. korun, tuto přívětivou variantu zmařil. Nově schválený rozpočet a z toho plynoucí oprava jen vnitřního bazénu, a tím přerušení provozu na několik měsíců, nebyla tudíž vyžádána havarijním stavem, ale snížením objemu peněz na opravu. A to jsem kritizoval.
Souhlasím s panem starostou, že je bolestné dávat zbytečné peníze do opravy objektu, který má jen dočasnou životnost. Pokud bych viděl, že radnice vyvíjí maximální úsilí pro výstavbu nového bazénu, plně bych s tímto názorem souhlasil. Uplynul ale přibližně rok od referenda, a zatím ani není známo místo, kde by měl stát. Pojem dočasný, jak je starším lidem dobře známo, může znamenat i 21 let, i když to berme jako nadsázku. Ale pak už mi nepřipadá zbytečné zainvestovat do opravy tolik, aby bazén mohl sloužit kompletně(i s venkovním) po dobu dočasnou – odhaduji až 7let. Po celou tu dobu by pro letní venkovní koupání zbyl Písečákům jen areál plovárny U Václava. Ten je pro mnohé nevhodný a kapacitně nevyhovující. Ještě bych požádal (bez ironie) kompetentní úředníky radnice, aby navrhované položky rozpočtu na opravu bazénu pečlivě prověřili. Věřím, že by se našly i takové, které rozpočet zbytečně navyšují. Nechceme přece bazén zrekonstruovat, ale jen udržet na ( přibližně) 5 let v provozu.
To, že referendum se netýkalo celého areálu, ale jen vnitřního bazénu, ponechávám bez komentáře.

Odpovědět

23. 1. 2014 (13:42)  –  Luděk Blaha

0
0

Bezprostředně po 'vyhraném' referendu jsem vyjádřil mírné obavy z možného budoucího vývoje tohoto případu. A to, že by se stávající bazén mohl nechat zchátrat do stavu, kdy se prostě bude muset zavřít se slovy: 'Tady to máte, sami jste si to nadrobili.'
Říkal jsem si, že to bude ale záležet na převažujícím charakteru píseckého zastupitelstva. Podle toho, jestli tam šli z potřeby posloužit správě záležitostí města a jeho občanů, nebo z potřeby nějaké jiné. Třeba, jak slýcháváme od mnohých vrcholných činovníků, že svoje politické působení berou, a to ještě v tom lepším případě, jako nějaký sportovní mač. Zmíněné referendum vnímám především jako signál od nemalé části občanů, že si přejí, aby městské záležitosti byly spravovány se vší péčí řádného hospodáře (tento obrat vyloženě miluju). Bez ohledu na politiku či dokonce politikaření.
Pokud je bazén v takovém stavu, že nezbude, než jej zavřít, nechť se tedy zavře. Ono se zase až tak moc nestane. Pořád je ve městě víc lidi, kteří tam nechodí, a nezajímá je to. Pro školní dětičky se případně uspořádají projektové plavecké dny s výletem do okolních měst, což děti uvítají, nebudou se muset zkompetentňovat, cestou si zazpívají 'Neplavem, neplavem, sežrala nám vanu rez', autobusy zaplatí rodiče, a Písek vejde do dějin komunální politiky. Plavci si udělají vycházku třeba k Lesovně, Technologickému centru nebo k o dvacet centimetrů posunutým novým svodidlům na té orantlované pěšině do Smrkovic.
Jen nerozumím přesně tomu, v čem že se cítí být oni referendenti podvedeni. To neumějí číst s porozuměním?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.