Přihlášení

Studie revitalizace parku na Husovo náměstí

3. 12. 2013 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Životní prostor

Studie park Husovo náměstí  ATELIER 6, s.r.o.

Ostře sledovaným tématem v našem městě se stala plánovaná úprava parku na Husově náměstí a nový park ve čtvrti Václav. Po několika týdenní snaze získat vypracovanou studii pro její zveřejnění pro diskusi se širokou veřejností jí město v současnosti uveřejnilo na svém webu. Zatím je uveřejněna jen studie pro Husovo náměstí, ale doufejme že zanedlouho bude k dispozici i kompletní studie nového parku pro Václav. Je totiž určitě velmi dobře prezentovat a veřejně debatovat o záměrech pro kultivaci veřejného prostoru v našem městě.

V průběhu roku 2013 provedlo Město Písek v rámci příprav koncepce zeleně podrobné zhodnocení všech hlavních parků ve městě s cílem stanovit priority a pořadí revitalizace jednotlivých parků. Na základě předložených výsledků pracovní skupiny „Veřejný prostor“ za účasti vedení města, zástupců odboru životního prostředí, odboru dopravy a městského architekta, byl jako nejméně vyhovující vybrán park na Husově náměstí. Přestárlý park z počátku 20. století je v současné době z pohledu urbanistické kompozice, údržby a stavu zeleně nejvíce zanedbaný ze všech posuzovaných ploch a neplní tak svou hlavní funkci kvalitního veřejného prostoru.

Přehoustlá a stinná zákoutí, nekoncepční rozmístění mnohdy nevhodných druhů dřevin, nefunkční mobiliář a nevzhledné treláže, zastaralá struktura vnitřních cest parku, včetně jejich nevhodného vyústění do okolních komunikací bez návaznosti na přechody pro chodce apod., to je jen zlomek výčtu negativ, která současný stav parku skýtá.

Město Písek v této souvislosti vypsalo poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace parku Husovo náměstí“ (ve verzi pro podání žádosti o dotaci ze SFŽP – osa 6.5). Cílem bylo definovat současné nedostatky parku a jeho slabiny z pohledu funkčního veřejného prostoru a následné zpracování projektu řešícího komplexně celou plochu parku, a to jak v rovině koncepce uspořádání zeleně, tak v rovině urbanistického začlenění parku, vycházející nejen z historie, ale především současných potřeb návštěvníků parku. Na základě výběrového řízení zvítězila podle jediného kritéria nejnižší nabídková cena architektonická kancelář ATELIER 6, s.r.o. Zpracovaný projekt „Revitalizace parku Husovo náměstí“ byl podrobně představen veřejnosti v rámci veřejné diskuze ke koncepci zeleně ve městě Písku, konané dne 29.10.2013 ve Sladovně. S projektem byla v průběhu roku 2013 seznámena také komise životního prostředí. Město Písek nyní předkládá občanům města a odborné veřejnosti kompletní verzi tohoto projektu na webových stránkách pod odkazem http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument20187.pdf (část je k nahlédnutí ve fotogalerii dole pod článkem). Široká laická i odborná veřejnost se nyní může přesvědčit, do jaké míry se povedlo naplnění vytýčených cílů připravované revitalizace, včetně žádaného prostorového a funkčního propojení parku s přilehlou školou.

Podobným způsobem je připravován projekt „Založení nového parku Sv. Václav“, který by měl vzniknout na ploše vyčleněné územním plánem na pozemcích Města Písku v prostoru nové bytové výstavby v lokalitě u Sv. Václava a který bude představen veřejnosti v nejbližší době též na webových stránkách města Písku.

Kompletní studie k nahlédnutí zde.

Zdroj – tisková zpráva města Písek

Související články:

Návrh nového parku na Husově náměstí není vhodný pro toto místo – říká Jana Novotná

Odklaz na další související projekty pro Písek:

     Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek

     Pravé nábřeží Otavy mezi mosty se bude upravovat. Jak?

     Kompletní studie LÁVKA PRO PĚŠÍ / HRADIŠTĚ – SV. VÁCLAV

 

Zamyšlení na téma – Zeleň ve městě

Proč a jak zapojit veřejnost do tvorby územního plánu

Jde do tuhého, byl zveřejněn první návrh nového územního plánu Písku

 

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

17. 1. 2014 (20:07)  –  Lukáš Kohout

0
0

K nedávným realizacím města:

1) Podzemní kontainery – jsou příšerné, špatně se do nich vyhazuje odpad, zejména kartonové krabice, které je člověk i po rozložení nucet trhat na kousíčky aby prošly. Často pak člověk nalezné haldu odpadu všude kolem. Co absolutně nechápu je umístení kontainerů na bakalářích přímo před schody ke kostelu. Často je tam opravdu solidně nahromaděno a podle mě to nedělá nejlepší dojem. To nemohly být trošku bokem?

2) Revitalizace – Písek dělá revitalizace zásadně tak, aby bylo co nejméně parkovacích míst. No co, parkovat už teď pomalu není kde, tak těch pár míst už se ztratí ne? Husák už je teď přecpán a plán města zredukovat počet míst o cca 15 a vyhradit 3 místa pro ty co dávají děti do školy je na hlavu. Viděli jste někdy jak tam lidé své děti vyklápí? trvá jim to cca 20s…a kvůli tomu budou trvale blokována místa?

Pokud takové úpravy Písek chce, pak by měl uvažovat o rezidenčních kartách a pro ostatní parkování jen na 30min…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.