Přihlášení

Martin Zborník

Jsem občan města Písku, spoluzakladatel tohoto webového projektu Písecký Svět, který chce svobodně vyjadřovat své názory na nezávislé platformě. Jsem praktikující architekt, činný mimo jiné v mnoha neziskových aktivitách (Zakládající člen Občanského sdružení Písecký svět, ŠVAGR, INKANO Písek, člen správní rady Sladovna Písek o.p.s., v minulosti dlouholetým členem kulturní komise a poradního sboru architektů pro Radu města Písku, pořadatel veřejných kulturních fór (2008), svolavatel hapenningu "Konec písecké demokracie" (2008), "Aby bylo jasno" (2006-7) …, pořadatel Dnů architektury v Písku – procházky s architekty Leškem a Zborníkem (2010-2015), Přednáška na ZŠ Jana Husa Hravý architekt (2014), cyklus besed o architektuře, veřejném prostoru a urbanismu v Písku (2010-2016), spoluorganizátor akce Piáno na ulicích v Písku …

E-mail: zbornik@piseckysvet.cz

Autorovy články

Energetická efektivita obcí - téma pro naše město?

19. 4. 2011 | Architekt Petr Lešek, v současnosti člen komise pro urbanismus a rozvoj města odpovědný za oblasti strategie a teorie, nám zaslal do redakce odborný článek na téma Obce a energetická efektivita. Tento příspěvek má podnítit diskusi, zda některé z uve… Pokračování

Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města

15. 4. 2011 | Komise pro urbanismus a rozvoj města odsouhlasila 23.3.2011 na svém druhém zasedání hlavní plán své činnosti na následující čtyřleté funkční období, ve kterém bude předkládat podněty radě, případně zastupitelstvu města. Činnosti jsou rozděleny do 7 … Pokračování

Ceny Křesadlo a Dobrá parta našly své majitele i na Písecku

14. 4. 2011 | V letošním Evropském roce dobrovolnictví, pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a starosty města Strakonic Ing. Pavla Vondryse, byly slavnostně předány 12.4.2011 na strakonickém hradě ceny Křesadlo - pro obyčejné lidi, kteří děla… Pokračování

Programové prohlášení nezařazeného zastupitele Otomara Gottsteina

14. 4. 2011 | "Protože nyní jsem nezávislý zastupitel, rozhodl jsem se vydat stručné programové prohlášení." uvádí 14.4.2011 na svém facebookovém profilu nezařazený zastupitel Otomar Gottstein, který v prosinci 2010 opustil řady ODS. Pokračování

Vyjádření předsedy Místního sdružení ODS v Písku k vystoupení z koalice

14. 4. 2011 | Dne 4. 4. 2011 ODS vystoupila z koalice s ČSSD a VPM. Koaliční partneři uvádějí jako důvod časté podrazy z naší strany, my hovoříme o názorové neshodě. Oproti původním slibům koaličních partnerů totiž ODS hrála v koalici pouze nevýznamnou roli a nemě… Pokračování

Co vedlo ODS k vystoupení z koalice?

6. 4. 2011 | ODS po 152 dnech trvání koaliční smlouvy vystoupila po mimořádném oblastním sněmu 4.4.2011 z radniční koalice. Na naše aktuální otázky odpovídal Ing. Miroslav Sládek, kterého rada Místního sdružení ODS pověřila komunikací s médii.… Pokračování

ODS vystoupila z koalice

5. 4. 2011 | „Klub zastupitelů ODS oznamuje koaličním partnerům, že nadále nebude setrvávat pro názorový nesoulad v koalici. Smírčí jednání nevedla k žádnému výsledku.“ Tak zní oficiální vyjádření místní ODS zaslané včera po mimořádném sněmu MS ODS Písek klubům z… Pokračování

Na nádvoří Sladovny bude místo drahé fontány hravé sousoší

1. 4. 2011 | Na základě auditu provozních nákladů provozu kašny na nádvoří před Sladovnou se rozhodlo Město Písek nahradit režijně velmi drahou fontány za unikátní sochařskou výzdobu. V této souvislosti bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení sousoší veselého s… Pokračování

Mimořádné zasedání zastupitelstva k rozpočtovým změnám

31. 3. 2011 | Ve čtvrtek 7.dubna 2011 od 12 hodin se v zasedací síni Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva města. Na programu tohoto mimořádného zasedání bude jediný bod projednání návrhu na rozpočtovou změnu, kterou … Pokračování

Kdo rozhoduje o způsobu vzdělávání našich dětí? Nové školské rady.

12. 3. 2011 | Školské rady rozhodují o hlavním směřování jednotlivých škol. Funkční období členů školských rad při základních školách v Písku skončí 31.3.2011. Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav, nové složení jmenuje jednou třet… Pokračování

Končí bezvládí, komise dostanou nový jednací řád

9. 3. 2011 | Rada města projedná 10.3.2011 nový Jednací řád komisí rady města Písku. Po volbách rada zřídila komise jako své iniciativní a poradní orgány. Ač jsou to poradní orgány rady, de facto jejich členy vybíralo zastupitelstvo z přihlášených uchazečů, a to … Pokračování

Výzva občanům a spolkům - Pomozte nám zlepšit granty na kulturu a cestovní ruch

7. 3. 2011 | Kulturní komise a komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch vyzývá občany města a zástupce subjektů působících na území města Písek k zasílání námětů na změny současného systému finančních podpor města Písek v oblasti kultury a cestovního ruchu. V… Pokračování

Audiozáznam veřejného projednání záměru výstavby komunitního a nízkoprahového centra na sídlišti Portyč v Písku

16. 2. 2011 | Přinášíme nekrácený audiozáznam veřejného projednání záměru výstavby komunitního a nízkoprahového centra na sídlišti Portyč v Písku. Veřejné projednání proběhlo v městském divadle dne 16.2.2011 od 15:00. Pokračování

Město vypsalo letošní granty na podporu kultury a cestovního ruchu

15. 2. 2011 | Rada města dne 10. 2. 2011 schválila Grantový kalendář pro poskytování finančních příspěvku z rozpočtu města Písek na podporu kulturních aktivit a na podporu cestovního ruchu v roce 2011 a 1. výzvu grantového kalendáře včetně příslušných pravidel. Gr… Pokračování

Jak dál s plaveckým stadionem?

14. 2. 2011 | Zastupitelé budou na jednání 17.2.2011 rozhodovat co dál s bazénem, který naléhavě vyžaduje rekonstrukci. Nové vedení radnice přichází ze 4 variantami řešení. V současnosti je podána další žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Vychází… Pokračování

Bude rozprášen odbor kultury a cestovního ruchu a Infocentrum spolkne Sladovna?

7. 2. 2011 | Radě města bude na čtvrtečním jednání 10.2.2011 předložen materiál s novým organizačním řádem Městského úřadu Písek. Ten navrhuje zrušit odbor kultury a cestovního ruchu a sloučit agendy do jednoho odboru, nazvaného odbor školství a kultury. O mí… Pokračování

Hejtman Zimola odvolal vedoucího školství a zahajuje nová jednání o optimalizaci středních škol v Jihočeském kraji

2. 2. 2011 | Jihočeský kraj se podobně jako další české kraje připravuje na proces optimalizace svých středních škol. Odbor školství Krajského úřadu zpracoval návrh krajské Strategie rozvoje školství v regionu a předložil své závěry. Jak se ale po úvodních jednán… Pokračování

Jak je to s nominacemi na Zlatý fond kultury na rok 2011

25. 1. 2011 | Na pondělní schůzce kulturní komise se za přítomnosti pana starosty znovu projednávaly návrhy pro Zlatý fond pro podporu kulturních akcí v roce 2011, který byl usnesením rady města č. 40/11 ze dne 13.01.2011 odložen a právě Rada uložila starostovi ná… Pokračování

Kultura a cestovní ruch v Písku – starostovo krátké zamyšlení nad východisky a dalším směřováním

18. 1. 2011 | Přinášíme vám text starosty města Písek JUDr. Ondřeje Veselého, odpovědného za oblast kultury a cestovního ruchu, který komentuje aktuální dění v otázkách Zlatého fondu a grantů v kultuře, fungování Sladovny a Centra kultury … Pokračování

Komise vybrala vhodného uchazeče na ředitele Sladovny. Posvětí jejich doporučení i správní rada?

14. 1. 2011 | Výběrová komise zasedala 12.11.2010 a nakonec vybírala u ústních pohovorů ze 6 uchazečů. Druhé kolo se tedy konat nebude. Komise totiž navrhuje správní radě 3 vybrané uchazeče. Na naše otázky opět ochotně odpovídal starosta JUDr. Ondřej Veselý, za co… Pokračování


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22Písecký bazar

Žádné zveřejněné inzeráty.

Vložit vlastní inzerát
 • VeselýZavlažování zeleně ve měs… / 4

  PTÁ SE: Pavel Šebelle 22. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Veselý Ondřej Nezodpovězeno dnů: 4

  OTÁZKA: Je velké sucho, plno rybníků ještě nenateklo, a čeká se velmi horký a suchý rok. Řada stromů to nezvládá, pokud nezačne město zeleň zalévat bude usychat. Z bytových domů na sídlištích odtéká spousta dešťové vody do kanálů. Co uděláte proto, aby se tato voda jímala a město jí mohlo zalévat svoji zeleň? Nemyslíte si, že by město mělo investovat do takových věcí (jímání vody z domů, závlaha zeleně ve městě) než do stavby rybníka na Mlakách na polovyschlém potoce, čímž se zničí místní mokřad?

  0
  0
 • HladíkNáklady na opravu bazénu … / 4

  PTÁ SE: Pavel Šebelle 22. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Hladík Petr Nezodpovězeno dnů: 4

  OTÁZKA: Panu Hnykovi jste tvrdil: "Investice do venkovního areálu by čítaly desítky milionů korun". Jak jste na tom přišel? To jste si vymyslel? Podle mne to je nesmysl, bazénová technologie je dnes levná, každý ji má na zahradě a třeba vyložení folie bazénu 50x20 m novou folií při výměře 1280 m2 a ceně za folii 300 Kč/m2 by stálo jen 384 000 Kč. Filtrace pro 50 m3, stojí 22 000 Kč, pro bazén o 2000 m3 musí stát max 880 000 Kč. Takže za 2 miliony Kč by se většina udělala a snad něco funguje.

  0
  0
 • TrambováDotazy - zápisy kasárna/b… / 5

  PTÁ SE: Martin Špírek 21. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 5

  OTÁZKA: 3. Případnou eliminací venkovní areálu plaveckého bazénu by se jednalo o naprosté promarnění šance a možnosti pro budoucnost. Shledáváte to také jako obrovskou chybu, nebo máte jiný názor?

  4. Ohledně zapojení veřejnosti do plánování a proces přijetí či zamítnutí námitek. Prosím nastiňte, jak se bude posuzovat relevantnost připomínek? Jak vypořádat nesouhlas s představeným konceptem? (Prac.skupina nemá žádný právní rámec ani rozhodovací pravomoc. Ta náleží až staveb. úřadu – odd.ÚP).

  0
  0
 • TrambováDotazy - zápisy kasárna/b… / 5

  PTÁ SE: Martin Špírek 21. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 5

  OTÁZKA: 2. Představeným konceptem se prý zatím stále hledá a formuluje ZADÁNÍ pro územní studii. Je velkým překvapením, že v lokalitě jižní části kasáren o rozloze 3,5 hektaru nebylo nalezeno vhodné místo pro sport.halu+bazén s venkovním areálem... Kdo odsouhlasil architektům zkusit umístit bazén a sport.halu na úplně jiné místo - než zadalo ZM svým usnesením? (Není zřejmé, že by se o navržení podobné změny jednalo či hlasovalo)

  0
  0
 • TrambováDotazy - zápisy kasárna/b… / 5

  PTÁ SE: Martin Špírek 21. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Trambová Petra Nezodpovězeno dnů: 5

  OTÁZKA: Dovoluji si zaslat dotazy k zápisům prac. skupiny ustanovené v rámci projekčního řešení lokality bývalých „Žižkových kasáren“.
  Z přípravy k umístění sport.staveb a vyřešení základní dopravní síťě se to posunulo až k plánování nové městské čtvrti...
  Z důvodu max 500 znaků tedy zasílám čtyři postupné body. Děkuji za odpovědi a osvětlení této záležitosti.

  1. V zápisech nejsou uvedeny návrhy (úkol) od třech členů. Můžete prosím doplnit alespoň Váš odborný pohled?

  0
  0
 • Hladíklávka / 12

  PTÁ SE: Vlasta Hájková 14. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Hladík Petr Nezodpovězeno dnů: 12

  OTÁZKA: Je to smutné,že starší hůře se pohybující není žádná snaha řešit dočasný problém,myslím malý bus by mohl aspon ke Coopu zajíždět,ale to se radši dělají soutěže pro zdatné důchodce v plavání(/nic proti tomu/ ,ale toto je potřebnější anebo se trochu starejte aby se s lávkou něco začalo dělat budto urychleně opravit nebo zbourat ,firmy honit a nečekat 3 roky, páky na to máte né? Raději se budete starat o vězně ale z toho jsou prachy určitě.Dík

  0
  0
 • HladíkMHD nové jízdní řády /

  PTÁ SE: Petr Vaněk 11. 2. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den pane Hladíku
  Uvítal jsem informaci o optimalizaci MHD v Písku, která by měla zpřehlednit současný stav redukcí linek, ne však počty spojů.
  Dnešní nepřehledné vedení opravdu není SMART řešení. Není divu, že tato MHD není využívána.
  Bylo by prosím možné zveřejnit na stránkách města kompletní návrh vedení linek MHD (jízdní řády, návaznosti linek), které má být dle usnesení Rady realizováno od prosince 2020? Předpokládám, že již musí existovat, když se počítá s potřebou 1 autobusu navíc.

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Hladík Petr 12. 2. 2020

  ODPOVĚĎ:

  Vážený pane Vaňku,

  v současné době odbor dopravy ve spolupráci se Smart kanceláří a ČSAD připravuje a ladí jízdní řády. Vše bude k dispozici ve chvíli, kdy odborná firma posoudí takzvané oběhy a nájezdy kilometrů. Smart kancelář navíc připravuje nějakou veřejnou platformu, na které bude možno jednoduše budoucí spoje shlédnout. Vše půjde také osadním výborům a do komisí. Co se týče nových vozů, ČSAD je bude mít pro Písek cca v září.

  Jakmile budou data, která bude možno dát k dispozici, bude veřejnost s těmito seznámena.

  Zdravím, Petr Hladík

  0
  0

Ptejte se starostky Evy Vanžurové…

 • Prosba o rozšíření chodní… /

  PTÁ SE: Pavel Šebelle 13. 2. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den paní starostko, paní z Nábřeží váš žádala „o vyrovnání chodníku, chodník je i pro auta a je velice nerovný“. My když jsme, žádali u M. Horákové 1710 o rozšíření kousku chodníku, aby k domu mohla zajet sanitka a stěhováci a nerozjížděli přitom trávu jsme byli odmítnuti, s hloupým odůvodněním, že by tam jezdili lidi auty s nákupy. Můžete i pro nás zajistit, aby nám pan Hrádek udělal chodníky dle potřeby obyvatel, tak jak jste to udělala na Nábřeží, kde po chodníku auta jezdit mohou?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 13. 2. 2020

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Šebelle, na tento dotaz jsem Vám již jednou odpověděla. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Prosba o rozšíření chodní… /

  PTÁ SE: Pavel Šebelle 8. 2. 2020

  OTÁZKA: Dobrý den paní starostko, paní z Nábřeží váš žádala „o vyrovnání chodníku, chodník je i pro auta a je velice nerovný“. My když jsme, žádali u M. Horákové 1710 o rozšíření kousku chodníku, aby k domu mohla zajet sanitka a stěhováci a nerozjížděli přitom trávu jsme byli odmítnuti, s hloupým odůvodněním, že by tam jezdili lidi auty s nákupy. Můžete i pro nás zajistit, aby nám pan Hrádek udělal chodníky dle potřeby obyvatel, tak jak jste to udělala na Nábřeží, kde po chodníku auta jezdit mohou?

  0
  0

  ODPOVÍDÁ: Vanžurová Eva 10. 2. 2020

  ODPOVĚĎ: Vážený pane Šebelle, žadatelka doposud MS Písek nekontaktovala a ani nijak nespecifikovala svůj požadavek na vyrovnání chodníku. Ale stále platí, chodníky jsou určeny pěším účastníkům provozu na pozemních komunikacích, auta na ně nepatří. Eva Vanžurová

  0
  0
 • Videopřenosy ze zastupite… / 20

  PTÁ SE: Martin Zborník 6. 2. 2020

  DOTAZ PRO: Vanžurová Eva Nezodpovězeno dnů: 20

  OTÁZKA: Dobrý den.
  Realizované videopřenosy ze zastupitelstva jsou opakovaně nesledovatelné, neustále se sekají a podstatné části debat není možné vrátit o opakovaně přeruševané části. Jedná se tedy o nesouvislou, útržkovitou koláž dílčích mnohdy nesrozumitelných sdělení (chybí předchozí kontext). Prosím o technické zajištění videopřenosů ze zastupitelstev v dostatečné přenosové kvalitě. Takto jsou to zbytečně vynakládané veřejné prostředky.

  0
  0

Podpořte nás a staňte se naším partnerem!

Finanční dary zasílejte na účet č. 5015117001/5500 (Raiffeisenbank)
Děkujeme!

redakce@piseckysvet.cz


Návštěvnost

Měsíční:17 319 návštěv38 125 stránek

Dnes je 26. 2. 2020, svátek má Dorota.

Dnes
6 °C
3 °C
Zataženo

Čt
4 °C
0 °C
Oblačno


3 °C
-1 °C
Oblačno

Zdroj: Meteocentrum.cz